Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

10. marts 2015

Bedste sundhedsundervisning

Er din skole, din forening eller dit oplysningsforbund god til at styrke sundhed gennem folkeoplysning og voksenundervisning, så er du måske kandidat til årets europæiske Grundtvig Award. Grundtvig Award 2015 Grundtvig Award 2015 uddeles af den europæiske organisation for folkeoplysning og voksenundervisning, EAEA. DFS’ formand Per Paludan Hansen er præsident for EAEA. EAEA efterlyser nu kandidater til prisen, som vil gå til projekter, der arbejder med sundhedsspørgsmål, hvad enten det gælder mental eller fysisk sundhed. Der vil blive lagt vægt på det innovative og den høje kvalitet. Som eksempler nævner EAEA: Nye partnerskaber og samarbejdspartnere Nye finansieringsformer Nye metoder til at tiltrække deltagere med handicaps Nye læringssteder Innovative læringsformer Læs mere på EAEA's hjemmeside (på engelsk)

Sundhed og bevægelse
6. marts 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Som et led i at forbedre og udvikle vores medlemsservice har vi udsendt et spørgeskema til alle DOF's skoleledere. Her spørger vi ind til hvordan DOF's forskellige medlemsydelser opleves. Hvis du er skoleleder, og endnu ikke har modtaget en mail med link til undersøgelsen, kan du få et tilsendt ved henvendelse til Lis Schlotfeldt på mail: lis@danskoplysning.dk Bemærk, at fristen for indsendelse er 16. marts.

Nyt i DOF
26. februar 2015

Nyt nyhedsbrev til undervisere

DOF lancerer et nyt nyhedsbrev - DOF UnderviserNyt - målrettet alle medlemsskolernes undervisere. I DOF UnderviserNyt vil vi give underviserne fagligt spændende nyheder og tilbud om inspirerende kurser, de kan komme på til meget fordelagtige priser. Målet er at give underviserne inspiration til deres undervisning - og ny viden på aftenskoleområdet. DOF UnderviserNyt vil erstatte vores tidligere udsendte nyhedsbreve til undervisere. Alle der hidtil har modtaget MusikNyt og KursusNyt vil automatisk fremover modtage det nye nyhedsbrev. Spred budskabet Vi opfordrer alle medlemsskoler til at fortælle jeres undervisere om DOF UnderviserNyt - og få dem til at tilmelde sig via vores hjemmeside for undervisere: www.danskoplysning.dk/DOF-underviser . Det er naturligvis også helt oplagt, at du selv som skoleleder eller bestyrelsesmedlem tilmelder dig nyhedsbrevet, så du er informeret om, hvad dine undervisere modtager. Du kan evt. sende følgende besked ud til dine undervisere: Tekst til underviserne til fri afbenyttelse eller inspiration: Tilmeld dig DOF UnderviserNyt Vores landsorganisation, Dansk Oplysnings Forbund, har lavet et nyt tilbud til alle undervisere i medlemsskolerne. DOF UnderviserNyt er et nyhedsbrev, der er målrettet aftenskoleundervisere. I DOF UnderviserNyt vil du få fagligt spændende nyheder og tilbud om inspirerende kurser, du kan komme på til meget fordelagtige priser. Hvis du allerede modtager DOF’s nyhedsbreve MusikNyt og KursusNyt, får du automatisk DOF UnderviserNyt fremover. Vi håber, du vil blive glad for DOF UnderviserNyt – og vi hører som altid meget gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, kritik og gode ideer til os. Og så kan du naturligvis altid afmelde dig, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet. Klik her for at tilmelde dig DOF UnderviserNyt .

Lov og ledelse | Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
26. februar 2015

Aftenskolernes Pris 2015

Aftenskolernes Pris 2014 var så stor en succes, at den gentages i 2015. Igen danner Hermans i Tivoli Friheden i Aarhus den flotte ramme, og datoen for prisfesten er fredag den 14. august 2015 kl. 11 til 15. Ligesom sidste år er DOF medarrangør. Ingen prisfest uden priser. Derfor skal der selvfølgelig indstilles en masse aftenskoler og folkeoplysere. De nærmere detaljer omkring indstilling til priserne er lige på trapperne, så hold øje med nyt fra Aftenskolernes Pris, der har fået sin egen hjemmeside: www.aftenskolernespris.dk . Du kan også følge Aftenskolernes Pris på Facebook: www.facebook.com/aftenskolernespris

10. februar 2015

Musikpuljen 2015: Færre, men dog stadig penge i kassen!

I år må DOF’s medlemmer desværre indstille sig på, at ansøgninger til Musikpuljen bliver behandlet med en skrappere hånd, end tilfældet var i 2014. Baggrunden er ikke en mavesur konsulent, eller at pengene bliver ødslet bort til anden side, men det skyldes slet og ret det kedelige faktum, at de folkeoplysende landsforbund, og hermed jo DOF, har fået markant færre midler fra udlodningerne fra Danske Spil at arbejde med i 2015. Men fortvivl ej: Der er stadig penge i kassen! Så har du eller en af dine undervisere en god ide til en kor- eller orkesterkoncert med solist under opsejling, hede drømme om en CD-produktion eller kunne det løfte forårets øvning op til nye højder med en spændende gæsteinstruktør, så tøv ikke, men klik ind på vores hjemmeside og læs om, hvordan Musikpuljen kan give en hjælpende hånd til at få gjort drømme til virkelighed! Musikpuljen 2015 - Motiveret ansøgning Når du fremover søger DOF’s Musikpulje, vil du i online-skemaet på vores hjemmeside finde et felt, hvor du skal give en kort begrundelse eller motivation for, at netop dit arrangement, kor eller orkester bør opnå støtte fra puljen. Denne nye detalje skal sikre, at flest mulige medlemsskoler og ensembler kan nyde godt af puljen, ligesom særlige tiltag, nye ideer og spændende, ’skæve’ vinkler på musikalske aktiviteter i aftenskolen kan få en hjælpende hånd og samtidig medvirke til, at alle de gode ideer kan formidles til inspiration for andre medlemsskoler, kor og orkestre i DOF. Læs alt om musikpuljen og find ansøgningskema her .

Musik og kultur | Støtte og inspiration
5. februar 2015

Indberetning for 2014

Så er det tid for indberetning af skolens aktiviteter mm. for 2014. I disse dage udsendes indberetningsskemaer til alle vores medlemsskoler, og de kan også findes her på hjemmesiden, hvis du foretrækker at udfylde dem elektronisk. Fristen for indsendelse er 31. marts 2015. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen udgør nemlig fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Tips- og Lottomidlerne beregnes nemlig på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter. Her finder du de elektroniske skemaer .

Lov og ledelse | Nyt i DOF
28. januar 2015

Gratis dokumentation og evaluering

doknet.dk og virker-det.nu er to fleksible dokumentations- og evalueringsværktøjer, der er udviklet specielt til folkeoplysningen og kan bruges frit. De introduceres på møder i Aarhus og Ishøj. Daghøjskoleforeningen, AOF og Foreningen af Folkehøjskoler har med tilskud fra DFS’ udviklingsmidler udviklet et sæt dokumentations- og evalueringsværktøjer, der er tilpasset folkeoplysning/ikke-formel læring: doknet.dk - et lille let-anvendeligt værktøj til grafisk dokumentation af læring og meget andet. virker-det.nu - en hjemmeside, med værktøj, eksempler og teoretisk back-up til egentlige evalueringsprojekter med metoden virkningsevaluering, som fokuserer på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. Begge dele stilles frit til rådighed for alle i folkeoplysningen og er tilgængeligt i betaversioner på henholdsvis http://doknet.dk og http://virkerdet.nu . Inspiration Disse to regionale præsentationsmøder er tænkt som en praktisk introduktion til især doknet.dk samt inspiration til, hvad det kan bruges til. Målgruppen er ledere og medarbejdere i lokale folkeoplysende organisationer. Af hensyn til størst muligt udbytte anbefales det: at der deltager både en relevant menig medarbejder og en leder/strategisk medarbejder at man på forhånd har drøftet, hvilke dokumentations- og evt. evalueringsbehov man har – både i forhold til egne målsætninger og værdier og i forhold til omverden. Forbedring og legitimering Sådan forklarer arrangørerne behovet for dokumentationsredskaber: ”Først og fremmest for at vi selv kan blive klogere på det vi gør og bedre til at leve op til vores egne mål - men vi har også i mange situationer brug for at forklare og legitimere det folkeoplysende arbejde over for omverden. Og i disse tider er det vanskeligt at få beslutningstagere og andre i tale, hvis ikke man kan åbne med noget dokumentation der indeholder tal! - så er der en chance for at de efterfølgende godt vil høre noget om, hvorfor og hvordan det virker.” Præsentationsmøderne Aarhus Tid: 02.03.15 kl. 13-15.30 Sted: Idrætsdaghøjskolen IDA, Gøteborg Allé 9, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 23.02.15 Ishøj (København) Tid: 12.03.15 kl. 13-15.30 Sted : Ishøj Daghøjskole, Brogrenen 7, Ishøj,  Tilmeldingsfrist: 05.03.15 Pris begge steder, inkl. kaffe/te og kage: 200 kr. Tilmelding begge møder foreningen@daghojskoler.dk

