Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DOF's Musikpulje
DOF's Musikpulje - støtte til aftenskolens kor og orkestre

DOF's Musikpulje - støtte til aftenskolens kor og orkestre

Musikpuljen 2020 er åben for ansøgninger.

(Musikpuljen 2019 er brugt op, og der er derfor lukket for ansøgninger til resten af 2019.)

Aftenskolens leder kan søge Musikpuljen om tilskud til honorarudgifter til følgende:

 • Medvirkende solist(er) og/eller akkompagnatør(er) ved koncert med skolens kor/orkester
 • Ekstern instruktør/gæstedirigent eller lignende til inspirationsarrangement for og med skolens kor/orkester
 • Lydtekniker eller lignende til indspilning af CD, video eller tilsvarende med skolens kor/orkester

Bemærk: Der gives ikke tilskud til kørsel, forplejning eller til længerevarende undervisningsforløb.

Vilkår og betingelser

 1. DOF's pulje til DOF's medlemmer: Kun aftenskoler, der er medlemmer af DOF, kan søge Musikpuljen.
 2. Puljen søges af aftenskolens leder - eller evt. formanden for aftenskoleforeningen - ikke det enkelte ensemble.
 3. 'Eksterne medvirkende': Støtten gives som støtte til løn eller honorar eller til udgifter afholdt via faktura med CVR.nr.  - til eksterne medvirkende solist(er), akkompagnatør(er), lydteknikere eller gæsteinstruktør(er) - og altså ikke til ensemblets faste underviser(e) - dvs. dirigent og evt. akkompagnatør.
 4. Meddel ændringer: Der kan ikke ydes mere støtte, end der har været løn-/honorarudgifter for. Er udgifterne til de eksterne medvirkende lavere end som forventet ved ansøgning, skal dette meddeles ved afrapporteringen (se herunder).
 5. Etablerede kor/orkestre: Der kan ansøges til arrangementer for/med et eller flere af aftenskolens hold, der allerede er etableret som kor eller orkester med fortløbende undervisning; der kan således ikke søges tilskud til ’ad hoc-ensembler’, fx. åbne workshops, der sammensættes til lejligheden.
  Søges der om tilskud til et arrangement for flere ensembler, skal de øvrige ensembler også medvirke i finansieringen - og der skal vedlægges budget for dette med ansøgningen.
 6. Aftenskolens leder: Det er aftenskolens leder, der indgår aftale, skriver kontrakt og aflønner den eller de medvirkende.
 7. Tilskuddet går til aftenskolen: Støtte fra Musikpuljen kan alene udbetales til aftenskolen, ikke til koret eller orkestret.

HVOR MEGET?

Der kan maksimalt søges om kr. 5.000,- pr ansøgning, og et ensemble kan maksimalt få kr. 5.000,- i støtte pr. år.
Der er ingen begrænsning på hvor ofte, en medlemsskole kan søge puljen – men det enkelte kor eller orkester kan maksimalt bevilges ialt 5000,- årligt.
Støtten udbetales efter arrangementets afvikling, når skolens leder har udbetalt løn/honorar til den/de medvirkende.

HVORNÅR?

Der åbnes for ansøgninger 2 gange årligt:

 • fra og med 1. marts kan der søges til arrangementer og koncerter til afvikling i 2. halvår i indeværende kalenderår;
 • fra og med 1. november kan der søges til arrangementer og koncerter til afvikling i 1. halvår i det følgende kalenderår.

Først-til-mølle: Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages.

KRAV TIL MARKEDSFØRING OG AFRAPPORTERING

 1. Markedsføring: Ved koncerter og CD-indspilninger eller tilsvarende skal skolen markedsføre begivenheden (f.eks. via annoncer, Facebook, programmer, plakater).
 2. Logo: Til denne markedsføring samt på evt. CD-cover eller i video skal bruges DOF’s logo - dette hentes nederst på denne side.
 3. Gratis layout og tryk: Som en del af bevillingen yder DOF støtte til markedsføring i form af gratis layout og tryk af op til 150 programbilletter og 10 plakater.
 4. Afrapportering, dokumentation og udbetaling: Støtten kan udbetales, når arrangementet er afviklet, markedsføringen er indsendt til DOF, og den/de eksterne medvirkende har modtaget løn eller honorar.
 5. Meddel ændringer: Er udgifterne til de eksterne medvirkende lavere, end som forventet ved ansøgning, skal dette meddeles ved afrapporteringen.
 6. Afrapportering sker pr. mail til Pernille Marstrand – senest 2 måneder efter afviklet arrangement og inden 31. januar i efterfølgende kalenderår.
 7. Dokumentation: Ved koncert eller CD-/videoindspilning indsendes dokumentation for markedsføringen/produktionen i form af plakat, program, annonce, CD eller tilsvarende. Send elektronisk til Pernille Marstrand eller fysisk eksemplar pr. post til Dansk Oplysnings Forbund, Ny Østergade 7, 1., 4000 Roskilde, att. Pernille Marstrand.

NB: Indberetning til SKAT:

Det er skolens ansvar, at den eller de medvirkende solister, instruktører etc. får udbetalt det aftalte honorar, at det sker gennem aftenskolen (og ikke via evt. tredje part, f.eks. koret/orkestret), og at udbetalingen indberettes til SKAT. Der stilles ikke krav om dokumentation af dette over for DOF, men der vil lejlighedsvis kunne laves stikprøver vedrørende ovennævnte forhold.

Ansøgning

 • Ansøgning foretages af aftenskolens leder senest 4 uger inden arrangementet, og ansøger må påregne en ekspeditionstid på op til 3 uger.
 • Pengene udbetales til skolens konto senest 14 dage efter, at den ovenfor anførte tilbagemelding og evt. dokumentation er indsendt og godkendt.
 • Spørgsmål rettes på mail til Pernille Marstrand eller på telefon 65 48 32 48. 

NB! Send online via Explorer: ”Send ansøgning"-knappen forneden på skemaet virker, hvis du bruger Internet Explorer som browser. Alternativt: Gem skemaet på din pc/mac og indsend det som vedhæftning til mail.

Logo til markedsføring 

Som beskrevet ovenfor, skal støttemodtagere på al markedsføringmateriale og lignende fortælle at der er givet støtte fra DOF. Dette gøres ved at bruge dette logo:

Some description

Hjælp til download af logoer
Logoet til tryk er lavet som eps-fil, og det kræver layoutprogrammer som fx InDesign at åbne det. Bruger du en grafiker/layouter, kan du sende vedkommende et link til denne side.

Logoerne hentes ved at højreklikke på det pågældende logo (linktekst) og herefter vælge 'Gem destination som ...', hvorefter du kan vælge, hvor på din computer, det skal gemmes.

Har du behov for andre versioner/filtyper, størrelser eller andet vedrørende grafik og layout, så skriv til Kathrine Egemar

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 4. november 2019