Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DFS' udviklingspulje

Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspulje

Da DOF er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), har vi adgang til at søge DFS's udviklingspulje til lokal folkeoplysning. Puljen skal ansøges af landsforbundet, men kan bruges i lokale udviklingsprojekter. Kontakt os, hvis I er interesseret i at søge denne pulje.

Om udviklingspuljen
 

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af de DFS-medlemsorganisationer (nationalt niveau) der:

  • Har været fuldt medlem af DFS i to år på ansøgningstidspunktet.
  • Ikke modtager egne udviklingsmidler fra ministeriet, dvs. alle undtagen Foreningen af Folkehøjskoler, Efterskoleforeningen og Frie Fagskoler.

Kriterier

Der gives støtte til:

  • Projekter, der udvikler og afprøver nye metoder eller nye organiseringsformer.
  • Projekter, der udvikler viden om nye metoder eller nye organisationsformer.
  • Projekter, der udbreder nye metoder eller former i egen/egne organisationer, gerne på basis af resultaterne fra et andet projekt under Projektpuljen eller Udviklingspuljen. Max. 1/3 af puljen kan gå til denne type projekter. Der vil blive lagt vægt på projekter, der gennemføres i et samarbejde mellem flere af DFS’ medlemsorganisationer.  

Kriterier i øvrigt

  • Projekter der vil kunne komme folkeoplysningen som helhed til gode vil blive prioriteret.
  • Projekter med et perspektiv, der rækker ud over selve projektperioden vil blive prioriteret.
  • DFS’ bestyrelse kan fastsætte særlige emner, målgrupper eller andet, der ønskes fremmet. I så fald prioriteres projekter, der imødekommer det formål.
  • Aktiviteten skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde, dvs. at der skal være sammenhæng mellem formål, budget og plan for gennemførelse.
  • Projektet skal  gennemføres inden for ministeriets frist.

Læs mere på DFS' hjemmeside.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 10. december 2015