Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

21. april 2020

Retningslinjer for hjælpepakken til aftenskolerne

Nu er retningslinjerne for Kulturministeriets hjælpepakke målrettet aftenskolerne omsider meldt ud. DOF vurderer, at denne hjælpepakke er den mest relevante for langt størstedelen af DOF's medlemsskoler. Det er umiddelbart kun meget store eller specielle skoler, der har behov for at søge de andre hjælpepakker. Kort fortalt dækker Kulturministeriets hjælpepakke op til 90 procent af tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden - dog maksimalt de reelle udgifter. Det er samtidig væsentligt, at aftenskolens kommune dækker det normale tilskud, som både Kulturministeren og KL har anbefalet. Så selv om der er åbnet for ansøgning nu, anbefaler vi, at du først kontrollerer, at kommunen dækker tilskuddet. Læs mere om Kulturministeriets hjælpepakker her Find DOF's generelle information om og anbefalinger ift. corona her

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
8. april 2020

Breve til kommunerne

Både oplysningsforbundene og Kulturministeren har sendt breve med opfordringer omkring håndtering af bl.a. aftenskolerne til landets kommuner. Begge breve opfordrer til, at kommunerne betænker aftenskolerne i deres hjælp til kommunens virksomheder og organisationer. Kulturministerens brev Kulturministeren opfordrer konkret til, at kommunerne fremrykker udbetalinger af tilskud, giver tilskud og lokaletilskud til aflyste aktiviteter samt betragter fjernundervisning som helt almindelig undervisning. Læs Kulturministerens brev her  (pdf) Oplysningsforbundenes brev Oplysningsforbundene - herunder DOF - har også sendt et brev til kommunerne den 7. april. Her opfordres kommunerne til at arbejde hurtigt, at kommunerne anerkender fjernundervisning som almindelig undervisining og at kommunerne ser bort fra 2020 i fremtidig beregning af aftenskolernes tilskud. Læs OF's brev her (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. april 2020

De ukuelige optimister

DOF, Folkeoplysningen, Aftenskolerne – og Corona. Af Ingolf Christensen, Landsformand i DOF I disse Coronatider ser vi masser af problemer og uvished både om tiden og forholdene lige nu, men bestemt også om, hvordan fremtiden vil komme til at se ud, når vi engang er på den anden side og igen har fået en slags fast grund under fødderne. DOF har været rigtig god til at gribe fat i vore medlemsskoler i et forsøg på at støtte og hjælpe i en helt uvirkelig og ganske ukendt situation. Måske er det ikke så mærkeligt endda, at det er informationsteknologien (IT), der kommer i spil, for udviklingen på det digitale område har jo gennem de sidste år været helt fantastisk. Og på godt og ondt er vi helt sikkert alle blevet hvirvlet nye måder at købe ind på, at rejse, at finde vej og på alle måder at søge løsninger om alt, hvad vi beskæftiger os med. Fjernundervisning! Hvad er det? Sådan var der måske nogle, der sagde før Coronakrisen. Da DOF slog de to første hold op, var de faktisk overtegnet inden det sidste punktum var sat! Da næste skridt så var at slå 11 (elleve) hold op for at dække behovet, blev de faktisk også fyldt, og så måtte vi jo bare videre ad den vej for at være med til at give skolerne denne unikke måde at kunne kommunikere på, og for at kunne formidle oplysning og undervisning til de kursister, der nu ikke længere kunne mødes hver uge. Nu er der fjernundervisning i gang i rigtig mange af DOF’s skoler på mange forskellige niveauer. Vi ser egentlig undervisning med deltagerbetaling, løn til undervisning og tilskud fra kommunen på den ene side. Og på den anden side god kontakt mellem deltagerne og underviseren med øvelser og fastholdelse af den interaktion, der er så vigtig, når det igen bliver muligt at komme tilbage i samme lokale, at snakke med hinanden, at grine, at svede, at tænke, at få stof til eftertanke, og at lære og at udvikle sig sammen. Kan vi så få deltagerne tilbage til undervisningslokalerne, når Coronakrisen er overstået? Eller vil de fremover hellere sidde eller ligge eller stå foran skærmen? Jeg er sikker på, at den tid; vi lige nu gennemgår med lukninger, isolation af enkeltpersoner eller familier, hold afstand, sprit og vask; også vil give os tid til at tænke over, hvordan vi egentlig hidtil har brugt hinanden og vores egen tid, og om der måske kunne være andre måder at bruge tiden og hinanden på. Den ’teste-/måle-/vejekultur’, som har været mere og mere dominerende gennem de sidste mange år, er vi nødt til at forholde os til. Så vi både kan leve med og udvikle kulturen i et tempo og på en måde, der gør os til harmoniske hele mennesker, der både kan præstere på arbejdsmarkedet. Men som samtidig kan være sammen med familien og lytte til og glædes over de små mentale fremskridt, der lige præcis gør os i stand til at leve sammen med andre mennesker, både når der skal præsteres, og når der skal repareres sår på sjælen. Folkeoplysningen (og aftenskolerne) er i den grad et sted, hvor der er plads til og mulighed for at arbejde med begge dele, og jeg er overbevist om, at vi i tiden, der kommer efter denne forfærdelige krise, vil opleve en markant stigende efterspørgsel efter kurser og steder med undervisning, hvor der tydeligt sættes tid af og fokus på at være sammen. Vi skal ikke bare smide fjernundervisningen ud, men også fremover bruge de nye muligheder, der er taget i brug til at inspirere og fastholde deltagerne. Og måske viser fjernundervisningen sig også at indeholde fællesskabsskabende kvaliteter, som vi tidligere har overset? Men det ’at være sammen’ skal selvfølgelig ikke bare være tomme ord i en flot reklame. Der skal være tydeligt indhold bag. Og hvis man ikke lige umiddelbart har mulighed for at lave et cafémiljø, der hvor man underviser, ja så kan en kop kaffe eller saftevand i fem minutter lige efter undervisningen være den smykkesten, der giver hele undervisningen et løft. Det kan naturligvis gøres på mange andre måder, og nu er det bare op til dig som underviser, eller til dig som leder, at finde den kreative vej til ’at være sammen’ i din skole. Lige nu vrider vi måske hænder, fordi de igangværende hold ikke kan fortsætte, fordi de nye hold ikke kan komme i gang, og fordi det normale pengeflow ikke er der. Men forhåbentlig kan vi med hinanden og med regeringens hjælpepakker komme ud på den anden side med frisuren i behold. For der er så meget behov for, at vi som samfund og som mennesker griber fat i hinanden og bliver bevidste om, hvilke værdier vi vil bygge vores samfund på, og dermed også hvordan vi vil behandle hinanden på det helt jordnære daglige niveau. Hele denne snak giver jo god mening i at snakke om ’De ukuelige optimister’. Det er ikke noget, som jeg har fundet på, for hvis man kigger historisk på det, så har folkeoplysere faktisk ofte været en gruppe mennesker, der har været smukke i modvind. Vi tror på vores opgave! Vi tror på værdien af, at det arbejde vi gør, hjælper og giver mening for det enkelte menneske! Vi oplever ind imellem modgang, men vi står fast, og vi fortsætter! Kan vi give hver enkelt deltager i vore skoler en ny tanke, et nyt håb, en mening med en lille bid af livet, så er lykken kommet tættere på. Måske er lykken en flygtig fugl, men finder vi først det fælles afsæt, er vi godt på vej. Jeg tror i den grad på folkeoplysningen i fremtiden. Lad os sammen hjælpe Danmark og DOF og alle skolernes deltagere på vej!! Lykken er som en lille fugl der flyver og kommer tilbage gid den må finde hos dig et skjul og blive der alle dage.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
3. april 2020

Påskeferie

DOF's sekretariat holder påskeferie fra i dag den 3. april. Men den 6. til 8. april, vil vi have vagtbemanding på, hvis der er presserende spørgsmål - fx i forhold til corona-situationen. Corona-vagtberedskabet består af: Mandag, 6. april Anne Refsgaard -  27 12 09 39 Martin Thirstrup Hansen - 23 44 88 69 (primært spørgsmål om online-undervisning) Tirsdag, 7. april Kirsten S. Knudsen - 25 58 12 25 Onsdag, 8. april Henrik Christensen -  20 78 78 88 Desuden vil hovednummeret (70 20 60 20) være åbent for andre typer henvendelser - ligesom it-supporten vil være åben som normalt.

Nyt i DOF
2. april 2020

Nye lønsatser for 2020

Visse ting kører normalt trods coronaens hærgen. Lønsatserne for aftenskoler er ændret pr. 1. april. De nye satser er opdateret i Aftenskolehåndbogen - og vil blive opdateret i DOFPro, så de er klar til brug efter 1. april. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
1. april 2020

Landsmødet er aflyst

Vi er desværre nødt til at aflyse DOF’s landsmøde 2020. Landsmødet skulle være afholdt den 16. og 17. maj i Vejle, men grundet Coronakrisen har forretningsudvalget i samråd med sekretariatet valgt at aflyse. ”Det er naturligvis rigtigt ærgerligt, at vi ikke kan mødes, som vi plejer, til nogle hyggelige og inspirerende dage sammen,” fortæller formand Ingolf Christensen, ”men vi føler, det er den rigtige beslutning. Det er simpelthen for usikkert, hvorvidt det er forsvarligt at samle 150 mennesker allerede midt i maj. Og så håber vi på, at vi snart igen kan være sammen og dyrke det fantastiske DOF-fællesskab.”

Nyt i DOF
31. marts 2020

Hjælpeordning til aftenskoler

Kulturministeren har lavet en bred politisk aftale om akut, midlertidig hjælp målrettet blandt andet aftenskolerne. Med aftalen er der skabt grundlag for både at sikre aftenskolernes økonomi og undervisernes løn. Ordningen kompenserer for indtil 90 procent af den tabte deltagerbetaling under nedlukningen af aktiviteter grundet Corona-smitten. Ordning gælder alle former for aktiviteter – både aflyste og planlagte – og er gældende fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. Ordningen skal være administrativt enkel for skoler og foreninger. Støtte efter puljen reduceres med værdien af den støtte, der ydes af andre ordninger, som er omfattet af øvrige hjælpepakker.  Der er afsat 141 mio. kr. til puljen. Herudover vil kulturministeren udstede bekendtgørelser, der har til formål at opfordre og give kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger. Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for at fravige alle fastsætte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv. Det sidste tolker vi som, at ministeren opfordrer kommunerne til at godkende, at aftenskolerne må videreføre aktiviteter som fjernundervisning. Vi afventer nu, de endelige rammer for denne aftale, så aftenskolerne kan komme i gang med at søge den. DOF’s konsulenter sidder klar til at nærlæse disse rammer og give rådgivning til, hvordan de kan bruges sammen med de andre hjælpepakker. Mere information følger snarest på hjemmesiden og i Medlemsnyt. Læs mere Læs aftalen her på kum.dk Du kan også læse om tilblivelsen af aftalen på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside . Find DOF's rådgivning om corona - herunder hjælpepakker - her .

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
31. marts 2020

Søren Brostrøm: Gør noget meningsfuldt og sundt sammen

Mulig forsigtig åbning af landet efter påske – og fokus på vores mentale sundhed. Det var de to primære budskaber, jeg bed mærke i efter statsministerens pressemøde i går eftermiddags (den 30. marts). Det første budskab er til glæde for os alle – der kan begynde at skimte lyset for enden af tunnellen, mens det næste om vores mentale sundhed næsten talte direkte til landets aftenskoler! Af Martin Thirstrup Hansen, Kommunikationskonsulent Mette Frederiksen åbnede på pressemødet den 30. marts døren på klem for en mulig forsigtig åbning af samfundet efter påske. Men hun slog samtidig fast, at det dels afhang af vores alle sammens opførsel de kommende uger, og at det ville blive en gradvis åbning. Jeg tror, der er meget få danskere, der ikke kunne glædes over den udmelding – selv om vi netop ikke skulle springe direkte ud og juble i gaderne lige efter. Men det er alt andet lige meget nemmere at forholde sig til isolation henover påsken, hvis vi ved, at det langsomt vil begynde at gå den rigtige vej herefter. Jeg spidsede dog yderligere ører, da Søren Brostrøm kom på. Han roste først danskerne for at være gode til at følge myndighedernes anbefalinger om at holde sig for sig selv. Og samtidig huskede han på, at det netop nu var vigtigt at holde fast i de nye vaner og måske endda blive endnu bedre for ikke at risikere, at epidemien blusser op igen. Men så tilføjede han: ”Vi er som sundhedsmyndigheder godt klar over, at det kan tære på den mentale trivsel. Man er bange for sygdommen, man er bange for sine pårørende, man er også påvirket af de ændringer, der er på ens hverdag. Så vi har et stigende fokus på den mentale sundhed. Det handler meget om at få struktur på ens hverdag under nye former. Det handler om at blive ved med at gøre noget sammen, og gøre noget meningsfuldt og gøre noget sundt, men på nye måder. Og der tror jeg, man skal holde fast i de ting, når vi når til en kontrolleret åbning, for det vil stadig være et andet samfund, det vil stadig være en anden hverdag, vi vil få.” Tillad mig lige at gentage: ”Det handler om at blive ved med at gøre noget sammen, og gøre noget meningsfuldt og gøre noget sundt, men på nye måder.” Det er jo lige præcis det, vi har prædiket igennem adskillige år, at aftenskolerne skaber rammerne for! Det lyder meget som om, Søren Brostrøm har skelet til ABC-projektet, der jo står for Act, Belong, Commit; som i Danmark er oversat til ”gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt”. Og da Søren Brostrøm tilføjede, at vi skal gøre det på nye måder, kunne jeg ikke undertrykke et smil. For netop i disse dage kaster en masse af DOF’s engagerede undervisere sig ud i at undervise over nettet. Ved hjælp af videoer, grupperum på Facebook, videomøder og meget andet. DOF’s kurser i online-undervisning har været en bragende succes, hvor vi netop er ved at sætte endnu flere kurser op. Det vidner i høj grad om, at aftenskolerne i DOF er på forkant med udviklingen. Selv i denne tid, hvor vi hver især har personlige udfordringer, er der gode DOF-folk, der tænker på deres deltagere. Det en rar tanke at være en del af noget, der er med til at hjælpe danskerne – og deres mentale sundhed! Se her, hvilke alternative aktiviteter DOF's aftenskoler allerede er i fuld gang med .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
26. marts 2020

Flere kurser i online-undervisning

Interessen er så stor, at vi har oprettet 11 nye kurser! Med den nye forlængelse af nedlukningen af Danmark er behovet for meningsfulde aktiviteter, der kan klares hjemmefra, steget. Samtidig aftenskolerne en masse dygtige undervisere, der kunne hjælpe - fx med online-undervisning. Derfor har DOF oprettet to online-kurser, der introducerer til undervisnings- og mødeværkstøjet Zoom og giver tips og tricks til, hvordan online-kurser kan tilrettelægges. Kurserne afholdes naturligvis online i Zoom, varer blot 3 timer og er gratis for undervisere i DOF-skoler. Så sørg for at fortælle dine undervisere om dette tilbud, så vi kan bringe noget tiltrængt folkeoplysning ud til de karantæneramte danskere. Find alle kurser her Hvis din skole og dine undervisere har behov for online-kurser eller anden rådgivning ift. at komme igang med aktiviteter, der kan afvikles online, er I velkomne til at kontakte Martin Thirstrup Hansen. Du kan også finde inspiration fra andre DOF-skoler her eller på hjemmesiden Den Digitale Underviser .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
25. marts 2020

Kulturministeriet og hjælpepakker

Vi har nu fået konfirmeret, at aftenskoler, på lige fod med virksomheder, har adgang til at anvende de udmeldte hjælpepakker, udover ’Lønkompensationsordningen’. Vær dog opmærksom på, at der i hjælpepakkerne er et krav om, at disse ikke kan anvendes, hvis man modtager mere end 50 % af sine driftsudgifter i offentlig støtte. Dette krav er problematisk for en del aftenskoler, og vi er i dialog med Kulturministeriet om denne specifikke problematik. Regering og Folketing har som bekendt igennem den seneste tid iværksat en række hjælpepakker, som har til formål at afbøde konsekvenser af Coronavirus for virksomheder og lønmodtagere. Hjælpepakkerne har en generel karakter og har ikke haft aftenskolernes organisering og vilkår for øje, men det til trods, kan der være hjælp at hente for aftenskolerne i hjælpepakkerne. Generelt bør du sætte dig nøje ind i, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at din aftenskole med fordel kan anvende den enkelte hjælpepakke, og kontakt gerne DOF får sparring og rådgivning. DOF har opdateret corona-informationerne på hjemmesiden med information om de relevante hjælpepakker . Som nævnt, er der dog stadig aftenskoler, der ikke kan få hjælp af de eksisterende pakker. Derfor er DOF sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i løbende dialog med ministeren. I går sendte DFS et brev til Kulturministeren og formanden for Kommunernes Landsforening. Her udtrykte DFS behov for hurtig afklaring og hjælp. Vi savner en klar udmelding fra centralt hold omkring, at kommunerne skal uddele tilskud for aflyst aktivitet til aftenskolerne fremover. Mange kommuner har heldigvis fulgt myndighedernes opfordring til dette, men der er stadig usikkerhed i andre kommuner. Og det kan blive meget kritisk for nogle aftenskoler. Et andet væsentligt emne er en eventuel tilbagebetaling af deltagergebyr. Flere ministre – her iblandt statsministeren – har fortalt danskerne, at de ikke skal forvente at få deres betaling tilbage fra eksempelvis daginstitutioner. Men der savnes en udmelding, der også dækker aftenskolerne. Du kan læse brevet til ministeren og KL her . (pdf)

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration