Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DOF's Initiativpulje » DOF i navnet

Skolenavn med DOF foranstillet

Hver medlemsskole kan ansøge om et engangstilskud på kr. 5.000 til udgifter i forbindelse med navneændring, så skolen inkluderer DOF i navnet. Tilsvarende kan en nystartet medlemsskole ansøge om et engangstilskud på kr. 5.000.

Udgifterne kan omfatte udarbejdelse af logo, layout af brochure, brevpapir, hjemmeside m.v. samt lokale annoncer i telefonbøger, lokalpresse m.v. Kontakt DOF’s sekretariat, som vil være behjælpelig hermed.

Udgifterne skal ikke dokumenteres, men medlemsskolen skal indsende kopi af materiale (program, annoncer etc.) med navnet/det nye navn til DOF's sekretariat.

DOF kan indgå i en medlemsskoles navn under følgende betingelser:

 • Såfremt DOF indgår i skolenavnet, skal DOF stå foranstillet.
 • DOF kan ikke efterfølges af bindestreg i navnet.
 • Der vil blive lagt vægt på, at skolenavne ikke virker misvisende i forhold til virksomheden og i forhold til andre DOF skoler.
 • I tvivlstilfælde kan ansøgningen forelægges landsstyrelsen.


Godkendelse af navnekombinationer

 • DOF + tidligere skolenavn
  Kan umiddelbart godkendes af sekretariatet.
 • DOF + nyt skolenavn
  Kan umiddelbart godkendes af sekretariatet.
 • DOF + stednavn (sogn, by, kommune, region eller geografisk område)
  Dette kan kun benyttes, hvis der samtidig tilføjes en benævnelse for virksomheden fx aftenskole, fritidsskole, oplysningsforbund etc.
  Kan umiddelbart godkendes af sekretariatet.
 • DOF + andre betegnelser
  Her vil der blive lagt vægt på, at navnet opfylder de generelle krav om ikke at være misvisende i forhold til virksomheden og i forhold til andre DOF skoler.
  Kan umiddelbart godkendes af sekretariatet.

Ansøgning

Der er ingen ansøgningsfrister. Midler fra puljen kan søges løbende. 
Find ansøgningsskemaet her.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 10. oktober 2016