Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

20. juni 2017

Spektrum om digital markedsføring

Spektrum nr 13 har netop ramt postkasserne rundt i landet. I dette nummer kan du finde inspiration til, hvordan digitale værktøjer kan bruges til at markedsføre din skoles aktiviteter. Du kan også læse om Rytmisk Centers ambitiøse projekt for at tiltrække flere indvandrere på holdene. Vi bringer tillige et portræt af Lautrupgaard Musikfabrik og en indbydelse til samarbejde med højskolerne. Og så har Kulturminister Mette Bock skrevet, hvad hun ville gøre, hvis hun var aftenskoleleder. Blandt meget andet ... Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. juni 2017

Ny telefonnumre

DOF’s sekretariat skifter telefonudbyder på mandag (12. juni), og dermed får vi nyt omstillingssystem. Så hav tålmodighed – eller send en mail – hvis vi får lidt startvanskeligheder i starten af næste uge. Ved samme lejlighed nedlægges en række telefonnumre – herunder de gamle fastnetnumre, der starter på 65 48 … samt it-supportnummeret. Supporten fanges fremover via vores hovednummer 70 20 60 20 – og de nye numre til medarbejderne kan findes under Medarbejdere . Vi beklager, hvis det giver udfordringer!

Nyt i DOF
23. maj 2017

DOF Kursusdage 2017

Èn fælles weekend for tre fagligheder: Så er det igen tid til inspiration og kollegialt samvær på DOF Kursusdage 2017! Få en god optakt til efterårssæsonen ved at tage med på DOF Kursusdage i starten af september, hvor du i skønne omgivelser bliver inspireret af kloge og kreative folk, der er klar til at give dig en saltvandsindsprøjtning. DOF Kursusdage har tre ’fagsøjler’ - og du vælger dig ind på én af dem ved din tilmelding. Med en blanding af fællesoplæg og -aktiviteter og helt fagspecifikke emner er DOF Kursusdage et miniature højskoleophold i skønne omgivelser ved historiske Jelling, hvor der bliver plads til både egen faglighed og inspiration fra mennesker med en anden tilgang til aftenskolelivet. DOF Kursusdage 2017 starter fredag eftermiddag den 1. september, og vi glæder os til at se dig! Du kan læse mere om weekenden og tilmelde dig hér: Tilmelding for musikundervisere   Tilmelding for undervisere i sundhed og bevægelse Tilmelding for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer 

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
23. maj 2017

Landsmøde 2017

Mental sundhed og udvikling af folkeoplysningen var overskrifterne for årets landsmøde - og dertil DOF's generalforsamling, der holdes hvert andet år. I år fandt det sted på Munkebjerg Hotel ved Vejle den 20. og 21. maj. En dejlig weekend i godt selskab har fået sin ende. Årets landsmøde var rigt på begivenheder: Ingolf Christensen blev genvalgt som formand. Vi fik en række spændende og inspirerende oplæg om bl.a. sundhed, trivsel og om at være flink. Connie Wissing Larsen blev udnævnt til Fyrtårn i Folkeoplysningen. Vi uddelte Initiativprisen til Den Rytmiske i Nordkraft og DOF Rødovre Kulturelle Aftenskole. Vi fik uddelt DOF-Prisen til P1's Anne Haubek. Vi fik snakket, udvekslet erfaringer og hygget! Og meget andet ... Du kan se billeder fra Landsmødet på Facebook . Oplæg mv. ABC for mental sundhed ved Line Nielsen (pdf) ABC i Aalborg Kommune (pdf) Indbydelse, program og tilmelding Indbydelse med program og tilmeldingsskema er sendt ud med brevpost til alle DOF's medlemsskoler - men kan også hentes elektronisk herunder. Indbydelse og program (pdf) Bilag til generalforsamlingen jf. endelig dagsorden Endelig dagsorden Vedtægter for Dansk Oplysnings Forbund Forretningsorden for generalforsamlingen Årsberetning 2015-2016 Årsregnskab 2015 og Revisionsprotokollat 2015 Årsregnskab 2016 og Revisionsprotokollat 2016 Budget 2017 samt prognose for 2018/2019 Principper for beregning af kontingentstørrelse 2018-2019 Indkomne forslag - Ledsagerkort Kandidatliste til valg af landsformand Virksomhedstrategi 2017

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
18. maj 2017

Gode argumenter for aftenskolen

Fortæl din kommune om de mange gode effekter af at gå i aftenskole! DOF har sammen med de andre landsdækkende oplysningsforbund lavet folderen: Aftenskolen - En sund samfundsøkonomisk investering. Folderen er en samling af gode argumenter for, hvorfor det giver mening for en kommune at prioritere aftenskoleområdet og aftenskolerne som samarbejdspartnere i en lang række opgaver. Folderen har til hensigt at skærpe opmærksomheden på at agere politisk, ligesom pjecen har ideer/statements, som kan bruges lokalt i interessevaretagelsen. Folderen er tænkt som en intern argumentbank for skoleledere og bestyrelser – og det er altså ikke tanken, at den skal deles ud til kommuner og andre. Afsættet er aftenskolefolk, der sidder i samråd, eller som gerne vil komme til at sidde i et samråd. Kontakt gerne Robin Kristiansen, hvis du har brug for ideer eller vejledning til at bruge folderen og dens argumenter i din kommune. Hent folderen elektronisk her (pdf) Eller kontakt Lars Refsing for at få den tilsendt i trykt udgave.

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
24. april 2017

Indstil til Aftenskolernes Pris

Du kan nu indstille kandidater til Aftenskolernes Pris 2017. I år skal der uddeles seks forskellige priser til efterårets prisfest: Demokratiprisen Sundhedsprisen Aftenskolens ildsjæl Integrationsprisen Årets aftenskole Årets Aftenskolekommune Nogle af priserne er gengangere fra de tidligere år og nogle er nyskabelser. Den endelige dato og sted er endnu ikke fastlagt, men meldes ud så snart det falder på plads. Men allerede nu kan du indstille til de seks priser. Fristen for indstilling er 2. juni 2017.  Læs mere om priserne og indstil her!

Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
18. april 2017

Kom og fejr Ingolf!

Ingolf Christensen – DOF’s formand – fylder 70 år. Derfor glæder det os at indbyde medlemsskoler, samarbejdspartnere og gode venner til reception fredag den 21. april fra kl. 13 til 16 hos DOF i Roskilde (Ny Østergade 7, 1. sal - 4000 Roskilde).

Nyt i DOF
7. april 2017

Påsken på sekretariatet

DOF holder ikke lukket i de tre dage op til påsken (10. til 12. april), men vi kører dog med mindre bemanding end normalt. Derfor er det ikke sikkert, du kan få fat i præcis den medarbejder, du søger, men gode folk sidder klar til at besvare telefon og mail. IT-supporten holder også ferie, men ved akutte tilfælde såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker en skøn påske til alle!

Nyt i DOF
7. april 2017

Sekretariatet udvider

Den 1. maj får skolerne i DOF glæde af et nyt, men kendt ansigt, da skoleleder Kirsten Strandbygaard Knudsen fra Dalgasskolen ansættes i sekretariatet i en tidsbegrænset deltidsstilling. Kirsten vil fra 1. maj og et år frem løse opgaver for DOF og skolerne to dage om ugen. Kirstens opgaver vil primært ligge inden for handicap- og specialundervisningsområdet og blandt andet være vejledning af foreninger, foreningsdannelse og foreningsudvikling samt projektarbejde. Vi er rigtigt glade for, at det er blevet muligt at knytte yderligere kompetente ressourcer til sekretariatet til gavn for medlemsskolerne.

Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF
17. marts 2017

Opdaterede lønsatser

Nu kan du finde lønsatserne pr. 1. april 2017 her på DOF's hjemmeside. Satserne vil blive tilrettet i DOFPro umiddelbart efter 1. april - så der ikke går kludder i lønnen for marts. Du finder de opdaterede satser og en masse anden nyttig viden i Aftenskolehåndbogen . Du kan også gå direkte til de opdaterede sider her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse