Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

27. februar 2020

Personaleseminar

Mandag den 2. marts til og med onsdag den 4. marts holder DOF's sekretariat lukket på grund af personaleseminar. Vi drager en tur til Sverige og får blandt andet inspiration fra den svenske folkeoplysning. IT-supporten holder ligeledes lukket. Ved akutte problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61. 

Nyt i DOF
5. februar 2020

Hæfte: Inspiration til samarbejde

Aftenskoler og biblioteker har mange af de samme mål - og kan få stort udbytte af at samarbejde. Derfor har Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet inspirationshæftet "Fremtidens oplyste samfund". Det skal inspirere aftenskoler, kulturhuse, biblioteker og kommuner til at styrke den lokale indsats for et oplyst demokrati. Målet er at få de forskellige parter til at samarbejde om at nå de fælles mål - så vi undgår, at de istedet risikerer at udkonkurrere hinanden. DOF har fået et par kasset af hæftet, som gratis kan rekvireres ved henvendelse til Lars Refsing - så længe lager haves. Hæftet kan ligeledes findes i elektronisk udgave på DFS' hjemmeside herunder. Hent hæftet elektronisk og læs mere på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside.

Musik og kultur | Støtte og inspiration
3. februar 2020

Indberetning af aktivitet for 2019

Nu er det igen tid til indberetning af din skoles aktiviteter mm. for 2019. Alle DOF's medlemsskoler skal indberette deres aktiviteter til DOF.  Indberetningsskemaer sendes ud til alle vores medlemsskoler via Medlemsnyt. Du er velkommen til at printe skemaet og sende med almindelig post, men du må også meget gerne sende det til os elektronisk. Fristen for indsendelse er 31. marts 2020. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter. Find indberetningskemaet i elektronisk form her (pdf) Find vejledning til indberetningsskemaet her (pdf) NB! Vi anbefaler at du gemmer indberetningsskemaerne på din pc, derefter udfylder dem, gemmer igen og så ellers trykker send eller vedlægger dem i en almindelig mail til Lars Refsing.

Lov og ledelse | Nyt i DOF
24. januar 2020

Gratis tegninger

DOF har fået tegneren Bob Katzenelson til at lave en række tegninger, der viser forskellige faggrupper. Tegningerne kan frit bruges af DOF's medlemsskoler i deres markedsføring. Fagrupperne er: Tegning/maling, Debat, Yoga, Korsang, Bevægelse i vand, Musik, Løb og Afspænding. Tegningerne ligger i Medlemsnet  sammen med vores fotodatabase. Bemærk, at det kræver login (samme login, som bruges til DOFPro). Hvis der er behov for det, kan det være, vi får lavet flere tegninger, der dækker yderligere faggrupper. Kontakt Martin Thirstrup Hansen, hvis du har forslag til nye tegninger eller har spørgsmål.

Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
20. januar 2020

Nat I Naturen – vær med!

Der er hjælp at hente i DOF, hvis du kunne tænke dig, at din aftenskole skal være med til det landsdækkende event ’Nat i Naturen’. ’Nat I Naturen’ er to nætter her i 2020, henholdsvis den 2. maj og den 17. oktober, hvor der skal afholdes en række arrangementer over hele landet. Nat i Naturen har til formål at øge danskernes kendskab til naturen, og det er Danske Spejderkorps, DR, Friluftsrådet, Danske Naturhistoriske Museer og Naturstyrelsen der står bag initiativet. DOF’s landsorganisation er via projekt ABC for Mental Sundhed inviteret til at også DOF’s medlemsskoler kan byde ind med arrangementer til den store begivenhed. Vi her i DOF’s sekretariat er klar til at sparre med dig om din idé, hvis der er brug for det – og vi vil i det hele taget gerne høre fra dig og din aftenskole, hvis I har planer om at være med, så vi kan vise, hvilke DOF-skoler, der deltager. Læs mere om Nat I Naturen og inspirationsmøderne via linket herunder – og kontakt konsulent Pernille Marstrand med din idé eller aftenskolens arrangement. Læs mere i infobrev for initiativet (pdf) 

Støtte og inspiration
13. december 2019

Tilskud til handicappedes deltagelse i aftenskole mm.

DOF har fået bevilget en ramme på ca. 26.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 til brug i 2019. Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som fx befordring, tekniske hjælpemidler og lignende. Har jeres forening haft den type udgifter, og ikke fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, så send en ansøgning til DOF med følgende oplysninger: Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft? Hvori bestod deltagernes handicap? Hvad har den samlede udgift været? Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift? Hvor mange deltagere drejer det sig om? Hvor meget søger I om? Har I spørgsmål er I naturligvis velkomne til at ringe til Niels-Anton på 31 67 38 77. Ansøgning sendes til Niels-Anton senest den 20. december 2019

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
10. december 2019

Spektrum: Dyrker den krøllede hjerne

I Sønderjyllands Kunstskole, dyrker de den krøllede hjerne. Læs portrættet af den kreative skole i Sønderborg i Spektrum nr 23. Desuden kan du blive klogere på brugen af Instagram som skole, den nye ferielov, spændende EU-projekter og meget mere. DOF's julespil Og du får dertil et julespil, hvor du kan spille med DOF's medarbejdere. Du kan også hente hente en pdf-version af spillet her . God fornøjelse! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Musik og kultur | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
7. november 2019

Robin går på pension

En af folkeoplysningens og DOF’s mest erfarne konsulenter, Robin Kristiansen, har besluttet sig for at gå på pension. Dermed siger vi nu farvel til en af DOF’s helt markante medarbejdere. Robin har ikke kun bidraget med sin enorme viden om aftenskole og folkeoplysning, men også med anekdoter og godt humør. ”Det bliver svært at fylde Robins sko,” fortæller sekretariatsleder Henrik Christensen, ”men vi har jo godt vidst, at vi på et tidspunkt måtte give slip på Robin. Derfor har vi også ladet forskellige medarbejdere kigge Robin over skulderen gennem en årrække. Så vi håber på, at vi stadig kan levere den nødvendige rådgivning og hjælp.” Robin Kristiansen er efter lang tids sygemelding heldigvis i rigtig god bedring, og som pensionist vil han kunne hellige sig genoptræningen og nyde tilværelsen med familie og venner. ”Uha uha, hvad skal der nu blive af aftenskolen?” siger Robin med sit velkendte glimt i øjet. ”Jeg er fortrøstningsfuld og er sikker på, at mine gode kolleger kan løfte alle opgaverne. Nu har de jo kunnet øve sig lidt alene, mens jeg har været syg. Jeg er glad for, at helbredet nu har det langt bedre, men jeg fylder snart 72 og har vist aftjent min værnepligt. Jeg kommer dog til at savne samarbejdet og snakkene med alle de gode folk i DOF’s medlemsskoler.” Robin har pr. 1. november taget fat på den arbejdsfri tilværelse, og vi siger en stor tak til Robin for hans kæmpe indsats i aftenskolebranchen gennem stort set hele voksenlivet og ikke mindst for hans arbejde i DOF’s tjeneste de seneste mere end 22 år. Ny ansvarsfordeling Robin har haft en lang række ansvarsområder i DOF, som nu skal klares af andre medarbejdere. Her kan du se, hvem der overtager de væsentligste: Almindelig aftenskole- og foreningsrådgivning: Anne Refsgaard og Kirsten Knudsen Layout mm.: Katrine Egemar Videooptagelse: Kan vi desværre ikke længere tilbyde. Men kontakt Martin T. Hansen, hvis der er behov. Se alle DOF's medarbejdere og deres ansvarsområder her . Er du I tvivl om, hvem der kan hjælpe dig, så kontakt Lars Refsing, der hurtigt kan finde den rette medarbejder.

Nyt i DOF
6. november 2019

Nyhed: DOF Inspirationsdag

En hel dag med inspirende oplæg, korte kurser og workshops! Lørdag den 30. november afholder vi for første gang DOF Inspirationsdag i Odense. Det er en oplagt mulighed for en samlet oplevelse for skoleleder, administrativt personale og bestyrelse! Du kan blandt andet møde Anja Klemp Vilgaard (billedet herover), der vil fortælle os om branding og storytelling. Derudover kan du vælge mellem oplæg om storytelling, bestyrelsesarbejde, digital markedsføring, Facebook, fotografering med smartphone, projekter og partnerskaber, DOFPro. Dertil kommer godt selskab med andre DOF'ere og sekretariatets medarbejdere. Læs mere og tilmeld dig her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
4. november 2019

ALSANG 2020: Sæt gang i sang!

Syng i fællesskab – for frihed, demokrati og medborgerskab! Rigtig mange mennesker kan lide at synge sammen med andre. Det behøver ikke at være i kor og under formelle former – det kan også ’bare’ være i fællessang med andre, at vi motiveres til at rette os op, trække vejret og løfte stemmen! Under besættelsen af Danmark fik fællesskabet omkring sang en enorm opblomstring og betydning for os som folk og nation og for vores sammenhold i en svær tid: ”Det først alsangsstævne i Danmark fandt sted i Aalborg den 4. juli 1940 på initiativ fra Sammenslutningen af Arbejdersangkor i Aalborg og Nr. Sundby, som havde planlagt fire sangaftener hen over sommeren. Til det første arrangement mødte ca. 1.500 deltagere op på en regnvåd sportsplads, og i løbet af de fire sangaftener steg deltagerantallet til ca. 10.000. Fænomenet spredte sig hurtigt til resten af landet. I august og september 1940 samledes folk over hele landet til alsang. Et højdepunkt blev nået den 1. september 1940, hvor alsangsstævner over hele landet i alt samlede flere end 700.000 deltagere.” (citat fra alsang.dk) Frihed og fællesskab I år og i 2020 er der i anledning af 75-året for Danmarks befrielse en ekstra opmærksomhed på, hvad det gør ved os at synge sammen; det handler om fællesskab og sammenhold, om at være sammen med mennesker om at udtrykke noget så diffust som følelser og stemninger – og om det fysiske i at lade kroppen blive luftet igennem af vejrtrækninger og gennemstrømmet af lyd; det kan faktisk være en ganske overvældende oplevelse at mærke kraften i at skabe stor lyd sammen med andre. Aftenskolen er oplagt som arrangør af fællessangsbegivenheder – det kan være at skabe tradition for en fast og ofte tilbagevendende begivenhed – ’Onsdags-sang på torvet’, ’morgensang på kajen’, ’fyraftenssang på stationen’ … eller det kan være en beslutning om, at der altid er en fællessang eller to knyttet til de foredrag, koncerter eller andre samlende begivenheder, man kører i sin aftenskole. Få støtte til fællessang Nu er der tilmed mulighed for at søge penge til at sætte sådanne fællessang-begivenheder i gang: I anledningen af, at det i 2020 er 75-året for Danmarks befrielse, er der nemlig taget initiativ til et projekt med navnet ALSANG 2020, som har til formål at få endnu flere fællessangs-begivenheder op at stå. Se mere – også om, hvordan du søger støtte – på  alsang.dk

Musik og kultur | Støtte og inspiration