Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

2. marts 2016

Ny lov: Klagevejledning med link

Fra januar i år er det blevet lovpligtigt, at alle webbutikker skal linke til Europa-Kommissionens online klageportal. Det skal sikre, at kunder og handlende nemmere kommer til enighed ved uoverensstemmelse – især når handlen sker på tværs af grænser. Aftenskoler, der sælger kurser via deres hjemmeside, er omfattet denne bestemmelse – også selv om de ikke sælger kurser til udlandet. DOF har udarbejdet nedenstående tekst, der kan placeres på aftenskolens hjemmeside, fx i forbindelse med de øvrige salgsbetingelser. Husk at få linksene med, hvis du kopierer teksten! Oplysning om klagemuligheder Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i vores aftenskole, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning. Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk . Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr  Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse xx@yy.dk [Byt ud med aftenskolens mailadresse]

Lov og ledelse
3. februar 2016

Tid til indberetning!

Så er det tid for indberetning af skolens aktiviteter mm. for 2015. Indberetningsskemaer er sendt ud til alle vores medlemsskoler, og de kan også findes her på hjemmesiden, hvis du foretrækker at udfylde dem elektronisk. Fristen for indsendelse er 31. marts 2016. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen udgør nemlig fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Tips- og Lottomidlerne beregnes nemlig på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter. Find indberetningskemaet i elektronisk form her (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF
3. februar 2016

Aftenskole er godt for psykisk sårbare

Vifo (Videncenter for folkeoplysning) har netop udgivet en rapport, der viser, at psykisk sårbare får meget ud af at gå på aftenskole. Rapporten er kulminationen på et projektsamarbejde mellem Vifo, DOF, Sindskolerne i Aalborg og Landsforeningen Sind. Læs mere og hent hele rapporten på Vifos hjemmeside

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
27. januar 2016

Folkeoplysningens Grundkursus

Ved dine nye undervisere, hvad det egentlig vil sige at undervise på en aftenskole? Kender de til folkeoplysningsbegrebet og hvad det betyder for undervisningen? Kender de til DOF? DOF tilbyder nu Folkeoplysningens Grundkursus (FGK) til nye undervisere i aftenskolen, så de får en solid indføring i området, historien, pædagogikken og meget andet.  Tre kurser er nu slået op og er klar til tilmelding. Find dem på oversigten over Kurser for undervisere .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
27. januar 2016

Nyt netværk om Folkeoplysning for Flygtninge

DOF vil gerne understøtte og inspirere de DOF-skoler, der ønsker at lave kurser, aktiviteter, events og lignende for, med og om flygtninge. Derfor danner vi et Folkeoplysning for Flygtninge-netværk. Her vil vi udveksle erfaringer, afprøve nye idéer og få inspiration hos hinanden. Det vil også være muligt at lave aftaler om fælles initiativer. Alle, som har lyst til at vide mere om emnet eller bidrage med viden og erfaringer, er velkomne i dette nye DOF-netværk.  Første møde er fredag d. 5. februar kl. 11.00 – 14.00 hos DOF i Roskilde. Læs mere og tilmeld dig her .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
12. januar 2016

Tilskudsdatabasen FUNDING-europe

DOF har indtil nu formidlet abonnement til interesserede skoler på Tilskudsbasen.dk. Dette abonnement er udløbet pr. 31. december 2015. Tilskudsbasen er nu relanceret under navnet FUNDING-europe (www.funding-europe.dk). Den nye udgave indeholder fortsat en database over tilskudsmuligheder og er udvidet med forskellige faciliteter, bl.a. debatforum. Få gratis abonnement DOF-skoler kan fortsat få gratis abonnement hertil. Blot skal skolen bede om at blive oprettet - også selv om den tidligere har haft abonnement til Tilskudsbasen. Er du interesseret i at få adgang/abonnement til denne nye platform, bedes du kontakte Lars Refsing.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
11. januar 2016

80.000 kr. til folkeoplysning for flygtninge

Kulturministeriet har netop uddelt 4. mio. kr. til forskellige folkeoplysende projekter, og i kategorien ”inddragelse af nye brugergrupper i folkeoplysningen” har DOF i samarbejde med DOF Helsingør Aftenskole og DOF Rødovre Kulturelle Aftenskole modtaget 80.000 kr. til et projekt, som skal hjælpe syriske flygtninge ind i det danske samfund. Overskriften er ”For-integrationsforløb for syriske krigsflygtninge”, og med dette vil de to skoler udvikle og afprøve en helt konkret model for aftenskolekurser. Indholdet er en introduktion i det danske samfund og omfatter emner som dagligliv i Danmark, danske institutioner, begreber, kulturer og traditioner. Målet er også, at udvikle en skabelon til et alment introduktionsforløb for flygtninge, som kan udbredes til andre aftenskoler i andre kommuner, hvor det er relevant. Kurset er tænkt som et kulturelt supplement til de sprogkurser, som alle flygtninge gennemfører. DOF er med i initiativet ”Folkeoplysning for flygtninge”. Har du erfaringer på området, vil du vide mere om andres erfaringer, eller har du lyst til at deltage i et netværk af skoler, der arbejder med flygtningeinitiativer – stor som små – så hører vi gerne fra dig. Kontakt foreningskonsulent Anne Refsgaard.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
6. januar 2016

De nye 2016-satser

DOF's Aftenskolehåndbog er opdateret med de 2016-satserne for ATP, sygedagpenge, diverse bidrag og kommunale tilskud, skattefri godtgørelser og så videre. Find de opdaterede sider her: Satser - løn og ATP  (lønsatser reguleres først til april) Satser - sygedagpenge, G-dage og bidrag Satser - lokaletilskud, mellemkommunal refusioner Satser - skattemæssige

Lov og ledelse
6. januar 2016

Fællesfoldere forår 2016

Tre af DOF's regionskredse er gået sammen om fællesfoldere for deres vinter og forårskurser og -aktiviteter. Robin Kristiansen har stået for koordinering, indsamling af kurser, redigering og layout og Lars Refsing står for trykning. Du kan finde alle tre kataloger herunder i en bladrevenlig pdf: Fællesfolder Midtjylland Øst Fællesfolder Storkøbenhavn Fællesfolder Nordsjælland

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
5. januar 2016

DOF Studietur 2016 - UDSOLGT

Kom på kulturel rundtur til Assisi i Umbrien og Siena i Toscana med DOF fra 27. maj til 1. juni. På denne rejse får vi mulighed for at opleve store historiske impulser og bygge bro over 2600 års historie fra Etruskerne, Romerne og videre ind i vores egen tidsalder. Vi vil opleve Assisi med de stærke spirituelle og asketiske traditioner og Siena med en rigdom af kunst, finanser og ikke mindst madtraditioner. Bemærk, at pladserne normalt fyldes hurtigt op! Hent indbydelsen her (pdf) Tilmeld dig her OBS! 6. januar: Der har været en overvældende interesse for studieturen og vi må allerede nu melde udsolgt af alle pladser. Du kan eventuelt skrive dig på venteliste, hvis nogle skulle vælge at melde fra igen.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration