Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

7. oktober 2015

Ny medarbejder

1. oktober er Kathrine Egemar begyndt som deltids webkonsulent på DOF’s landssekretariat. Hun vil – som titlen antyder – få hjemmesider som sit arbejdsområde. Først og fremmest medlemsskolernes VuptiWeb-sider. Kathrine er uddannet grafiker og Cand. IT og har derfor de bedste forudsætninger for at hjælpe skolerne med at få lavet en optimal struktur og et flot design på deres hjemmesider. DOF’s samarbejde med Kathrine går i øvrigt flere år tilbage, da hun også er en del af det firma, der både har været med til at udvikle VuptiWeb og DOF’s hjemmeside. Vi har længe ønsket at opgradere vores hjælp på dette område, og derfor er der allerede en masse opgaver til Kathrine, som hun har kastet sig over. Derfor beder vi også jer om, at rette henvendelse til Dejan Fontana ( df@danskoplysning.dk ), hvis I har brug for Kathrines hjælp – og ikke til hende selv. Så vil Dejan koordinere og prioritere, så alle får hjælp i god ro og orden.

Nyt i DOF
1. oktober 2015

Hvordan byder vi flygtninge velkommen? Nye møder!

Initiativet ”Folkeoplysning for Flygtninge” inviterer aftenskoler, højskoler, efterskoler, daghøjskoler og andre folkeoplysende skoler og foreninger, samt kommuner og asylcentre til inspirations- og ideudviklingsmøder rundt omkring i landet. Målet er at udveksle gode erfaringer, udvikle nye ideer og skabe nye samarbejder og aktiviteter, der kan bidrage til at skabe den bedste modtagelse af flygtninge i Danmark. Næste møder er: 20. oktober i Viborg Hent indbydelse til Viborg her.  (pdf) 29. oktober i København. Hent indbydelse til København her.  (pdf)

Støtte og inspiration
21. september 2015

Spektrum: Om Aftenskolernes Pris

Så er det sjette nummer af Spektrum på gaden, og temaet er denne gang Aftenskolernes Pris. Vi tager dig med til prisfesten, fortæller om vinderne - og om hvorfor, vi synes, det er vigtigt at dele priser ud til aftenskolerne. Du kan også læse om Shahrazad, der både var en snu kvinde, der blev gift med den persiske konge, og samtidig er en spændende og anderledes aftenskole i København. Du kan også få et overblik over DOF's forskellige medlemsskoler, læse om markedsføring, sommerkurset, ny regering og minister og meget andet. Og så har Spektrum fået en brevkasse, for skoleledere, der søger svar om lov og administration. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
16. september 2015

Støtte til små og store projekter

Kulturstyrelsen udbyder 4 mio. kr. til at fremme folkeoplysningen. Halvdelen skal gå til mindre projekter, der inddrager nye brugergrupper, eller som styrker samarbejdet mellem foreninger og folkeskole. Den anden halvdel kan søges til større tværgående udviklingsprojekter. Der kan søges frem til den 19. oktober 2015 kl. 16. Pulje til 'små' projekter 2 mio. kr. ligger i Kulturstyrelsen og venter på ansøgninger fra folkeoplysende skoler og foreninger. Pengene vil blive uddelt i portioner mellem 15.000 og 200.000 kr. til mindre projekter, der handler om: Foreningers samarbejde med folkeskolen/åben skole. Projekter, der retter sig mod foreningslivets samarbejde med folkeskolen som led i den nye folkeskolereform. Inddragelse af nye brugergrupper i folkeoplysningen. Projekter, der blandt andet har fokus på at inddrage nye brugergrupper f. eks. socialt svage børn, unge, nydanskere og andre. Øvrige kriterier Kulturstyrelsen lægger vægt på: At projektaktiviteterne har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. At den aktive målgruppe for projektet har en vis størrelse. At effekten af projektet er af en væsentlig størrelse og evt. rækker ud over selve projektet. At projektet har lokal forankring. At det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse. Puljen til større tværgående udviklingsprojekter De øvrige 2 mio. kr. er afsat til større tværgående udviklingsarbejder og rådgivningsvirksomhed primært med sigte på højskoler og sekundært med sigte på folkeoplysning. Der ydes alene tilskud til projekter på 200.000 kr. eller mere. Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside: Pulje til mindre projekter Pulje til større tværgående udviklingsprojekter

Støtte og inspiration
16. september 2015

Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning

DOF har netop modtaget en bevilling i henhold til folkeoplysningslovens paragraf 44, stk. 2 på 44.774 kr. til brug for delvis dækning af handicapbetingede udgifter som for eksempel befordring, tolkebistand, tekniske hjælpemidler med videre. Bevillingen skal anvendes i indeværende år. Har din skole udgifter, der falder inden for formålet, bedes du rette henvendelse til Niels-Anton Svendsen på telefon 31 67 38 77 eller nas@danskoplysning.dk snarest mulig.

Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
26. august 2015

6 fælleskataloger i luften

Hele seks fælleskataloger spredes i disse dage ud i landet. Fælleskataloger er et gratis tilbud til medlemsskolerne om at gå sammen og markedsføre kurser i en region eller anden form for geografisk område. Robin Kristiansen har stået for koordinering, indsamling af kurser, redigering og layout og Lars Refsing står for trykning. Du kan finde alle seks kataloger herunder i en bladrevenlig pdf: Fællesfolder Storkøbenhavn Fællesfolder Jylland Midt-Vest Fællesfolder Jylland Midt-Øst Fællesfolder Region Nordjylland Fællesfolder Nordsjælland Fællesfolder Region Sjælland

Nyt i DOF
16. august 2015

3 x Aftenskolernes Pris til DOF-skoler

Den anden uddeling af Aftenskolernes Pris blev en forrygende fest for DOF. Hele tre DOF-skoler drog hjem med den flotte statuette - og Rytmisk Center i København fik endda den fornemmeste pris som Årets aftenskole. De to andre prismodtagere var den ganske nye Aftenskolen Salto i Hillerød, der fik Den innovative pris, samt DOF Helsingør Aftenskole, der fik Partnerskabsprisen. Den flotte prishøst til DOF skal ses i lyset af hele otte nomineringer - hvoraf flere betød en direkte konkurrence om den samme pris. Til Handicapprisen var således både Gallo Skolen og Sind Skolerne nomineret. Til både Årets aftenskole og Partnerskabsprisen var også Skolen for Kunst og Design nomineret. Derudover var Gladsaxe Oplysnings Forbund nomineret til Den debatskabende pris. Alt i alt en meget flot dag, der yderligere blev krydret af underholdning ved sangerinden Marie Frank og teatertruppen Rejsescenen. Læs mere på www.aftenskolernespris.dk

Nyt i DOF
25. juni 2015

Giv din aftenskole et servicetjek

Kom til konference og hør, hvordan et projekt har tilført energi og nytænkning til syv meget forskellige aftenskoler i København. Med udgangspunkt i tanker om service og kvalitet fra markedsføringsverdenen har ledere og undervisere kigget på deres aftenskole med nye øjne – og fået en masse spændende resultater ud af det. Konferencen den 25. august kl. 10 til 13 på Studieskolen i København - og er gratis. Hent indbydelsen her. (pdf)

Støtte og inspiration
11. juni 2015

Spektrum: Om kvalitet og service

Det femte nummer af Spektrum er netop udkommet og har temaet: Kvalitet og service. Her kan du læse om, hvordan en række DOF-skoler har ladet sig inspirere af den kommercielle verdens arbejde med optimering af service - noget der har ført til begejstring hos både deltagere og ansatte. Herudover har vi været på besøg hos Gimsing Sognehøjskole, lavet et portræt af Torben Schipper, samlet billeder sammen fra landsmødet og meget andet. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
10. juni 2015

Tilskud til samarbejde med folkeskoler

Har din aftenskole leget med tanke om at bruge jeres helt særlige undervisningskompetencer indenfor eksempelvis bevægelse, musik og kreative fag til at forbedre læringen i den lokale folkeskole? Der er masser muligheder for at lave spændende aktiviteter i samarbejde mellem aftenskoler og folkeskoler med den nye ”åbne skole”. Men det at etablere et nyt samarbejde kræver både tid og ressourcer. Det kan man nu søge økonomisk støtte til. Lige nu udlodder Nationalt netværk af skoletjenester en pulje på 625.000 kr. til lokale samarbejdsprojekter mellem skoler og kulturinstitutioner, herunder folkeoplysningsorganisationer. Hvem kan søge? Alle ansøgninger skal have tre deltagende parter: kommune, skole og kulturinstitution, som skal have givet tilsagn om deltagelse i projektet i forbindelse med ansøgning. Hvad kan der søges om? Puljen kan søges til at dække op til halvdelen af den arbejdstid, som lærere og medarbejdere bruger i udviklingsarbejdet. Der kan søges op til 60.000 kr. til: Op til 50 % frikøb af medarbejdere fra skoler og kulturinstitutioner – til ligelig fordeling mellem de to parter. Dækning af transportudgifter i forbindelse med fælles læringsdage. Andre udgifter så som materialer, diæter eller lønudgifter til kommunale konsulenter dækkes ikke. Hvor meget kan man søge om? Der kan max søges 60.000 kr. pr. deltagende kommune. Ansøgningsfrist Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 12.00 Læs mere og find ansøgningsskema på her http://skoletjenestenetvaerk.dk/pulje-til-aaben-skole-samarbejde-mellem-skoler-kulturinstitutioner-og-kommuner/ Er du interesseret i at få mere at vide om mulighederne for samarbejde med folkeskoler og den åbne skole, så kontakt Line Høgh, eller få inspiration i vores folder ”Samarbejde mellem folkeskole og aftenskolerne”.

Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration