Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

19. marts 2020

Regionsårsmøder udsat

I april måned afholdes der almindeligvis årsmøder i DOF’s fem regioner. Vi er imidlertid i en helt særlig tid, hvor Coronavirus sætter dagsordenen for, hvilke aktiviteter i samfundet der kan gennemføres. Vi ser os således nødsaget til at udsætte de fem årsmøder i regionerne til senere, når forholdene er normaliseret. Vi tør på nuværende tidspunkt ikke melde nye datoer ud, men det vil ske, så snart myndighederne atter mener, at vi trygt kan mødes i større forsamlinger.

Nyt i DOF
19. marts 2020

Folkeoplysningen skal med i hjælpepakkerne

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har kortlagt corona-nedlukningens konsekvenser for medlemsorganisationerne. Resultaterne er blevet sendt til Kulturministeriet og Undervisningsministeriet sammen med forslag om kompensation og dispensation. I de seneste dage har DFS spurgt ind til de konsekvenser af corona-nedlukningen, medlemsorganisationerne - herunder DOF - forudser. Resultaterne af disse samtaler er blevet samlet og sendt til Kulturministeriet, herunder nogle meget forsigtige beregninger på de udgifter, nogle af skolerne står overfor, når de skal tilbagebetale deltagerbetaling. På den måde gør vi opmærksom på, at det får betydelige negative konsekvenser, hvis ikke folkeoplysningen bliver fuldt omfattet af de hjælpepakker, som regeringen har lanceret. Over for ministerieret er der særligt tre forhold, DFS peger på: at folkeoplysningen skal omfattes af en hjælpepakke, så der kan søges kompensation for tabt deltagerbetaling at vi skal omfattes af en lønkompensationspakke, som de mange løst- og deltidsansatte medarbejdere i folkeoplysningen kan finde hjælp i at der er behov for, at Kulturministeriet udviser stor fleksibilitet ift. bevillinger, som dækker aktiviteter, der har måttet aflyses – og vi har forklaret, at det ikke kan forventes, at disse aktiviteter blot kan flyttes til efteråret, hvor mange jo allerede har planlagt andre aktiviteter. Vi har derfor bedt om, at ministeriet accepterer, at der er aktiviteter, der ikke kan gennemføres, men at de stadig udløser tilskud, da udgifterne til aktiviteterne som udgangspunkt allerede er afholdt. Læs mere på DFS' hjemmeside

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
11. marts 2020

Indstilling af alle aktiviteter

Kære medlemsskole i DOF Her til aften meddelte statsminister Mette Frederiksen, at myndighederne henstiller til, at alle ikke absolut nødvendige møder og arrangementer omgående stoppes eller udskydes gældende de kommende 14 dage. Målet er et forebygge eller bremse smitten af coronavirus, der desværre har spredt sig hurtigere de seneste døgn, end man håbede på. Af den årsag anbefaler vi i DOF, at vores medlemsskoler med det samme indstiller alle aktiviteter – både kurser, foredrag, generalforsamlinger mm. De nærmere regler for, hvordan sådanne aflysninger håndteres, kan du læse om på hjemmesiden , men som udgangspunkt har skolen kun pligt til at udbetale løn for undervisning, der aflyses med mindre end en uges varsel. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver dine undervisere besked – og dernæst deltagerne. Vi håber på, at det blot drejer sig om de udmeldte 14 dage, men er klar over, at selv det kan have økonomiske konsekvenser for mange skoler. Derfor har vi allerede sat gang i initiativer, der skal hjælpe trængte aftenskoler. Vi er bl.a. sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd ved at rette henvendelse til Kulturministeriet om hjælpepakker i stil med dem, som erhvervslivet har fået varslet. DOF’s medarbejdere er heldigvis vant til at arbejde rundt om i landet, så vi holder åbent fra vores respektive hjemmearbejdspladser – og derfor er vi alle til rådighed i normal kontoråbningstid, hvis du skulle have spørgsmål. Vi følger den videre udvikling nøje og opdaterer løbende vores anbefalinger på hjemmesiden og via Medlemsnyt. Mange hilsener Henrik Christensen Sekretariatsleder i DOF  

10. marts 2020

Forebyg smitte af corona

Læs DOF's nyeste anbefalinger - opdateret 10. marts. Vi har fået en række spørgsmål omkring håndteringen af corona, som vi har besvaret i vedhæftede dokument. Her kan du læse mere om arrangementer, information til deltagere og undervisere, forbrugerrettigheder, ansættelsesvilkår ifm. karantæne mm. Dokumentet opdateres løbende efter behov. Notat: Coronavirus og aftenskoler i DOF  (pdf) Anbefalinger til arrangementer med under 1.000 deltagere Som led i forebyggelsen af smitte af coronavirus anbefaler myndighederne, at arrangementer med flere end 1.000 deltagere aflyses eller udskydes. Samtidig anbefales det, at der ved arrangementer med færre end 1.000 deltagere foretages en række forholdsregler.  I DOF anbefaler vi, at vores medlemsskoler følger disse forholdsregler. Regeringen - og DOF - anbefaler, at arrangørerne: udsender og/eller opsætter informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd). sikrer udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter. placerer stole med større afstand end normalt og sikrer, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt (fx i mindre grupper). holder øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet. tager kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (Telefon: 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning. Læs mere Myndighederne har samlet en række råd til, hvordan vi alle kan hjælpe med at forebygge smitte af corona på denne hjemmeside:  politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte Her kan du blandt andet læse om, hvordan du skal agere som privatperson, som deltager i arrangementer og som arrangør. DOF følger nøje udviklingen og tilpasser vores anbefalinger, hvis det bliver nødvendigt. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte DOF, hvis du har aftenskole-specifikke spørgsmål til ovenstående.

Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. marts 2020

Spektrum: Tema om underviseren

Forpligtende fællesskaber er i høj grad den røde tråd på Aftenskolen i Fountain House i København. Læs portrættet af den brugerinddragende skole i det nye nummer af Spektrum.  Nummeret har også et tema om underviseren, hvor du kan læse om underviserrollen set fra skolelederens vinkel og fra underviseren selv. Vi skriver også om underviseren vigtige rolle som folkeoplyser, om et elektronisk lærerværelse og meget andet. Og så kan du finde en række gode råd til, hvis din aftenskole skulle havne i en krise, om at tale dansk med danskere, om landsmøde 2020 og mere til. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
27. februar 2020

Personaleseminar

Mandag den 2. marts til og med onsdag den 4. marts holder DOF's sekretariat lukket på grund af personaleseminar. Vi drager en tur til Sverige og får blandt andet inspiration fra den svenske folkeoplysning. IT-supporten holder ligeledes lukket. Ved akutte problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61. 

Nyt i DOF
5. februar 2020

Hæfte: Inspiration til samarbejde

Aftenskoler og biblioteker har mange af de samme mål - og kan få stort udbytte af at samarbejde. Derfor har Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet inspirationshæftet "Fremtidens oplyste samfund". Det skal inspirere aftenskoler, kulturhuse, biblioteker og kommuner til at styrke den lokale indsats for et oplyst demokrati. Målet er at få de forskellige parter til at samarbejde om at nå de fælles mål - så vi undgår, at de istedet risikerer at udkonkurrere hinanden. DOF har fået et par kasset af hæftet, som gratis kan rekvireres ved henvendelse til Lars Refsing - så længe lager haves. Hæftet kan ligeledes findes i elektronisk udgave på DFS' hjemmeside herunder. Hent hæftet elektronisk og læs mere på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside.

Musik og kultur | Støtte og inspiration
3. februar 2020

Indberetning af aktivitet for 2019

Nu er det igen tid til indberetning af din skoles aktiviteter mm. for 2019. Alle DOF's medlemsskoler skal indberette deres aktiviteter til DOF.  Indberetningsskemaer sendes ud til alle vores medlemsskoler via Medlemsnyt. Du er velkommen til at printe skemaet og sende med almindelig post, men du må også meget gerne sende det til os elektronisk. Fristen for indsendelse er 31. marts 2020. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter. Find indberetningskemaet i elektronisk form her (pdf) Find vejledning til indberetningsskemaet her (pdf) NB! Vi anbefaler at du gemmer indberetningsskemaerne på din pc, derefter udfylder dem, gemmer igen og så ellers trykker send eller vedlægger dem i en almindelig mail til Lars Refsing.

Lov og ledelse | Nyt i DOF
24. januar 2020

Gratis tegninger

DOF har fået tegneren Bob Katzenelson til at lave en række tegninger, der viser forskellige faggrupper. Tegningerne kan frit bruges af DOF's medlemsskoler i deres markedsføring. Fagrupperne er: Tegning/maling, Debat, Yoga, Korsang, Bevægelse i vand, Musik, Løb og Afspænding. Tegningerne ligger i Medlemsnet  sammen med vores fotodatabase. Bemærk, at det kræver login (samme login, som bruges til DOFPro). Hvis der er behov for det, kan det være, vi får lavet flere tegninger, der dækker yderligere faggrupper. Kontakt Martin Thirstrup Hansen, hvis du har forslag til nye tegninger eller har spørgsmål.

Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
20. januar 2020

Nat I Naturen – vær med!

Der er hjælp at hente i DOF, hvis du kunne tænke dig, at din aftenskole skal være med til det landsdækkende event ’Nat i Naturen’. ’Nat I Naturen’ er to nætter her i 2020, henholdsvis den 2. maj og den 17. oktober, hvor der skal afholdes en række arrangementer over hele landet. Nat i Naturen har til formål at øge danskernes kendskab til naturen, og det er Danske Spejderkorps, DR, Friluftsrådet, Danske Naturhistoriske Museer og Naturstyrelsen der står bag initiativet. DOF’s landsorganisation er via projekt ABC for Mental Sundhed inviteret til at også DOF’s medlemsskoler kan byde ind med arrangementer til den store begivenhed. Vi her i DOF’s sekretariat er klar til at sparre med dig om din idé, hvis der er brug for det – og vi vil i det hele taget gerne høre fra dig og din aftenskole, hvis I har planer om at være med, så vi kan vise, hvilke DOF-skoler, der deltager. Læs mere om Nat I Naturen og inspirationsmøderne via linket herunder – og kontakt konsulent Pernille Marstrand med din idé eller aftenskolens arrangement. Læs mere i infobrev for initiativet (pdf) 

Støtte og inspiration