Du er her: Medlemsservice » Møder i DOF

Årsmøde i DOF Region Nordjylland

Skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i Region Nordjylland inviteres til årsmøde
Tirsdag d. 24. april kl. 17.30 - 21.00

Program:
17.30  Velkomst og spisning

18.30  Årsmøde 2018 i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionskredsbestyrelsens beretning
4. Økonomi: Regnskab 2017 og budget 2018
5. Indkomne forslag
6. Valg af  2 regionskredsbestyrelsesmedlemmer
På valg: Erik Ramberg Steen og Tove Larsen. Begge modtager genvalg
7. Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmer
På valg: Erik Ramberg Steen og Tove Larsen, Begge modtager genvalg
8. Valg af 1. og 2. suppleant til regionskredsbestyrelsen
På valg: Jens Andreas Jakobsen og Lars Peter Petersen. Begge modtager genvalg
9. Eventuelt

19.30 Folkeoplysning i aftenskolen v/ Anders Dahl
Folkeoplysning er grundstenen i aftenskolen, hvor vi forstår af fortiden og fortolker i nutiden. I 2015 blev der udviklet et kursus, hvis formål er, at give undervisere i aftenskolen et stærkere pædagogisk og folkeoplysende ståsted. Kurset bliver i 2018 relanceret i en nyfortolkning, som er endnu mere anvendelig for alle undervisere i aftenskolen.
 Anders Dahl, som til dagligt underviser på Sind Skolerne i Aalborg, vil fortælle om og give eksempler på kurset og hvad det kan bruges til, og så inviterer vi til drøftelse af, hvordan du kan styrke undervisningen i din aftenskole.
 
21.00 Tak for i aften

Vel mødt!
Mogens Pilgaard
Regionskredsformand


Tid: Tirsdag d. 24. april 2018, kl. 17.30-21.00

Sted: Huset i Hasserisgade, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

Tilmelding:
Senest tirsdag den 10. april 2018 ved at klikke nedenfor eller ved at sende en mail mærket
”Region Nord, møde 18952” til LR@danskoplysning.dk

Forslag skal være formand Mogens Pilgaard i hænde senest 14 dage før mødet (10. april). Kan indsendes på mogens.pilgaard@live.aftenskolerne.dk

Skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i Region Nordjylland inviteres til årsmøde
Tirsdag d. 24. april kl. 17.30 - 21.00

Program:
17.30  Velkomst og spisning

18.30  Årsmøde 2018 i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionskredsbestyrelsens beretning
4. Økonomi: Regnskab 2017 og budget 2018
5. Indkomne forslag
6. Valg af  2 regionskredsbestyrelsesmedlemmer
På valg: Erik Ramberg Steen og Tove Larsen. Begge modtager genvalg
7. Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmer
På valg: Erik Ramberg Steen og Tove Larsen, Begge modtager genvalg
8. Valg af 1. og 2. suppleant til regionskredsbestyrelsen
På valg: Jens Andreas Jakobsen og Lars Peter Petersen. Begge modtager genvalg
9. Eventuelt

19.30 Folkeoplysning i aftenskolen v/ Anders Dahl
Folkeoplysning er grundstenen i aftenskolen, hvor vi forstår af fortiden og fortolker i nutiden. I 2015 blev der udviklet et kursus, hvis formål er, at give undervisere i aftenskolen et stærkere pædagogisk og folkeoplysende ståsted. Kurset bliver i 2018 relanceret i en nyfortolkning, som er endnu mere anvendelig for alle undervisere i aftenskolen.
 Anders Dahl, som til dagligt underviser på Sind Skolerne i Aalborg, vil fortælle om og give eksempler på kurset og hvad det kan bruges til, og så inviterer vi til drøftelse af, hvordan du kan styrke undervisningen i din aftenskole.
 
21.00 Tak for i aften

Vel mødt!
Mogens Pilgaard
Regionskredsformand


Tid: Tirsdag d. 24. april 2018, kl. 17.30-21.00

Sted: Huset i Hasserisgade, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

Tilmelding:
Senest tirsdag den 10. april 2018 ved at klikke nedenfor eller ved at sende en mail mærket
”Region Nord, møde 18952” til LR@danskoplysning.dk

Forslag skal være formand Mogens Pilgaard i hænde senest 14 dage før mødet (10. april). Kan indsendes på mogens.pilgaard@live.aftenskolerne.dk


Info

Holdnummer: 18952
Status: Afsluttet
Første møde: 24-04-2018 17:30
Mødegange: 1
Lektioner: 4
Undervisere:
Priser:
Gratis DKK 0,00

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale Sted
24-04-2018 17:30 24-04-2018 21:00 3,50 Mødelokale Huset i Hasserisgade
  • Start: 24-04-2018 17:30
    Slut: 24-04-2018 21:00
    Lektioner: 3,50
    Lokale: Mødelokale
    Sted: Huset i Hasserisgade

Underviser

Find vej

Adresse:
Huset i Hasserisgade
(Mødelokale)
Hasserisgade 10
9000 Aalborg