Støtte og inspiration
28. januar 2015

DE USYNLIGE bliver synlige!

Bevæbnet med en campingvogn rykker DOF ud i landet for at sætte spot på de kulturelle aktiviteter, der dagligt skaber værdi for rigtig mange danskere, men sjældent tiltrækker sig megen opmærksomhed. Det skal projektet DE USYNLIGE gøre noget ved! Vi starter i Herning lørdag den 7. februar, hvor DOF Herning Aftenskole byder på aktiviteter som croquis tegning og pilefletning og underholder med sprudlende gospelkoncert i DGI Huset. Næste stop er Næstved lørdag den 21. februar og vi slutter af i Odense lørdag den 21. marts!  Alle de 3 events finder sted lørdage fra kl. 10-14 og kl. 11-12 er de lokale politikere så budt på kaffe og kage og politisk debat om det kulturelle foreningslivs udfordringer og betydning i den medbragte campingvogn. DE USYNLIGE er et samarbejdsprojekt mellem Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) og Dansk Oplysnings Forbund (DOF), der skal skabe lokal dialog på nye måder samt styrke og synliggøre det lokalt forankrede kunst- og kulturliv og dets mange kvaliteter. Læs mere om DE USYNLIGE på www.deusynlige.dk

Musik og kultur | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
15. januar 2015

Fællesfolder for Nordsjælland

Forårets fælles kursusfolder for DOF-skolerne i Nordsjælland er ved at blive delt ud i disse dage. Folderen indeholder korte kurser, arrangementer, som folk kan have glæde af, selv om de skal køre et stykke vej. Folderen kan rekvireres hos Lars Refsing eller findes elektronisk herunder. Aftenskoler i Nordsjælland - Forår 2015 Fællesfolderen er et tilbud til alle DOF's skoler, der kan gå sammen og få lavet en fællesfolder. Det kan eksempelvis være relevant for skolerne i en region. DOF hjælper med at layoute og trykke folderen - kvit og frit. Kontakt Robin Kristiansen for yderligere oplysninger.  

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. januar 2015

Skriveseminar: Få hjælp til at udfylde ansøgningsskema til Erasmus+

Hvis din aftenskole planlægger at søge Erasmus+ programmet om tilskud til efteruddannelsesaktiviteter i Europa inden 4. marts 2015, så afholder Styrelsen for Videregående Uddannelser skriveseminar tirsdag den 27. januar kl. 09:30 til 15:00. Læs mere om skriveseminaret her . Om Erasmus+ Erasmus+ er et EU-program yder tilskud til efteruddannelse i Europa og europæiske samarbejdsprojekter. Alle organisationer, der arbejder med voksenuddannelse og folkeoplysning kan søge til efteruddannelsesaktiviteter (Key Action 1: Ansøgningsfrist 4. marts 2015) eller strategiske partnerskaber (Key Action 2: Ansøgningsfrist 31. marts 2015). Læs mere om Erasmus + og hvordan du søger om tilskud på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside. ( http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/erasmusplus/efteruddannelse-og-undervisningsophold/erasmus-grundtvig-efteruddannelse-og-undervisningsophold ) Har du spørgsmål vedrørende Erasmus+ programmet er du velkommen til at kontakte Line Høgh.

Støtte og inspiration