Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » OF's Lokalforeningspulje

Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OBS!

Puljen er tømt for 2019. 84 foreninger har fået støtte, og beløbet som er brugt er kr. 1.486.173,-. Puljen bliver evalueret sidst på året, så hold øje med nyheder herom i forhold til ansøgninger i 2020.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Puljen støtter initiativer, aktiviteter eller materialer, der kan medvirke til at styrke aftenskoleforeningen.

Det vil med andre ord sige, at aftenskoler kan få støtte til udvikling af undervisning og nye aktiviteter, de ansatte (undervisere, ledere og administration), bestyrelsen, frivillige eller aftenskolen som sådan. Det kunne også være støtte til indkøb af værktøj, materialer eller lignende.

Puljen udgør kr. 2,75 million om året, der uddeles til medlemsskoler i de fem landsdækkende oplysningsforbund i forhold til deres indbyrdes relative størrelse. I 2019 vil der imidlertid skulle uddeles midler fra puljen for både 2018 og 2019, altså over 5 mio. kr.

Det betyder, at puljen for DOF’s vedkommende udgør godt en fjerdedel – eller i 2019 kr. 1,46 mio. i alt.

Det kan søges til

 • Udvikling af initiativer eller aktiviteter i aftenskoleforeningen
  -  for nye målgrupper,
  -  med fokus på digitale kompetencer og digital dannelse,
  -  med fokus på samfundet, demokrati og den almene og demokratiske dannelse,
  -  der udvikler nye fællesskaber,
  -  der fremmer den fysiske og den mentale sundhed.
 • Konkret igangsættelse af initiativer eller aktiviteter i aftenskoleforeningen.
 • Foreningsudvikling og/eller bestyrelsesudvikling (arrangement, ekstern bistand m.v.).
 • Anskaffelse af materialer m.v. til brug for undervisning eller andre folkeoplysende aktiviteter.
 • Fremme af samarbejde og partnerskaber med andre organisationer og kommunen.
 • Kurser og efteruddannelse for bestyrelsesmedlemmer, ledere og undervisere.

Det er målet, at puljen skal komme mange forskellige aftenskoler til gode, og samtidig at midlerne fordeles geografisk og formålsmæssigt bredt.

Vilkår

 • Der skal opstilles et klart mål med initiativet/aktiviteten, der opfylder puljens formål om at styrke aftenskoleforeningen.
 • Midler fra puljen kan ikke anvendes til dækning af udgifter, som er afholdt, før bevillingstilsagnet er givet.
 • Der kan ikke ydes støtte til udgifter, der hører under almindelig drift (fx underviserlønninger, administration og deltagerbetaling i forbindelse med almindelige aftenskolekurser).
 • Midler fra puljen skal bruges lokalt i den eller de kommuner, aftenskolen har aktiviteter i.
 • Der kan maksimalt ansøges om 25.000 kr. pr initiativ/aktivitet.
 • Der må suppleres med støtte fra anden side.
 • En aftenskoleforening kan som udgangspunkt kun komme i betragtning med én ansøgning i hver ansøgningsrunde. En aftenskoleforening med aktivitet i flere kommuner kan dog komme i betragtning med mere end én ansøgning, såfremt initiativerne/aktiviteterne klart er placeret i forskellige kommuner.
 • Hvis en forening får del i midlerne i én ansøgningsrunde det pågældende år, vil andre foreninger få fortrinsret i følgende ansøgningsrunder det pågældende år. Dermed kan en forening tilgodeses i flere ansøgningsrunder, såfremt der er få ansøgninger, eller de indkomne ansøgninger ikke lever op til vilkårene for at opnå støtte.
 • Bevilling udbetales i én rate, når ansøgningen er godkendt.

Hvem og hvordan

Aftenskoler, der er medlem af DOF, kan ansøge puljen, ved at indsende ansøgningsskema til Lars Refsing.

Ansøgningen skal indeholde et budget med alle væsentlige udgiftsposter (budgetskabelon er inkluderet i ansøgningsskemaet).

Da puljen er opbrugt for 2019, kommer der først nye ansøgningsrunder i 2020.

Links

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 25. juni 2019