Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

1. februar 2019

Tid til indberetning for 2018!

Så er det tid for indberetning af skolens aktiviteter mm. for 2018. Alle DOF's medlemsskoler skal indberette deres aktiviteter til DOF.  Indberetningsskemaer er sendt ud til alle vores medlemsskoler via Medlemsnyt. Man er velkommen til at printe skemaet og sende med almindelig post, men man må også gerne sende det til os elektronisk. Fristen for indsendelse er 31. marts 2019. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter. Find indberetningskemaet i elektronisk form her (pdf) Find vejledning til indberetningsskemaet her (pdf) Bemærk, at der kan være problemer med at udfylde skemaet elektronisk, når du åbner det med Edge eller Explorer. Du kan i stedet åbne det i Chrome eller gemme det på din computer og åbne det herfra.

Lov og ledelse
10. januar 2019

Satser for 2019

Så har vi opdateret hjemmesiden med de nye satser for kørsel, sygedagpenge med mere 2019. De mest gængse satser kan ses herunder: Kørsel u/20000 km                    3,56 kr. / km Kørsel o/20000 km                    1,98 kr. / km Sygedagpenge pr. time           117,70 kr. (husk at omregne uv.lektioner med 1,6 – maks. 7,4 timer pr. dag) Sygedagpenge pr. uge             4.355 kr. G-dag, fuld sats                           871 kr. G-dag, halv sas                           436 kr. De øvrige satser (barsel.dk, finansieringsbidrag o.s.v.) er også opdateret og kan findes under Satser i Aftenskolehåndbogen .

Lov og ledelse
9. januar 2019

Kom og se ASA

Udviklingen af vores det nye administrationsprogram, ASA, er nu nået så langt, at vi kan præsentere den første version. Der sker på to møder i henholdsvis Kolding den 5. februar og Roskilde den 7. februar - begge steder kl. 10 til 13. På møderne vil vi præsentere ASA og give en tur rundt i det nye administrationsunivers. Vi vil blandt andet vise, hvordan du kan administrere hold og deltagere i din aftenskole, hvordan online-tilmeldinger vil fungere, og hvordan en række andre funktioner bidrager til en nem og smidig administration i hverdagen. Målet er at give dig et billede af det nye system, så du kan give feedback, der også kan bruges i det videre arbejde. Undervejs byder vi på frokost. Hent indbydelse til begge møder her (pdf) Tilmeld til Kolding, 5. februar Tilmeld til Roskilde, 7. februar

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. januar 2019

Sundhed, trivsel og folkeoplysning

Overskriften beskriver indholdet i et nyt inspirationskatalog fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Kataloget indeholder 10 udvalgte eksempler på, hvordan folkeoplysende organisationer konkret arbejder med sundhed, og det er lige til at blive inspireret af. Tre af eksemplerne er fra DOF-skoler, nemlig Lungekoret i Randers, Fitness for udviklingshæmmede i Kolding og Motion for indvandrerkvinder på Nørrebro. Disse og de øvrige eksempler kan man læse meget mere om i kataloget. DOF har et antal trykte eksemplarer til uddeling, og du kan få det tilsendt ved at kontakte Lars Refsing på post@danskoplysning.dk eller 70 20 60 20. Du kan også læse den elektroniske udgave her .

Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
19. december 2018

Julegave: Ny pulje i DOF

Få op til 25.000,- i støtte til udvikling af din aftenskole! De vide rammer for den nye Lokalforeningspulje er så enkle og tilgængelige, at de fleste aftenskoler kan få glæde af den. Og første ansøgningsfrist er torsdag den 28. februar kl. 12, så gå bare i gang og send en ansøgning afsted! Puljen støtter initiativer, aktiviteter eller materialer, der styrker din aftenskole. Mange muligheder Det kan være støtte til kurser for undervisere, bestyrelse eller skoleleder eller andre tiltag, der kan udvikle din aftenskole. Din skole kan også få støtte til udvikling af undervisning og aktiviteter, der er målrettet en helt ny målgruppe eller involverer en ny samarbejdspartner. Nu er muligheden der måske for at tænke bæredygtighed og FN’s Verdensmål sammen med aftenskolen? Endeligt kan der også søges støtte til eksempelvis en ny keramikovn, yogamåtter, nodestativer eller noget helt fjerde, der vil forbedre undervisningen. Ikke til drift Blot kan du ikke søge støtte til almindelig drift. Det vil sige, at puljen ikke kan give tilskud til udgifter i forbindelse med almindelige aftenskolekurser (fx underviserløn, administration, deltagerbetaling eller lignende). Puljen udgør kr. 2,75 million om året, der uddeles til medlemsskoler i de fem landsdækkende oplysningsforbund i forhold til forbundenes indbyrdes relative størrelse. I 2019 vil der imidlertid skulle uddeles midler fra puljen for både 2018 og 2019, altså over 5 mio. kr. Det betyder, at puljen for DOF’s vedkommende udgør godt en fjerdedel – eller i 2019 kr. 1,46 mio. i alt. Flere ansøgningsrunder Der vil i 2019 være fire ansøgningsrunder – med mindre alle midler uddeles inden alle fire ansøgningsrunder er gennemført. Ansøgningsfristerne er: Torsdag den 28/2-19 kl. 12 Onsdag den 29/5-19 kl. 12 Torsdag den 29/8-19 kl. 12 Torsdag den 28/11-19 kl. 12 Bagom puljen Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje er en helt ny pulje, som Oplysningsforbundenes Fællesråd (de fem landsdækkende oplysningsforbund) forvalter på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. Midlerne stammer fra Spillehalsmidlerne, der tidligere var midler, som lokale spillehaller af deres egne overskud kunne udlodde til lokale almennyttige formål. Læs mere og find ansøgningsskema her

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
18. december 2018

Glædelig jul og godt nytår

Sekretariatet har sidste arbejdsdag før juleferien fredag den 21. december, og vi er tilbage igen onsdag den 2. januar. IT-supporten holder også ferie, men ved akutte tilfælde såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et skønt nytår! Og vi lover, at vi kommer ned fra skyerne og er klar til at hjælpe alle medlemsskolerne igen i 2019! 

Nyt i DOF
11. december 2018

Samarbejder i ABC for mentalt sundhed

ABC for mental sundhed er et partnerskab, og der er vid mulighed for at indgå i forskellige lokale samarbejder for at styrke indsatsen og budskabet. Har du en god idé, som du gerne vil have andre partnere med på, så kan du kontakte foreningskonsulent Anne Refsgaard. Så vil vi videreformidle din idé til de øvrige partnere. Du kan også følge med i, hvad andre partnere byder ind med af samarbejdsmuligheder her på DOF’s hjemmeside . Siden opdateres løbende med samarbejdsmuligheder. Aktuelt for DOF-skoler i hovedstaden Røde Kors Hovedstaden inviterer til samarbejde om deres nye sociale ambition for 2018-2021, som sætter aktive meningsfulde fællesskaber i centrum. Essensen er, at de mest udsatte i hovedstaden skal med i fællesskabet og have den støtte og omsorg, de har behov for – ikke mindst i de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er særligt knappe. Læs mere på Røde Kors' hjemmeside .   Røde Kors Hovedstaden er en af partnerne i ABC for mental sundhed. Vil du være med eller vide mere, kan du kontakte Ole Abildgaard Mikkelsen på rkh.ole.mikkelsen@rodekors.dk .

Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
10. december 2018

Spektrum: Om bestyrelsen

Det nys udkomne Spektrum har Bestyrelsens opgaver og ansvar som tema. Her kan du få en masse at vide om det at arbejde som bestyrelsesmedlem i en aftenskoleforening. Bl.a. om rekruttering, vedtægter og procedurer, udvikling og meget mere. Du kan også teste, om bestyrelsesarbejdet kører fint i din aftenskole - eller om I kunne have gavn af lidt hjælp fra DOF. Desuden kan du læse om Rytmisk Center, der rækker ud i omverdenen; om udviklingshæmmede på udveksling; om administrative fællesskaber og hvad Morten Hesseldahl ville gøre, hvis han var aftenskoleleder. Og som ekstra bonus får du hele sekretariatet som julepynt; lige til at hænge op på træet! Samt meget mere. Sætternissen på spil Bemærk i øvrigt, at der er sket fejl i dette nummer. Trykkeriet har byttet rundt på siderne, så tungen skal holdes lige i munden i bladets første sider. Men hvis du går ud fra sidenumrene, kan du forhåbentlig finde hoved og hale i artiklerne. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
27. november 2018

Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning

DOF har fået bevilget en ramme på ca. 28.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 til brug i 2018. Det er kun ca. halvdelen af, hvad vi plejer at få. Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som fx befordring, tekniske hjælpemidler og lignende. Har jeres forening haft den type udgifter, og ikke fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, så send en ansøgning til DOF med følgende oplysninger: Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft? Hvori bestod deltagernes handicap? Hvad har den samlede udgift været? Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift? Hvor mange deltagere drejer det sig om? Hvor meget søger I om? Har I spørgsmål er I naturligvis velkomne til at ringe på 31 67 38 77. Ansøgning sendes til Niels-Anton på nas@danskoplysning.dk senest torsdag den 6. december 2018.

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
9. november 2018

Tilfredshed med DOF

DOF's medlemmer er ganske tilfredse med DOF. Det må være hovedkonklusionen på vores nys overståede medlemsundersøgelse, som hele 109 medlemsskoler havde valgt at svare på. Næsten 95 procent af besvarelserne siger, at DOF's medlemstilbud er af god kvalitet - og hele 100 procent synes, de bliver godt behandlet i DOF! Lidt over 85 procent mener, at tilbuddene passer godt til deres skoles behov, og selv om det også er et meget flot tal, så er det et oplagt sted at fokusere på, at vi kan forbedre os. Udviklingsmuligheder Resten af undersøgelsen viser tillige, at medlemsskolerne er tilfredse med DOF's forskellige serviceydelser - fra hjemmeside til puljer. Men trods de postive tilbagemeldinger vil sekretariatet ikke hvile på laurbærene. Vi vil kigge nærmere på undersøgelsen og se, om vi kan blive endnu bedre. Her bliver de mange gode kommentarer, som skolerne har skrevet ind i deres besvarelser til stor nytte. En anden interessant ting, vi kan konkludere ud fra undersøgelsen er, at der er en række af DOF's tilbud, som ikke alle medlemsskoler kender til, så her er også et oplagt udviklingspunkt. Det er en nærliggende tanke, at flere skoler måske vil vurdere, at DOF's medlemstilbud passer til deres behov - hvis samme skoler rent faktisk får bedre indblik i, hvilke tilbud, vi har på hylden. Et oplagt eksempel er DOF's kursustilbud, der helt naturligt ikke kan dække alle den brede medlemsskares behov - men at DOF af samme grund har en pulje, hvor medlemmer kan få støtte til kurser, der udbydes af andre. Du kan læse mere om undersøgelsen i det kommende nummer af Spektrum, der udkommer til december. Vinderen er ... Som lovet, trak vi lod blandt alle besvarelserne, og den heldige vinder blev Sundhedsteamet Kurser og Projekter i Horsens. Skolen har fået direkte besked. Tillykke - og samtidig en stor tak til alle medlemsskoler, der tog sig tid til at besvare!

Nyt i DOF