Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

8. oktober 2021

Kom ind i (valg)kampen!

Den 16. november er der kommunalvalg, og det er vigtigt for folkeoplysningen i din kommune! Aftenskolerne er dybt afhængige af kommunerne – og de politikere der udstikker rammerne. Derfor er det meget vigtigt, at politikerne forstår værdien af det arbejde, aftenskolerne udfører. Kommunalvalget er en oplagt mulighed for at skaffe bedre rammer (fx lokaler og støtte), flere deltagere eller spændende partnerskaber. Coronaen viste med al tydelighed, at fællesskaber er vigtige for os alle, og heldigvis førte det til øget fokus på vores område. Lad ikke denne opmærksomhed forsvinde igen, men sørg for, at rammerne til god folkeoplysning er noget, der prioriteres i den fremtidige kommunalbestyrelse. Mulige mærkesager Det afhænger helt af din kommune og din aftenskoles interesser, hvilke emner der kan være relevante at bringe i spil, men her er nogle bud: Størrelsen på aftenskoletilskuddet Lokaletilskud Partnerskaber med kommunen Den lokale folkeoplysningspolitik Syv værktøjer Dansk Folkeoplysnings Samråd har samlet en masse gode råd og ideer på www.dfs.dk – herunder syv værktøjer, som du kan bruge for at sætte folkeoplysningen på dagsordenen: Værktøj #1 – Brug de lokale samråd Samrådene er i de fleste kommuner allerede etableret og en del af det politiske system, og derfor har de ofte en direkte adgang til politikerne. Hertil kommer, at det giver stor gennemslagskraft, når I gør noget i fællesskab frem for hver for sig. Værktøj #2 – Inviter til debat Aftenskolen er en oplagt ramme for debatarrangementer – og 10-procentspuljen er skræddersyet til det. Når I inviterer, kan I være med til at sætte rammen og styre snakken ind på mærkesager. Måske i samarbejde med andre aftenskoler eller foreninger? Værktøj #3 – Inviter på besøg Udnyt, at politikere på valg gerne vil ud og møde vælgerne. Inviter dem på besøg i jeres skole og fortæl dem om jeres mærkesager – og især gerne løsningsforslag. Værktøj #4 – Brug pressen Brug lokalpressen til at skabe synlighed. Både omkring jeres debatarrangementer, synspunkter osv. Værktøj #5 – Grib knoglen Vær ikke bange for at kontakte politikerne direkte. Fortæl om jeres udfordringer – og meget gerne også løsningsforslag. Værktøj #6 – Indgå partnerskaber Partnerskaber er en rigtig god vej til øget synlighed. Og samtidig kan partnerskaber bane vej til nye målgrupper, rammer eller måder at løse opgaver på. Måske er der nogle kommunale opgaver, som lige præcis din skole kan hjælpe med at løfte? Værktøj #7 – Etabler samarbejder Arbejd sammen med andre lokale aktører, der har samme mærkesager som jer. Det kan både være foreninger eller virksomheder. Det kan give øget synlighed – og måske endda nye udviklingsmuligheder. Du kan læse mere og finde inspiration på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside. Hjælp eller sparring Hvis du har spørgsmål, ønsker noget uddybet eller blot har behov for lidt konkret sparring, så er du velkommen til at kontakte Martin Hansen eller Henrik Christensen. Martin Hansen: mh@danskoplysning.dk – mobil 23 44 88 69 Henrik Christensen: hc@danskoplysning.dk – mobil 20 78 78 88  

Støtte og inspiration
4. oktober 2021

Tilskud til handicapbetingede udgifter i 2021

DOF har netop fået bevilget en ramme på ca. 44.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2, til brug i 2021. Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som: Befordring til og fra undervisning. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler. Tolkebistand til hørehæmmede. Tilskud til hjælperudgifter. Hvis jeres aftenskole har haft den type udgifter og ikke har fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, kan I sende en ansøgning til DOF med følgende oplysninger: Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft? Hvori bestod deltagernes handicap? Hvad har den samlede udgift været? Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift? Hvor mange deltagere drejer det sig om? Hvor meget søger I om? Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe på 25581225. Ansøgningen sendes til Kirsten Strandbygaard Knudsen på ksk@danskoplysning.dk senest fredag den 3. december 2021.

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
30. september 2021

Spektrum: Aftenskolens bestyrelse

Bestyrelsen er meget central i aftenskolen, men hvad driver de frivillige, der lader sig vælge til bestyrelserne rundt omkring? Hvorfor vælger de at bruge deres tid på det? Hvad får de retur for deres tid? Kan din skole blive bedre til at levere det, de søger - og måske dermed blive bedre til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer? Det kigger vi på i den nyeste udgave af Spektrum, hvor motivation er et nøgleord. Du kan også se billeder fra og læse om landsmødet, om aftenskolekoret Side by Side i Lydens By og om fremtidens aftenskole. Plus meget mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
22. september 2021

Ny lønsats per 1. oktober

Lønsatserne for aftenskoler bliver igen reguleret - denne gang gældende fra 1. oktober 2021. Det er tredje gang i år, satserne er ændret, men dog ikke helt så ekstraordinært, da vi i tidligere år har oplevet reguleringer 1. oktober. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

15. september 2021

Fra landsmødet

Lørdag den 11. september kunne omsider igen mødes til landsmøde. Under overskriften 'Forandring fryder' havde vi en begivenhedsrig dag med insperende oplæg, god debatter og godt selskab. På generalforsamlingen, der afholdes hvert andet år, blev Ingolf Christensen genvalgt som formand, der nu går ind i sit 23. år i hvervet. "Det er ikke – og vil aldrig være nogen selvfølge for mig – og jeg er både glad for den tillid, I har vist mig, og samtidig meget ydmyg over for de krav, der er forbundet med hvervet," skriver Ingolf i det kommende Spektrum. På årsmødet hyldede vi også en række personer med priser. Marianne Jelved og Bertel Haarder fik DOF's folkeoplysningspris for deres livslange virke for folkeoplysningeni Danmark - ikke mindst som ansvarlige ministre for området. Desuden blev Karin Lukowski udnævnt som æremedlem af DOF for sit lange virke i både apa, Aftenskolen Bevar mig vel, landsstyrelse og diverse udvalg. Eva Boxenbaum berettede om sin spændende forskning i ildsjæle og forandringer - og den efterfølgende debat gav både deltagerne og Eva en masse spændende viden og inspiration. Michael Brautsch indtog herefter scenen, og formåede i den grad at holde salen på tæerne med sin energi, humor og viden om glæde og trivsel både på jobbet og i livet i al almindelighed. Derudover var der masser af lejlighed til at erfaringsudveksle, videndele eller blot hygge sig med andre DOF'ere. Alt i alt en længe ventet og vellykket dag i Horsens. Se billeder fra dagen på DOF's Facebook-side 

14. september 2021

Jelved og Haarder modtager DOF's folkeoplysningspris

”Jeg vil langt hellere blive husket som oplysningsmand end som politiker!” Sådan sagde Bertel Haarder i en filmet takketale, da han og Marianne Jelved modtog DOF’s folkeoplysningspris på DOF’s årsmøde. Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for folkeoplysningen og det var derfor både oplagt og fuldt fortjent at Marianne Jelved og Bertel Haarder blev hædret for deres livslange virke for netop folkeoplysningen i Danmark – ikke mindst som ministre for området! Se hele Jelveds og Haarders takketale på DOF's Facebook-side

1. september 2021

Nu er det slut med Corona-restriktioner i aftenskolerne

Fra onsdag den 1. september 2021 ophæves de sektorspecifikke retningslinjer på kultur- og fritidsområdet. De bliver erstattet af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger i samfundet om smitteforebyggende adfærd. Det betyder på helt almindeligt dansk, at der ikke længere er regler og lovgivning i forbindelse med Corona-pandemien, man skal følge i aftenskolen. Man kan nu igen gennemføre al undervisningen, som man plejer, dog med almindeligt hensyn til sine medmennesker. Fra fredag dem 10. september betragtes Covid-19 ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Det er også slut med hjælpepakker til aftenskolerne Mandag den 30. august 2021 var sidste frist for indsendelse af ansøgninger til kompensation for nedlukningen i foråret. Afrapporteringen skal ske senest 30. november 2021. Der er ikke åbnet for afregning endnu. Læs mere på DOF's Coronasider

29. juni 2021

Oplysningsforbundenes Sommer- og genstartspulje

Ny pulje giver tilskud til aktiviteter, der skaber fælles oplevelser og aktiverer brugerne – altså aftenskoleaktiviteter. Dermed er puljen oplagt til at genstarte aftenskolernes aktiviteter efter nedlukningen. Der er afsat kr. 4.000.000, som skal fordeles gennem OF til aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund under OF (AOF, DOF, FOF, LOF, Fora). For skoler i DOF administreres puljen af Lars Refsing. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre. Aktiviteterne skal gennemføres fra 28. juni 2021 til og med 24. oktober 2021. Puljen kan anvendes til materialer (maksimum 15 procent af bevillingen), og må ikke anvendes til almindelig drift (fx deltagerbetaling eller løn). Der kan i udgangspunktet søges op til 50.000 kr. pr. skole. Der er to ansøgningsrunder, og første har frist allerede den 7. juli, mens den anden er 16. august - begge dage kl. 12. Læs retningslinjerne her Hent ansøgningsskema her (pdf)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
29. juni 2021

Kom til DOF's Landsmøde 2021

Under overskriften 'Forandring fryder' mødes vi lørdag den 11. september til en begivenhedsrig dag med inspiration, generalforsamling og godt selskab i dejlige rammer. I år mødes vi i Horsens, og til at fortælle om forandringer har vi inviteret to engagerede formidlere, nemlig Eva Boxenbaum og Michael Brautsch, som hver især vil fortælle os om forandringer ud fra deres forskellige perspektiver: Eva er professor og forsker i forandringer og de ildsjæle, der skaber dem. Og i selskab med Michael flytter vi fokus mere indad og ser på, hvad der skal til for at skabe et liv, der er i balance. Landsmødet begynder med generalforsamling, der afholdes i ulige år. Her skal vi høre om, hvordan det går i landsforbundet – og vi skal vælge landsformand (Bemærk, at fristen for forslag til generalforsamlingen samt forslag til formandsposten er 14. august.). I eftermiddagspausen kan du høre nærmere om DOF’s nye administrationsprogram, ASA, og om den nye version af DOF’s hjemmeside-tilbud, VuptiWeb. Og så kan du selvfølgelig møde en masse aftenskolekolleger fra andre DOF-skoler. Vel mødt til landsmøde 2021! Hent indbydelsen inkl. program (pdf) Hent tilmeldingsskema (pdf) Hent indkaldelse til generalforsamling (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
14. juni 2021

Sommerferie 2021

DOF's landssekretariat holder sommerferie i uge 28 og 29 (12. - 25. juli). I ugerne inden og efter vil enkelte medarbejdere også være på ferie, men kontor og it-support er åbne. Ved akutte it-problemer såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker alle en dejlig sommer!

Nyt i DOF