Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

17. september 2020

Spektrum: I kølvandet af Corona

Coronaen har ført til mange ændringer i vores dagligdag. Nogle steder vender vi forhåbentlig snart tilbage til normalen, men andre er måske ændret for altid? Muligvis endda til det bedre? I det nye nummer af Spektrum kigger vi bl.a. på vores mødekultur, hvor vi også i fremtiden vil mødes digitalt - når det giver mening. Desuden kan du læse om projekter for sårbare; om en GOK-skole, der spreder ringe i vandet; finde en tjekliste for skoleledere; om ny, gratis underviserfolder og meget andet! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
3. september 2020

Ny ferielov er trådt i kraft

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september. Det betyder, at arbejdsgivere skal administrere feriedage og -penge på nye måder. Her og nu Feriedage-/penge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Denne indberetning skal ske senest den 31. december 2020. Der skal tages stilling til, om man vil indbetale alle de skyldige feriepenge (hvilket DOF anbefaler), eller om skolen selv vil opbevare feriepengene, indtil de opkræves ved fx pensionering. Læs mere om overgangsåret her Væsentligste ændringer De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er: Feriepenge for timelønnede ansatte indberettes og indbetales månedsvis. Ferietillægget udbetales enten sammen med ferieafholdelsen eller i to rater: Optjent 1/9 – 31/5 udbetales sammen med maj måneds løn Optjent 1/6 – 31/8 udbetales sammen med august måneds løn Der skal afholdes 4 ugers ferie i afholdelsesperioden. Den 5. uge kan enten overføres til næste år eller udbetales til medarbejderen. Hvis de 4 uger ikke holdes, skal pengene indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Du kan læse mere om Den Ny Ferielov på i Aftenskolehåndbogen .

Lov og ledelse
3. september 2020

Brev: Får I kommunal hjælp?

Genåbningen af aftenskolerne byder på en række udfordringer, som landets kommuner kan hjælpe med at afbøde. Nogle har allerede tager initiativ til ordninger. DOF's sekretariatsleder har derfor sendt følgende brev til lederne i DOF's medlemsskoler: Kære skoleleder Jeg oplever stor glæde, gejst og foretagsomhed i denne tid, hvor vi igen, med restriktioner naturligvis, kan sætte gang i lærende og meningsfulde fællesskaber i aftenskolerne. Men samtidig går de fleste også efteråret i møde med større eller mindre bekymring og usikkerhed. Kommer der deltagere nok? Kan vi råde over lokaler, der er store nok? Kan og skal vi iværksætte noget fjernundervisning? Og hvad med de ekstra udgifter til rengøring, sprit, værnemidler og administration? Status er, at aftenskolerne ikke skal forvente yderligere hjælpepakker fra statslig side, men kommunerne har nøglen og kan beslutte at holde hånden under aftenskolerne! Det ser vi en række eksempler på i blandt andet Aalborg, Viborg og Odense. Eksemplerne fra de tre kommuner er beskrevet i links nederst i denne mail. Overordnet set sætter ordningerne tilskuddene til aftenskolerne mere ’fri’, så aftenskolerne mere fleksibelt kan råde over deres tilskudstilsagn for 2020. Det betyder, at aftenskolerne kan komme økonomisk igennem den kommende tid, ved at der blandt andet: Sikres tilskud til små hold, så undervisningen kan gennemføres med færre deltagere end normalt. Sikres tilskud til fjernundervisning. Sikres lokaletilskud til benyttelse af lejede lokaler. Sikres mulighed for at tilskuddet kan anvendes til andre udgifter end løn, f.eks. øget administration og markedsføring eller rengøring, håndsprit m.m. Jeg vil anbefale at tage initiativ til en konkret dialog med kommunen om, hvordan en lokal ordning hos jer kan se ud, hvis jeres kommune ikke er kommet med en ordning, der kan være med til at holde hånden under aftenskoleområdet den kommende tid. I den forbindelse er der meget inspiration at hente i eksemplerne fra Aalborg, Viborg og Odense. Hvis I har et aftenskolesamråd, så sæt gerne det i spil, så kommunen kan se, at det er et samlet område, der søger konstruktive løsninger på en tid, der fortsat er præget af, at Corona er til stede i samfundet. Nogle kommuner vil måske sige, at det kræver særlige bevillinger, men det er ikke tilfældet. Det, vi beder om hos kommunerne, er som udgangspunkt ikke løsninger, der vil medføre flere udgifter for den enkelte kommune. Vi beder blot om, at kommunen udviser fleksibilitet, så vi kan anvende de allerede bevilgede tilskud i den nuværende situation. I skrivende stund er der også dialog med Kulturministeriet om, hvordan de kan hjælpe med at inspirere kommunerne til at træffe beslutninger, som kan bidrage til at hjælpe aftenskolerne den kommende tid. Er der spørgsmål eller brug for hjælp til dialogen med kommunen, så kontakt endeligt mig på hc@danskoplysning.dk. Med venlig hilsen Henrik Christensen Sekretariatsleder Eksempler på kommunale ordninger: Aalborg: https://www.danskoplysning.dk/media/3427/corona-ordning-2020-aalborg.pdf Viborg: https://www.danskoplysning.dk/media/3428/corona-ordning-2020-viborg.pdf Odense: https://www.danskoplysning.dk/media/3429/corona-ordning-2020-odense.pdf

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
13. august 2020

Deltag i aftenskolekampagnen del 2!

