Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

10. december 2018

Spektrum: Om bestyrelsen

Det nys udkomne Spektrum har Bestyrelsens opgaver og ansvar som tema. Her kan du få en masse at vide om det at arbejde som bestyrelsesmedlem i en aftenskoleforening. Bl.a. om rekruttering, vedtægter og procedurer, udvikling og meget mere. Du kan også teste, om bestyrelsesarbejdet kører fint i din aftenskole - eller om I kunne have gavn af lidt hjælp fra DOF. Desuden kan du læse om Rytmisk Center, der rækker ud i omverdenen; om udviklingshæmmede på udveksling; om administrative fællesskaber og hvad Morten Hesseldahl ville gøre, hvis han var aftenskoleleder. Og som ekstra bonus får du hele sekretariatet som julepynt; lige til at hænge op på træet! Samt meget mere. Sætternissen på spil Bemærk i øvrigt, at der er sket fejl i dette nummer. Trykkeriet har byttet rundt på siderne, så tungen skal holdes lige i munden i bladets første sider. Men hvis du går ud fra sidenumrene, kan du forhåbentlig finde hoved og hale i artiklerne. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
27. november 2018

Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning

DOF har fået bevilget en ramme på ca. 28.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 til brug i 2018. Det er kun ca. halvdelen af, hvad vi plejer at få. Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som fx befordring, tekniske hjælpemidler og lignende. Har jeres forening haft den type udgifter, og ikke fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, så send en ansøgning til DOF med følgende oplysninger: Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft? Hvori bestod deltagernes handicap? Hvad har den samlede udgift været? Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift? Hvor mange deltagere drejer det sig om? Hvor meget søger I om? Har I spørgsmål er I naturligvis velkomne til at ringe på 31 67 38 77. Ansøgning sendes til Niels-Anton på nas@danskoplysning.dk senest torsdag den 6. december 2018.

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
9. november 2018

Tilfredshed med DOF

DOF's medlemmer er ganske tilfredse med DOF. Det må være hovedkonklusionen på vores nys overståede medlemsundersøgelse, som hele 109 medlemsskoler havde valgt at svare på. Næsten 95 procent af besvarelserne siger, at DOF's medlemstilbud er af god kvalitet - og hele 100 procent synes, de bliver godt behandlet i DOF! Lidt over 85 procent mener, at tilbuddene passer godt til deres skoles behov, og selv om det også er et meget flot tal, så er det et oplagt sted at fokusere på, at vi kan forbedre os. Udviklingsmuligheder Resten af undersøgelsen viser tillige, at medlemsskolerne er tilfredse med DOF's forskellige serviceydelser - fra hjemmeside til puljer. Men trods de postive tilbagemeldinger vil sekretariatet ikke hvile på laurbærene. Vi vil kigge nærmere på undersøgelsen og se, om vi kan blive endnu bedre. Her bliver de mange gode kommentarer, som skolerne har skrevet ind i deres besvarelser til stor nytte. En anden interessant ting, vi kan konkludere ud fra undersøgelsen er, at der er en række af DOF's tilbud, som ikke alle medlemsskoler kender til, så her er også et oplagt udviklingspunkt. Det er en nærliggende tanke, at flere skoler måske vil vurdere, at DOF's medlemstilbud passer til deres behov - hvis samme skoler rent faktisk får bedre indblik i, hvilke tilbud, vi har på hylden. Et oplagt eksempel er DOF's kursustilbud, der helt naturligt ikke kan dække alle den brede medlemsskares behov - men at DOF af samme grund har en pulje, hvor medlemmer kan få støtte til kurser, der udbydes af andre. Du kan læse mere om undersøgelsen i det kommende nummer af Spektrum, der udkommer til december. Vinderen er ... Som lovet, trak vi lod blandt alle besvarelserne, og den heldige vinder blev Sundhedsteamet Kurser og Projekter i Horsens. Skolen har fået direkte besked. Tillykke - og samtidig en stor tak til alle medlemsskoler, der tog sig tid til at besvare!

