Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DOF's Initiativpulje » Nye kommuner

Oprettelse af DOF-skoler i nye kommuner

DOF mangler stadig nogle få kommuner for at være repræsenteret i samtlige kommuner i Danmark. Derfor kan der søges om støtte til oprettelse af skoler i kommuner, hvor DOF ikke er repræsenteret.

Der kan ansøges om tilskud til opstart af en voksenundervisningsforening. Maksimum beløbet er 20.000 kr., der kan anvendes til dækning af:

  • Afholdte mødeudgifter til stiftende generalforsamling
  • PR-aktiviteter i den første sæson, herunder bl.a. fremstilling af hjemmeside, det første program, annoncering, flyers og evt. postomdeling af kursustilbud

Alle nye skoler i kommuner, hvor DOF ikke er repræsenteret, kan ansøge om tilskud. Dette gælder både allerede eksisterende DOF skoler, som ønsker at etablere en ny afdeling, og helt nye skoler, der starter folkeoplysende voksenundervisning op og bliver medlem af DOF.

Forudsætningerne for tilskuddet til nye skoler er:

  • at starttilskuddet ikke anvendes til dækning af kursisters deltagerbetaling, lærerløn eller lignende,
  • at starttilskuddet tilbagebetales til DOF, hvis skolen udmeldes af DOF og fortsætter sin drift selvstændigt eller som medlem af et andet landsdækkende oplysningsforbund inden udløbet af 3 år fra oprettelsen.

Ansøgning

Der er ingen ansøgningsfrister. Midler fra puljen kan søges løbende.
Find ansøgningsskemaet her.

Ud over ansøgningen indsendes:

  • Kopi af referat af den stiftende generalforsamling
  • Kopi af referat af bestyrelsens konstituerende møde
  • Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer
  • Anmodning om optagelse i DOF
  • Kopi af kommunens godkendelse af foreningen og eventuelt tilskudstilsagn

Ekstra bevilling

Ansøger en allerede eksisterende DOF-skole (i en anden kommune), kan der ud over starttilskuddet ydes tilskud til ekstra ledertimer for den initiativtagende DOF skoleleder (maks. 20 x ledertimeløn).

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 9. april 2019