18. august ruller vi igen en fælles aftenskolekampagne ud. Først og fremmest på Facebook. Kampagnen er et delvist genbrug af sidste års kampagne, men med fokus på fællesskaber. Hele Corona-karantænen har tydeliggjort vigtigheden af netop fællesskaber, og derfor har vi rettet fokus i den retning. Men naturligvis med fokus på, at det er trygt og sikkert at mødes i aftenskolerne. www.aftenskole.dk Sammen med AOF, FOF, LOF og Fora har vi lavet en ny fælles hjemmeside – www.aftenskole.dk og en facebook-side, der fungerer som omdrejningspunkt for kampagnen – og for fremtidige fælles tiltag. Kampagnen vil igen bestå af en række opslag på Facebook, og vi har brug for din hjælp til at give opslagene luft under vingerne. Du skal sørge for at ’synes godt om’, kommentere – og ikke mindst dele kampagnen på din skoles Facebook-side (og gerne også på din private profil). Her finder du den fælles Facebook-side: https://www.facebook.com/Aftenskoler-i-Danmark Du er allerede meget velkommen til at give den fælles Facebookside vind i sejlene ved at gå ind og ’synes godt om’ den. Hvad du skal gøre Hvis du vil hjælpe kampagnen optimalt på vej, kan du følge følgende tre skridt, der forklares mere uddybende herunder: 1. Forbered skolens Facebook-side 2. Del kampagnens opslag 3. Spred budskabet andre steder 1) Forbered skolens Facebook-side Kampagnen begynder officielt den 18. august. Men allerede nu kan du forberede din side, så du har så mange følgere som mulig. Det kan du gøre ved at invitere dine egne Facebook-venner til at ’synes godt om’ din skoles Facebookside. Du kan også få dine undervisere, bestyrelsesmedlemmer til at ’synes godt om’ siden. Respekter nej Husk dog, at det naturligvis er en privat sag, om man vil blande sin personlige profil ind i sit (frivillige) arbejde, så respekter et ’nej tak’. 2) Del kampagnens opslag Den 18. august indleder vi kampagnen. Vi lægger et nyt opslag ud på den fælles Facebook-side, som de enkelte forbund straks deler. Herefter kan din skole dele det på skolens Facebook-side. Herefter følger to opslag hver uge på tirsdage og torsdage, kl. 10.30. Det vil være optimalt, hvis du reagerer (synes godt om, kommenterer og/eller deler) hurtigst muligt herefter, da Facebook så vil vurdere opslagene til at være vigtige. Tilpas til din skoles behov Når du deler de forskellige opslag, er det oplagt, at du tilknytter en kort tekst, der evt. gør det ekstra relevant for din skole – og dermed dem der følger din Facebook-side. Og selvfølgelig er det helt oplagt dels at fortælle om de værdifulde fællesskaber, som man kan blive en del af på din skole. Og dels at, I har lavet retningslinjer mm. der gør det helt sikkert at deltage. Et eksempel: ”Endelig kan vi slå dørene op til vores fantastiske fællesskaber i aftenskolen. Kom og bliv klogere på et fag, dig selv og andre – naturligvis med behørig og sikker afstand mellem os.” 3) Spred budskabet andre steder Kampagnen er optimeret til Facebook, men de forskellige elementer kan sagtens bruges andre steder. Fx på Instagram, LinkedIn, nyhedmails, hjemmeside, trykt materiale og så videre. Hvis du har brug for noget af materialet i andre formater, så tøv ikke med at kontakte Martin Thirstrup Hansen. %MCEPASTEBIN%

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
26. juni 2020

Lov og ledelseskurser ændret

Vi laver om på vores Lov og ledelseskurser, så de fremover er kortere og har et mere tematiseret indhold. I løbet af de seneste år er det blevet mere og mere tydeligt, at det er vanskeligt for mange nye (og erfarne) ledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere at afsætte minimum to hele weekender for at deltage i det grundlæggende lov og ledelseskursus. Da der samtidig også er kommet mange andre tilbud til målgruppen er denne strukturændring en naturlig konsekvens. Lov og ledelse Det grundlæggende Lov og ledelseskursus har hidtil været tilrettelagt over to weekender (fre-søn), hvor man skulle kunne deltage begge weekender. Dette bliver lavet om, og der vil blive gennemgået hhv. lovstof og grundlæggende administrative forhold i den ene weekend og ledelsesrelaterede emner den anden. Det er fremover muligt selv at bestemme, om man vil deltage på begge kurser eller kun ét af dem. Længden af kurserne er reduceret til fredag kl. 15 til lørdag kl. 17.30. Næstkommende kurser Lov & administration af aftenskolen, 13. til 14. november 2020   Ledelse og udvikling af aftenskolen, 16. til 17. april 2021   Lov og ledelse ajour Lov og ledelse ajour beholder sit navn, men vil fremover blive afholdt i efteråret og i kortere form fra fredag kl 15 til lørdag kl 17.30 (ca.). Emnerne vil fortsat tage udgangspunkt i deltagernes behov og ønsker, men vil fra 2021 også have en mere netværksbaseret karakter. Vi måtte aflyse Lov og ledelse ajour i marts 2020, men det er nu tilrettelagt den 23. til 24. oktober 2020 – og der er fortsat enkelte ledige pladser, så tøv ikke med tilmelding: Læs mere og tilmeld

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
23. juni 2020

Sommerpakke til aftenskolerne

Folketinget afsatte den 19. juni 700 mio. kr. til en sommerpakke, der blandt andet skal gøre det billigere at deltage i aftenskolers sommeraktiviteter. Blandt andet er det planen, at der kan ydes 25 procents rabat på sommercamps. Der er også øremærket 50 mio. kr. til at skabe aktiviteter og oplevelser i sommeren 2020. De nærmere retningslinjer for at søge sommerpakken er endnu ikke faldet på plads, men vi melder ud, så snart, vi kan. Læs mere om sommerpakken på Kulturministeriets hjemmeside

Støtte og inspiration
16. juni 2020

Sommerferie i uge 29 og 30

DOF's landssekretariat begynder så småt at holde sommerferie. Medarbejderne vil være på ferie lidt forskudt hen over sommeren, og derfor vil du i perioder opleve, at der kan være lidt længere svartider på mails og telefon. Kontoret og it-support vil være helt ferielukket i ugerne 29 og 30. Hvis du skal have hjælp til hjælpepakker skal du dog henvende dig senest i uge 27. Ved akutte it-problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61.  Vi ønsker alle en skøn og velfortjent sommerferie!!!

Nyt i DOF
9. juni 2020

Spektrum nr. 25 er udkommet

Corona-virussen har sat sit voldsomme præg på Danmark de seneste måneder - og DOF er ikke en undtagelse. Det nye nummer af Spektrum har derfor helt naturligt temaet 'DOF i en Coronatid'. Du kan læse om, hvordan en lang række skoler greb karantænen som en mulighed til at udvikle nye aktiviteter på i et forsøg på at bevare fællesskaberne. Det førte blandt andet til et øget fokus på virtuelle møder, med behov for efteruddeannelse og fokus på digital sikkerhed. Det kan du også læse om. Du kan også høre om Musikaftenskolen, der driver skole på en lidt utraditionel måde. Og før karantænen - for længe siden - var sekretariatet på studietur til Sverige for at høre om aftenskole på svensk. Vi har heldigvis husket nok til at kunne fortælle om det - for det var inspirerende! Og så gik vi glip at årets landsmøde - men som et lille plaster på såret har vi inviteret en af de planlagte oplægsholdere, Esben Danielsen, til at skrive om Sammenhængskraft i en fraværstid. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. juni 2020

Genåbningen af aftenskolen

Aftenskolerne kan nu genåbne for al undervisning fra den 8. juni. Der vil dog være en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal overholdes. Disse retningslinjer indeholder krav til bl.a. plads, afstand, hygiejne og rengøring, så nærlæs retningslinjerne. Der er desuden offentliggjort justerede sundhedsfaglige retningslinjer for udendørs aktiviteter, således at disse også afspejler ændringen af forsamlingsforbuddet. Der er fortsat forsamlingsforbud, men grænsen er nu hævet til 50 personer. Vær særligt opmærksom på bevægelsesfag, korsang samt anvendelsen af instrumenter. Her skal der være 4 m2 per person og en afstand på minimum 2 meter mellem deltagerne. I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, skal der blot være 2 m2 per person og en afstand på minimum 1 meter mellem deltagerne. Læs mere om genåbning af aftenskolerne på DOF's Corona-side

Lov og ledelse | Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse
6. juni 2020

Nu genåbnes bevægelsesfag

Med den politiske aftale om den 3. fase af genåbningen (der gælder fra 8. juni) bliver det nu muligt også at genåbne bevægelsesfag, såsom bl.a. yoga og i princippet også bevægelsesfagene i bassiner, hvis der bliver adgang her til. Konkret er der dog behov for  en justering af de sundhedsfaglige retningslinjer, og  Kulturministeriet er i gang med at udarbejde disse. Retningslinjerne vil blive offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside snarest muligt, hvorefter vi vil formidle dem via hjemmesiden og nyhedsbrev. Vi vil i de kommende dage følge op på, hvad der skal iagttages ifm. genåbningen. Aftalen om genåbningens 3. fase kan læses her