Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

1. april 2020

Landsmødet er aflyst

Vi er desværre nødt til at aflyse DOF’s landsmøde 2020. Landsmødet skulle være afholdt den 16. og 17. maj i Vejle, men grundet Coronakrisen har forretningsudvalget i samråd med sekretariatet valgt at aflyse. ”Det er naturligvis rigtigt ærgerligt, at vi ikke kan mødes, som vi plejer, til nogle hyggelige og inspirerende dage sammen,” fortæller formand Ingolf Christensen, ”men vi føler, det er den rigtige beslutning. Det er simpelthen for usikkert, hvorvidt det er forsvarligt at samle 150 mennesker allerede midt i maj. Og så håber vi på, at vi snart igen kan være sammen og dyrke det fantastiske DOF-fællesskab.”

Nyt i DOF
31. marts 2020

Hjælpeordning til aftenskoler

Kulturministeren har lavet en bred politisk aftale om akut, midlertidig hjælp målrettet blandt andet aftenskolerne. Med aftalen er der skabt grundlag for både at sikre aftenskolernes økonomi og undervisernes løn. Ordningen kompenserer for indtil 90 procent af den tabte deltagerbetaling under nedlukningen af aktiviteter grundet Corona-smitten. Ordning gælder alle former for aktiviteter – både aflyste og planlagte – og er gældende fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. Ordningen skal være administrativt enkel for skoler og foreninger. Støtte efter puljen reduceres med værdien af den støtte, der ydes af andre ordninger, som er omfattet af øvrige hjælpepakker.  Der er afsat 141 mio. kr. til puljen. Herudover vil kulturministeren udstede bekendtgørelser, der har til formål at opfordre og give kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger. Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for at fravige alle fastsætte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv. Det sidste tolker vi som, at ministeren opfordrer kommunerne til at godkende, at aftenskolerne må videreføre aktiviteter som fjernundervisning. Vi afventer nu, de endelige rammer for denne aftale, så aftenskolerne kan komme i gang med at søge den. DOF’s konsulenter sidder klar til at nærlæse disse rammer og give rådgivning til, hvordan de kan bruges sammen med de andre hjælpepakker. Mere information følger snarest på hjemmesiden og i Medlemsnyt. Læs mere Læs aftalen her på kum.dk Du kan også læse om tilblivelsen af aftalen på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside . Find DOF's rådgivning om corona - herunder hjælpepakker - her .

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
31. marts 2020

Søren Brostrøm: Gør noget meningsfuldt og sundt sammen

Mulig forsigtig åbning af landet efter påske – og fokus på vores mentale sundhed. Det var de to primære budskaber, jeg bed mærke i efter statsministerens pressemøde i går eftermiddags (den 30. marts). Det første budskab er til glæde for os alle – der kan begynde at skimte lyset for enden af tunnellen, mens det næste om vores mentale sundhed næsten talte direkte til landets aftenskoler! Af Martin Thirstrup Hansen, Kommunikationskonsulent Mette Frederiksen åbnede på pressemødet den 30. marts døren på klem for en mulig forsigtig åbning af samfundet efter påske. Men hun slog samtidig fast, at det dels afhang af vores alle sammens opførsel de kommende uger, og at det ville blive en gradvis åbning. Jeg tror, der er meget få danskere, der ikke kunne glædes over den udmelding – selv om vi netop ikke skulle springe direkte ud og juble i gaderne lige efter. Men det er alt andet lige meget nemmere at forholde sig til isolation henover påsken, hvis vi ved, at det langsomt vil begynde at gå den rigtige vej herefter. Jeg spidsede dog yderligere ører, da Søren Brostrøm kom på. Han roste først danskerne for at være gode til at følge myndighedernes anbefalinger om at holde sig for sig selv. Og samtidig huskede han på, at det netop nu var vigtigt at holde fast i de nye vaner og måske endda blive endnu bedre for ikke at risikere, at epidemien blusser op igen. Men så tilføjede han: ”Vi er som sundhedsmyndigheder godt klar over, at det kan tære på den mentale trivsel. Man er bange for sygdommen, man er bange for sine pårørende, man er også påvirket af de ændringer, der er på ens hverdag. Så vi har et stigende fokus på den mentale sundhed. Det handler meget om at få struktur på ens hverdag under nye former. Det handler om at blive ved med at gøre noget sammen, og gøre noget meningsfuldt og gøre noget sundt, men på nye måder. Og der tror jeg, man skal holde fast i de ting, når vi når til en kontrolleret åbning, for det vil stadig være et andet samfund, det vil stadig være en anden hverdag, vi vil få.” Tillad mig lige at gentage: ”Det handler om at blive ved med at gøre noget sammen, og gøre noget meningsfuldt og gøre noget sundt, men på nye måder.” Det er jo lige præcis det, vi har prædiket igennem adskillige år, at aftenskolerne skaber rammerne for! Det lyder meget som om, Søren Brostrøm har skelet til ABC-projektet, der jo står for Act, Belong, Commit; som i Danmark er oversat til ”gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt”. Og da Søren Brostrøm tilføjede, at vi skal gøre det på nye måder, kunne jeg ikke undertrykke et smil. For netop i disse dage kaster en masse af DOF’s engagerede undervisere sig ud i at undervise over nettet. Ved hjælp af videoer, grupperum på Facebook, videomøder og meget andet. DOF’s kurser i online-undervisning har været en bragende succes, hvor vi netop er ved at sætte endnu flere kurser op. Det vidner i høj grad om, at aftenskolerne i DOF er på forkant med udviklingen. Selv i denne tid, hvor vi hver især har personlige udfordringer, er der gode DOF-folk, der tænker på deres deltagere. Det en rar tanke at være en del af noget, der er med til at hjælpe danskerne – og deres mentale sundhed! Se her, hvilke alternative aktiviteter DOF's aftenskoler allerede er i fuld gang med .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
26. marts 2020

Flere kurser i online-undervisning

Interessen er så stor, at vi har oprettet 11 nye kurser! Med den nye forlængelse af nedlukningen af Danmark er behovet for meningsfulde aktiviteter, der kan klares hjemmefra, steget. Samtidig aftenskolerne en masse dygtige undervisere, der kunne hjælpe - fx med online-undervisning. Derfor har DOF oprettet to online-kurser, der introducerer til undervisnings- og mødeværkstøjet Zoom og giver tips og tricks til, hvordan online-kurser kan tilrettelægges. Kurserne afholdes naturligvis online i Zoom, varer blot 3 timer og er gratis for undervisere i DOF-skoler. Så sørg for at fortælle dine undervisere om dette tilbud, så vi kan bringe noget tiltrængt folkeoplysning ud til de karantæneramte danskere. Find alle kurser her Hvis din skole og dine undervisere har behov for online-kurser eller anden rådgivning ift. at komme igang med aktiviteter, der kan afvikles online, er I velkomne til at kontakte Martin Thirstrup Hansen. Du kan også finde inspiration fra andre DOF-skoler her eller på hjemmesiden Den Digitale Underviser .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
25. marts 2020

Kulturministeriet og hjælpepakker

Vi har nu fået konfirmeret, at aftenskoler, på lige fod med virksomheder, har adgang til at anvende de udmeldte hjælpepakker, udover ’Lønkompensationsordningen’. Vær dog opmærksom på, at der i hjælpepakkerne er et krav om, at disse ikke kan anvendes, hvis man modtager mere end 50 % af sine driftsudgifter i offentlig støtte. Dette krav er problematisk for en del aftenskoler, og vi er i dialog med Kulturministeriet om denne specifikke problematik. Regering og Folketing har som bekendt igennem den seneste tid iværksat en række hjælpepakker, som har til formål at afbøde konsekvenser af Coronavirus for virksomheder og lønmodtagere. Hjælpepakkerne har en generel karakter og har ikke haft aftenskolernes organisering og vilkår for øje, men det til trods, kan der være hjælp at hente for aftenskolerne i hjælpepakkerne. Generelt bør du sætte dig nøje ind i, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at din aftenskole med fordel kan anvende den enkelte hjælpepakke, og kontakt gerne DOF får sparring og rådgivning. DOF har opdateret corona-informationerne på hjemmesiden med information om de relevante hjælpepakker . Som nævnt, er der dog stadig aftenskoler, der ikke kan få hjælp af de eksisterende pakker. Derfor er DOF sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i løbende dialog med ministeren. I går sendte DFS et brev til Kulturministeren og formanden for Kommunernes Landsforening. Her udtrykte DFS behov for hurtig afklaring og hjælp. Vi savner en klar udmelding fra centralt hold omkring, at kommunerne skal uddele tilskud for aflyst aktivitet til aftenskolerne fremover. Mange kommuner har heldigvis fulgt myndighedernes opfordring til dette, men der er stadig usikkerhed i andre kommuner. Og det kan blive meget kritisk for nogle aftenskoler. Et andet væsentligt emne er en eventuel tilbagebetaling af deltagergebyr. Flere ministre – her iblandt statsministeren – har fortalt danskerne, at de ikke skal forvente at få deres betaling tilbage fra eksempelvis daginstitutioner. Men der savnes en udmelding, der også dækker aftenskolerne. Du kan læse brevet til ministeren og KL her . (pdf)

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
19. marts 2020

Regionsårsmøder udsat

I april måned afholdes der almindeligvis årsmøder i DOF’s fem regioner. Vi er imidlertid i en helt særlig tid, hvor Coronavirus sætter dagsordenen for, hvilke aktiviteter i samfundet der kan gennemføres. Vi ser os således nødsaget til at udsætte de fem årsmøder i regionerne til senere, når forholdene er normaliseret. Vi tør på nuværende tidspunkt ikke melde nye datoer ud, men det vil ske, så snart myndighederne atter mener, at vi trygt kan mødes i større forsamlinger.

Nyt i DOF
19. marts 2020

Folkeoplysningen skal med i hjælpepakkerne

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har kortlagt corona-nedlukningens konsekvenser for medlemsorganisationerne. Resultaterne er blevet sendt til Kulturministeriet og Undervisningsministeriet sammen med forslag om kompensation og dispensation. I de seneste dage har DFS spurgt ind til de konsekvenser af corona-nedlukningen, medlemsorganisationerne - herunder DOF - forudser. Resultaterne af disse samtaler er blevet samlet og sendt til Kulturministeriet, herunder nogle meget forsigtige beregninger på de udgifter, nogle af skolerne står overfor, når de skal tilbagebetale deltagerbetaling. På den måde gør vi opmærksom på, at det får betydelige negative konsekvenser, hvis ikke folkeoplysningen bliver fuldt omfattet af de hjælpepakker, som regeringen har lanceret. Over for ministerieret er der særligt tre forhold, DFS peger på: at folkeoplysningen skal omfattes af en hjælpepakke, så der kan søges kompensation for tabt deltagerbetaling at vi skal omfattes af en lønkompensationspakke, som de mange løst- og deltidsansatte medarbejdere i folkeoplysningen kan finde hjælp i at der er behov for, at Kulturministeriet udviser stor fleksibilitet ift. bevillinger, som dækker aktiviteter, der har måttet aflyses – og vi har forklaret, at det ikke kan forventes, at disse aktiviteter blot kan flyttes til efteråret, hvor mange jo allerede har planlagt andre aktiviteter. Vi har derfor bedt om, at ministeriet accepterer, at der er aktiviteter, der ikke kan gennemføres, men at de stadig udløser tilskud, da udgifterne til aktiviteterne som udgangspunkt allerede er afholdt. Læs mere på DFS' hjemmeside

