Du er her: Medlemsservice » Rabatter i DOF

Rabatter i DOF

Som medlem af DOF har du adgang til en række fordelagtige indkøbsaftaler på ting, der kan lette administrationen af din aftenskole. Desuden giver vi gerne råd og vejledning - også på områder, hvor vi ikke har en indkøbsaftale.

IT-software

Microsoft-programmer kan med fordel købes gennem DOF, der har en aftale om salg af licenser til uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis kan medlemsskoler købe en Office-pakke til omkring 25%-50% af normalprisen. Der kan evt. også anvises rabatmuligheder på andre softwareprodukter.

Salg og information: Lars Refsing

DOF har ingen aftaler om indkøb af hardware, men du kan altid ringe til en af supporterne for at få et råd om indkøb.

Information: Lars Refsing

SummaSummarum - regnskabsprogram

SummaSummarum er et Windowsbaseret regnskabsprogram udviklet af det danske firma Stone's Software. Programmet forhandles af Visma Avendo. DOF har indgået en rabataftale på et standard  abonnement, normal pris 161,25 pr. måned, gennem DOF kr. 123,75 pr. måned. Dette program indeholder mulighed for momskontering. 

Salg af SummaSummarum: Lars Refsing

Information: Jytte Andersen og Lars Refsing

Distributionsaftale vedr. adresseløse forsendelser

Dansk Oplysnings Forbund har indgået aftale om distribution af adresseløse forsendelser. Det betyder, at din skole kan husstandsomdele fx kursuskataloger til fordelagtige priser.

Information: Lars Refsing

Kopieringsaftale med CopyDan

DOF har en aftale med COPY-DAN om lovlig kopiering. Medlemsskoler kan vælge at tilslutte sig ordningen og dermed opnå mulighed for at kopiere undervisningsmateriale, samt materiale til skolens egen interne brug. Desuden må skoler dele, gemme og uploade materiale via mails, på internt drev og på intranet - men ikke på en åben hjemmeside eller lignende.

Information: Lars Refsing

Foredrag og debatter

DOF har aftale med forskellige hjemmesider/bureauer, der formidler kontakt til en lang række foredragsholdere og debattører. Bemærk, at alle aftaler indgås direkte mellem pågældende bureau og aftenskolen, så DOF er ikke part. Men vi rådgiver naturligvis gerne, hvis I har spørgsmål og lignende.

Læs mere her


 

Senest opdateret d. 30. oktober 2017