Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

11. april 2016

Indstil til Aftenskolernes Pris 2016!

Nu er der åbent for indstillinger i de 10 priskategorier. Bemærk, at der i år er en ny kategori: Sundhedsprisen - der burde være relevant for en del DOF-skoler. Desuden kan alle i år også indstille til Årets Aftenskolekommune, så her kan du også fremhæve din kommune, hvis den fortjener det. Vær med til at sørge for, at DOF's skoler igen er markant repræsenteret til prisfesten til september. Sidste frist for indstilling er 15. maj 2016. Se mere på www.aftenskolernespris.dk

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
4. april 2016

Kom til landsmøde 2016!

To dage med inspiration, ny viden og godt selskab! Årets landsmøde har værdier som en gennemgående rød tråd. En lang række inspirerende, vidende og meningsdannende oplægsholdere står klar til at udfordre deltagerne.  Vi skal diskutere aftenskolens værdier helt overordnet. Og vi skal diskutere, hvordan vi helt konkret kan arbejde med disse – fx i forhold til underviserne eller flygtninge. Vi skal også høre om, hvordan vi kan kommunikere bedre – og gerne med et tvist af humor. Der skal desuden markeres en 400 års dødsdag for den udødelige William Shakespeare. Ind imellem bliver der plads til bevægelse, sang, underholdning, god mad, flotte udsigter, hyggeligt samvær og meget mere ... Vel mødt til landsmøde 2016! Indbydelse Indbydelse og tilmeldingsskema sendes ud med brevpost til alle skoleledere i uge 14. Men begge kan også hentes elektronisk herunder. Tilmelding Bemærk, at tilmelding skal foregå ved nedenstående tilmeldingsblanket senest 21. april. Indbydelsen med program og praktiske oplysninger (pdf) Tilmeldingsblanket (pdf)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
1. april 2016

Nye lønsatser!

Så er lønsatserne pr. 1. april 2016 meldt ud. Du finder de opdaterede satser og en masse anden nyttig viden i Aftenskolehåndbogen . Du kan også gå direkte til de opdaterede sider her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
29. marts 2016

Mindeord for Ole Vig Jensen

Ole Vig Jensen er død, og det sætter igen en masse tanker i gang. Dansk Oplysnings Forbund (DOF) søgte i 1998 efter en ny direktør, og Ole Vig Jensen var parat til et nyt kapitel i sit arbejdsliv efter mange år på Christiansborg, og efter flere perioder som kulturminister, kirkeminister og undervisningsminister. Det blev til en fantastisk periode på otte år med masser af positive oplevelser for alle parter i Dansk Oplysnings Forbund. Ole Vig Jensens fortid som aktiv folkeoplyser på en lang række områder fornægtede sig bestemt ikke, og vi fik en direktør, som på fornemste vis var i stand til at lytte til og at agere i forhold til både den lille og den store aftenskole. ’Maren i kæret’ fik altid en fair behandling. Og vi fik en direktør, som på grund af sine fine menneskelige egenskaber stadigvæk kunne komme og få (eller give) gode råd på Christiansborg. Ole Vig Jensen mødte altid åbne døre, hvor han kom frem. Gode resultater er altid et resultat af, at alle i en organisation trækker på samme hammel og yder optimalt, og Ole Vig Jensens periode som direktør i DOF er karakteriseret af særdeles fine resultater både på den økonomiske front, men mindst lige så meget og tydeligt, når det drejede sig om udvikling af skolerne og af en lang række initiativer ikke mindst inden for sundhed og bevægelse. Resultater, som Dansk Oplysnings Forbund stadigvæk drager stor nytte af. Ole Vig Jensen valgte at stoppe hos os i DOF i 2006 for at få mere tid sammen med Else og med børnene og deres ægtefæller, men måske allermest for at få tid til børnebørnene. Vi kunne se tilbage på en række år med et fantastisk menneske i spidsen for sekretariatet i Dansk Oplysnings Forbund – et menneske hvis evne til at lede og til at koordinere bredte sig som ringe i vandet langt ud i alle dele af DOF. Ole Vig Jensens evne til på sin egen stille og rolige facon at få enderne til at mødes var helt enestående; ingen følte sig trådt på, alle følte sig hørt, og resultatet var altid konstruktivt, positivt og fremadrettet. Resultatet kunne vi alle nyde godt af, og eftermælet giver i lang tid endnu respekt og inspiration til, hvordan harmoniske resultater kan skabes. Den 22. marts 2016 døde Ole Vig Jensen. Else har mistet sin mand og livsledsager, familien har mistet et holdepunkt, Holbæk har mistet en markant borger, Danmark og dansk politik har mistet en stor mand – og en stor folkeoplyser, vi har alle mistet en god ven og et hjertevarmt menneske. Æret være Ole Vig Jensens minde. Ingolf Christensen Landsformand - Dansk Oplysnings Forbund Bisættelsen finder sted fra Sankt Nikolai Kirke torsdag den 31. marts kl. 14.00.

Nyt i DOF
16. marts 2016

Spektrum: Folkeoplysning for Flygtninge

Så er det nyeste nummer af Spektrum udkommet. Denne gang er temaet Folkeoplysning for Flygtninge, der samtidig er et stort projekt, som DOF, sammen med en lang række andre folkeoplysende organisationer, er med til at løfte. Læs om baggrunden for initiativet, hvordan en række DOF-skoler griber det an - og om hvad din egen skole kan gøre. Et spændende, aktuelt - og vigtigt - emne i denne tid!  Herudover kan du også læse om SundhedsTeamet Kurser & Projekter, der er en aftenskole med fokus på sundhed - og som udvikler sig i raskt tempo. Der er også artikler om DOF Kursusdage, Folkeoplysningens Grundkursus, en stolt borgmester og meget andet. Og som rosinen i pølseenden kan du læse, hvordan Signe Wenneberg ville gribe det an, hvis hun var aftenskoleleder. God læselyst! Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskolersamt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
10. marts 2016

DOF Kursusdage

Èn fælles weekend for tre fagligheder Nu har du mulighed for at få en god optakt til efterårssæsonen ved at tage med på DOF Kursusdage en weekend i august, hvor du i skønne omgivelser bliver inspireret af kloge og kreative folk, der er klar til at give dig en saltvandsindsprøjtning. Samme tid hvert år! DOF Kursusdage er vores nye tilbud til landsorganisationens skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og undervisere, og tanken er, at kursusdagene skal blive en fast tilbagevendende begivenhed hvert år, så du véd, at der er DOF Kursusdage hvert år i midten af august. DOF Kursusdage har tre ’fagsøjler’ - og du vælger dig ind på én af dem ved din tilmelding Med en blanding af fællesoplæg og -aktiviteter og så de helt fagspecifikke emner er DOF Kursusdage et miniature højskoleophold i skønne omgivelser ved historiske Jelling, hvor der bliver plads til både egen faglighed og inspiration fra mennesker med en anden tilgang til aftenskolelivet. DOF Kursusdage 2016 starter fredag eftermiddag den 19. august, og når du rejser dig fra frokostbordet søndag kl. 13, har du hoved og sjæl fuld af gode og spændende indtryk! For undervisere i bevægelsesfag er lørdagen i DOF Kursusdage svarende til en "Temadag for undervisere i bevægelse og sundhed". Vi glæder os til at se dig! Du kan læse mere og tilmelde dig hér: DOF Kursusdage for musikundervisere   DOF Kursusdage for undervisere i sundhed og bevægelse   DOF Kursusdage for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer  

2. marts 2016

Ny lov: Klagevejledning med link

Fra januar i år er det blevet lovpligtigt, at alle webbutikker skal linke til Europa-Kommissionens online klageportal. Det skal sikre, at kunder og handlende nemmere kommer til enighed ved uoverensstemmelse – især når handlen sker på tværs af grænser. Aftenskoler, der sælger kurser via deres hjemmeside, er omfattet denne bestemmelse – også selv om de ikke sælger kurser til udlandet. DOF har udarbejdet nedenstående tekst, der kan placeres på aftenskolens hjemmeside, fx i forbindelse med de øvrige salgsbetingelser. Husk at få linksene med, hvis du kopierer teksten! Oplysning om klagemuligheder Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i vores aftenskole, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning. Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk . Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr  Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse xx@yy.dk [Byt ud med aftenskolens mailadresse]

Lov og ledelse
3. februar 2016

Tid til indberetning!

Så er det tid for indberetning af skolens aktiviteter mm. for 2015. Indberetningsskemaer er sendt ud til alle vores medlemsskoler, og de kan også findes her på hjemmesiden, hvis du foretrækker at udfylde dem elektronisk. Fristen for indsendelse er 31. marts 2016. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen udgør nemlig fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Tips- og Lottomidlerne beregnes nemlig på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter. Find indberetningskemaet i elektronisk form her (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF
3. februar 2016

Aftenskole er godt for psykisk sårbare

Vifo (Videncenter for folkeoplysning) har netop udgivet en rapport, der viser, at psykisk sårbare får meget ud af at gå på aftenskole. Rapporten er kulminationen på et projektsamarbejde mellem Vifo, DOF, Sindskolerne i Aalborg og Landsforeningen Sind. Læs mere og hent hele rapporten på Vifos hjemmeside

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
27. januar 2016

Folkeoplysningens Grundkursus

Ved dine nye undervisere, hvad det egentlig vil sige at undervise på en aftenskole? Kender de til folkeoplysningsbegrebet og hvad det betyder for undervisningen? Kender de til DOF? DOF tilbyder nu Folkeoplysningens Grundkursus (FGK) til nye undervisere i aftenskolen, så de får en solid indføring i området, historien, pædagogikken og meget andet.  Tre kurser er nu slået op og er klar til tilmelding. Find dem på oversigten over Kurser for undervisere .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration