Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DOF's Initiativpulje » DOF i navnet

Skolenavn med DOF foranstillet

Hver medlemsskole kan ansøge om et engangstilskud på kr. 5.000 til udgifter i forbindelse med navneændring, så skolen inkluderer DOF i navnet. Tilsvarende kan en nystartet medlemsskole ansøge om et engangstilskud på kr. 5.000.

Udgifterne kan omfatte udarbejdelse af logo, layout af brochure, brevpapir, hjemmeside m.v. samt lokale annoncer i telefonbøger, lokalpresse m.v. Kontakt DOF’s sekretariat, som vil være behjælpelig hermed.

Udgifterne skal ikke dokumenteres, men medlemsskolen skal indsende kopi af materiale (program, annoncer etc.) med navnet/det nye navn til DOF's sekretariat.

DOF kan indgå i en medlemsskoles navn under følgende betingelser:

 • Såfremt DOF indgår i skolenavnet, skal DOF stå foranstillet.
 • DOF kan ikke efterfølges af bindestreg i navnet.
 • Der vil blive lagt vægt på, at skolenavne ikke virker misvisende i forhold til virksomheden og i forhold til andre DOF skoler.
 • I tvivlstilfælde kan ansøgningen forelægges landsstyrelsen.


Godkendelse af navnekombinationer

 • DOF + tidligere skolenavn
  Kan umiddelbart godkendes af sekretariatet.
 • DOF + nyt skolenavn
  Kan umiddelbart godkendes af sekretariatet.
 • DOF + stednavn (sogn, by, kommune, region eller geografisk område)
  Dette kan kun benyttes, hvis der samtidig tilføjes en benævnelse for virksomheden fx aftenskole, fritidsskole, oplysningsforbund etc.
  Kan umiddelbart godkendes af sekretariatet.
 • DOF + andre betegnelser
  Her vil der blive lagt vægt på, at navnet opfylder de generelle krav om ikke at være misvisende i forhold til virksomheden og i forhold til andre DOF skoler.
  Kan umiddelbart godkendes af sekretariatet.

Ansøgning

Der er ingen ansøgningsfrister. Midler fra puljen kan søges løbende. 
Find ansøgningsskemaet her.

Senest opdateret d. 10. oktober 2016