Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

7. januar 2015

Ny lov om salg over nettet

Dette er en kort vejledning om oplysningspligten for aftenskolerne efter lov ny om forbrugeraftaler . Den 13. juni 2014 trådte en ny forbrugeraftalelov i kraft. Loven sætter rammerne for, hvad bl.a. aftenskoler skal og må, når de sælger kurser og lignende på nettet. Ændringerne i forhold til den gamle lov vedrører især en opstramning af oplysningspligten og fortrydelsesretten. Her er en kort gennemgang af, hvad aftenskolerne har pligt til at oplyse: Inden deltageren køber en ydelse (tilmelder sig et kursus, foredrag og lignende), skal aftenskolen oplyse om følgende: Aftenskolens navn, adresse, telefonnummer og cvr. nr. En fyldestgørende* beskrivelse af kurset, foredraget eller begivenheden. Samlet pris inklusiv eventuelle gebyrer og andre omkostninger Vilkår for betaling og gennemførelsen af kurset, foredraget eller begivenheden At forbrugeraftalelovens fortrydelsesret ikke gælder i forbindelse med aftenskolernes fritidstilbud. Det kan eksempelvis fremgå af følgende web-tekst: ”Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).” I kan dog stadig have mulighed for, at kursisterne kan framelde sig kurset og få tilbagebetalt kursusafgiften, evt. mod betaling af et mindre gebyr. I så fald kan I benytte følgende tekst under vilkår for gennemførelsen af kurset, jf. pkt. 4 ovenfor: ”Framelding og tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før holdstart mod et gebyr på kr. xx. Derefter er tilmeldingen bindende.” Efter købets (tilmeldingens) afslutning skal det bekræftes pr. mail eller med brev indeholdende de samme oplysninger som ovenfor.   * Fyldestgørende beskrivelse tolker vi som alle relevante oplysninger. Det vil sige tid, sted, underviser, antal mødegange/lektioner, samt hvis kurset på en eller anden måde adskiller sig væsentligt fra, hvad man kan forvente af det. En god kursusbeskrivelse opfylder normalt dette krav.  

Lov og ledelse
6. januar 2015

Husk grundlovspuljen

Husk, at du kan få tilskud til at fejre Danmarks grundlovsjubilæum. I år kan Danmark fejre 100-året for grundloven af 1915, hvor både kvinder og tyende fik stemmeret. Din skole kan være med til at markere jubilæet – og du kan tilmed søge tilskud hos DOF til arrangementer i den anledning. Der kan søges om et tilskud på max 5000 kr. per arrangement/aktivitet. Puljen kan kun søges én gang pr skole. Der kan søges tilskud løbende frem til 1. oktober 2015. Læs mere om DOF's Grundlovspulje Få inspiration til aktiviteter i DOF’s idékatalog ”Hurra for Grundloven!”

Støtte og inspiration
19. december 2014

Har du musikundervisere i din aftenskole?

Tilmelding til weekendkurset MusikTræf 2015 åbner nu. Der er plads til 40 deltagere, og pladserne fordeles efter ’først-til-mølle’-princippet. Videresend denne besked og fortæl dine musikundervisere om MusikTræf 2015. MusikTræf er det årlige weekendkursus for aftenskolens instrumental-lærere, korledere og orksterdirigenter, hvor det handler om at få musikalsk inspiration, nye ideer og hyggeligt samvær med andre musikundervisere fra DOFs medlemsskoler. Tilmeld nu – betal til februar Pris for undervisere i DOF's medlemsskoler er kun kr. 600,- for de to dage. Se mere om MusikTræf 2015 og tilmeld dig her. Download kursusopslag (pdf til print og vedhæftning) MusikNyt Er dine musikundervisere tilmeldt vores nyhedsbrev til musikundervisere, MusikNyt? Hvis ikke, så send en mail til Line Høgh med underviserens navn og mailadresse. Skriv til lh@danskoplysning.dk

Musik og kultur | Støtte og inspiration
19. december 2014

Og vinderen er … Kor Dialis!

Lykkens Gudinde materialiserede sig fredag den 19. december i form af DOF’s kommunikationskonsulent Martin T. Hansen, som trak lod blandt de indsendte videoklip til konkurrencen ’Del jeres musik – og vind en gæsteinstruktør’. Og det blev koret Kor Dialis fra den københavnske aftenskole af samme navn, der løb med de 10.000 kr., som koret nu kan bruge til en gæsteinstruktør efter eget valg, for eksempel en dirigent eller en vokalcoach. Det glæder vi os selvfølgelig til at kunne berette mere om senere; vi siger tak for de indsendte bidrag – og et stort tillykke til Kor Dialis!

Musik og kultur
19. december 2014

Juleferie

Sekretariatet holder juleferie fra i dag den 19. december og vi er tilbage mandag den 5. januar. Akut support på DOFPro kan fås ved at maile til Dejan Fontana på df@danskoplysning.dk , men supporttelefonen holder også juleferie. Vi ønsker alle vores skoler, samarbejdspartnere og venner en rigtig glædelig jul og glæder os til at arbejde sammen i det nye år!

Nyt i DOF
10. december 2014

Netværk for Socialøkonomiske Læringsvirksomheder (SØLV)

Daghøjskoleforeningen inviterer til opstartsmøde for Netværk for Socialøkonomiske Læringsvirksomheder (SØLV) den 20. januar 2015 i Vejle. Tanken er at skabe et netværk for erfaringsudveksling og udvikling af socialøkonomiske virksomheder som ramme om læring. Mange folkeoplysende aktører lever i sig selv op til kriterierne for at blive registreret som socialøkonomiske virksomheder efter den nye registreringsordning, der gælder fra 1. januar 2015. Men tanken med netværket er, at det skal være for de daghøjskoler, aftenskoler mv., der har eller overvejer at udvikle en socialøkonomisk ”virksomhed i virksomheden”, som sælger andre varer og ydelser end alene kurser eller f.eks. beskæftigelsesindsatser. Som eks. Kaffé Fair i Aalborg. Vi vil også undersøge, om der er nogle socialøkonomiske produktions-/servicevirksomheder uden for folkeoplysningen, der savner en ramme for udviklingsarbejde og erfaringsudveksling på læringssiden.  Deltagerne vil blive opfordret til på forhånd at indsende nogle få linjer med stikord om deres forretningsidé og om muligt link til hjemmeside med henblik på eftermiddagens oplæg og sparring. Pris for deltagelse inkl. frokost mv.: 500 kr. Tilmelding til foreningen@daghojskoler.dk senest tirsdag den 6. januar. Her kan man også henvende sig med evt. spørgsmål. Program (10.15 til 16.00) Velkomst og kaffe med brød.  Introduktion til SØLV-netværksinitiativet/Randi Jensen Kaffé Fair’s rejse fra idé til forretning – en historie at lære af. Bjørn Salling, Daghøjskolen Fokus og Kaffé Fair i Aalborg Gensidig præsentation af deltagere og den socialøkonomiske virksomhed eller idé de repræsenterer. SWOT-analyse af et par cases og opsamling på indspil og spørgsmål til eftermiddagens oplægsholder. Frokost og evt. aftaler om bilaterale besøg og/eller samarbejder. SØLV – hvordan får man idé og forretning til at hænge sammen? Oplæg ved Ulrik Haumann, programdirektør for Det Sociale Vækstprogram og parring på deltagernes indsendte forretningsidé-skitser samt emner/spørgsmål fra formiddagens arbejde. Opsamling: Hvornår mødes netværket igen? Hvilke indspil udefra har vi brug for næste gang? Hvilken socialøkonomisk virksomhed mødes vi hos? Afslutning

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
9. december 2014

Spektrum: Om at søge indflydelse

Det tredje nummer af Spektrum er netop udkommet og har temaet: Søg indflydelse. Her kan du kan læse om, hvordan man arbejder som moderne lobbyist - også i en lille aftenskole. Det understreges bl.a. af Palle Hansen, der fortæller om sine gode erfaringer med et tæt samarbejde i Odder Kommune. Desuden skriver Henrik Christensen om, hvordan vi i landsorganisationen arbejder med lobbyisme for at sikre bedre rammer på landsplan. Herudover kan du læse et portræt af Gladsaxe Oplysnings Forbund, om aftenskolerne og den nye folkeskolereform, om handicappedes adgang til folkeoplysning, om nyt VuptiWeb og meget andet. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
28. november 2014

National vision for folkeoplysningen

Kulturminister Marianne Jelved lancerer i dag en ny vision for folkeoplysningsområdet. En vision, der skal styrke de forpligtende fællesskaber. Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside.

Støtte og inspiration
19. november 2014

Ny, opgraderet VuptiWeb i luften

Ny version af DOF's hjemmesidesystem, VuptiWeb, indeholder en del forbedringer i administrationen samt nye funktioner og nyt design. Vi vil i løbet af november og december begynde at flytte eksisterende VuptiWeb hjemmesider over i den nye version. Processens varighed afhænger af de enkelte hjemmesiders struktur og datamængde. Vi tager dog en skole/hjemmeside ad gangen, konverterer, tester og publicerer. De enkelte skoler bliver naturligvis kontaktet forud for selve flytningen, idet det er vigtigt, at skolerne er forberedt - og ikke redigerer deres hjemmesider, mens flytningen er i gang. VuptiWeb-kurser Vi afholder kurser i den nye version af VuptiWeb følgende dage og byer (klik på kurserne for flere informationer og tilmelding): 22. januar 2015, kl. 10-16, Roskilde 11. februar 2015, kl. 15-21, Aalborg 26. februar 2015, kl. 10-16, Kolding   

Nyt i DOF
14. november 2014

Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning

Nu er det tid til at søge DOF's § 44, stk. 2 pulje. I henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 yder ministeren til skud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. DOF har igen i år søgt en bevilling og har modtaget 52.714 kr. til udgifter, der vedrører indeværende år. Bevillingen kan bruges til nødvendig befordring, tolkebistand (tegnsprog) og handicapkompenserende midler som fx teleslyngeanlæg og lignende. Udgifterne skal naturligvis kunne dokumenteres med bilag. Hvis I har behov for tilskud til dette formål, kontakt Niels-Anton på nas@danskoplysning.dk eller 31 67 38 77 SENEST den 1. december 2014.

Handicap- og specialundervisning