Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

20. december 2015

Juleferie

DOF's landssekretariat holder julelukket fra fredag den 18. december, men vi er tilbage igen og klar til at servicere jer den 4. januar. IT-supporten er dog åben den 21. og 22. december. Vi ønsker en glædelig jul og godt nytår til alle!

Nyt i DOF
10. december 2015

Ny pulje: DOF’s Kunstpulje

Som et forsøg åbner DOF i 2016 for en ny pulje, der er målrettet ’kunstområdet’, også kaldet ’de manuelle fag’: DOF’s Kunstpulje. DOF’s Kunstpulje skal understøtte medlemsskolernes initiativer for at synliggøre og formidle skolens aktiviteter inden for de manuelle fag og samtidig bidrage til at synliggøre DOF og skolens tilhørsforhold til landsorganisationen. DOF’s Kunstpulje yder støtte i portioner af op til 5000,- og støtten gives til honorar til en eller flere medvirkende ved et offentligt arrangement, hvor kursister på skolens hold inden for de manuelle fag udstiller eller på anden vis præsenterer, hvad der arbejdes med. Et eksempel kunne være en fernisering på en ’elev-udstilling’, som åbnes med et foredrag eller en debat med en kendt kunstner eller artist, men der kunne være mange andre muligheder. Læs vilkårene for DOF’s Kunstpulje – og kontakt musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand, hvis du har spørgsmål til disse.

Musik og kultur | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. december 2015

Spektrum: Om ledelse

Spektrum nr. 7 er på gaden, og temaet er: Ledelse. Under dette tema kan du læse om det eksemplariske lederskab, som Per Larsen ser det. Du kan lære lidt om konflikthåndtering, og få gode råd til, hvordan din aftenskole klarer et lederskifte. Herudover er der et portræt af aftenskolen SALTO, noget om fordeling af tilskud i kommunerne, om digital markedsføring, fælles medlemsmøde i to DOF-regioner og meget mere. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
3. december 2015

Rabat på foredrag

DOF har lavet en rabataftale vedrørende foredrag med firmaet Playmaker Booking. Her kan medlemsskolerne booke alt fra tv-værter, kendte sportsnavne, iværksættere til dansestjerner fra ”Vild med dans”. Rabatterne er mellem 10 % til 20 % af foredragsprisen. Læs mere om aftalen og andre bookingbureauer her .

Støtte og inspiration
19. november 2015

Støtte til handicapundervisning

Medlemskoler kan nu søge om støtte til ekstraordinære udgifter i forbindelse med undervisning af deltagere med handicap. DOF har modtaget en bevilling fra Kulturministeriet i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 til handicapbetingede udgifter som fx nødvendig befordring, tolkebistand (tegnsprog), tekniske hjælpemidler (teleslynge mv.) på ca. 44.000 kr. til indeværende år. Send en mail til Niels-Anton Svendsen SENEST den 30. november og oplys formål og beløb, så vil jeg kontakte jer. Bemærk at alle udgifter skal bilags-dokumenteres!

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
7. oktober 2015

Ny medarbejder

1. oktober er Kathrine Egemar begyndt som deltids webkonsulent på DOF’s landssekretariat. Hun vil – som titlen antyder – få hjemmesider som sit arbejdsområde. Først og fremmest medlemsskolernes VuptiWeb-sider. Kathrine er uddannet grafiker og Cand. IT og har derfor de bedste forudsætninger for at hjælpe skolerne med at få lavet en optimal struktur og et flot design på deres hjemmesider. DOF’s samarbejde med Kathrine går i øvrigt flere år tilbage, da hun også er en del af det firma, der både har været med til at udvikle VuptiWeb og DOF’s hjemmeside. Vi har længe ønsket at opgradere vores hjælp på dette område, og derfor er der allerede en masse opgaver til Kathrine, som hun har kastet sig over. Derfor beder vi også jer om, at rette henvendelse til Dejan Fontana ( df@danskoplysning.dk ), hvis I har brug for Kathrines hjælp – og ikke til hende selv. Så vil Dejan koordinere og prioritere, så alle får hjælp i god ro og orden.

Nyt i DOF
1. oktober 2015

Hvordan byder vi flygtninge velkommen? Nye møder!

Initiativet ”Folkeoplysning for Flygtninge” inviterer aftenskoler, højskoler, efterskoler, daghøjskoler og andre folkeoplysende skoler og foreninger, samt kommuner og asylcentre til inspirations- og ideudviklingsmøder rundt omkring i landet. Målet er at udveksle gode erfaringer, udvikle nye ideer og skabe nye samarbejder og aktiviteter, der kan bidrage til at skabe den bedste modtagelse af flygtninge i Danmark. Næste møder er: 20. oktober i Viborg Hent indbydelse til Viborg her.  (pdf) 29. oktober i København. Hent indbydelse til København her.  (pdf)

Støtte og inspiration
21. september 2015

Spektrum: Om Aftenskolernes Pris

Så er det sjette nummer af Spektrum på gaden, og temaet er denne gang Aftenskolernes Pris. Vi tager dig med til prisfesten, fortæller om vinderne - og om hvorfor, vi synes, det er vigtigt at dele priser ud til aftenskolerne. Du kan også læse om Shahrazad, der både var en snu kvinde, der blev gift med den persiske konge, og samtidig er en spændende og anderledes aftenskole i København. Du kan også få et overblik over DOF's forskellige medlemsskoler, læse om markedsføring, sommerkurset, ny regering og minister og meget andet. Og så har Spektrum fået en brevkasse, for skoleledere, der søger svar om lov og administration. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
16. september 2015

Støtte til små og store projekter

Kulturstyrelsen udbyder 4 mio. kr. til at fremme folkeoplysningen. Halvdelen skal gå til mindre projekter, der inddrager nye brugergrupper, eller som styrker samarbejdet mellem foreninger og folkeskole. Den anden halvdel kan søges til større tværgående udviklingsprojekter. Der kan søges frem til den 19. oktober 2015 kl. 16. Pulje til 'små' projekter 2 mio. kr. ligger i Kulturstyrelsen og venter på ansøgninger fra folkeoplysende skoler og foreninger. Pengene vil blive uddelt i portioner mellem 15.000 og 200.000 kr. til mindre projekter, der handler om: Foreningers samarbejde med folkeskolen/åben skole. Projekter, der retter sig mod foreningslivets samarbejde med folkeskolen som led i den nye folkeskolereform. Inddragelse af nye brugergrupper i folkeoplysningen. Projekter, der blandt andet har fokus på at inddrage nye brugergrupper f. eks. socialt svage børn, unge, nydanskere og andre. Øvrige kriterier Kulturstyrelsen lægger vægt på: At projektaktiviteterne har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. At den aktive målgruppe for projektet har en vis størrelse. At effekten af projektet er af en væsentlig størrelse og evt. rækker ud over selve projektet. At projektet har lokal forankring. At det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse. Puljen til større tværgående udviklingsprojekter De øvrige 2 mio. kr. er afsat til større tværgående udviklingsarbejder og rådgivningsvirksomhed primært med sigte på højskoler og sekundært med sigte på folkeoplysning. Der ydes alene tilskud til projekter på 200.000 kr. eller mere. Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside: Pulje til mindre projekter Pulje til større tværgående udviklingsprojekter

Støtte og inspiration
16. september 2015

Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning

DOF har netop modtaget en bevilling i henhold til folkeoplysningslovens paragraf 44, stk. 2 på 44.774 kr. til brug for delvis dækning af handicapbetingede udgifter som for eksempel befordring, tolkebistand, tekniske hjælpemidler med videre. Bevillingen skal anvendes i indeværende år. Har din skole udgifter, der falder inden for formålet, bedes du rette henvendelse til Niels-Anton Svendsen på telefon 31 67 38 77 eller nas@danskoplysning.dk snarest mulig.

Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration