Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

14. marts 2018

Strejke/lockout og aftenskoler

Vil en eventuel strejke eller lockout ramme din aftenskole? Måske burde du undersøge det på forhånd. Tilbage i 2013 var der på lærerområdet strejke og lockout, men her i 2018 vil en situation med strejke og måske også en lockout være meget mere vidtrækkende. Tilbage i 2013 oplevede vi i landsorganisationen ikke, at konflikten gav nævneværdige problemer for medlemsskolerne. Situationen i år kan blive anderledes. Lokaler på skoler Den primære udfordring, vi vurderer, der kan ramme aftenskolerne i Danmark, er, at der kan opstå problemer med at få adgang til de kommunale lokaler, som man har fået anvist til undervisningen. Dette kan eksempelvis ske i den situation, at ikke bare lærere på en skole, men også det tekniske og administrative personale strejker eller er lockoutet, og man er afhængig af, at en person låser op, så der er adgang til skolen og de relevante lokaler. Konkret ser vi det sådan, at aftenskolerne har fået anvist nogle lokaler, og det ændrer strejke/lockout ikke på. At låse en dør op til et lokale vurderer vi ikke kan anses for at være konfliktramt arbejde, hvorfor en anden medarbejder på eksempelvis skolen må låse op, det kan evt. være en tjenestemandsansat lærer eller skolelederen (vær eventuelt opmærksom på, at nogle skoleledere også kan strejke eller blive ramt af lockout. Har man som aftenskole nogle kommunale lokaler, eksempelvis på en skole, som man kan være i tvivl om, hvorvidt man kan få adgang til i tilfælde af strejke/lockout, så kan det være en idé at tage kontakt til de skolen, gerne skolelederen, eller andre lokaliteter på forhånd, så det bedst muligt sikres, at der er adgang til lokalerne. En anden mulighed er at rejse spørgsmålet overfor kulturforvaltningen (chefen), så de kan bidrage til at sikre, at aftenskolerne i kommunen har adgang til de anviste lokaler. Der er rigtigt mange lokale forhold, der kan spille ind, hvorfor vi opfordrer til, at man konkret overvejer, hvilken indflydelse en konflikt kan for aftenskolen. Kommunal lønudbetaling Vær eventuelt også opmærksom, hvis din aftenskole får udbetalt løn af kommunen. Det kan muligvis ske, at de kommunale medarbejdere, der står for udbetaling af tilskud eller løn til aftenskolens leder og undervisere, kan strejke eller være lockoutet.

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
9. marts 2018

Flink for mental sundhed

Vanddråber kan skabe et ocean – bare der er mange nok. Ligeså kan flinke handlinger skabe et flinkere samfund. Det handler om at gøre frivillig flinke handlinger i hverdagen, for at få folk til at reflektere over og udføre nye positive aktiviteter. Og et skridt fører til det næste. Vil du også være frivillig flink? Måske kender du online-bevægelsen Fucking Flink? Det handler om gode gerninger, hjælpsomhed og engagement. Partnerskabet ABC for mental sundhed, som DOF er en del af, er gået sammen med Fucking Flink om kampagnen Frivillig Flink. Vi samler på flinke gerninger - og du kan være med! Fra forskningen ved vi, at det at hjælpe andre er godt for den mentale sundhed. I efteråret 2017 kunne partnerskabet ABC for mental sundhed og Statens Institut for Folkesundhed offentliggøre tal, der viser, at personer, der hjælper andre, f.eks. gennem frivilligt arbejde, har næsten tre gange større sandsynlighed for høj mental sundhed end personer, der ikke gør. Tag det første skridt og hjælp andre ABC for mental sundhed vil inspirere til nye handlinger og adfærd, så vi sammen kan styrke den mentale sundhed. Derfor denne alliance med Fucking Flink, der er en online-bevægelse med en stor skare af engagerede følgere. Sammen vil vi prøve at omsætte engagement og likes på sociale medier til små, konkrete handlinger ude i den virkelige verden, og det er blevet til kampagnen ”Frivillig flink”, der skal inspirere til at tage et første lille skridt i retning af at gøre noget godt for andre. Ekstra flink lige nu Lige nu kører kampagnen, hvor vi samler på flinke gerninger. Det kan være små ting i hverdagen, hvor du giver kassedamen flødeboller, deler din paraply med en fremmed, eller spørg naboen, om hun vil ha' noget med i traileren, nu du er på vej til genbrugsstationen. Det kan også være en kop kaffe til deltagerne i aftenskolen, et ekstra smil til din kollega eller at du sørger for, at lokalet er luftet ud til næste hold. Se mere og deltag via ABC for mental sundheds Facebookside . Spred budskabet og tilmeld dig på www.idoflink.dk .  

Støtte og inspiration
7. marts 2018

Ny databeskyttelsesforordning

EU’s nye databeskyttelsesforordning har spredt en del uro blandt aftenskoler – og andre. Ikke mindst grundet en række advokater og revisorer, der har set den som en mulighed for at sælge ydelser. Men der er ingen grund til at købe dyr rådgivning. DOF har hjælp og vejledning på vej! Og vi finder det stadig vigtigt at fastslå, at DOF-skoler allerede lever op til langt størstedelen af de nye krav. Vi er i fuld gang med at lægge sidste hånd på vejledninger og skabeloner, der vil gøre det enkelt for aftenskoler at leve op til forordningen. Alt materialet bliver lagt op på hjemmesiden, så det er nemt at hente. Info- og dialogmøder Derudover inviterer vi til 4 info- og dialogmøder rundt om i landet, så alle kan komme og høre nærmere og stille spørgsmål. Møderne er lagt i forbindelse med årsmøder i 4 af DOF's regioner. Klik ind på det enkelt møde for at læse mere og tilmelding: Aarhus, 14. april Roskilde, 16. april Kolding, 18. april Aalborg, 24. april

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
6. marts 2018

Aftenskolernes Pris i 2019

Aftenskolernes Pris uddeles næste gang i 2019. AOF, DOF, FOF, Fora og LOF har igennem de senere år afholdt Aftenskolernes Pris, hvor mange gode folk fra aftenskoleverdenen er blevet hædret for deres indsats. Vi har besluttet, at vi ikke i 2018 afholder Aftenskolernes Pris, men at arrangementet igen vil løbe af stablen i anden halvdel af 2019. Det skyldes både, at vi har valgt at prioritere vores ressourcer anderledes, og at vi vil give de enkelte aftenskoler bedre tid til at igangsætte projekter, der kan blive til endnu flere kvalificerede indstillinger til Aftenskolernes Pris. Det er vores håb, at aftenskolerne i Danmark i tiden frem til næste prisfest vil gennemføre mange fremragende og anerkendelsesværdige folkeoplysende projekter og aktiviteter, så vi atter kan modtage nomineringer fra hele landet, der vidner om den vigtige opgave, aftenskolerne bidrager til, når det kommer til læring, viden og dannelse til danskerne. Vi er naturligvis altid interesserede i at høre om de spændende projekter rundt om i landet, og i de fem forbund hjælper vi gerne med presseomtale.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
31. januar 2018

Indberetning for 2017

Så er det tid for indberetning af skolens aktiviteter mm. for 2017. Indberetningsskemaer er sendt ud til alle vores medlemsskoler, og de kan også findes her på hjemmesiden, hvis du foretrækker at udfylde dem elektronisk. Fristen for indsendelse er 31. marts 2018. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter. Find indberetningskemaet i elektronisk form her (pdf) Bemærk, at der kan være problemer med at udfylde skemaet elektronisk, når du åbner det med Edge eller Explorer. Du kan istedet åbne det i Chrome eller gemme det på din computer og åbne det herfra.

Lov og ledelse | Nyt i DOF
10. januar 2018

Kom i radioen

Et nyt projekt tilbyder aftenskoler og andre at få deres foredrag og arrangementer optaget til radio og podcast. Resultatet bliver tilbudt landets 150 ikke kommercielle radioer, og skolerne får også adgang til at bruge det selv – fx på egen hjemmeside. Det er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer i Danmark (SLRTV), der af Dansk Folkeoplysnings Samråd har fået penge til projektet Den Elektroniske Folkeoplysning. I korthed går det ud på at SLRTV journalistisk dækker arrangementer over hele landet. Slutprodukterne bliver en redigeret (for støj mm.) lydoptagelse i fuld længde samt et journalistisk bearbejdet produkt i magasinlængde. Derudover vil der blive lavet podcast på en lang række platforme. Det har folkene bag projektet gode erfaringer med, hvilket blandt andet kan ses her: http://freelance-danmark.dk/podcast.htm#podcasteksempel Det hele vil blive samlet på en dertil indrettet hjemmeside. Arrangørerne af foredragene vil naturligvis blive nævnt i forbindelse med optagelserne. Planen er at projektet skal optage to arrangementer i DFS’ foreninger (herunder aftenskoler) hver måned, og derfor har de behov for gode ideer. Interesserede skal skrive forslag til mail@freelance-danmark.dk . Husk, at skrive ”DFS” samt navn på arrangement i emnefeltet.

Støtte og inspiration
5. januar 2018

Nye satser for 2018

DOF's Aftenskolehåndbog er opdateret med de nye 2018-satser for fx befordringsgodtgørelse, sygedagpenge og G-dage. G-dage, halv sats: 430 kr. G-dage, fuld sats: 860 kr. Sygedagpenge pr. time: 116,22 kr. Sygedagpenge pr. uge: 4.300 kr. Sygedagpenge pr. time (omregnet med 1,6): 185,95 kr. Kørselsgodtgørelse, høj: 3,54 kr. Kørselsgodtgørelse, lav: 1,94 kr. Fri telefon: 2.800 kr. Lokaletilskud, Haller: 266,98 kr. Lokaletilskud, Andre lokaler: 133,45 kr. Mellemkommunal refusion Undervisning, studiekr. m.m.: 9,18 kr. Deltager m/handicap: 63,75 kr. Fleksibel tilrettelsesformer: 394,19 kr. Find de opdaterede sider her: Satser - sygedagpenge, G-dage og bidrag Satser - skattemæssig (befordring) Satser - lokaletilskud, mellemkommunal refusioner

Lov og ledelse
18. december 2017

Spektrum nr 15 er udkommet

Det nyeste nummer af Spektrum har Keramikskolen i Købehavn på forsiden. I bladet kan du læse et portræt af skolen. Desuden kan du finde godt materiale til markedsføring fra projektet ABC for mental sundhed. Du kan også læse om arbejdsrefugium, samarbejde mellem skoler, ny it-supportside og meget mere ... Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

5. december 2017

Ekstraordinært ændrede lønsatser

Statens lønsatser - dermed satserne for aftenskolerne - er ekstraordinært blevet ændret pr. 1. december 2017. Satserne vil snarest blive tilrettet i DOFPro. Du finder de opdaterede satser - og en masse anden relevant viden - i Aftenskolehåndbogen .   Du kan også gå direkte til de opdaterede sider her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
13. november 2017

Pas på! Snydemails til foreninger

Pas på snydemails, der i denne tid i stigende grad sendes til foreninger. DR.dk skriver , at det danske Nationalt Cyber Crime Center siden sommer har registereret mindst 21 anmeldelser af falske mails sendt til foreninger - og flest siden oktober. Det har kostet otte foreninger mellem 26.000 og 37.000 kroner. Metoden er meget udspekuleret og har tidligere haft virksomeheder som mål, men i takt med at disse er blevet mere påpasselige, forsøger de kriminelle sig nu med foreninger. Et eksempel En forenings kasserer modtager en mail, der ser ud til at komme fra formanden. Formanden beder om, at der skal overføres et større beløb til en konto. Kassereren undrer sig, og spørger derfor formanden tilbage ved at svare på mailen, om beløbet er korrekt. Formanden bekræfter med det samme. Det hele foregår via mail på korrekt dansk og ser ud til at komme fra den mailadresse, formanden normalt sender fra. Derfor overfører kassereren til sidst pengene. Men det viser sig efterfølgende, at det ikke er formanden, men i stedet kriminelle, som kassereren har mailet med. De kriminelle har undersøgt foreningen ret grundigt - måske endda overvåget, hvordan formanden plejer at skrive. Via tekniske krumspring har de så sendt en mail, der ser ud til at være afsendt fra formandens normale adresse - selvom den faktisk er sendt fra en anden. Samtidig er denne mail indstillet således, at når man klikker 'svar', sendes en svarmail til de kriminelles mailadresse og ikke til formandens. Dermed opdager formanden ikke, at der foregår noget - og kassereren får et hurtigt svar og aner ikke uråd. Løsning Det er vigtigt, at man er sikker på, at det er den rigtige, man kommunikerer med, når der kommer anmodninger om større overførsler. Allerbedst er det, at man mødes eller taler i telefon. Men der findes eksempler på, at de kriminelle har adgang til fx formandens kalender og kan se, hvornår vedkommende er til møde. Derfor kan de insistere på, at der kun kan kommunikeres via mail. Fx "Jeg sidder lige et møde, så jeg kan ikke tage telefonen, men det er ok at overføre." I et sådant tilfælde et det bedst at vente med at overføre, til man alligevel har talt sammen. Det bør være de færreste overførsler, der kræver så hurtig ekspedition, at det ikke kan vente til alt er afklaret. Så slå koldt vand i blodet og lad dig ikke stresse af - oftest meget dygtige kriminelle - men vendt med at overføre penge eller afgive oplysninger, til du er helt sikker! Generel varsomhed I øvrigt er det altid en god idé at være varsom med behandling af mails - ikke kun som kasserer. Der findes efterhånden en lang række forskellige måder, hvorpå kriminelle forsøger at narre penge eller vitale oplysninger ud af intetanende mennesker. DOF har lavet følgende råd til god IT-sikkerhed: Lad være med at give følsomme oplysninger over Internettet – med mindre du er helt sikker på, at afsenderen er den, han giver sig ud for. Vær kritisk, når du bedømmer afsenderen (troværdig mailadresse, webadresse, korrekt sprog, ’rigtigt’ layout’ med videre). Opdater regelmæssigt browseren. Brug antivirus-program og opdater det regelmæssigt. Vær kritisk med, hvilke programmer og apps du installerer. Et program er ikke nødvendigt, blot fordi en reklame eller et popup-vindue påstår det. Slet uønskede programmer, når/hvis du opdager dem. Åbn aldrig et link eller en fil (slet ikke zip-filer eller programmer), du får tilsendt, og som du ikke er fuldstændigt sikker på. Kontakt evt. afsenderen for at kontrollere. Tag regelmæssigt backup af dine filer. Sæt ikke ukendte USB-stik, CD’er eller lignende ind i din computer. Afvis straks personer, der ringer og vil afhjælpe problemer på din computer. Læs mere i seneste Spektrum (nr 14) , hvor DOF's IT-ansvarlige, Dejan Fontana, skriver om IT-sikkerhed. Her kan du læse DGI's råd til deres foreninger om samme emne .

Lov og ledelse