Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

14. september 2021

Jelved og Haarder modtager DOF's folkeoplysningspris

”Jeg vil langt hellere blive husket som oplysningsmand end som politiker!” Sådan sagde Bertel Haarder i en filmet takketale, da han og Marianne Jelved modtog DOF’s folkeoplysningspris på DOF’s årsmøde. Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for folkeoplysningen og det var derfor både oplagt og fuldt fortjent at Marianne Jelved og Bertel Haarder blev hædret for deres livslange virke for netop folkeoplysningen i Danmark – ikke mindst som ministre for området! Se hele Jelveds og Haarders takketale på DOF's Facebook-side

1. september 2021

Nu er det slut med Corona-restriktioner i aftenskolerne

Fra onsdag den 1. september 2021 ophæves de sektorspecifikke retningslinjer på kultur- og fritidsområdet. De bliver erstattet af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger i samfundet om smitteforebyggende adfærd. Det betyder på helt almindeligt dansk, at der ikke længere er regler og lovgivning i forbindelse med Corona-pandemien, man skal følge i aftenskolen. Man kan nu igen gennemføre al undervisningen, som man plejer, dog med almindeligt hensyn til sine medmennesker. Fra fredag dem 10. september betragtes Covid-19 ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Det er også slut med hjælpepakker til aftenskolerne Mandag den 30. august 2021 var sidste frist for indsendelse af ansøgninger til kompensation for nedlukningen i foråret. Afrapporteringen skal ske senest 30. november 2021. Der er ikke åbnet for afregning endnu. Læs mere på DOF's Coronasider

29. juni 2021

Oplysningsforbundenes Sommer- og genstartspulje

Ny pulje giver tilskud til aktiviteter, der skaber fælles oplevelser og aktiverer brugerne – altså aftenskoleaktiviteter. Dermed er puljen oplagt til at genstarte aftenskolernes aktiviteter efter nedlukningen. Der er afsat kr. 4.000.000, som skal fordeles gennem OF til aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund under OF (AOF, DOF, FOF, LOF, Fora). For skoler i DOF administreres puljen af Lars Refsing. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre. Aktiviteterne skal gennemføres fra 28. juni 2021 til og med 24. oktober 2021. Puljen kan anvendes til materialer (maksimum 15 procent af bevillingen), og må ikke anvendes til almindelig drift (fx deltagerbetaling eller løn). Der kan i udgangspunktet søges op til 50.000 kr. pr. skole. Der er to ansøgningsrunder, og første har frist allerede den 7. juli, mens den anden er 16. august - begge dage kl. 12. Læs retningslinjerne her Hent ansøgningsskema her (pdf)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
29. juni 2021

Kom til DOF's Landsmøde 2021

Under overskriften 'Forandring fryder' mødes vi lørdag den 11. september til en begivenhedsrig dag med inspiration, generalforsamling og godt selskab i dejlige rammer. I år mødes vi i Horsens, og til at fortælle om forandringer har vi inviteret to engagerede formidlere, nemlig Eva Boxenbaum og Michael Brautsch, som hver især vil fortælle os om forandringer ud fra deres forskellige perspektiver: Eva er professor og forsker i forandringer og de ildsjæle, der skaber dem. Og i selskab med Michael flytter vi fokus mere indad og ser på, hvad der skal til for at skabe et liv, der er i balance. Landsmødet begynder med generalforsamling, der afholdes i ulige år. Her skal vi høre om, hvordan det går i landsforbundet – og vi skal vælge landsformand (Bemærk, at fristen for forslag til generalforsamlingen samt forslag til formandsposten er 14. august.). I eftermiddagspausen kan du høre nærmere om DOF’s nye administrationsprogram, ASA, og om den nye version af DOF’s hjemmeside-tilbud, VuptiWeb. Og så kan du selvfølgelig møde en masse aftenskolekolleger fra andre DOF-skoler. Vel mødt til landsmøde 2021! Hent indbydelsen inkl. program (pdf) Hent tilmeldingsskema (pdf) Hent indkaldelse til generalforsamling (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
14. juni 2021

Sommerferie 2021

DOF's landssekretariat holder sommerferie i uge 28 og 29 (12. - 25. juli). I ugerne inden og efter vil enkelte medarbejdere også være på ferie, men kontor og it-support er åbne. Ved akutte it-problemer såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker alle en dejlig sommer!

Nyt i DOF
14. juni 2021

Spektrum om de små aftenskoler

Trods forskelligheder har DOF's små medlemsskoler også en hel del til fælles. I Spektrum nr 29 ser vi nærmere på de små aftenskoler. Du kan også læse om en aftenskole for mennesker med hjernerystelse, om det nye VuptiWeb, om DOF's landsmøde med mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
10. juni 2021

Maske- og paskrav bortfalder

I den seneste genåbningsaftale bliver kravet om brug af mundbind/visir samt kravet om Coronapas i aftenskolen ophævet fra mandag den 14. juni. De øvrige tiltag gælder fortsat, herunder det indendørs forsamlingsloft på 100 (gældende fra 11. juni), samt de efterhånden kendte areal-, afstands- og hygiejnekrav. Vi afventer dog justeringen af retningslinjerne for indendørs idræts- og foreningsliv for at sikre os, at det er ALLE aftenskolens aktiviteter, der er omfattet af fjernelsen af Coronapas. Læs mere om håndtering af Corona

Lov og ledelse
21. maj 2021

Forlængelse af ansøgningsfrist

Aftenskolernes frist for at søge kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden er udskudt til den 2. august 2021. Der er endnu ikke sat ny dato for ansøgningsperiodens længde, det afventer politisk behandling. Se mere på DOF's hjemmeside Se mere hos Slots- og Kulturstyrelsen

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
21. maj 2021

Coronapas med mere ...

Fra i dag må alle aktiviteter i aftenskolen genåbne for alle aldersgrupper. Det er nu muligt at være op til 50 deltagere til aktiviteter indendørs, hvis man kan overholde arealkravene, og udendørs er forsamlingsloftet nu på 100 personer. Det er et krav til indendørs aktiviteter, at deltagerne kan fremvise gyldigt Coronapas. Der er i forbindelse med genåbningen udgivet opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, hvor blandt andet håndtering af Coronapasset er nyt. De øvrige retningslinjer indeholder arealkrav, anbefalinger om afstand og krav om brug af værnemidler og skiltning ved lokalerne, som det er vigtigt at være opmærksom på. Ved bevægelsesaktiviteter og aktiviteter med sang (både kor, stemmetræning og fællessang) anbefales der 2 meters afstand, ved stillesiddende aktiviteter kan man nøjes med 1 meter. Se de opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet Stikprøvekontrol af Coronapas Som noget nyt kan aftenskolen vælge at foretage stikprøvekontrol af Coronapas (og brug af værnemidler) én gang i døgnet, fremfor ved alle aktiviteter. Deltagerne skal på et hvilket som helst tidspunkt kunne fremvise et gyldigt Coronapas ved indendørs aktiviteter, og principperne om fritagelse fra Coronapas gælder stadig. Det er vigtigt, at I informerer jeres deltagere og undervisere om, hvordan kontrollen kommer til at foregå, og hvordan man skal forholde sig, hvis deltageren mener sig fritaget. Læs mere om håndtering af Coronapas her

Lov og ledelse
18. maj 2021

Alle aktiviteter genåbnes

Alle aktiviteter i aftenskolerne kan fra på fredag den 21. maj genåbnes! Mange har haft spørgsmål til, om der også åbnes for kor, og svaret er JA. Der vil naturligvis være en række forholdsregler og restriktioner, der skal håndteres ifm. sangaktiviteter. De aktuelle retningslinjer foreskriver bl.a., at der skal holdes en afstand på minimum 2 meter, men vi kan ikke udelukke, at der justeres i retningslinjerne på det punkt. Det vil den kommende udgave af retningslinjerne gøre os klogere på. Disse forventes inden udgangen af denne uge. Stikprøver af Coronapas Det er samtidigt vigtigt at understrege, at deltagere i aftenskolen skal have gyldigt Coronapas for at deltage, ligesom man skal det i idrætsforeningerne. Dog er der med den politiske aftale om genåbningen den 21. maj besluttet en mere lempelig model for kontrol af Coronapas i foreningslivet, herunder i aftenskolerne, således at der skal foretages stikprøver af Coronapas én gang om dagen. De mere præcise retningslinjer herfor, forventer vi ligeledes vil ligge klar inden udgangen af ugen. Se DOF's informationer om Corona  

Lov og ledelse