Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

9. august 2017

Sidste udkald til DOF Kursusdage!

Nu er det allersidste chance for at fortælle dine undervisere – og det er både dirigenter, instrumentalundervisere, korledere og undervisere i sundhed og bevægelse - om DOF’s medlemstilbud, DOF Kursusdage den 1. til 3. september 2017 på Brandbjerg Højskole ved Jelling.  Og husk, at du som leder eller bestyrelse også kan være med på denne fine weekend på Brandbjerg Højskole! Så grib chancen og start sæsonen med ny viden, hygge og samvær med gamle og nye bekendtskaber! Læs mere om indholdet og tilmelding her .

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
20. juni 2017

Spektrum om digital markedsføring

Spektrum nr 13 har netop ramt postkasserne rundt i landet. I dette nummer kan du finde inspiration til, hvordan digitale værktøjer kan bruges til at markedsføre din skoles aktiviteter. Du kan også læse om Rytmisk Centers ambitiøse projekt for at tiltrække flere indvandrere på holdene. Vi bringer tillige et portræt af Lautrupgaard Musikfabrik og en indbydelse til samarbejde med højskolerne. Og så har Kulturminister Mette Bock skrevet, hvad hun ville gøre, hvis hun var aftenskoleleder. Blandt meget andet ... Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. juni 2017

Ny telefonnumre

DOF’s sekretariat skifter telefonudbyder på mandag (12. juni), og dermed får vi nyt omstillingssystem. Så hav tålmodighed – eller send en mail – hvis vi får lidt startvanskeligheder i starten af næste uge. Ved samme lejlighed nedlægges en række telefonnumre – herunder de gamle fastnetnumre, der starter på 65 48 … samt it-supportnummeret. Supporten fanges fremover via vores hovednummer 70 20 60 20 – og de nye numre til medarbejderne kan findes under Medarbejdere . Vi beklager, hvis det giver udfordringer!

Nyt i DOF
23. maj 2017

DOF Kursusdage 2017

Èn fælles weekend for tre fagligheder: Så er det igen tid til inspiration og kollegialt samvær på DOF Kursusdage 2017! Få en god optakt til efterårssæsonen ved at tage med på DOF Kursusdage i starten af september, hvor du i skønne omgivelser bliver inspireret af kloge og kreative folk, der er klar til at give dig en saltvandsindsprøjtning. DOF Kursusdage har tre ’fagsøjler’ - og du vælger dig ind på én af dem ved din tilmelding. Med en blanding af fællesoplæg og -aktiviteter og helt fagspecifikke emner er DOF Kursusdage et miniature højskoleophold i skønne omgivelser ved historiske Jelling, hvor der bliver plads til både egen faglighed og inspiration fra mennesker med en anden tilgang til aftenskolelivet. DOF Kursusdage 2017 starter fredag eftermiddag den 1. september, og vi glæder os til at se dig! Du kan læse mere om weekenden og tilmelde dig hér: Tilmelding for musikundervisere   Tilmelding for undervisere i sundhed og bevægelse Tilmelding for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer 

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
23. maj 2017

Landsmøde 2017

Mental sundhed og udvikling af folkeoplysningen var overskrifterne for årets landsmøde - og dertil DOF's generalforsamling, der holdes hvert andet år. I år fandt det sted på Munkebjerg Hotel ved Vejle den 20. og 21. maj. En dejlig weekend i godt selskab har fået sin ende. Årets landsmøde var rigt på begivenheder: Ingolf Christensen blev genvalgt som formand. Vi fik en række spændende og inspirerende oplæg om bl.a. sundhed, trivsel og om at være flink. Connie Wissing Larsen blev udnævnt til Fyrtårn i Folkeoplysningen. Vi uddelte Initiativprisen til Den Rytmiske i Nordkraft og DOF Rødovre Kulturelle Aftenskole. Vi fik uddelt DOF-Prisen til P1's Anne Haubek. Vi fik snakket, udvekslet erfaringer og hygget! Og meget andet ... Du kan se billeder fra Landsmødet på Facebook . Oplæg mv. ABC for mental sundhed ved Line Nielsen (pdf) ABC i Aalborg Kommune (pdf) Indbydelse, program og tilmelding Indbydelse med program og tilmeldingsskema er sendt ud med brevpost til alle DOF's medlemsskoler - men kan også hentes elektronisk herunder. Indbydelse og program (pdf) Bilag til generalforsamlingen jf. endelig dagsorden Endelig dagsorden Vedtægter for Dansk Oplysnings Forbund Forretningsorden for generalforsamlingen Årsberetning 2015-2016 Årsregnskab 2015 og Revisionsprotokollat 2015 Årsregnskab 2016 og Revisionsprotokollat 2016 Budget 2017 samt prognose for 2018/2019 Principper for beregning af kontingentstørrelse 2018-2019 Indkomne forslag - Ledsagerkort Kandidatliste til valg af landsformand Virksomhedstrategi 2017

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
18. maj 2017

Gode argumenter for aftenskolen

Fortæl din kommune om de mange gode effekter af at gå i aftenskole! DOF har sammen med de andre landsdækkende oplysningsforbund lavet folderen: Aftenskolen - En sund samfundsøkonomisk investering. Folderen er en samling af gode argumenter for, hvorfor det giver mening for en kommune at prioritere aftenskoleområdet og aftenskolerne som samarbejdspartnere i en lang række opgaver. Folderen har til hensigt at skærpe opmærksomheden på at agere politisk, ligesom pjecen har ideer/statements, som kan bruges lokalt i interessevaretagelsen. Folderen er tænkt som en intern argumentbank for skoleledere og bestyrelser – og det er altså ikke tanken, at den skal deles ud til kommuner og andre. Afsættet er aftenskolefolk, der sidder i samråd, eller som gerne vil komme til at sidde i et samråd. Kontakt gerne Robin Kristiansen, hvis du har brug for ideer eller vejledning til at bruge folderen og dens argumenter i din kommune. Hent folderen elektronisk her (pdf) Eller kontakt Lars Refsing for at få den tilsendt i trykt udgave.

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
24. april 2017

Indstil til Aftenskolernes Pris

Du kan nu indstille kandidater til Aftenskolernes Pris 2017. I år skal der uddeles seks forskellige priser til efterårets prisfest: Demokratiprisen Sundhedsprisen Aftenskolens ildsjæl Integrationsprisen Årets aftenskole Årets Aftenskolekommune Nogle af priserne er gengangere fra de tidligere år og nogle er nyskabelser. Den endelige dato og sted er endnu ikke fastlagt, men meldes ud så snart det falder på plads. Men allerede nu kan du indstille til de seks priser. Fristen for indstilling er 2. juni 2017.  Læs mere om priserne og indstil her!

Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. april 2017

Sekretariatet udvider

Den 1. maj får skolerne i DOF glæde af et nyt, men kendt ansigt, da skoleleder Kirsten Strandbygaard Knudsen fra Dalgasskolen ansættes i sekretariatet i en tidsbegrænset deltidsstilling. Kirsten vil fra 1. maj og et år frem løse opgaver for DOF og skolerne to dage om ugen. Kirstens opgaver vil primært ligge inden for handicap- og specialundervisningsområdet og blandt andet være vejledning af foreninger, foreningsdannelse og foreningsudvikling samt projektarbejde. Vi er rigtigt glade for, at det er blevet muligt at knytte yderligere kompetente ressourcer til sekretariatet til gavn for medlemsskolerne.

Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF
17. marts 2017

Opdaterede lønsatser

Nu kan du finde lønsatserne pr. 1. april 2017 her på DOF's hjemmeside. Satserne vil blive tilrettet i DOFPro umiddelbart efter 1. april - så der ikke går kludder i lønnen for marts. Du finder de opdaterede satser og en masse anden nyttig viden i Aftenskolehåndbogen . Du kan også gå direkte til de opdaterede sider her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
13. marts 2017

Har I lungehold? Eller vil I gerne have det?

Vi vil gerne vide, om du har eller gerne vil have lungehold i din aftenskole. Se her hvorfor. Samarbejde med Lungeforeningen DOF indgik i 2016 en samarbejdsaftale med Lungeforeningen om at udvikle et grundkursus for undervisere i DOF medlemsskolerne. Grundkurset, som vi kalder ”Det bedste liv lungerne kan trække”, handlede om lungesygdomme, fysiologi og åndedræt, og gav masser af inspiration til undervisning i både bevægelse og sang. Mange af de 20 undervisere, som deltog i det første grundkursus, er nu i gang med kurser i aftenskolen for mennesker med lungeproblemer. En anden del af samarbejdet går ud på at informere om mulighederne både nationalt og lokalt. Findes der en afdeling af Lungeforeningen i dit område, vil et lokalt samarbejde med dem, kunne skabe opmærksomhed om og deltagere til holdene i aftenskolen. Omvendt vil deltagerne på holdene få mulighed for at blive medlem af Lungeforeningen og bruge deres tilbud. Hvis der ikke findes en afdeling af Lungeforeningen kan der måske være grundlag for at danne en sådan. Hjælp til dette fås hos Lungeforeningens frivillighedskonsulent Ida Corina Jahn. Kom på listen hos Lungeforeningen Vi ved, at der allerede findes kurser eller bliver oprettet nye kurser for målgruppen af mennesker med lungeproblemer, som vi ikke nødvendigvis har kendskab til. Har du sådanne kurser i din aftenskole, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan lave en samlet oversigt. Dine kurser vil komme med på Lungeforeningens hjemmeside, som dermed kan fungere som rekrutteringskanal. Hvis din underviser har gennemført grundkurset ”Det bedste liv lungerne kan trække”, må I reklamere med, at I samarbejder med Lungeforening og dermed også bruge deres logo (der henvises til særlige retningslinjer). Desuden vil vi gerne give tilbud om både netværk og kurser til undervisere, der har lungehold. Når vi har kendskab til dine hold, kan vi også give dig oplysninger om lokale kontaktpersoner i Lungeforeningen. Så derfor: Har du lungehold, som vi kan tilføje vores liste, så send meget gerne oplysninger om holdene til foreningskonsulent Anne Refsgaard på ar@danskoplysning.dk . Har dine undervisere endnu ikke gennemført grundkurset ”Det bedste liv lungerne kan trække”, vil vi opfordre til, at de tilmelder sig. Det næste grundkursus bliver udbudt i weekenden 10.-11. juni 2017. Du kan læse mere og tilmelde hér . 

Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration