Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DOF's Initiativpulje

DOF's Initiativpulje

Under Initiativpuljen kan DOF's medlemsskoler ansøge om tilskud til:

1. Udviklingsinitiativer

2. Oprettelse af skoler i kommuner, hvor DOF ikke er repræsenteret

Der er ingen ansøgningsfrister. Midler fra puljen kan søges løbende. 

Find ansøgningsskemaerne her.

Bevillinger udbetales i 2 rater. Den sidste rate udgør 10 % af bevillingen, og den udbetales, når revideret regnskab og rapport er modtaget.

For tilskud indtil 20.000 kr. skal regnskab for projektet underskrives af leder og bestyrelsesformand for at udløse restbevilling.

For tilskud over 20.000 kr. skal der fremsendes et projektregnskab med revisionspåtegning og underskrevet af lederen. DOF forbeholder sig ret til at indkalde bilag til regnskabet.

Alle forlængelser/forsinkelser i forbindelse med projektperioden skal ansøges hos sekretariatet. I tilfælde af manglende afrapportering og/eller godkendt regnskab vil sekretariatet sende en rykkerskrivelse. Hvis denne rykkerskrivelse ikke fører til aflevering af det manglende inden for 14 dage, bortfalder det fulde tilskud, og pengene skal tilbagebetales til DOF med det samme.

Eventuelle tvivlspørgsmål forelægges forretningsudvalget

Yderligere oplysning om Initiativpuljen ved henvendelse til Lars Refsing. 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 26. marts 2019