Nyt i DOF
8. oktober 2018

Nye lønsatser

Rygterne talte sandt. Lønsatserne for aftenskolerne er blevet ændret gældende pr. 1. oktober 2018. Satserne er tilrettet i DOFPro. Du finder de opdaterede satser - og en masse anden relevant viden - i Aftenskolehåndbogen .   Du kan også gå direkte til de opdaterede sider her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
3. oktober 2018

Ny ferielov

Der er vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Samtidig vil der være en overgangsperiode, der løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Ændringen er lavet, for at man skal kunne afholde ferie samtidig med, at ferien opspares. De væsentligste ændringer er: Ændring af ferieår Optjeningsperiode: 1/9 – 31/8 (12 måneder) (ferieåret) Afholdelsesperiode: 1/9 – 31/12 (16 måneder) Det betyder, at den ferie, man optjener i eksempelvis september måned, kan afholdes fra oktober måned. Afholdelse af betalt ferie på forskud Det er blevet muligt at afholde ferie på forskud. Der kan læses mere om det på hjemmesiden under Aftenskolehåndbogen . Ferietillæg (udbetales til lønmodtagere, der ikke får feriepenge via FerieKonto) Ferietillæg udbetales i to rater: 1/9 – 31/5 udbetales sammen med maj-lønnen, og 1/6 – 31/8 betales sammen med august-lønnen. Overgangsperioden Overgangsperioden løber fra den 1. september 2019 til 31. august 2020. Følgende datoer, skal man forholde sig til i overgangsperioden: 1. januar - 31. august 2019 optjener vi ferie, som kan afholdes 1. maj - 31. august 2020 1. september 2019 - 31. august 2020 optjener vi ferie, som indefryses (se herunder). 1. september 2020 starter ny ferieordning - hver måned sparer vi 2,08 feriedage op, som kan afholdes den efterfølgende måned. Indefrysning af feriedage For at holde styr på de ekstra opsparede feriedage, får vi en periode på et år, hvor feriedagene “indefryses”. Disse dage kan ikke afholdes eller udbetales, før man forlader arbejdsmarkedet. I denne periode kan man afholde opsparet ferie fra det foregående år, og så snart perioden er slut, starter den nye ferielov, hvor man kan afholde ferie i takt med, at man sparer feriedage op.

Lov og ledelse
27. september 2018

Spektrum om at skabe sammen

Spektrum nr 18 er på vej ud i postkasserne. I dette nummer kommer vi med Tor Nørretranders til Bornholm, tager en tur i svømmehallen i Hinnerup, er i pop op-aftenskole på Mors, kigger forbi DOF's kursusdage på Brandbjerg Højskole og meget andet. Og som rosinen i pølseenden fortæller hjerneforskeren Kjeld Fredens om, hvordan vi lærer med vores kroppe. Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
20. september 2018

Webinar om Basic Skills

DOF's søsterorganisation i Finland, Studiecentralen Sivis, indbyder til et webinar om Basic Skills - new ideas from Finland - altså grundlæggende færdigheder. Det finder sted 27. september kl. 12.30 til 14.00 og er gratis - men kræver tilmelding. Webinaret er på engelsk og er en præsentation af ny viden på voksenundervisningsområdet fra diverse finske projekter. Webinar er et online-kursus, som man deltager på via internettet. Efter tilmelding modtager deltagerne et link til webinar-'rummet'. Herunder finder du invitationen og link til tilmelding på engelsk: Basic Skills - new ideas from Finland Looking for new ideas in adult education and basic skills acquisition? Finnish European Social Fund projects have found many new solutions in the last three years, and now we wish to share them with you. Join the Basic Skills - new ideas from Finland webinar on 27/9 at 12:30 CET and learn more. You will also hear about how the European Basic Skills Network improves life for adult learners and educators. Program Models for employees and educators to support learners’ digital skills Tuuli Oksanen, Development Coordinator TAKK New tools for overcoming learning difficulties at t the workplace Mervi Ylitalo, Project Leader, TSL – Workers’ Educational Association Digital skills, peer learning and migrants – the Path to Work model Minna Pesonen, Specialist, Sivis Study Centre New Open Learning Spaces for adults with learning difficulties Sara Haapala, Specialist, National Diverse Learners Organisation The European Basic Skills Network, commentary Alex Stevenson, Head of English, Maths and ESOL at Learning and Work Institute, UK Registration Register here before 21/9: https://www.webropolsurveys.com/S/9AD0AF87B6B0AEC0.par . We will send you the link to the webinar room later. If you have any questions, please contact Marion Fields ( marion.fields@ok-sivis.fi ).

Støtte og inspiration
20. september 2018

Aktuelle puljer

Mangler du hjælp til at få en god idé ført ud i livet? Går du med et projekt i maven, som du godt kunne tænke dig at søge midler til, så står vi klar i DOF til at hjælpe med sparring og udvikling af jeres ideer, så tøv ikke med at kontakte os. Og lige nu er der faktisk et par gode puljer at prøve kræfter med: DFS’ udviklingspulje Frem til den 1. oktober er der mulighed for at søge puljemidler fra DFS (og Kulturministeriet). Formålet med puljen er at udvikle og udbrede nye måder at drive folkeoplysning på, og dermed støtter den projekter, der udvikler viden om, afprøver og/eller udbreder initiativer om nye metoder, organiseringsformer og målgrupper. Puljen fokuserer denne gang på  sundhed, trivsel  og  livskompetencer , men ansøgninger inden for andre områder kan også søges. Læs mere på DFS' hjemmeside .  Nordeafondens lokalpulje Også hos Nordeafonden er der mulighed for at søge midler. Her drejer det sig om projekter under 100.000 kr. Nordea finansierer ABC for mental sundhed, som DOF jo er partner i, og deres lokale puljer er en oplagt mulighed til at sætte fokus på og understøtte sine ABC-aktiviteter i skolen. Det typiske uddelingsbeløb er på mellem 5.000-30.000 kr. til projekter rettet mod lokale og afgrænsede målgrupper. Det kan fx være støtte til aktiviteter i foreninger, events i lokalområdet, udstyr til klubben eller lokale kulturarrangementer. Hos Nordea søger man løbende, men det er vigtigt, at man søger 4-6 måneder før man går i gang, og man kan ikke søge til projekter man allerede har gennemført. Læs mere på Nordeafondens hjemmeside . 

Støtte og inspiration
18. september 2018

Hjerne, læring og mental sundhed

Handicap- og Specialundervisningsudvalget inviterer ALLE til inspirationsdag den 31. oktober i Odense. Dagens program byder blandt andet på hjerneforsker Kjeld Fredens, der vil fortælle om nyeste viden om hjernen. Der kommer også oplæg om praktiske erfaringer med at arbejde med træning af hjernen i undervisningsforløb. Inspirationsdagen er relevant for alle, der arbejder med voksenundervisning - både undervisere og ledere uanset fag. Læs mere og tilmeld

Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
15. august 2018

DOF-skoler er med på Kulturmødet

Når Kulturmødet endnu engang folder sig ud med en pallette af kreative, kunstneriske og kulturelle tilbud er DOF og flere DOF-skoler også klar med vores folkelige kulturelle aftenskoletilbud. Vi flytter aftenskolehold og -aktiviteter ud på gaden i Nykøbing Mors og giver publikum mulighed for at gå på kursus i DOF pop-op aftenskolen. Det hele sker fredag den 24. august kl. 9.30 – 20.00 ”Hos Maj-Britt”, KulturVejen 22, altså lige midt i Kulturmødets smørhul. Kursuskataloget byder på forskellige fag Bevægelseskurset ”Stærk og smidig” med Connie Wissing Larsen fra GOK Thisted. Yoga med Henny Willman, Lille Skole for Voksne, Nordjylland Korworkshop med Sisse Skovbakke, Side by Side, Struer Hæklekursus med Mette Thrysøe, Lille Skole for Voksne, Nordjylland Broderikursus, hvor vi laver et Kulturmødetæppe med Lene Damholt, Spøttrup Aftenskole Samtalesalon ved Anders Dahl, Lille Skole for Voksne, Nordjylland Koncert med workshopholdene og koret Side by Side ved Sisse Skovbakke Opvisning i orientalsk dans med et hold fra Lille Skole for Voksne, Nordjylland og Hanne Dorthe Jensen Morgen, middag og aften er der Samling, hvor en med noget på hjertet vil lave et lille oplæg krydret med fællessang. Vi har en hyggelig lounge hvor man kan samtale om alt mellem himmel og jord. Vibeke Koushede, som er initiativtager og ekspert i ABC for mental sundhed kommer forbi kl. 13.30 – 14.30 og samtaler om dette emne, og du kan være med. Et højdepunkt er kl. 10.30 – 11.30 hvor har DOF arrangeret en Samtale i Brøndum på KulturPladsen. Her vil 3 kursister fra forskellige DOF-skoler fortæller om, hvad aftenskolen har betydet for deres mentale sundhed. Overskriften er ”Hvad gør dig glad?” og moderator Gertrud Højlund vil ud over at tale med de tre kursister også invitere publikum til at deltage i snakken. Når de allersidste detaljer i programmet er på plads, vil det blive offentliggjort her og i Kulturmødets app. Find app’en på din smartphone. Den er god at have, hvis du tager turen til Mors. Du kan også se Kulturmødets program på www.kulturmødet.dk . Vi ses til Kulturmødet!

Musik og kultur | Nyt i DOF | Støtte og inspiration