Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

29. december 2020

Nedlukning forlænget til 17. januar

Statsministeren har forlænget coronarestriktionerne frem til 17. januar. Det gælder naturligvis også aftenskolerne, der ligeledes skal være lukkede for undervisning med fysisk fremmøde frem til 17. januar. Teknisk set er det lokaler, som er lukkede, da der fortsat må undervises online og udendørs med op til 10 deltagere. Lukningen gælder til gengæld alle indendørs faciliteter - også selvom disse ikke er lukkede for andre brugere f.eks. kirker eller terapibassiner.    DOF's informationer om Corona

Lov og ledelse
21. december 2020

Endelig juleferie!

DOF's landssekretariat holder juleferie fra og med onsdag den 23. december, og vi er tilbage igen mandag den 4. januar. IT-supporten holder ferie fra den 18. december. Ved akutte it-problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61.   Vi ønsker alle en glædelig jul, et godt nytår og en velfortjent ferie!

Nyt i DOF
15. december 2020

Nedlukning i alle kommuner

Grundet fortsat stigende smittetal har myndighederne meddelt, at nedlukningen fra 16. december kl. 16.00 gælder de sidste 29 kommuner, således, at alle aftenskoler fra da af er lukket til og med 3. januar 2021. Teknisk set er det lokaler, som er lukkede, da der fortsat må undervises online og udendørs med op til 10 deltagere. Lukningen gælder til gengæld alle indendørs faciliteter - også selvom disse ikke er lukkede for andre brugere f.eks. kirker eller terapibassiner.  Vi afventer ny information fra Kulturministeriet vedrørende hjælpepakke. DOF's informationer om Corona

Lov og ledelse
14. december 2020

Spektrum: Mening i travl hverdag

Aftenskolen Nordisk Yoga i Odense vil skabe mening i en travl hverdag. Læs portræt af skolen i det nye Spektrum. Her kan du også læse om byguider i Brande og DOF-konsulent Niels-Anton Svendsen, der går på pension og meget mere. Og så har du chancen for at vinde lækker chokolade fra Summerbird i Spektrums julequiz! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
11. december 2020

Coronanyt: Forsamlingsloft og hjælpepakker

10 + underviser Det er tilladt at afvikle undervisning for 10 deltagere plus en underviser. Det fremgår af en ny Q&A (spørgsmål og svar) som Kulturministeriet har udsendt. Dette gælder naturligvis kun i de kommuner, der ikke er ramt af nedlukning. Hjælpepakker Der blev sent i går (torsdag) indgået en bred politisk aftale om at forlænge de generelle hjælpepakker, der bl.a. dækker faste udgifter og lønkompensation. Dette er i regi af Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Der har været en del forvirring omkring hjælpepakker til aftenskoler de seneste døgn. DOF anbefaler, at aftenskolerne afventer en hjælpepakke målrettet folkeoplysning og aftenskoler. Denne er efter sigende ved at blive forhandlet, men vil dog formodentlig først være på plads efter jul. Læs mere om håndtering af Corona

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
10. december 2020

Rettelse: Gældende hjælpepakke kan alligevel ikke bruges

Vi har i dag modtaget besked om, at gårsdagens melding ift. at hjælpepakken angående forsamlingsloftet på 10 personer alligevel ikke også dækker den nye nedlukning af flere kommuner.   Du behøver dog ikke være nervøs, hvis du allerede har sendt en ansøgning ind på baggrund af gårsdagens udmelding: Hvis du har nået at sende ansøgning ind to gange, altså først ift. forsamlingsloftet på max. 10 personer OG derefter med baggrund i nedlukningen i én af de 38 kommuner, så behøver du ikke foretage dig noget, da Slots- og Kulturstyrelsen blot forholder sig til den rette ansøgning. Hvis du har indsendt én ansøgning, som både indeholder en periode med kompensation ift. forsamlingsloftet på max. 10 personer OG kompensation med baggrund i nedlukningen i én af de 38 kommuner, så behøver du heller ikke at foretage dig noget. Du skal blot være opmærksom på, at der reguleres ifm. afregningsfasen i det nye år. Vi forventer, at der vil komme en særlig hjælpepakke, som vil håndtere situationen med nedlukningen i en lang række kommuner både aktuelt og fremadrettet, men at en sådan hjælpepakke ikke kan forventes offentliggjort på denne side af jul. Læs mere om hjælpepakker

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
9. december 2020

HURTIG FRIST! Hjælpepakke ifm. nedlukning i 38 kommuner

RETTELSE! Nedenstående er alligevel ikke gældende. Ny melding fra Kulturministeriet er, at den eksisterende hjælpepakke alligevel ikke kan bruges ift. nedlukning. En ny hjælpepakke skal være på vej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Er du aftenskole i en af de 38 nedlukkede kommuner, så kan du søge om kompensation i Kulturministeriets hjælpepakke. Du skal søge i samme pulje som allerede er meldt ud i forhold til begrænsningen vedr. forsamlingsloftet på 10. Dette har vi netop fået viden om i dag onsdag den 9. december kl. 16. Der er ansøgningsfrist allerede fredag den 11. december kl. 23.59. HUSK, at dette er en ansøgning - og tilmed en med meget kort frist, så indsend de tal, som du mener er realistiske. Sker der ændringer, kan du altid rette op på det i regnskabsfasen. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os i DOF, og konsulenterne vil undtagelsesvis også kunne træffes torsdag og fredag mellem kl. 8.00 og 21.00. Læs mere

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
7. december 2020

Nedlukning i 38 kommuner

Aftenskolerne i 38 kommuner skal lukke ned for aktiviteterne fra og med onsdag den 9. december og frem til 3. januar. Det betyder, at undervisere skal varsles – og har krav på løn for aflyst undervisning en uge frem som normalt. DOF anbefaler, at aftenskolerne i første omgang blot melder ud til deltagerne, at undervisningen er aflyst. I de kommende dage følger vi yderligere udmeldinger fra bl.a. Kulturministeriet i forhold til evt. kompensation til deltagere mv. Bemærk, at det anbefales, at deltagere bosiddende i de 38 kommuner også afholder sig fra at deltage i aktiviteter i de stadigt ’åbne’ kommuner. Det er naturligvis fortsat tilladt at afvikle undervisning online. De 38 kommuner er: Hele Region Hovedstaden (Bornholm undtaget). En række kommuner i Region Sjælland: Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe og Vordingborg Kommune. Større danske byer: Aarhus, Odense. Tillige er de i forvejen kendte restriktioner, herunder forsamlingsloftet på 10 personer, blevet forlænget frem til 28. februar gældende i hele landet. Også i denne forbindelse afventer vi yderligere udmeldinger fra Kulturministeriet i forhold til kompensation til aftenskoler og deltagere. Læs nyhed på Kulturministeriets hjemmeside Læs retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

4. december 2020

Deadlines for hjælpepakker

Deadline for afregning af kompensation for tabt deltagerbetaling Husk, at der er deadline for Kulturministeriets hjælpepakke til aftenskoler og daghøjskoler den 8. december 2020 til Slots- og Kulturstyrelsen. Dette fremgår også af tilsagnsbrevet, som er modtaget i forbindelse med ansøgningen. Er du i tvivl om, hvordan du udfylder skemaet, så kontakt os i DOF, vi hjælper gerne. OBS! Aftenskoler, der har søgt f.eks. kompensation for faste omkostninger eller lønkompensation, kan ikke overholde fristen den 8. december, da disse pakker er forlængede. Det er vigtigt, at I inden deadline den 8. december kontakter Slots- og Kulturstyrelsen på post@slks.dk, og gør opmærksom på jeres situation (husk at opgive jeres journalnr.). Læs mere her: DOF's hjemmeside Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Deadline for ansøgning af ny hjælpepakke Det er muligt at søge om kompensation for ekstraudgifter til løn og lokaler eller tab af deltagerbetaling i forbindelse med forsamlingsloftet på 10 personer, som blev indført pr. 26. oktober. Der er ansøgningsfrist 11. december. Læs mere her: DOF's hjemmeside Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
1. december 2020

Online inspirationsdag: Styrk din aftenskole!

Coroaen skal ikke forhindre DOF's årlige inspirationsdag. Så derfor vil den blive afholdt online – og selvom vi ikke kan mødes fysisk den 16. januar, vil vi gøre vores bedste for at sætte rammerne for hyggeligt DOF-fællesskab. Dagen vil byde på oplæg om at tænke strategisk i brugen af digitale medier ved Astrid Haug og om at skabe reelle forandringer med adfærdsdesign ved Christian Bergmann Mølgaard. Læs mere og tilmeld

Nyt i DOF | Støtte og inspiration