Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

29. april 2022

Lempelse af benspænd

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har igangsat flere undersøgelser af bureaukrati i landets foreninger. Målet er at lempe de byrder, der dræber gejsten hos de frivillige og skræmmer dem væk. Foreningslivet oplever en tiltagende mængde bureaukratiske byrder, som kan få frivillige til at miste lysten til at være aktive. Det vil kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen forsøge at ændre på sammen med foreningslivet i løbet af 2022. Første skridt i det arbejde er, at Kulturministeriet med foreningslivets hjælp vil kortlægge, hvor udfordringerne er størst. Derfor gennemfører Kulturministeriet en spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige. Undersøgelsen bliver sat i gang via hovedorganisationerne på Kulturministeriets ressort, og den skal vise, hvilke bureaukratiske byrder de oplever, og hvilke forslag til lempelser de har. Desuden vil Kulturministeriet invitere alle til at melde de barrierer, de oplever, ind via en mailadresse, der oprettes til formålet. Endelig vil ministeriet gennemgå love og regler på Kulturministeriets område. DOF's sekretariatsleder, Henrik Christensen, er meget tilfreds med undersøgelsen: ”Det er med stor forventning, jeg læser om dette initiativ. Der er ingen tvivl om, at flere dele af administrationen af en aftenskole er unødigt besværlige og tidskrævende. Alene hvidvaskningsloven har medført helt tåbelige ekstra byrder. Så vi vil følge undersøgelsen tæt og bidrage med aftenskolernes udfordringer.” (Billede øverst af Ane Halsboe-Jørgensen er taget af Jens Honore.)

Lov og ledelse
7. april 2022

Landsmøde 2022: Alt det, vi kan!

Årets landsmøde den 21. og 22. maj handler om at se frem og finde den gode energi - med udgangspunkt i alt det, vi er gode til.  På landsmødet skal vi inspireres både personligt og på vores aftenskoles vegne. Vi skal se ind i fremtiden og finde vores veje ind i den. Arbejde med de muligheder og udfordringer, der vil komme. Have nye ideer til at udvikle skolen og foreningen bag. Vi vil også få mulighed for at debattere aktuelle verdensbegivenheder, arbejdsglæde, medlemmer, mødekultur, markedsføring og meget andet. Kom til DOF’s landsmøde sammen med din skoles ansatte og bestyrelsesmedlemmer og oplev to gode dage i kollegialt selskab – med nye kontakter, hygge og festmiddag. Alle medlemsskoler kan sende to deltagere gratis - og flere deltagere er naturligvis også velkomne mod betaling af deltagergebyr. Vel mødt til landsmøde 2022! Hent indbydelsen her  (pdf) Hent tilmeldingsblanket her  (pdf)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
28. marts 2022

Ny frist til lokalforeningspuljen

Støtte fra lokalforeningspuljen SKAL afholdes samme år, som de er bevilget. Da Finansministeriet har strammet op på reglerne for forbrug af midlerne fra blandt andet Lokalforeningspuljen, er reglerne for denne også ændret. Fremover skal støtte forbruges og afregnes samme år, som den er bevilget. Det betyder også, at fristen for ansøgning af anden runde af puljen er rykket fra september og frem til 1. juni 2022, kl. 12.00. Dette sker for at give ansøgerne en chance for at afslutte de ansøgte projekter. Læs mere om lokalforeningspuljen her.

21. marts 2022

Nye lønsatser for 2022

Lønsatserne for aftenskoler bliver vanen tro ændret pr. 1. april. Da de nye satser træder i kraft 1. april, skal de første gang benyttes ift. lønnen, der udbetales 1. maj. De nye satser er opdateret i  Aftenskolehåndbogen  - og i ASA og DOFPro, så de er klar til brug ved næste lønkørsel. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
17. marts 2022

Spektrum om medlemskab

" Hvad skal vi med medlemmer? " Det er spørgsmålet, der danner ramme om temaet i det nye nummer af Spektrum. Her kan du læse om, hvorfor vi overhovedet skal snakke om medlemmer, hvad et medlem egentlig er, hvad man kan bruge medlemmer til, om medlemsprojekter og ikke mindst om at være medlem af DOF. Du kan også læse: En hilsen fra ASA-supporten - om et ekstraordinært travlt år. I Danmarks højeste bakker - portræt af Gjern Aftenskole. Kultur der du - Nordsjællandske projekter for nye målgrupper. Medlemmer - er det besværligt?  - klumme af foreningseksperten Torben Stenstrup. Derudover indeholder Spektrum Spørg DOF, Kort nyt og Kalender. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere, men du kan også læse finde det herunder i en bladrevenlig udgave. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

9. marts 2022

Ukraine: Hvad kan vi gøre? - online møde

Kom til åbent idéudviklingsmøde på fredag den 11. marts kl. 13 til 14 om aftenskolens mulige roller i forbindelse med de ukrainere, der kommer til Danmark i den kommende tid. Mødet er for alle interesserede i DOF’s medlemsskoler. Det er online, og dette indledende møde varer 1 time. Ved mødet deltager også konsulenter fra DOF’s landsorganisation dels som mødeledere og til at samle op på de idéer, spørgsmål og tanker, der kommer på banen. Tilmelding ikke nødvendig. Blot klik ind på mødet via dette link til Zoom .

Støtte og inspiration
3. marts 2022

Kom med på inspirationsdagen - fra distancen

På lørdag den 5. marts afholder DOF sin årlige inspirationsdag - og som en test kan du opleve de to fællesoplæg med tilhørende workshops hjemmefra. Vi har nemlig valgt at streame disse begivenheder via Facebook Live - og via DOF's Facebookside kan du derfor følge med. Vi starter streaming kl. 9.30 og du kan se hele programmet på Facebook, hvor det er oprettet som en begivenhed . Her kan du også bare klikke ind, når du vil se med. Det kræver ikke forudtilmelding. Transmissionen er samtidig en afprøvning af DOF's nye optageudstyr, der er indkøbt til streaming af begivenheder og arrangementer - og gratis udlånes til medlemsskoler.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
23. februar 2022

Nu kan hjælpepakken søges

Slots- og kulturstyrelsen har netop åbnet for ansøgning om kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden 19. december 2021 til 15. januar 2022 samt omstilingsperioden 16.-31. januar 2022. Der kan derudover søges kompensation for tabt deltagerbetaling for hold, der er aflyst som helhed, selv om de strækker sig ud over kompensationsperioden. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2022. Læs mere og find vejledning  her

11. februar 2022

Indberetning af aktivitet for 2021

Det er nu tid til indberetning af din skoles aktiviteter med mere for 2021. Alle DOF's medlemsskoler skal indberette deres aktiviteter til DOF.  Der skal kun indberettes reelt gennemført undervisning. Indberetningsskemaer sendes ud til alle vores medlemsskoler via mail. Du er velkommen til at printe skemaet og sende med almindelig post, men du må også meget gerne sende det til os elektronisk via mail til Lars Refsing. Fristen for indsendelse er 31. marts 2022. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen bruges til statistik og udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig normalt på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter - selv om der afviges fra dette i år grundet nedlukningen. Desuden bruges skolernes aktivitetstal til at beregne den erhvervsansvarsforsikring, som medlemsskoler automatisk er dækket af. Find indberetningsskemaet i elektronisk form her  (pdf) Find vejledning til indberetningsskemaet her  (pdf) Udfyld indberetningsskemaerne, gem dem lokalt på din pc og vedhæft filen til en mail, og send til Lars Refsing.

Lov og ledelse | Nyt i DOF
3. februar 2022

Lokalforeningspuljen 2022

Nu kan DOF's medlemsskoler igen søge midler fra Lokalforeningspuljen. Puljen giver mulighed for at søge op til 25.000,- til udvikling af aftenskolen, og der er brede rammer for, hvad du kan søge til. Vilkårene er de samme som sidste år. Ansøgninger til runde 1 skal indsendes inden 15. marts 2022 kl. 12.00 og ansøgninger til runde 2 er fristen torsdag den 15. september 2022 kl. 12.00.  Læs mere og ansøg

Nyt i DOF | Støtte og inspiration