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
11. marts 2020

Indstilling af alle aktiviteter

Kære medlemsskole i DOF Her til aften meddelte statsminister Mette Frederiksen, at myndighederne henstiller til, at alle ikke absolut nødvendige møder og arrangementer omgående stoppes eller udskydes gældende de kommende 14 dage. Målet er et forebygge eller bremse smitten af coronavirus, der desværre har spredt sig hurtigere de seneste døgn, end man håbede på. Af den årsag anbefaler vi i DOF, at vores medlemsskoler med det samme indstiller alle aktiviteter – både kurser, foredrag, generalforsamlinger mm. De nærmere regler for, hvordan sådanne aflysninger håndteres, kan du læse om på hjemmesiden , men som udgangspunkt har skolen kun pligt til at udbetale løn for undervisning, der aflyses med mindre end en uges varsel. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver dine undervisere besked – og dernæst deltagerne. Vi håber på, at det blot drejer sig om de udmeldte 14 dage, men er klar over, at selv det kan have økonomiske konsekvenser for mange skoler. Derfor har vi allerede sat gang i initiativer, der skal hjælpe trængte aftenskoler. Vi er bl.a. sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd ved at rette henvendelse til Kulturministeriet om hjælpepakker i stil med dem, som erhvervslivet har fået varslet. DOF’s medarbejdere er heldigvis vant til at arbejde rundt om i landet, så vi holder åbent fra vores respektive hjemmearbejdspladser – og derfor er vi alle til rådighed i normal kontoråbningstid, hvis du skulle have spørgsmål. Vi følger den videre udvikling nøje og opdaterer løbende vores anbefalinger på hjemmesiden og via Medlemsnyt. Mange hilsener Henrik Christensen Sekretariatsleder i DOF  

10. marts 2020

Forebyg smitte af corona

Læs DOF's nyeste anbefalinger - opdateret 10. marts. Vi har fået en række spørgsmål omkring håndteringen af corona, som vi har besvaret i vedhæftede dokument. Her kan du læse mere om arrangementer, information til deltagere og undervisere, forbrugerrettigheder, ansættelsesvilkår ifm. karantæne mm. Dokumentet opdateres løbende efter behov. Notat: Coronavirus og aftenskoler i DOF  (pdf) Anbefalinger til arrangementer med under 1.000 deltagere Som led i forebyggelsen af smitte af coronavirus anbefaler myndighederne, at arrangementer med flere end 1.000 deltagere aflyses eller udskydes. Samtidig anbefales det, at der ved arrangementer med færre end 1.000 deltagere foretages en række forholdsregler.  I DOF anbefaler vi, at vores medlemsskoler følger disse forholdsregler. Regeringen - og DOF - anbefaler, at arrangørerne: udsender og/eller opsætter informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd). sikrer udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter. placerer stole med større afstand end normalt og sikrer, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt (fx i mindre grupper). holder øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet. tager kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (Telefon: 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning. Læs mere Myndighederne har samlet en række råd til, hvordan vi alle kan hjælpe med at forebygge smitte af corona på denne hjemmeside:  politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte Her kan du blandt andet læse om, hvordan du skal agere som privatperson, som deltager i arrangementer og som arrangør. DOF følger nøje udviklingen og tilpasser vores anbefalinger, hvis det bliver nødvendigt. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte DOF, hvis du har aftenskole-specifikke spørgsmål til ovenstående.

Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. marts 2020

Spektrum: Tema om underviseren

Forpligtende fællesskaber er i høj grad den røde tråd på Aftenskolen i Fountain House i København. Læs portrættet af den brugerinddragende skole i det nye nummer af Spektrum.  Nummeret har også et tema om underviseren, hvor du kan læse om underviserrollen set fra skolelederens vinkel og fra underviseren selv. Vi skriver også om underviseren vigtige rolle som folkeoplyser, om et elektronisk lærerværelse og meget andet. Og så kan du finde en række gode råd til, hvis din aftenskole skulle havne i en krise, om at tale dansk med danskere, om landsmøde 2020 og mere til. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration