Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

27. januar 2022

Gå i dialog med kommunen!

Det er glædeligt, at Corona-restriktionerne i aftenskolen bortfalder fra og med den 1. februar. Den høje smitte, nedlukningen og restriktionerne har imidlertid haft betydelige negative konsekvenser for tilmeldingerne i langt de fleste aftenskoler. Nok har deltagerne savnet aftenskolen og fællesskabet, men aftenskolerne savner fortsat en del deltagere på holdene. Der er ikke udsigt til statslig kompensation længere frem end 31. januar, og for mange aftenskoler er der mørke skyer over driften og hverdagen også i månederne efter januar – måske endda helt frem til sommerferien. Økonomien på de enkelte hold er udfordret, hvis der er færre deltagere, og det opfordrer jeg dig til at gå i dialog med kommunen om – enten alene som aftenskole eller samlet som aftenskolesamråd. Til inspiration for denne dialog vil jeg gerne fremhæve, at enkelte kommuner allerede har iværksat tiltag, som kan hjælpe aftenskolerne igennem et forventeligt svært forår. En vestjysk kommune har eksempelvis meldt ud til aftenskolerne, at de i 2022 får mulighed for at anvende brøken ”for små hold” til al undervisning, dog med det forbehold at det samlede tilskud skal holdes inden for tilskudsrammen. Kommunerne har således den mulighed, at lade skolerne anvende mere tilskud til det enkelte hold, hvormed der kan holdes økonomi i undervisningen på hold, hvor der er lidt færre deltagere end normalt. Mange kommuner er opmærksomme på, at aftenskolerne kan gives muligheden for at anvende den højere brøk, som almindeligvis er knyttet til ”undervisning m.v., der forudsætter små hold”, som det hedder i Folkeoplysningslovens § 8a, idet bl.a. dette af Kommunernes Landsforening har været nævnt som et hjælpeværktøj og en håndsrækning til aftenskolerne ved et webinar i efteråret 2021. Hvis ikke dialogen med kommunen allerede er godt i gang, vil jeg gerne opfordre til, at du tager kontakt til kommunen med henblik på at finde gode lokale løsninger, som sikrer, at der er bund under økonomien, når aftenskolerne i en rum tid forventeligt vil gennemføre undervisning med færre deltagere end vanligt. Tag endeligt kontakt til DOF, hvis du har behov for sparring eller hjælp. Med venlig hilsen Henrik Christensen Sekretariatsleder

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
27. januar 2022

Restriktionerne væk fra 1. februar

Fra den 1. februar 2022 skal covid-19 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets område den 1. februar. Det gælder også krav om coronapas og mundbind i aftenskolerne.  Læs mere om håndtering af Corona her Se Kulturministeriets pressemeddelelse her

14. januar 2022

Aktuelle retningslinjer

Aftenskoler og daghøjskoler kan genåbne fra søndag den 16. januar 2022 for alle aktiviteter. Det er med krav om brug af mundbind eller visir samt coronapas.  Mundbind eller visir Kravet om brug af mundbind eller visir gælder alle både deltagere og medarbejdere, når man færdes på fællesarealer indendørs. Der er ikke krav om brug af mundbind eller visir i selve undervisningen, men både før og efter. Dog skal undervisere bruge mundbind eller visir, hvis man er underviser på mere end 2 forskellige hold pr. dag. Hvis man oplever ubehag i form af vejrtrækningsproblemer eller kvælningsfornemmelser er man fritaget for brug af mundbind eller visir. Det kan f.eks. være aktuelt for undervisere i svømmehaller.  Coronapas Alle i aftenskolen skal fremvise Coronapas. Det fremvises ved første naturlige kontaktpunkt. Aftenskolen har pligt til at bortvise personer uden Coronapas. Kravet gælder både for deltagere og ansatte. Man kan få Coronapas hvis man er vaccineret, immun eller testet. Dokumenteret fritagelse for Coronapas udstedt af Borgerservice er ligestillet med gyldigt Coronapas. Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside  her Der er ikke yderligere restriktioner men dog generelle anbefalinger f.eks. om at holde afstand, lufte ud og spritte af. Læs mere på DOF's Corona-sider

14. januar 2022

Moms på aftenskolen?

DOF maner til forsigtig besindelse omkring truslen om en mulig momspålæggelse af aftenskolen. Flere medier og organisationer (bl.a. Altinget og Dansk Folkeoplysnings Samråd ) har de seneste dage bragt nyheden om, at Skatteministeriet i øjeblikket ser på reglerne omkring bl.a. aftenskolernes momsfritagelse. Det skyldes en EU-dom fra 2019, der handlede om køreskoler. Dommen betyder, at vi i Danmark skal genfortolke, hvilke typer af undervisning, der må fritages for moms. "Der er ingen tvivl om, at det vil have store konsekvenser, hvis aftenskolerne skal til at betale moms", udtaler Henrik Christensen, sekretariatsledes i DOF. "Dels betyder det principielt, at det bliver 25 procent dyrere at gå på aftenskole, og dels vil det medføre en større administrativ byrde at skulle håndtere momsregnskab." Men endnu er der ikke grund til at blive urolig, bedyrer Henrik Christensen, og henviser til, at både DOF, de andre oplysningsforbund og Dansk Folkeoplysnings Samråd er på sagen. ”Det vil selvfølgelig være en alvorlig sag, hvis aftenskolerne bliver pålagt moms. Men skulle det gå så galt, forventer vi, at der vil blive fundet en model, så deltagerne ikke rammes af massive prisstigninger. Det kunne ske ved at støtten til aftenskolerne forhøjes tilsvarende,” forklarer Henrik Christensen. Indtil videre er aftenskolernes undervisning momsfritaget, og der arbejdes gennem dialog med ministerier og styrelser samt kontakt til ordførere på både kultur- og skatteområdet på at fastholde netop det forhold.

Lov og ledelse
13. januar 2022

Genåbning 16. januar 2022

Fra og med søndag den 16. januar 2022 kan alle aftenskoler og daghøjskoler åbne igen for alle aktiviteter.   Coronapas og værnemidler Åbningen er omfattet af et krav om brug af værnemidler (mundbind eller visir) og Coronapas. Vi afventer de nærmere retningslinjer fra Kulturministeriet om, hvordan dette krav udmøntes. Der bør fortsat være opmærksomhed på de gængse anbefalinger for at begrænse smittespredning som for eksempel afstand, udluftning og afspritning.   Hjælpepakke frem til 31. januar 2022 Der bliver mulighed for at søge om kompensation for tabt deltagerbetaling for nedlukningsperioden og foreløbigt frem til 31. januar 2022. I samme periode vil kommunerne have mulighed for at yde tilskud til planlagt men aflyst undervisning. De nærmere retningslinjer er ikke udmeldt endnu. Læs mere om håndtering af Corona her

Lov og ledelse
11. januar 2022

Betaling af skat

Skat udsender i øjeblikket brev med overskriften: I skal betale A-skat og am-bidrag med udskudt frist i januar 2022   I den forbindelse er det vigtigt, at du holder øje med, om der bliver hævet skat på følgende datoer:   17/1 2022: Skat for december 2021-løn 31/1 2022: Skat for maj 2021-løn (små skoler) eller for juni 2021-løn (store skoler)   Hvis du har haft løn i maj/juni måned, og der ikke hæves skat den 31/1, så kan det være fordi, skatten blev sendt til betaling efter normalt frist. Skat har så højst sandsynlig returneret den til skolen, og det er vigtigt, at den indbetales igen.

11. januar 2022

Hyrdebrev til kommunerne fra kulturministeren

Kulturministeren har den 4. januar 2022 udsendt et såkaldt hyrdebrev til kommunerne, med en opfordring til at anvende de muligheder for hjælpeforanstaltninger som nødbekendtgørelsen åbner for.  Som ved de tidligere nedlukninger drejer det sig blandt andet om muligheden for at udbetale tilskud til løn for ikke afholdte kurser og omlægning af undervisning til onlineundervisning.  DOF anbefaler, at aftenskolerne snarest muligt etablerer en dialog med kommunen om de lokale forhold, så I ved, om I kan udbetale løn.  Kontakt os gerne, hvis vi kan hjælpe.  Læs mere om Corona og se hyrdebrevet her

5. januar 2022

Aktuelle coronarestriktioner

Aftenskoler og daghøjskoler er omfattet af den aktuelle nedlukning og kan tidligst gå i gang igen mandag den 17. januar 2022. Det gælder alle kurser og aktiviteter uden undtagelse. Lukningen af aftenskolen og daghøjskolen som organisationsform har medført konkurrenceforvridende forhold på områder, hvor der er forskellige aktører med sammenlignelige kurser og aktiviteter. DOF har i samarbejde med de andre oplysningsforbund og Dansk Folkeoplysnings Samråd sat fokus på dette over for politikerne. Læs mere her på DFS' hjemmeside . Tilskud til aflyst undervisning Tidligere er der indgået en politisk aftale om en hjælpepakke til bl.a. aftenskolerne, hvor der kompenseres for tabt deltagerbetaling. Der er nu udstedt den bekendtgørelse, der gør det muligt for kommunerne at yde tilskud til aflyst undervisning under den aktuelle nedlukning. Det betyder, at der nu er lovgrundlag for, at aftenskolerne kan udbetale tilskudsberettiget løn til planlagt men aflyst undervisning i perioden. Hold øje med, at din kommune hurtigst muligt beslutter at gøre brug af denne mulighed og kontakt os i DOF, hvis du oplever problemer. Samme bekendtgørelse gør det muligt at omlægge fysisk undervisning til online undervisning med tilskud. Afrapportering af hjælpepakken for nedlukningen i foråret 2021 Husk, at der er frist for afregningen af hjælpepakke til Slots- og Kulturstyrelsen senest mandag den 31. januar 2022. Gå gerne i gang allerede nu. Har du brug for hjælp eller har spørgsmål, så kontakt os i DOF. Ingen spørgsmål er hverken for store eller for små. Se vejledningen her

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
21. december 2021

Nedlukning af aftenskolen

Aftenskoler og daghøjskoler er omfattet af nedlukningen fra 19. december 2021 til 17. januar 2022 (nedlukningen gælder til og med 16. januar, så skolerne kan åbne igen 17. januar). Det gælder alle aftenskolens kurser og aktiviteter – også bevægelsesfag. Reelt er det lokaliteterne, der er lukket for aftenskolen både udendørs og indendørs, uanset om de er private eller offentlige Afventer ny hjemmel i Folkeoplysningsloven Før der må bruges tilskud til lærernes løn for den aflyste undervisning, skal der vedtages en ny bekendtgørelse, som giver kommunerne mulighed for at se mere fleksibelt på en række af bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. En bekendtgørelse som også skal sikre, at der må laves onlineundervisning i stedet for fysisk undervisning. Det er forventningen, at der snarligt vil blive udarbejdet en sådan bekendtgørelse. Politisk er det aftalt, at der for bl.a. aftenskolerne etableres en kompensationsordning. Det er således forventningen, at aftenskolerne vil kunne søge og få kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden efter nogenlunde samme model, som vi kender fra de to tidligere nedlukninger. Læs mere på DOF's Coronasider

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
18. december 2021

Nye restriktioner fra den 19. december til 17. januar

Aftenskolerne er omfattet af de nye restriktioner, som foreløbigt gælder fra søndag den 19. december 2021 til mandag 17. januar 2022. Vi afventer de præcise retningslinjer fra Kulturministeriet, men som udgangspunkt skal aftenskolerne lukke.  Læs mere på DOF's coronasider