Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

7. november 2019

Robin går på pension

En af folkeoplysningens og DOF’s mest erfarne konsulenter, Robin Kristiansen, har besluttet sig for at gå på pension. Dermed siger vi nu farvel til en af DOF’s helt markante medarbejdere. Robin har ikke kun bidraget med sin enorme viden om aftenskole og folkeoplysning, men også med anekdoter og godt humør. ”Det bliver svært at fylde Robins sko,” fortæller sekretariatsleder Henrik Christensen, ”men vi har jo godt vidst, at vi på et tidspunkt måtte give slip på Robin. Derfor har vi også ladet forskellige medarbejdere kigge Robin over skulderen gennem en årrække. Så vi håber på, at vi stadig kan levere den nødvendige rådgivning og hjælp.” Robin Kristiansen er efter lang tids sygemelding heldigvis i rigtig god bedring, og som pensionist vil han kunne hellige sig genoptræningen og nyde tilværelsen med familie og venner. ”Uha uha, hvad skal der nu blive af aftenskolen?” siger Robin med sit velkendte glimt i øjet. ”Jeg er fortrøstningsfuld og er sikker på, at mine gode kolleger kan løfte alle opgaverne. Nu har de jo kunnet øve sig lidt alene, mens jeg har været syg. Jeg er glad for, at helbredet nu har det langt bedre, men jeg fylder snart 72 og har vist aftjent min værnepligt. Jeg kommer dog til at savne samarbejdet og snakkene med alle de gode folk i DOF’s medlemsskoler.” Robin har pr. 1. november taget fat på den arbejdsfri tilværelse, og vi siger en stor tak til Robin for hans kæmpe indsats i aftenskolebranchen gennem stort set hele voksenlivet og ikke mindst for hans arbejde i DOF’s tjeneste de seneste mere end 22 år. Ny ansvarsfordeling Robin har haft en lang række ansvarsområder i DOF, som nu skal klares af andre medarbejdere. Her kan du se, hvem der overtager de væsentligste: Almindelig aftenskole- og foreningsrådgivning: Anne Refsgaard og Kirsten Knudsen Layout mm.: Katrine Egemar Videooptagelse: Kan vi desværre ikke længere tilbyde. Men kontakt Martin T. Hansen, hvis der er behov. Se alle DOF's medarbejdere og deres ansvarsområder her . Er du I tvivl om, hvem der kan hjælpe dig, så kontakt Lars Refsing, der hurtigt kan finde den rette medarbejder.

Nyt i DOF
6. november 2019

Nyhed: DOF Inspirationsdag

En hel dag med inspirende oplæg, korte kurser og workshops! Lørdag den 30. november afholder vi for første gang DOF Inspirationsdag i Odense. Det er en oplagt mulighed for en samlet oplevelse for skoleleder, administrativt personale og bestyrelse! Du kan blandt andet møde Anja Klemp Vilgaard (billedet herover), der vil fortælle os om branding og storytelling. Derudover kan du vælge mellem oplæg om storytelling, bestyrelsesarbejde, digital markedsføring, Facebook, fotografering med smartphone, projekter og partnerskaber, DOFPro. Dertil kommer godt selskab med andre DOF'ere og sekretariatets medarbejdere. Læs mere og tilmeld dig her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
4. november 2019

ALSANG 2020: Sæt gang i sang!

Syng i fællesskab – for frihed, demokrati og medborgerskab! Rigtig mange mennesker kan lide at synge sammen med andre. Det behøver ikke at være i kor og under formelle former – det kan også ’bare’ være i fællessang med andre, at vi motiveres til at rette os op, trække vejret og løfte stemmen! Under besættelsen af Danmark fik fællesskabet omkring sang en enorm opblomstring og betydning for os som folk og nation og for vores sammenhold i en svær tid: ”Det først alsangsstævne i Danmark fandt sted i Aalborg den 4. juli 1940 på initiativ fra Sammenslutningen af Arbejdersangkor i Aalborg og Nr. Sundby, som havde planlagt fire sangaftener hen over sommeren. Til det første arrangement mødte ca. 1.500 deltagere op på en regnvåd sportsplads, og i løbet af de fire sangaftener steg deltagerantallet til ca. 10.000. Fænomenet spredte sig hurtigt til resten af landet. I august og september 1940 samledes folk over hele landet til alsang. Et højdepunkt blev nået den 1. september 1940, hvor alsangsstævner over hele landet i alt samlede flere end 700.000 deltagere.” (citat fra alsang.dk) Frihed og fællesskab I år og i 2020 er der i anledning af 75-året for Danmarks befrielse en ekstra opmærksomhed på, hvad det gør ved os at synge sammen; det handler om fællesskab og sammenhold, om at være sammen med mennesker om at udtrykke noget så diffust som følelser og stemninger – og om det fysiske i at lade kroppen blive luftet igennem af vejrtrækninger og gennemstrømmet af lyd; det kan faktisk være en ganske overvældende oplevelse at mærke kraften i at skabe stor lyd sammen med andre. Aftenskolen er oplagt som arrangør af fællessangsbegivenheder – det kan være at skabe tradition for en fast og ofte tilbagevendende begivenhed – ’Onsdags-sang på torvet’, ’morgensang på kajen’, ’fyraftenssang på stationen’ … eller det kan være en beslutning om, at der altid er en fællessang eller to knyttet til de foredrag, koncerter eller andre samlende begivenheder, man kører i sin aftenskole. Få støtte til fællessang Nu er der tilmed mulighed for at søge penge til at sætte sådanne fællessang-begivenheder i gang: I anledningen af, at det i 2020 er 75-året for Danmarks befrielse, er der nemlig taget initiativ til et projekt med navnet ALSANG 2020, som har til formål at få endnu flere fællessangs-begivenheder op at stå. Se mere – også om, hvordan du søger støtte – på  alsang.dk

Musik og kultur | Støtte og inspiration
11. oktober 2019

Den nye Ferielov: Det skal du være opmærksom på nu!

For at kunne indberette det korrekte feriepengebeløb til Feriefonden, er det vigtigt, at I holder styr på, hvor mange feriedage hver enkelt funktionær afholder i de enkelte måneder. Her er tale om reelle feriedage, altså ikke feriefridage osv. For skoler med lønkørsel via Dansk Oplysnings Forbund Hvis DOF skal holde styr på, hvor mange feriepenge, der skal indberettes til Feriefonden, er det vigtigt, at I hver måned sender en mail til Jytte om, hvilke funktionærer, der har holdt ferie i den pågældende måned, og hvor mange dage, det drejer sig om. Dette gælder allerede fra den 1/9 2019. Hvis dette ikke sker, har DOF ingen mulighed for at hjælpe Jer med at udregne beløbet, når vi kommer til 1/9 2020. Læs mere om Den nye Ferielov Overgangsåret

Lov og ledelse
2. oktober 2019

Podcast: Spænd op og spænd af

Gratis podcastserie med forskellige psykomotoriske øvelser til fri afbenyttelse for DOF's skoler. “Spænd op og Spænd af” er en podcastserie på seks afsnit af ca. 10 minutters varighed. Hver podcast har sit eget fokus, så på kun 10 minutter om dagen, kommer man hele kroppen igennem hver uge. Øvelserne kan laves af alle og er perfekte til at komme igang med psykomotorik. Alle øvelser bliver forklaret tydeligt, og det er let at følge med, uanset alder og træningsniveau.  Find de seks podcast her på YouTube Del endelig Det er DOF-skolen Aftenskolen Bevar Mig Vel, der står bag serien, der er lagt op på DOF's YouTube-kanal. Herfra kan alle interesserede afspille de enkelte podcast eller hente dem ind på egne hjemmesider, Facebook-sider eller lignende. Afspændingspædagog/psykomotorisk terapeut Birgit Dines Johansen har indtalt og fremført øvelserne. Det er en nytænkning og genindspilning af et kassettebånd der først udkom i 1991. Det er blevet til i samarbejde med de to kvinder:”Rikke Aastrup & Sigrid Lund Nielsen” fra “Psyko-hvadfornoget?”. De fik ideen til at lave det igen og i efteråret kommer der også 6 film, hvor Birgit Dines Johansen fremfører øvelserne.

Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
2. oktober 2019

ABC-kampagne: Møder på tværs

Den 10. oktober er ”Verdens mentale sundhedsdag”, og hele uge 41 sætter ABC for mental sundhed fokus på at få mennesker til at søge sammen omkring deres interesser. Kampagnen rulles ud under overskriften ”Møder på tværs” og er en oplagt mulighed for alle DOF’s skoler til at markedsføre lokale aktiviteter på de sociale medier. Personer, der gør noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre, har faktisk op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed. Og venskaber og fællesskaber kan se meget forskellige ud og blomstre på tværs af etnicitet, uddannelse og alder. Vi ser det hele tiden i aftenskolen, men ser andre det også? Og opdager de, hvor mange muligheder der egentlig er i aftenskolen? Som skole kan I hjælpe med udbrede budskabet, samtidig med at I markedsfører jeres egne aktiviteter. Kampagnen ”Møder på tværs” foregår nemlig på sociale medier via film og billeder. For eksempel er der lavet tre korte, men meget fine film, hvor to forskellige mennesker laver samme aktivitet, men på hver sin side af en væg. Budskabet er: ”Selskab er tættere på end du tror. Lad os mødes på tværs”. I kan nemt dele filmene på skolens Facebook-side, når de offentliggøres på ABC for mental sundheds Facebook-side. Du kan dog allerede nu se filmene her . Du kan også læse mere om DOF’s deltagelse i projektet her .

Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
26. september 2019

Spektrum: Aftenskolen styrker trivsel

"Skolen har styrket min trivsel." Sådan fortæller Susanne Rømming i det nye nummer af Spektrum. Du kan også se og læse, hvordan DOF og de andre oplysningsforbund satte et grundigt aftryk på Kulturmnødet Mors. Hertil kommer FN's Verdensmål, vigtigheden af en sund bestyrelse, kampagner for aftenskolens værdier, et portræt af DOF Vendepunkt og meget mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
20. september 2019

Lønsatserne opdateres 1. oktober

Igen i 2019 kommer der en opdatering af lønsatserne pr. 1. oktober. De nye satser er opdateret i Aftenskolehåndbogen - og vil blive opdateret i DOFPro, så de er klar til brug efter 1. oktober. Bemærk, at de eksisterende altså stadig gælder i forbindelse med den næste lønudbetaling 1. oktober, da de nye træder i kraft samme dag og dermed naturligvis først gælder lønnen, der udbetales 1. november. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
19. august 2019

Deltag i aftenskolekampagnen - del 2!

27. august ruller anden del af den store, fælles aftenskolekampagne ud. Først og fremmest på Facebook. Målet er at udbrede budskabet om, at: ”Aftenskolen er et fantastisk sted, hvor du kan blive rigtig god til noget, og samtidig blive en del af et stærkt fællesskab!” Vi har brug for din hjælp Sammen med AOF, FOF, LOF og Fora har vi lavet en række opslag på Facebook, og vi har brug for din hjælp til at give opslagene luft under vingerne. Du skal sørge for at ’synes godt om’, kommentere – og ikke mindst dele kampagnen på din skoles Facebook-side (og gerne også på din private profil). Du finder DOF’s Facebook-side her: www.facebook.com/danskoplysningsforbund/ Hvad du skal gøre Hvis du vil hjælpe kampagnen optimalt på vej, kan du følge følgende to skridt, der forklares mere uddybende herunder: Forbered skolens Facebook-side Del kampagnens opslag Spred budskabet andre steder 1) Forbered skolens Facebook-side Kampagnen begyndte officielt den 7. juni, og sidst i dette brev kan du se, hvornår vi sender hvad ud her i anden runde. Har du ikke allerede gjort det, kan du forberede din side, så du har så mange følgere som mulig. Det kan du gøre ved at invitere dine egne Facebook-venner til at ’synes godt om’ din skoles Facebookside. Her kan du se, hvordan du nemt inviterer dine venner. (pdf) Du kan også få dine undervisere, bestyrelsesmedlemmer til at ’synes godt om’ siden. Respekter nej Husk dog, at det naturligvis er en privat sag, om man vil blande sin personlige profil ind i sit (frivillige) arbejde, så respekter et ’nej tak’. 2) Del kampagnens opslag Den 7. juni indledte vi kampagnen med at udskifte coverbilledet på DOF’s Facebook-side med kampagnens slogan, som er vist herunder. Vi opfordrer til, at I skifter til samme cover på egne Facebook-sider. I kampagneperioden kommer der to opslag hver uge på tirsdage og torsdage, kl. 10.30. Det vil være optimalt, hvis du reagerer (synes godt om, kommenterer og/eller deler) hurtigst muligt herefter, da Facebook så vil vurdere opslagene til at være vigtige. Du har i øvrigt mulighed for at få coveret tilpasset din egen skole som eksemplet herunder: Kontakt Kathrine Egemar ( ke@danskoplysning.dk ), hvis du ønsker et tilpasset cover. Tidsplan Tirsdag 27. august, kl. 10.30: Første kampagnevideo – Mads/Bas Torsdag 29. august, kl. 10.30: Første kampagnebillede - Bevægelse Tirsdag 3. september, kl. 10.30: Anden kampagnevideo – Asta/Pasta Torsdag 5. september, kl. 10.30: Andet kampagnebillede – Kor Tirsdag 10. september, kl. 10.30: Tredje kampagnevideo – Lotte/Måtte Torsdag 12. september, kl. 10.30 Tredje kampagnebillede – Sprog Tilpas til din skoles behov Når du deler de forskellige opslag, er det oplagt, at du tilknytter en kort tekst, der evt. gør det ekstra relevant for din skole – og dermed dem der følger din Facebook-side. Den første video handler om korsang, og her er det naturligvis helt oplagt for skoler, der udbyder sang og musik at skrive noget i retning af: ”Hos os kan du lære at synge i selskab med dygtige undervisere og engagerede medkursister. Se alle vores hold her: (link til hjemmesidens oversigt over sanghold).” For skoler, der ikke udbyder sang, er det stadig relevant at dele videoen, og her kan den tilknyttede tekst eksempelvis lyde sådan: ”Har du noget, du vil være rigtig god til, så find vores kurser her: (link til skolens kurser)” Eller ”Nogle gange ligger den sande kvalitet i at blive god sammen med andre. Se hvilke fællesskaber, du kan blive en del af her: (link til skolens kurser)” 3) Spred budskabet andre steder Kampagnen er optimeret til Facebook, men de forskellige elementer, film og billeder kan sagtens bruges andre steder. Fx på Instagram, LinkedIn, nyhedmails, hjemmeside, trykt materiale og så videre. Hvis du har brug for noget af materialet i andre formater, så tøv ikke med at kontakte Martin Thirstrup Hansen.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. juli 2019

Workshops - ABC for mental sundhed får besøg fra Australien

Som partner i ABC for mental sundhed har DOF fået mulighed for at tilbyde to forskellige workshops til dig, der gerne vil eller allerede arbejder aktivt med unges mentale sundhed. Underviseren er Darci Miller fra det australske ABC-program, og der undervises på engelsk. Det foregår i hhv. København og Vejle og er gratis for DOF's medlemsskoler.  Act-Belong-Commit Youth Connectors programmet lærer unge (Connectors) i alderen 16-25 år om Act-Belong-Commit principperne for god mental sundhed, og opkvalificerer dem til at kunne støtte og opmuntre deres kammerater til at involvere sig i mentalt sundhedsfremmende aktiviteter. Train the trainer På Train the trainer -workshoppen vil du blive undervist i, hvordan du kan facilitere en Youth Connectors workshop for unge i alderen 16-25 år. Du vil komme til at afprøve konkrete øvelser, ligesom du vil få feedback og sparring på, hvordan du kan tilrettelægge en workshop blandt din egen målgruppe. København den 20.8. og Vejle den 22.8. kl. 10-15 Youth Connectors På Youth Connectors -workshoppen introduceres du til det australske program. Darci Miller vil gennemføre en workshop, som hun ville holde den for en gruppe unge. Workshoppen er sjov og interaktiv og har til formål, at øge de unges viden om hvordan man kan holde sig mentalt sund. Den har desuden til formål at booste deres tillid til at de kan opmuntre og støtte deres kammerater. København den 21.8. kl. 10-15   Tilmelding til begge workshops via dette link senest den 14. august 2019: http://webpay.sdu.dk/system/darci  

Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration