Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

3. juni 2020

Rykker fra SKAT

Betaling af A-skat og AM-bidrag er som bekendt blevet udskudt som en del af hjælpepakkerne. Men nu viser det sig, at flere aftenskoler har modtaget en rykker fra SKAT for manglende betaling af A-skat og AM-bidrag. SKAT mener, at foreninger ikke er omfattet af denne udskydelse, så i øjeblikket arbejder vi på at håndtere det og afklare, hvorvidt SKAT tager fejl eller ej. Vi opfordrer til, at i tjekker jeres e-boks for at se, om i har modtaget en rykker fra SKAT. En evt. rykker skal sendes til Jytte Andersen. Vi sender nyt ud om, hvad der skal gøres, når vi har en afklaring på det.

Lov og ledelse
28. maj 2020

Nej til yoga, pilates, afspænding og lignende

Af de udsendte sundhedsfaglige retningslinjer, der blev offentliggjort den 27. maj, fremgår det, at genåbningen af indendørs aktiviteter ikke omfatter ”…idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport.” I aftenskolerne har vi ikke idrætsaktiviteter, men vi vurderer, at begrænsningen omfatter alle aftenskolernes motions- og bevægelseshold. Det betyder, at alle fag med bevægelse, der kan sammenlignes med dans i bl.a. bevægelser og intensitet, ikke kan genåbnes. Det betyder også, at andre lavrespiratoriske fag udover yoga ikke kan genåbnes. Det kan eksempelvis dreje sig om pilates, mindfulness, meditation og afspænding o.m.a. Vi arbejder for og forventer, at også motion- og bevægelsesfag kan genåbne ifm. den tredje fase af genåbningen, som sker den 8. juni.

Sundhed og bevægelse
27. maj 2020

Sundhedsfaglige retningslinjer

Så er de længe ventede sundhedsfaglige retningslinjer for indendørs aktiviteter kommet, så aftenskolerne kan åbne for nogle af aktiviteterne. Mod forventning er nogle fag/aktiviteter IKKE omfattet af genåbningen, og det drejer sig om motions- og bevægelsesaktiviteter, herunder dans og såkaldte lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga. Dette finder vi både ærgerligt og uforståeligt, hvilket vi vil tage op med Kulturministeriet. De sundhedsfaglige retningslinjer indeholder bl.a. krav om, at der i et lokale skal være 4 m2 per deltager og som udgangspunkt en afstand på 1 meter mellem deltagerne. Ved bl.a. sang skal der dog være 2 meters afstand mellem deltagerne, hvilket også gælder afstanden mellem en underviser eller foredragsholder og de nærmeste deltagere. Begrænsningen på antallet af personer i en forsamling er fortsat 10, hvilket naturligvis fortsat skal iagttages. Dog vil det være muligt at afvikle eksempelvis foredrag for et siddende publikum for op til max. 500 personer, her skal man så iagttage reglerne og retningslinjerne for kulturoplevelser med siddende publikum. De sundhedsfaglige retningslinjer indeholder også en række krav til hygiejne, herunder adgang til håndvask eller sprit, ligesom genåbningen forudsætter, at den nødvendige rengøring er tilstede, herunder hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter. Det vil naturligvis være bedst, hvis deltagerne kan benytte personlige redskaber eller engangsudstyr, men hvis fælles redskaber og remedier anvendes, bør disse rengøres mellem forskellige brugere. Læs nærmere i de samlede sundhedsfaglige retningslinjer her (pdf)

Lov og ledelse
21. maj 2020

Genåbningen af aftenskolen fremrykkes

Sent den 20. maj blev alle folketingets partier enige om en yderligere genåbning i forbindelse med fase 2. Den politiske aftale indbefatter en genåbning af aftenskolerne fra den 27. maj. Genåbningen betyder dog ikke, at aftenskolerne kan gennemføre undervisning med videre, som før Covid-19 blev en del af hverdagen, og der vil være særlige restriktioner i forhold til blandt andet korsang og anvendelsen af instrumenter, ligesom grænsen for forsamlinger fortsat er maksimalt 10 personer. Hvis man vil genoptage sine aktiviteter i aftenskolen, vil der være en lang række sundhedsfaglige retningslinjer, som der skal leves op til. De landsdækkende oplysningsforbund deltog onsdag den 20. maj i et møde i Kulturministeriets regi med henblik på at færdiggøre arbejdet med retningslinjer for det indendørs foreningsliv, herunder for aftenskoleområdet. Den videre proces er, at ministeriet reviderer det udkast til retningslinjer, som vi diskuterede, og at vi hurtigst muligt har de sundhedsfaglige retningslinjer, der skal gælde ved genåbningen. Vi forventer, at retningslinjerne ligger klar i løbet af weekenden eller senest på mandag. De sundhedsfaglige retningslinjer vil indeholde krav til blandt andet plads, afstand, hygiejne og rengøring. Adgangen til bassiner og svømmehaller er ikke omfattet af den yderligere genåbning af fase 2. En samlet genåbningsplan for bl.a. disse faciliteter kan forventes senest ved overgangen til fase 3, som er den 8. juni. Adgangen til kommunale lokaler må forventes at kunne blive en udfordring, hvorfor vi anbefaler, at kommunen kontaktes på mandag, hvis man vil genoptage aftenskoleaktiviteter, der kræver adgang til kommunale lokaler. Den politiske aftale giver mulighed for at genåbne, men det er ikke et krav, at man genåbner. Genåbningen har ikke betydning for, hvorvidt man kan benytte hjælpepakkerne og blandt andet søge om kompensation for tabt deltagerbetaling.

Lov og ledelse
20. maj 2020

Corona-puljer til sårbare, udsatte og ældre

Der er nu åbent for ansøgninger til ”Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”.  Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til projekter, der gennem kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter forøger livskvaliteten og skaber fællesskab og sammenhold for sårbare, udsatte og ældre, og som dermed bidrager til at hjælpe de mest sårbare samfundsgrupper igennem krisen. Puljen er en oplagt mulighed for de af DOF’s skoler, der i forvejen beskæftiger sig med sårbare og udsatte grupper, og der er mulighed for at komme hurtigt i gang, da der er løbende ansøgning. Hvem kan søge? Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, som indgår i et samarbejde med sociale aktører og institutioner med erfaring på området, kan søge puljen. Det er altså et krav, at man samarbejder med relevante organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med den målgruppe, man gerne vil lave aktiviteter med eller for. Tilskud til både større og mindre projekter Ansøgere kan både søge tilskud til mindre projekter, hvor der er løbende ansøgningsfrist og til større projekter, hvor der er ansøgningsfrist den 8. juni og igen den 1. september 2020.  Søg tilskud til mindre projekter, løbende ansøgningsfrist Ansøgere kan søge tilskud på 10.000-50.000 kroner til mindre projekter. For disse projekter er ansøgningsfristen løbende, indtil der ikke er flere midler i puljen - dog senest den 1. oktober 2020. Der er i alt afsat 5 millioner kroner af den samlede pulje til projekttilskud på 10.000 - 50.000 kroner. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, så der hurtigt kan igangsættes projektaktiviteter til gavn for sårbare, udsatte og ældre borgere. Læs mere om tilskud til mindre projekter og søg puljen Søg tilskud til større projekter, ansøgningsfrist den 8. juni og 1. september 2020 Ansøgere kan søge tilskud på 51.000 til 2.000.000 kroner til større projekter, der kommer et større antal borgere til gode. Der er afsat 14,4 millioner kroner af den samlede pulje til større projekter. For disse projekter er der ansøgningsfrist den 8. juni 2020 og den 1. september 2020. Læs mere om tilskud til større projekter og søg puljen Fakta om puljen Puljen udmønter dele af politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område. Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvor der indgår en samlet pulje på i alt 20 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med Corona-krisen. Puljen er på i alt på 19,4 millioner kroner og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Læs mere om de politiske aftaler: Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper Aftalen om hjælp til ældre under coronakrisen Yderligere oplysninger Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00, corona@slks.dk  

Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
12. maj 2020

DOF opdaterer corona-anbefalingerne

Tiden er kommet til, at aftenskolerne endeligt skal beslutte, om det er realistisk at afholde de manglende lektioner, eller om kurserne helt skal aflyses. DOF anbefaler, at man ’gør rent bord’ og aflyser al undervisning, som ikke kan gennemføres på denne side af sommeren og i stedet for søger om kompensation i hjælpepakkerne. Hvis I følger vores anbefaling, skal I derfor: Aflys manglende lektioner Afløn underviserne Søg hjælpepakke Kompenser deltagerne Læs mere uddybende om anbefalingerne her .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. maj 2020

Mulig åbning den 8. juni

Statsministerens udmelding den 7. maj giver mulighed for, at aftenskolerne kan genåbne for undervisning og andre aktiviteter den 8. juni som et led i genåbningens fase 3. Der vil dog være en række sundhedsfaglige restriktioner, som aktiviteterne skal leve op til. De nærmere omstændigheder og restriktioner vil blive afklaret nærmere i den kommende tid, og DOF vil naturligvis informere om dette, så straks, det er muligt. Vi forventer også, at vi får en afklaring omkring en forlængelse af Kulturministeriets hjælpepakke inden for de kommende uger.

29. april 2020

Sammenhængskraft i en fraværstid

Kan corona hjælpe os til at udvide vores fællesskaber? Esben Danielsen skulle have inspireret os på landsmødet, men nu får vi i stedet en opfordring på skrift. Af Esben Danielsen, Direktør i Lokale og Anlægsfonden (tidligere bl.a. Roskilde Festival) Foto af Esben Danielsen (Fotograf Esben Zøllner Olesen) Fællesskaberne er den stærkeste drivkraft i vores fritidsliv – om det er i idrætten eller på aftenskolen, med dem tæt på os eller i et bredt interessefællesskab. De, som oplever sig uden for eller på kanten af fællesskaber, har det svært. Det giver meget stor værdi at komme med i et fællesskab, og mange af vores mere etablerede foreninger gør meget for at lukke op og få flere med. Et stort paradoks er, at et stærkt fællesskab opleves som lukket for dem, som ikke er med. Også selvom fællesskab ikke selv synes, det er tilfældet. Tyg lige på den – jo stærkere fællesskab desto mere lukket! Vores samvær, sprog, referencer, historie og så videre er jo netop fælles i fællesskaber, så det er svært at komme ind – det kræver værtskab, det kræver guidance og vilje og opmærksomhed fra det stærke fællesskab. Derfor kræver det tit en ny arena, en ny sammenhæng, når man skal lukke sit fællesskab op. Så alle ikke falder i de samme roller, den samme indforståethed og plejer, plejer, plejer. Mange bruger en event til at åbne og skabe nye møder, at man rykker aktiviteterne et nyt sted hen eller starter helt nye aktivitetsforsøg op. Corona har givet det benspænd og kan bruges som en stærk mulighed for at lukke op og invitere nye med ind. Alt er vendt på hovedet, og vi kan nu mest kun mødes digitalt eller på helt nye måder i naturen i små grupper, der holder afstand. Samtidig er det nyt for alle, hvordan vi kan gøre noget sammen – en ny arena for alle. Brug det aktivt. Brug det til at invitere nye med i fællesskaberne og måske gøre det endnu stærkere. De digitale værktøjer virker. Det digitale møde er ikke længere noget, der vil være en god ide en gang – alle har lært det inden for de seneste uger. Platforme er ret lige til, når vi endelig prøver det. Det virker klart bedst, hvis man ikke er for mange. BRUG DET! Vi savner at mødes, vi savner at dyrke relationer og få oplevelser med andre mennesker. Og gør det samme i naturen, hvor det er sikkert og ordentligt. Lav små grupper, der går en tur sammen, får talt, får lys og luft og får ny energi. Men lav et benspænd; i hver lille gruppe – oplagt på 3-4 personer – skal minimum en være ’en ny’. En der ikke er mest med, en der plejer at være med nogle andre og så videre. Og så lav et system for at skifte rundt på grupperne. Det er et fantastisk værktøj til at skabe basis for et endnu stærkere fællesskab, når der en dag lukkes endnu mere op, og vi bedre kan mødes. Hvis det er en aftenskolesession, kunne et konkret forslag være: Et spændende oplæg, instruktion eller input over nettet – som video-oplæg eller live-streaming. Det må maksimalt vare en halv time. Det trætter at se på skærmen. Derefter deles folk op i de mindre dialoggrupper, hvor der snakkes om dagens input. De følges op af en aftale om en fælles gåtur eller lignende i naturen hvis muligt. Næste gang samme setup, men ny grupper. Det kan oplagt krydres med en opgave, nogle udfordringer, noget man skal melde tilbage på. Det vigtigste er, at der er lagt ind, at alle skal på banen, alle skal til orde, alle skal være med. Og det er en super ide, at der er billede på, når man er på digitalt – om det er på Zoom, Teams, Skype eller bare på Facetime via telefon eller tablet. PRØV DET! Det er ret lige til.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
24. april 2020

Fortæl os om initiativer og deltagerkontakt - del de gode idéer!

Har din aftenskolen sat nye initiativer i gang under nedlukningen? Vi ved, at mange af DOF's medlemsskoler har udvist stor kreativitet i skolens aktiviteter under den aktuelle corona-nedlukning. Vi vil fortsat meget gerne høre om din skoles gode idéer og initiativer - og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre om, hvordan deltagerne har taget imod tilbuddene. Skriv derfor til os, hvis din skole har tænkt nyt i forhold til at bringe folkeoplysningen ud til karantæneramte danskere – se mailkontakt ved siden af. Hvordan holder din aftenskole kontakt til deltagerne? I DOF’s sekretariat vil vi også meget gerne høre om alle initiativer, skolen i øvrigt har taget for at række ud til deltagerne. Vi vil gerne videreformidle metoder, idéer og erfaringer med, hvordan du og din aftenskole holder kontakten ved lige - ikke mindst til dem, der har et særligt behov for det lige nu: Denne tid, hvor vi er afskåret fra mange sociale og fysiske fællesskaber, er udfordrende for de fleste - men det er ekstra hårdt for de ’særligt sårbare’ målgrupper og deltagere, for hvem ensomhedsfølelse, angst og bekymringer kan blive særligt overvældende. Og vi ved, at mange skoler og undervisere derfor gør et kæmpe arbejde for at holde kontakt til netop denne målgruppe. Dét vil vi i særlig grad gerne høre om - men vi er interesserede i at høre om alle gode initiativer; hvordan holder I kontakten i din skole? Så skriv, ring, send billeder - og hjælp os på denne måde med at formidle folkeoplysningens enorme vigtighed i denne tid. Eller giv os bare et praj, så kontakter vi dig. Kontakt Pernille Marstrand eller Kirsten S Knudsen. På forhånd tak for, at du deler dine erfaringer!

Støtte og inspiration
21. april 2020

Mulighed for aftenskole i det fri

Sundhedsstyrelsen accepterer udendørs aftenskoleaktiviteter – hvis de foregår på betryggende vis. De skal blandt andet leve op til en række anbefalinger. I kølvandet på idrætsorganisationernes udmelding om muligheden for at afholde visse idrætsaktiviteter i det fri, har også aftenskolerne fået ok til samme type aktiviteter. Sundhedsstyrelsen har accepteret aktiviteter, der lever op til en række anbefalinger. Det er dog vigtigt at understrege, at disse anbefalinger skal følges nøje. Og tommelfingerreglen er klar: Er du i tvivl, om det er en ’sikker’ aktivitet, så lad være med at gennemføre den! De generelle anbefalinger for, hvordan vi skal opføre os, gælder naturligvis også for aftenskolen: Ikke mere end 10 personer på et hold Man skal holde afstand (2 meter mindst) Man skal overholde de generelle hygiejneråd (vask hænder tit eller brug håndsprit; host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder; undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt; hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn)  Derudover gælder følgende anbefalinger for aftenskoler – og idrætten med flere: Aktiviteten skal afholdes udendørs Afhold kun aktiviteter uden kropskontakt Aktiviteten bør foregå i mindre grupper Deltagerne skal bruge egne rekvisitter/materialer (tag dem med hjemmefra) Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres) Deltagerne møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet (uden at klæde om) Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen Hvis aktiviteten foregår på offentlige områder, er det vigtigt, at den kan foregå med hensyn til andre brugere af samme område. Hvis aktiviteten er pladskrævende kan det derfor måske være bedst, hvis den kan afvikles på et ’aflukket’ område, som en privat have eller område i forbindelse med aftenskolens lokaler. I sidste ende er det op til den enkelte aftenskole at vurdere, om den kan stå inde for aktiviteten. Så det er vigtigt, at skolen (skolelederen og bestyrelsen) træffer beslutningen, om den vil afholde udendørsaktiviteter – og i så fald hvordan. Naturligvis skal først underviseren og dernæst deltagerne også acceptere det. Men det er skolens ledelse, der i sidste ende er ansvarlig.

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration