Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

5. december 2017

Ekstraordinært ændrede lønsatser

Statens lønsatser - dermed satserne for aftenskolerne - er ekstraordinært blevet ændret pr. 1. december 2017. Satserne vil snarest blive tilrettet i DOFPro. Du finder de opdaterede satser - og en masse anden relevant viden - i Aftenskolehåndbogen .   Du kan også gå direkte til de opdaterede sider her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
13. november 2017

Pas på! Snydemails til foreninger

Pas på snydemails, der i denne tid i stigende grad sendes til foreninger. DR.dk skriver , at det danske Nationalt Cyber Crime Center siden sommer har registereret mindst 21 anmeldelser af falske mails sendt til foreninger - og flest siden oktober. Det har kostet otte foreninger mellem 26.000 og 37.000 kroner. Metoden er meget udspekuleret og har tidligere haft virksomeheder som mål, men i takt med at disse er blevet mere påpasselige, forsøger de kriminelle sig nu med foreninger. Et eksempel En forenings kasserer modtager en mail, der ser ud til at komme fra formanden. Formanden beder om, at der skal overføres et større beløb til en konto. Kassereren undrer sig, og spørger derfor formanden tilbage ved at svare på mailen, om beløbet er korrekt. Formanden bekræfter med det samme. Det hele foregår via mail på korrekt dansk og ser ud til at komme fra den mailadresse, formanden normalt sender fra. Derfor overfører kassereren til sidst pengene. Men det viser sig efterfølgende, at det ikke er formanden, men i stedet kriminelle, som kassereren har mailet med. De kriminelle har undersøgt foreningen ret grundigt - måske endda overvåget, hvordan formanden plejer at skrive. Via tekniske krumspring har de så sendt en mail, der ser ud til at være afsendt fra formandens normale adresse - selvom den faktisk er sendt fra en anden. Samtidig er denne mail indstillet således, at når man klikker 'svar', sendes en svarmail til de kriminelles mailadresse og ikke til formandens. Dermed opdager formanden ikke, at der foregår noget - og kassereren får et hurtigt svar og aner ikke uråd. Løsning Det er vigtigt, at man er sikker på, at det er den rigtige, man kommunikerer med, når der kommer anmodninger om større overførsler. Allerbedst er det, at man mødes eller taler i telefon. Men der findes eksempler på, at de kriminelle har adgang til fx formandens kalender og kan se, hvornår vedkommende er til møde. Derfor kan de insistere på, at der kun kan kommunikeres via mail. Fx "Jeg sidder lige et møde, så jeg kan ikke tage telefonen, men det er ok at overføre." I et sådant tilfælde et det bedst at vente med at overføre, til man alligevel har talt sammen. Det bør være de færreste overførsler, der kræver så hurtig ekspedition, at det ikke kan vente til alt er afklaret. Så slå koldt vand i blodet og lad dig ikke stresse af - oftest meget dygtige kriminelle - men vendt med at overføre penge eller afgive oplysninger, til du er helt sikker! Generel varsomhed I øvrigt er det altid en god idé at være varsom med behandling af mails - ikke kun som kasserer. Der findes efterhånden en lang række forskellige måder, hvorpå kriminelle forsøger at narre penge eller vitale oplysninger ud af intetanende mennesker. DOF har lavet følgende råd til god IT-sikkerhed: Lad være med at give følsomme oplysninger over Internettet – med mindre du er helt sikker på, at afsenderen er den, han giver sig ud for. Vær kritisk, når du bedømmer afsenderen (troværdig mailadresse, webadresse, korrekt sprog, ’rigtigt’ layout’ med videre). Opdater regelmæssigt browseren. Brug antivirus-program og opdater det regelmæssigt. Vær kritisk med, hvilke programmer og apps du installerer. Et program er ikke nødvendigt, blot fordi en reklame eller et popup-vindue påstår det. Slet uønskede programmer, når/hvis du opdager dem. Åbn aldrig et link eller en fil (slet ikke zip-filer eller programmer), du får tilsendt, og som du ikke er fuldstændigt sikker på. Kontakt evt. afsenderen for at kontrollere. Tag regelmæssigt backup af dine filer. Sæt ikke ukendte USB-stik, CD’er eller lignende ind i din computer. Afvis straks personer, der ringer og vil afhjælpe problemer på din computer. Læs mere i seneste Spektrum (nr 14) , hvor DOF's IT-ansvarlige, Dejan Fontana, skriver om IT-sikkerhed. Her kan du læse DGI's råd til deres foreninger om samme emne .

Lov og ledelse
1. november 2017

Ingen opkrævning fra Koda til aftenskoler

Højesteret fastslog 30. oktober, at Koda ikke må opkræve penge for brug af musik i forbindelse med normal aftenskoleaktivitet. Baggrunden er, at Koda havde lagt sag an mod FOF København, da Koda mente, at den musik, der afspilles i forbindelse med fx bevægelseshold var offentlig fremførelse - og dermed betalingspligtig. Men Højesteret fandt ikke, at der er forskel på, om musikken bruges i en gymnastikforening eller på et aftenskolehold - og dermed gælder en tidligere afgørelse om netop musik i en gymnastikforening. Aftenskoler skal dog fortsat betale Kodaafgift for at afspille musik i forbindelse med koncerter, opvisninger og lignende, hvor der er offentlig adgang for publikum.

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse
1. november 2017

Fakta om ny dataforordning

EU's Persondataforordning har i et stykke tid været et aktuelt emne på grund af de skærpede krav til opbevaring og behandling af persondata. Vigtigst omkring den nye forordning er: Den træder først i kraft 25. maj 2018, og der er således stadig god tid til at forberede sig. De fleste aftenskoler i DOF lever allerede op til omkring 90 procent af de nye krav. DOF sørger for, at DOFPro lever op til de nye retningslinjer, og vi laver vejledninger til medlemsskolerne for alt andet relevant. Vi afventer myndighederne Det er endnu for tidligt at kunne fortælle, om den nye forordning i detaljer. Justitsministeriet har i samarbejde med blandt andet Datatilsynet udgivet en betænkning på godt 1.000 sider, hvor de beskriver, hvordan de nye regler kommer til at påvirke lovgivningen. Ifølge Justitsministeriet vil der overordnet set ikke blive nogle markante ændringer for dem, der i dag følger persondataloven (hvilket vi naturligvis gør i DOF). Ministeriet har begyndt at udgive en række vejledninger om forordningen, samt et lovforslag, som forventes fremsat til efterår 2017. DOF-vejledninger DOF holder øje med forløbet og vil ’oversætte’ vejledningerne i forhold til DOF-aftenskolernes virke. Bortset fra de tekniske aspekter omkring datakryptering og nogle funktionsopdateringer i DOFPro, som DOF allerede er i gang med at implementere, vil DOF’s anbefalinger med stor sandsynlighed indeholde – men er ikke begrænset til – emner og skabeloner som: Overodnet sikkerhedspolitik i aftenskolerne. Anonymisering af deltagere. Indhentning af samtykke. Databehandler/dataansvarlig aftaler. Anmeldelse af bruddet på persondatasikkerheden. Udarbejdelse af dokumentation om: o Registreringen af personoplysninger. o Information til de registrerede. o Opfyldelse af de registreredes rettigheder. o Lovgrundlag for behandling af personoplysninger. DOF vil løbende orientere skolerne om status på ovenstående arbejde.

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
28. september 2017

Spektrum: Om IT-sikkerhed og kommunalvalg

Spektrum nr 14 er udkommet. Her kan du læse om IT-sikkerhed, det kommende kommunalvalg, luksusintegration i Brande og meget andet. Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. september 2017

Aktivt + Meningsfuldt + Sammen = Aftenskole

Nu kan du være en del af ABC for Mental Sundhed. Stor kampagne på trapperne! DOF er en del af indsatsen ABC for Mental Sundhed, der nu vil sprede sig på de sociale medier - og du opfordres til at bruge kampagnen i din egen aftenskole! Indsatsen oplyser om, hvad man selv kan gøre for at styrke sin mentale sundhed, og så har den et stærkt fokus på at skabe de bedste rammer for befolkningens trivsel. Men mental sundhed kan for mange lyde diffust og komplekst, og derfor har ABC for Mental Sundhed kogt det ned til tre enkle huskeregler: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Og det er = aftenskoler! Du vil i den nærmeste fremtid kunne møde filmklip og annoncer blandet andet på Facebook, som opfordrer alle til at styrke egen mental sundhed. Gennem DOF er din aftenskole med i kampagnen, og derfor kan du frit bruge budskabet og dele filmene for at skabe opmærksomhed om din aftenskole. Den 10. oktober (i uge 41) er World Mental Health Day, og i den forbindelse kører ABC for mental sundhed en kampagne op til og i den uge for at sætte fokus, hvordan aktiviteter og fællesskaber kan styrke vores mentale sundhed – fx på aftenskoler. Kampagnen har tre spor, som blandes: Velkommen i klubben, ABC’s ABC og Din gamle hobby savner dig. Det primære fokus i alle spor er aktiviteterne/fællesskaberne fremfor den mentale sundhed, så det er nemt at relatere til som borger. Derudover er der brugt en tone, der er humoristisk, anerkendende og inkluderende, og så skal kampagnematerialet gerne inspirere til at opsøge nye (eller gamle) aktiviteter og fællesskaber. Nedenfor er planen for opslag på ABC for mental sundheds Facebook – Du må MEGET gerne dele opslagene fra den side ( www.facebook.com/abcformentalsundhed ) til din egen side, og skriv endelig også din egen tekst, som passer netop til din skole. De nævnte indslag er den del af hele materialet, som vi synes passer ind i aftenskolens aktiviteter. Herunder kan du se nogle af videoerne før de udgives offentligt, men vent med at dele dem til de kommer på ABC's hjemmeside. 14. september – ABC’s ABC: G for gospel - https://www.youtube.com/watch?v=tmkBlI-rMcA&feature=youtu.be 20. september – Velkommen i klubben – om kor (link til film følger senere) 22. september – ABC’s ABC: L for ler - https://www.youtube.com/watch?v=A6P_t-gHnSQ&feature=youtu.be 11. oktober – Din gamle hobby savner dig – drejebænk - https://www.youtube.com/watch?v=C0AUBUW2h1E&feature=youtu.be Forslag til opslags-tekster (en fra hvert kampagnespor) Her følger nogle forslag til, hvad du kan skrive på din aftenskoles facebookside, når du deler videoerne. ABC’s ABC: G for gospel Fællesskaber og aktiviteter findes i uendelig mange former – men fælles er, at det styrker vores mentale sundhed at være aktive sammen med andre. Fx til gospel, der næsten ikke kan undgå at give et smil på læben. Hvad gør dig glad? Se alle vores kurser på XXX aftenskole eller få inspiration med ABC’s ABC på www.abcmentalsundhed.dk Velkommen i klubben-film: Kor Det kan ofte være svært at få det hele til at hænge sammen. Og hvem kender ikke til, at man får nedprioriteret de ting, der giver glæde i hverdagen – fordi det ikke nødvendigvis er ”skal-ting”, men ”vil-ting”. Det vil vi gerne ændre på – mere fokus og mere tid til de ting, der giver glæde i hverdagen. Fordi det er dejligt – og fordi det er godt for din mentale sundhed. Og så styrker det vores trivsel at være en del af aktive fællesskaber. Måske har du en sangfugl gemt i maven? Så tøv ikke med at melde dig til XXX kor på XXX aftenskole eller et af de mange andre kurser, vi tilbyder. Din gamle hobby savner dig: Drejebænken Vidste du, at det styrker din mentale sundhed at være kreativ? Men man behøver ikke nødvendigvis at starte til noget nyt. Måske du har en gammel kreativ hobby, der savner dig? Mød drejebænken her, der gerne vil drejes lidt rundt af sin ejermand igen! Og find kreative kurser på XXX aftenskole, som måske kan genopfriske din gamle hobby.

Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
23. august 2017

Fakta til kommunerne

DOF har sammen med AOF, LOF, FOF og Fora lavet folderen 'Aftenskolen - En sund samfundsøkonomisk investering', der i næste uge (uge 35) sendes til alle landets kommuner.  Folderen fortæller - med baggrund i en række undersøgelser - om en række områder, hvor aftenskolen blandt andet bidrager til større livskvalitet og øget sundhed. Du kan se folderen herunder: Folderen er oplagt at henvise til, hvis du som lokalforening er i dialog med kommunen - ikke mindst i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Her kan du også støtte dig til den tidligere udsendte folder, der vises herunder: Du kan også bestille eksemplarer af begge foldere hos Lars Refsing.

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
15. august 2017

Kulturmødet Mors – nu med DOF

DOF er partner i projektet ABC for Mental Sundhed, og i dette samarbejde har vi været initiativtagere til en af de større samtaler på Kulturmødet. Samtale om hvordan aftenskolen styrker mental sundhed Under overskriften ”Kunst, kultur og kreativitet styrker vores mentale sundhed” vil et panel af DOF-skoler samt repræsentanter fra blandt andet Statens Institut for Folkesundhed tale sammen med publikum debattere dette store og aktuelle emne. Panelet består af tre DOF’er nemlig Marianne Gasbjerg, rektor på Århus Kunstakademi, skoleleder Anna Marie Olesen og underviser Ingrid B. Halle, begge fra Den Rytmiske i Nordkraft. Med i panelet sidder også Vibeke Koushede fra Statens Institut for Folkesundhed, Niels Olsen fra Nordea-fonden samt Tore Munch fra Totem Entertainment. Moderator er Ane Cortzen. Fredag den 25. august kl. 10.45 – 12.00 i Sal 1 i Kulturværket. Aftenskolen i praksis Et er samtale – et andet er praksis, så derfor kan man også opleve, hvordan aftenskolen kan påvirke den mentale sundhed.   Tre DOF skoler har oplevelser med på Kulturmødet, og vi lover, at der er noget for enhver smag. Publikum får muligheden for at blive involveret i vidt forskellige tilbud, så man kan mærke på egen krop, hvad det vil sige deltage i undervisningen på en aftenskole med enten bevægelse, sang eller kunst. Det hele foregår – ligesom paneldebatten - fredag den 25. august: Kl. 10.00 og igen kl. 12.00 kan man deltage i Det Fysiske Frikvarter foran Kulturværket, så man er frisk både før og efter samtalen inde i salen. Det er GOK Thisted med Connie Wissing Larsen i spidsen, som står for det. Sted: Kulturværket. Kl. 10.30-12.30 komponerer Charlotte Thrane fra Århus Kunstakademi sammen med de, der har lyst, et kunstværk ud af forskellige materialer lagt under plexiglas. Sted: KulturPladsen Kl. 14.30 – 15.30 kan man opleve og interagere i en kunstinstallation, som hedder Køer på Græs. Det er to kunstnere fra Århus Kunstakademi, der bruger sig selv til værket. Sted: KulturFjorden. Fra kl. 16.55 – 17.25 skal vi trække vejret og synge. Med fokus på at også mennesker med KOL og andre lungesygdomme både kan og har gavn af at synge, vil Anne-Mette Strandgaard fra Den Rytmiske i Nordkraft undervise i sang og vejrtrækning for alle, som vil være med – også dem med raske lunger. Sted: Pavillonen. Inspiration og gode oplevelser - tag med til Kulturmødet! Fredag den 25. august har vi i DOF således sat ekstra fokus på aftenskolerne og hvad du og din aftenskole kan betyde for vores kulturliv i Danmark. Vi håber, du har fået lyst til at tage en tur til Nykøbing Mors og deltage i vores aktiviteter, i samtalerne og i oplevelserne ved Kulturmødet generelt. Du kan læse mere om Kulturmødet og programmet på www.kulturmødet.dk

Musik og kultur | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. august 2017

Sidste udkald til DOF Kursusdage!

Nu er det allersidste chance for at fortælle dine undervisere – og det er både dirigenter, instrumentalundervisere, korledere og undervisere i sundhed og bevægelse - om DOF’s medlemstilbud, DOF Kursusdage den 1. til 3. september 2017 på Brandbjerg Højskole ved Jelling.  Og husk, at du som leder eller bestyrelse også kan være med på denne fine weekend på Brandbjerg Højskole! Så grib chancen og start sæsonen med ny viden, hygge og samvær med gamle og nye bekendtskaber! Læs mere om indholdet og tilmelding her .

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
26. juni 2017

God sommer!

DOF’s landssekretariat holder ferielukket i uge 29. I resten af juli er der vekslende bemanding, og der er ikke nødvendigvis medarbejdere på kontoret i Roskilde. Men hovedtelefonen og -mailen vil blive besvaret.   IT-supporten holder ferie i ugerne 27, 28 og 29. Dog kan man få akuthjælp ved henvendelse til Dejan Fontana på telefon 31 31 41 61 eller mail  df@danskoplysning.dk     Vi ønsker alle en dejlig sommerferie!

Nyt i DOF