Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

12. marts 2019

Slå et slag for aftenskolen

Med en stor fælles kampagne vil landets fem store oplysningsforbund børste støvet af aftenskolens rygte og vise, at vi leverer uundværlige bidrag til det danske samfund. Og vi har brug for din hjælp! Allerede nu kan du sende os informationer om, hvem der skal være ansvarlig for kampagnen i din skole. Læs mere om dette nederst. Aftenskolen er lig med undervisning af høj kvalitet og udvikling af mange, vigtige kompetencer hos deltagerne. Aftenskolen er også fællesskaber samt både fysisk og mental sundhed. Aftenskolerne er med til at sikre sammenhængskraft i Danmark og er dermed en vigtig brik i vores demokrati. Aftenskoler er … utroligt mange, gode ting, og spørger du rundt i DOF’s medlemskreds, vil du få en masse svar, der ligner nogle af de ovenstående. For vi er alle med på, at aftenskolen er et enestående, fantastisk og vigtigt tilbud. Toge, svigermødre og brugtvognsforhandlere Desværre er svaret ofte lidt mere uldent, når vi spørger uden for vores egen kreds. Her er aftenskolen nogle gange grå og kedelig. Eller for gamle mennesker. Og det synes helt legalt at kalde amatørarbejde noget, der kunne være lavet på en aftenskole. Aftenskolen er blevet et begreb, der kan laves lidt sjov med – lidt på linje med, at toget aldrig kommer til tiden, at svigermødre er trælse og brugtvognsforhandlere er uærlige. Det er desværre vores erfaring, at vi også møder den slags holdninger hos mennesker, vi ellers betragter som oplyste – herunder politikere, embedsmænd og andre centrale personer. Altså mennesker, der i høj grad er med til at forme aftenskolens rammer. Du skal hjælpe til! Disse forkerte holdninger skal vi lave om på! Men det kræver et stort og langt træk. Og det kræver, at du og din skole hjælper til med at sprede de gode budskaber. DOF har sammen med AOF, FOF, Fora og LOF gennem længere tid arbejdet på at lave et fælles initiativ, fordi budskabet er ens for alle aftenskoler. Vi har sammen med kommunikationsbureauet SIVIL udviklet en kampagne, der med et glimt i øjet fortæller om aftenskolens store kvaliteter. Kampagneindsatsen kører ad to omgange i henholdsvis maj/juni og igen i september/oktober. I disse perioder vil vi fra centralt hold udsende opslag på Facebook og Instagram. Opslag, som vi behøver din hjælp til at sprede helt ud i alle kroge af landet. Målgruppen for denne brede kampagne er mennesker, der ligner vores eksisterende aftenskoledeltagere – altså målretter vi den til disse i forhold til sprog, billedvalg med mere. Herudover vil kampagnen bestå af artikler og debatindlæg i dagspressen, ligesom kampagnen også bliver omdrejningspunkt for aftenskolernes deltagelse på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet Mors. Her er målgruppen politikere og beslutningstagere. Kom i gang med forberedelserne Allerede nu kan du forberede dig selv og din skole på at bidrage til kampagnen. Hvis din skole ikke har en Facebook-side eller en Instagram-profil, kan du overveje at oprette den allerede nu. Det kræver lidt overvejelser, da du som udgangspunkt ikke bør oprette dig på et socialt medie uden at vedligeholde det. Så du kan sagtens nøjes med en Facebook-side, hvis det er rigeligt at administrere i dag. DOF afholder løbende kurser i Facebook, så der er hjælp at hente. Udpeg kampagneansvarlig Det er også vigtigt, at din skole udpeger en eller flere kampagneansvarlige. Disse personer vil få tilsendt tidsplan og materialer, før det offentliggøres på eksempelvis Facebook, så I kan planlægge lidt i forvejen i forhold til, hvad I eventuelt selv laver af opslag. Det er vigtigt, at det er en person, der har administratoradgang til jeres Facebook-side, så vi ikke får lavet alt for mange, og potentielt forsinkende led i kommunikationsgangene. I er naturligvis velkomne til at udpege flere kampagneansvarlige, så I kan hjælpe hinanden. Send navne og mailadresser til Lars Refsing på LR@danskoplysning.dk. (Ovenstående artikel er også bragt i Spektrum nr 20)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
11. marts 2019

Spektrum: Aftenskole for alle

Aftenskole for alle! Sådan lyder temaet i det nye Spektrum, og det handlet om inklusion af mennesker med handicap. Du kan også læse om en ny, stor kampagne for aftenskole, hvor du skal hjælpe til. Eller læse om en ny pulje, der er en gave til aftenskolerne. Vi har desuden været i Kolding og besøge Teaterskolen Dorothea. Læs det hele - og meget mere - i Spektrum nr 20. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

13. februar 2019

Video: Præsentation af ASA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  OBS! Virkeligheden har ændret sig, siden nedenstående introduktioner blev lavet. Nogle af de omtalte funktioner mm. er desværre ikke blevet mulige at udvikle - ligesom nye er kommet til. Derfor bør du i dag (1. marts 2021) søge information om ASAs funktioner andet steds. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Den 5. og den 7. februar 2019 præsenterede vi det kommende administrationssystem ASA på møder i hhv. Kolding og Roskilde. Herunder kan se (eller gense), hvad der blev præsenteret. Af hensyn til lydkvalitet og videoernes længde har vi skåret de efterfølgende spørgsmål væk. Hvornår kan vi bruge ASA? Udrulningen af ASA vil ske over længere tid og i dialog med hver enkelt skole. Nogle skoler vil forventeligt hurtigt i gang, mens andre godt lige vil ”vente og se”, og så vil nogle nok også bare gerne vente så længe som muligt. Teknisk kan skoler godt have aktuelle kurser vist på hjemmesiden fra DOFPro samtidig med, at de kommende kurser bliver vist på hjemmesiden fra ASA. Det betyder, at vi løbende kan rykke skoler fra DOFPro til ASA. Forventningen er, at de første skoler (pilotskoler) starter op med anvendelsen af ASA inden for en måneds tid. Her er der tale om ganske få skoler, og ideen med pilotskoler er, at de første skoler tager systemet i brug og giver feedback, samtidig med at de ”tolererer”, at der kan være små mangler og udfordringer, som skal løses. Inden for de kommende tre måneder forventer vi, at de første skoler kan tage ASA i brug. Inden man går i gang med ASA, vil man naturligvis komme på kursus og få konkret hjælp til overgangen. DOFPro vil naturligvis være tilgængelig så længe, det er nødvendigt. Del 1: Generel introduktion til ASA ved Henrik Christensen (14 min) Del 2: Gennemgang af grundlæggende funktioner i ASA ved Martin Michel (55 min)

Lov og ledelse | Nyt i DOF
1. februar 2019

Tid til indberetning for 2018!

Så er det tid for indberetning af skolens aktiviteter mm. for 2018. Alle DOF's medlemsskoler skal indberette deres aktiviteter til DOF.  Indberetningsskemaer er sendt ud til alle vores medlemsskoler via Medlemsnyt. Man er velkommen til at printe skemaet og sende med almindelig post, men man må også gerne sende det til os elektronisk. Fristen for indsendelse er 31. marts 2019. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter. Find indberetningskemaet i elektronisk form her (pdf) Find vejledning til indberetningsskemaet her (pdf) Bemærk, at der kan være problemer med at udfylde skemaet elektronisk, når du åbner det med Edge eller Explorer. Du kan i stedet åbne det i Chrome eller gemme det på din computer og åbne det herfra.

Lov og ledelse
10. januar 2019

Satser for 2019

Så har vi opdateret hjemmesiden med de nye satser for kørsel, sygedagpenge med mere 2019. De mest gængse satser kan ses herunder: Kørsel u/20000 km                    3,56 kr. / km Kørsel o/20000 km                    1,98 kr. / km Sygedagpenge pr. time           117,70 kr. (husk at omregne uv.lektioner med 1,6 – maks. 7,4 timer pr. dag) Sygedagpenge pr. uge             4.355 kr. G-dag, fuld sats                           871 kr. G-dag, halv sas                           436 kr. De øvrige satser (barsel.dk, finansieringsbidrag o.s.v.) er også opdateret og kan findes under Satser i Aftenskolehåndbogen .

Lov og ledelse
9. januar 2019

Kom og se ASA

Udviklingen af vores det nye administrationsprogram, ASA, er nu nået så langt, at vi kan præsentere den første version. Der sker på to møder i henholdsvis Kolding den 5. februar og Roskilde den 7. februar - begge steder kl. 10 til 13. På møderne vil vi præsentere ASA og give en tur rundt i det nye administrationsunivers. Vi vil blandt andet vise, hvordan du kan administrere hold og deltagere i din aftenskole, hvordan online-tilmeldinger vil fungere, og hvordan en række andre funktioner bidrager til en nem og smidig administration i hverdagen. Målet er at give dig et billede af det nye system, så du kan give feedback, der også kan bruges i det videre arbejde. Undervejs byder vi på frokost. Hent indbydelse til begge møder her (pdf) Tilmeld til Kolding, 5. februar Tilmeld til Roskilde, 7. februar

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. januar 2019

Sundhed, trivsel og folkeoplysning

Overskriften beskriver indholdet i et nyt inspirationskatalog fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Kataloget indeholder 10 udvalgte eksempler på, hvordan folkeoplysende organisationer konkret arbejder med sundhed, og det er lige til at blive inspireret af. Tre af eksemplerne er fra DOF-skoler, nemlig Lungekoret i Randers, Fitness for udviklingshæmmede i Kolding og Motion for indvandrerkvinder på Nørrebro. Disse og de øvrige eksempler kan man læse meget mere om i kataloget. DOF har et antal trykte eksemplarer til uddeling, og du kan få det tilsendt ved at kontakte Lars Refsing på post@danskoplysning.dk eller 70 20 60 20. Du kan også læse den elektroniske udgave her .

Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
19. december 2018

Julegave: Ny pulje i DOF

Få op til 25.000,- i støtte til udvikling af din aftenskole! De vide rammer for den nye Lokalforeningspulje er så enkle og tilgængelige, at de fleste aftenskoler kan få glæde af den. Og første ansøgningsfrist er torsdag den 28. februar kl. 12, så gå bare i gang og send en ansøgning afsted! Puljen støtter initiativer, aktiviteter eller materialer, der styrker din aftenskole. Mange muligheder Det kan være støtte til kurser for undervisere, bestyrelse eller skoleleder eller andre tiltag, der kan udvikle din aftenskole. Din skole kan også få støtte til udvikling af undervisning og aktiviteter, der er målrettet en helt ny målgruppe eller involverer en ny samarbejdspartner. Nu er muligheden der måske for at tænke bæredygtighed og FN’s Verdensmål sammen med aftenskolen? Endeligt kan der også søges støtte til eksempelvis en ny keramikovn, yogamåtter, nodestativer eller noget helt fjerde, der vil forbedre undervisningen. Ikke til drift Blot kan du ikke søge støtte til almindelig drift. Det vil sige, at puljen ikke kan give tilskud til udgifter i forbindelse med almindelige aftenskolekurser (fx underviserløn, administration, deltagerbetaling eller lignende). Puljen udgør kr. 2,75 million om året, der uddeles til medlemsskoler i de fem landsdækkende oplysningsforbund i forhold til forbundenes indbyrdes relative størrelse. I 2019 vil der imidlertid skulle uddeles midler fra puljen for både 2018 og 2019, altså over 5 mio. kr. Det betyder, at puljen for DOF’s vedkommende udgør godt en fjerdedel – eller i 2019 kr. 1,46 mio. i alt. Flere ansøgningsrunder Der vil i 2019 være fire ansøgningsrunder – med mindre alle midler uddeles inden alle fire ansøgningsrunder er gennemført. Ansøgningsfristerne er: Torsdag den 28/2-19 kl. 12 Onsdag den 29/5-19 kl. 12 Torsdag den 29/8-19 kl. 12 Torsdag den 28/11-19 kl. 12 Bagom puljen Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje er en helt ny pulje, som Oplysningsforbundenes Fællesråd (de fem landsdækkende oplysningsforbund) forvalter på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. Midlerne stammer fra Spillehalsmidlerne, der tidligere var midler, som lokale spillehaller af deres egne overskud kunne udlodde til lokale almennyttige formål. Læs mere og find ansøgningsskema her

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
18. december 2018

Glædelig jul og godt nytår

Sekretariatet har sidste arbejdsdag før juleferien fredag den 21. december, og vi er tilbage igen onsdag den 2. januar. IT-supporten holder også ferie, men ved akutte tilfælde såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et skønt nytår! Og vi lover, at vi kommer ned fra skyerne og er klar til at hjælpe alle medlemsskolerne igen i 2019! 

Nyt i DOF
11. december 2018

Samarbejder i ABC for mentalt sundhed

ABC for mental sundhed er et partnerskab, og der er vid mulighed for at indgå i forskellige lokale samarbejder for at styrke indsatsen og budskabet. Har du en god idé, som du gerne vil have andre partnere med på, så kan du kontakte foreningskonsulent Anne Refsgaard. Så vil vi videreformidle din idé til de øvrige partnere. Du kan også følge med i, hvad andre partnere byder ind med af samarbejdsmuligheder her på DOF’s hjemmeside . Siden opdateres løbende med samarbejdsmuligheder. Aktuelt for DOF-skoler i hovedstaden Røde Kors Hovedstaden inviterer til samarbejde om deres nye sociale ambition for 2018-2021, som sætter aktive meningsfulde fællesskaber i centrum. Essensen er, at de mest udsatte i hovedstaden skal med i fællesskabet og have den støtte og omsorg, de har behov for – ikke mindst i de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er særligt knappe. Læs mere på Røde Kors' hjemmeside .   Røde Kors Hovedstaden er en af partnerne i ABC for mental sundhed. Vil du være med eller vide mere, kan du kontakte Ole Abildgaard Mikkelsen på rkh.ole.mikkelsen@rodekors.dk .

Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration