Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

3. juni 2015

Otte nomineringer til DOF

Juryen har afsløret nomineringerne til de forskellige kategorier til Aftenskolernes Pris. Blandt 24 mulige nomineringer finder vi hele otte DOF-skoler. Til Handicapprisen er både Gallo Skolen og Sind Skolerne nomineret. Gladsaxe Oplysnings Forbund er nomineret til Den debatskabende pris. DOF Helsingør Aftenskole og Skolen for Kunst og Design er begge nomineret til Partnerskabsprisen. Aftenskolen Salto er nomineret til Den innovative pris. Og blandt de tre nominerede til Årets Aftenskole findes vi både Skolen for Kunst og Design og Rytmisk Center. Stort tillykke! Det bliver nu endnu mere spændende at deltage i prisfesten den 14. august. Læs mere om Aftenskolernes Pris og festen her .

Støtte og inspiration
20. maj 2015

Folkeoplysningen engagerer

To tredjedele af medlemmer og frivillige i de folkeoplysende foreninger har fået større viden om samfundet og er blevet mere engagerede i samfundsforhold. Hos oplysningsforbundene gælder det hver femte deltager. Det er blandt konklusionerne i rapporten "Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse", som Syddansk Universitet har lavet på bestilling af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Den 150 sider lange rapport er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere, medlemmer, frivillige og ansatte i oplysningsforbund, andre folkeoplysende skoleformer og folkeoplysende foreninger. Flere DOF-skoler har også deltaget i undersøgelsen - og i det kommende nummer af Spektrum kan du læse mere om resultaterne for oplysningsforbundene. Læs mere om rapporten på DFS's hjemmeside.

11. maj 2015

Fra Landsmøde 2015

Landsmødet 2015 var en succes, med godt selskab og inspirerende, relevante oplæg. Vi fik genvalgt vores formand, Ingolf Christensen. Torben Schipper, tidligere leder af Rytmisk Center, blev udnævnt til Fyrtårn i folkeoplysningen. Knud Birk Pedersen modtog initiativprisen. Der blev debatteret, hyggesnakket og sunget. På denne side finder du materiale fra landsmødet - og ikke mindst et billedgalleri på Facebook. Præsentationer (pdf) Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse - ved Bjarne Ibsen Projekt frivillig - ved Lene Buerup Andersen Den digitale Underviser - ved Sabine Kramer Fra affald til unikt design - ved Winnie Rehné Billedgalleri fra landsmødet på DOF's facebook-side

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
30. april 2015

Mental Sundhed vinder pris

Lille Skole for Voksne i Aalborg, der til daglig tilbyder undervisning for mennesker med psykiske, sociale eller eksistentielle problemer, har fået guldprisen 2014 inden for sundhed i Aalborg Kommune. Prisen er på 25.000 kroner, som skoleleder Knud Birk Pedersen er meget beæret over at modtage. Prisen kan i særdeleshed bruges til at sætte fokus på det faktum, at man sagtens kan arbejde med sin mentale sundhed uden at være patient i det psykiatriske system. Lille Skole for Voksne har blandt andet udviklet et projekt omkring folkeoplysning for psykisk sårbare. Projektet har indtil videre resulteret i et inspirations- og arbejdshæfte omkring mental sundhed, og til februar starter skolen op med kurser indenfor emnet – vel at mærke kurser for ganske almindelige mennesker, der måske er havnet i en psykisk krise eller bare har interesse for det mentale helbred og velvære. Skolen vil med disse kurser gerne være med til at sætte mental sundhed på dagsordenen som andet end noget, der kun har sin berettigelse indenfor psykiatrien. Man kan godt lære at blive bedre til at håndtere livet uden en lægeordinering, siger Knud Birk Pedersen, der dog samtidig siger at skolen modtager flere og flere kursister efter henvisning fra deres praktiserende læge.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
16. april 2015

Nye lønsatser

Den årlige regulering af lønsatser for aftenskolerne har fundet sted. Pr 1. april er timelønnen for undervisere kr 165,89 (kr 265,42 pr lektion) og for ledere kr 192,06. Find alle satserne i Lederhåndbogen. [Red. Lederhåndbogen er blevet afløst af Aftenskolehåndbogen - og her opdateres lønsatserne løbende på denne side:  Satser - løn og ATP ]

Lov og ledelse
27. marts 2015

Landsmøde 2015

I disse dage lander indbydelsen til Landsmøde 2015 i medlemsskolernes postkasser. Under temaet 'Fortid, nutid & fremtid' skal vi dvæle ved den fortid, der har rundet os. Vi skal orientere os i den nutid, vi lever i. Og vi skal skue ud i fremtiden og forberede os på det, der kommer. Årets landsmøde i DOF tager deltagerne en tur igennem tiden. Vi fejrer Carl Nielsen og Grundloven, som begge fylder henholdsvis 150 og 100 år i 2015. Vi skal høre om ”det demente samfund”, der glemmer historien i nutidens jagt på effektivitet og konkurrenceevne. Vi får også både taget temperaturen på nutidens aftenskoles bidrag til demokratiet og pulsen på bestyrelsen, ligesom vi bliver belært om et af tidens nye begreber. Og fremtidens undervisning bliver både udfordret af nye værktøjer og spændende måder at genbruge affald på. Vi kommer vidt omkring fra overordnede begreber til meget lavpraktiske ideer og metoder. Dertil kommer DOF’s generalforsamling, hvor vi skal have en status på de foregående to år og et blik ind i fremtiden – samt vælge formand. Og det hele sker i godt og inspirerende selskab i flotte rammer. Vel mødt til Landsmøde 2015! Klik her for indbydelsen inkl. program her (pdf) Klik her for elektronisk tilmeldingsskema (pdf)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
24. marts 2015

Spektrum: Om aftenskolen i kommunen

Spektrum nummer 4 er netop udkommet og har temaet: Aftenskolen i kommunen. Artiklerne handler om kommunernes nedskæringer, om visionen for folkeoplysningen i et lokalt perspektiv, om lokale fodfejl i kommuner og aftenskoler, om etik og om at tage kampen op mod forringelser. Herudover kan vi været på besøg hos DOF Paarup Aftenskole, bringer nyt om landsmøde 2015, fortæller om en ny DR-serie om håndværk og meget andet. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
19. marts 2015

Deltag i 'Folkeoplysning for flygtninge'

Hvis din skole laver eller planlægger at lave aktiviteter, der er målrettet flygtninge eller asylansøgere, omhandler flygtninge eller asylansøgere eller involverer disse, så vil vi meget gerne vide om det. Det kan være foredrag, kurser, møder eller andre typer af arrangementer, der er målrettet eller involverer flygtninge eller asylansøgere eller det kan være foredrag og debat og lignende om/med flygtninge. Eller …? Hvorfor vil vi vide det? DOF er med i et initiativ, ”Folkeoplysning for flygtninge”, som DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har sat i søen. Ideen er at skabe en bevægelse, der arbejder for at give flygtninge en god velkomst og et godt ophold i Danmark, uanset om de bliver her i kortere eller længere tid. Målet med initiativet er at formidle de mange gode aktiviteter, som folkeoplysningen laver og kan lave; aktiviteter, der involverer os som mennesker og gør os klogere på, hvordan vi lokalt kan gøre noget for udfordringen at tage imod flygtninge på en god måde. Ud over Dansk Oplysnings Forbund deltager samtlige af de landsdækkende oplysningsforbund, Folkehøjskolerne, Efterskoleforeningen og en masse andre medlemmer af DFS i initiativet. Så, fortæl os, hvis du har planer om noget i denne boldgade – eller hvis du allerede er i gang! Alle aktiviteter indsamles med det formål at videreformidle dem via DFS’ hjemmeside. Hvordan? Vil du høre mere om projektet eller have sparring om, hvordan du kommer i gang, så er du meget velkommen til at kontakte Line Høgh. Du kan læse mere om ”Folkeoplysning for flygtninge” her på DFS' hjemmeside .

Støtte og inspiration
19. marts 2015

Folkeoplysningens Grundkursus

Deltagere søges til gratis uddannelse i Folkeoplysningens Grundkursus. DOF søger engagerede og garvede undervisere, der har lyst til at deltage i et pilotprojekt, om at udbrede kendskabet til voksenpædagogik og underviseres rolle i folkeoplysningen. Formålet med pilotprojektet er at få uddannet første hold grundkursusinstruktører og samtidig få testet og kvalificeret det undervisningsmateriale, som skal ligge til grund for det endelig kursus. Kurset skal give undervisere kompetencer og bevidsthed om at være en del af folkeoplysningen, samt at give lærere uden pædagogisk baggrund en introduktion til voksenpædagogik. Certifikat Som deltager i pilotprojektet får din aftenskole gratis uddannet en instruktør i Folkeoplysningens Grundkursus. En uddannelse som efterfølgende kommer til at koste penge. Det forventes, at pilotdeltagerne medvirker i de planlagte kursusgange og gennemfører et kursus lokalt for kollegaer/eller andre.  Efter gennemført forløb vil alle deltagere blive certificerede undervisere i Folkeoplysningens Grundkursus og kan tilbyde undervisningsforløbet til andre. Folkeoplysningens Grundkursus er et helt nyt tilbud, som udvikles af Dansk Folkeoplysnings Samråd, paraplyorganisation for Folkeoplysningen i Danmark. Du kan læse mere om baggrund og praktiske informationer i nedenstående brev (til download nederst på siden). Du må meget gerne sende brevet til dine undervisere. Kun tre pladser Alle interesserede kan tilmelde sig direkte til DOF på lis@danskopysning.dk senest den 17. april. Da DOF kun råder over 3 pladser på kurset, må vi forbeholde os ret til at udvælge pilotdeltagerne blandt de, som tilmelder sig. Senest d. 30. april vil alle tilmeldte få svar på, om man er optaget på kurset. For yderlige information og spørgsmål kontakt foreningskonsulent Anne Refsgaard eller Lis Schlotfeldt. Brev til interesserede - til uddeling til skolens undervisere (pdf)

Støtte og inspiration
18. marts 2015

Frister for udbetalinger

DOF ændrer i reglerne for lønkørsel, så de fremover køres samlet for alle skoler. Det betyder desværre, at vi ikke længere løbende kan udbetale beløb som hidtil, men at evt. rettelser, ekstra lønkørsler osv. kommer med i den efterfølgende samlede kørsel. Hidtil har det været gratis for os at overføre penge i forbindelse med vores lønkørsel. Men Nets (OverførselsService) har indført et gebyr på 50,- kroner pr. leverance (lønkørsel), der indsendes via OverførselsService. Da vi normalt har haft 2-300 overførsler hver måned, bliver det en ganske stor udgift til gebyrer. Derfor vil vi fremover samle lønkørslerne for flere skoler, så vi kan nøjes med at betale gebyret så få gange som muligt. Således vil der ikke blive lavet reguleringer eller ekstra lønkørsler uden for den normale frist, hvilket betyder følgende: • Eventuelle rettelser vil blive medtaget ved efterfølgende lønkørsel, hvis rettelsen betyder, at der skal overføres penge enten til lønmodtageren eller til SKAT. • Ekstra lønkørsler vil blive medtaget ved kommende lønkørsel Husk dog! Skolen har altid mulighed for at udbetale et aconto-beløb til lønmodtageren. At vi samler lønkørslerne for flere skoler har reelt ingen betydning for skolerne, da alt vil foregå som hidtil. Men hvis lønnen bliver indberettet for sent, vil den først blive medtaget ved kommende lønkørsler, og dermed må lønmodtagerne vente på deres løn – eller skolen må selv udbetale et aconto-beløb. Ovenstående information er sendt ud i et brev til alle de skoler, DOF kører løn for.

Lov og ledelse