Du er her: Medlemsservice » Møder i DOF

Møder

Navn Start Sted  
Årsmøde i DOF Region Syddanmark - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer Ledige pladser 19‑08‑2020 15:00 Kolding Uddannelsescenter
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Program

15.00 Velkomst og kaffe

Derefter årsmøde 2020 i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionskredsbestyrelsens beretning
4. Økonomi: Regnskab 2019 og budget 2020
5. Indkomne forslag
6. Valg af 2 regionskredsbestyrelsesmedlemmer. På valg er Jan Korsbek Olsen og Finn Jensen
7. Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmer. På valg er Jan Korsbek Olsen og Finn Jensen
8. Valg af 1. og 2. suppleant til regionskredsbestyrelsen. På valg er Tenna Aamann
9. Eventuelt

16.00 Nyt fra DOF v/Henrik Christensen og derefter udveksling af erfaringer fra tiden med nedlukning på grund af Corona

17.00 Tak for i dag

Tid: Onsdag d. 19. august 2020 kl. 15.00-17.00

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Tilmelding: Senest onsdag den 12. august 2020 ved at klikke nedenfor eller ved at sende en mail mærket ”Region Syd, årsmøde 20931” til LR@danskoplysning.dk

Forslag indsendes til regionskredsformand Lisbeth Lunding senest 14 dage før mødet (5. august) på lisbeth@paarupaftenskole.dk.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:20931
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:19-08-2020 15:00
Mødegange:1
Lektioner:2
Undervisere:
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00
Årsmøde i DOF Region Midtjylland - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer Ledige pladser 25‑08‑2020 18:00 MarselisborgCentret, Århus
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Program

18.00  Velkomst og spisning

19.00  Årsmøde 2020 i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionskredsbestyrelsens beretning
4. Økonomi: Regnskab 2019 og budget 2020
5. Indkomne forslag
6. Valg af 2 regionskredsbestyrelsesmedlem. På valg: Ingrid Ellehammer Hauge og Lene Kjellerup
7. Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmer. På valg: Ingrid Ellehammer Hauge og Lene Kjellerup
8. Valg af 1. og 2. suppleant til regionskredsbestyrelsen. På valg: Rune Riismøller og Svend Erik Mikkelsen
9. Eventuelt

20.00  Aktuelt i DOF v/ Henrik Christensen. Seneste nyt fra landsorganisationen.

20.30  Tak for i aften

Vel mødt!

Regionskredsbestyrelsen i DOF Region Midt

Tid: Tirsdag d. 25. august 2020, kl. 18.00-20.30

Sted: Marselisborg Centret, bygning 8, 1. sal, P. P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C

Tilmelding: Senest tirsdag den 18. august 2020 ved at klikke nedenfor eller ved at sende en mail mærket ”Region Midt, møde 20942” til LR@danskoplysning.dk

Forslag indsendes til regionskredsformand Børge Jensen senest 14 dage før mødet (11. august) på borge@aftenskolerne.dk.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:20942
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:25-08-2020 18:00
Mødegange:1
Lektioner:2
Undervisere:
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00
Årsmøde i DOF Region Hovedstaden - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer Ledige pladser 12‑08‑2020 18:00 Kofoeds Skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

DOF Region Hovedstaden inviterer hermed alle DOF-skoler i regionen til årsmøde i henhold til DOF’s vedtægter.

PROGRAM:

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 19.00 Årsmøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regionskredsbestyrelsens beretning
4. Økonomi
5. Indkomne forslag
6. Valg af regionskredsformand – kun ulige år.
7. Valg af øvrige landsstyrelsesmedlemmer – kun ulige år.
8. Valg af 6 regionskredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Kirsten Kaas, Julia Gubareva, Johanna Gadgaard, Ulrik Schou, Ole Meldgaard + 1 vakant plads.
9. Valg af 1. og 2. suppleant til Landsstyrelsen (valg for 1 år). Skal vælges blandt regionskredsbestyrelsens medlemmer. (I 2019: Ulrik Schou 1. suppleant og Kirsten Kaas 2. suppleant)
10. Valg af 1. og 2. suppleant til Regionskredsbestyrelsen (valg for 1 år). (I 2019: Astrid Buch Hansen 1. suppleant + 2. suppleant vakant).
11. Evt.


DOF’s vedtægter kan ses ved klik på dette link: DOF’s vedtægter

Vi glæder os til at se rigtig mange skoleledere og bestyrelsesmedlemmer!

Jean Becker
Formand for DOF regionskredsbestyrelse Hovedstaden

Tid Den 12. august 2020 kl. 18.00 til kl. 21.00

Sted Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, København S

Tilmelding Senest 3. august 2020 ved at klikke nedenfor, ved at ringe til tlf: 70 20 60 20 eller ved at sende en mail mærket "Region Hovedstaden, Årsmøde 20912" til LR@danskoplysning.dk

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:20912
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:12-08-2020 18:00
Mødegange:1
Lektioner:2
Undervisere:
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00
Årsmøde i DOF Region Sjælland - for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer Ledige pladser 24‑08‑2020 18:00 DOF, Roskilde
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Program:

18.00   Velkomst og et let aftenmåltid
19.00   Kort nyt fra DOF ved sekretariatsleder Henrik Christensen
19.30   Årsmøde 2020 inkl. kaffe og kage i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Henrik Christensen
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Martin Hansen
3. Regionskredsbestyrelsens beretning
4. Økonomi
5. Indkomne forslag
6. Valg af regionskredsformand = landsstyrelsesmedlem (kun i ulige år)
Kirsten Ærø er først på valg i 2021.
7. Valg af øvrigt landsstyrelsesmedlem = regionskredsbestyrelsesmedlem (kun i ulige år)
Mogens Pedersen er først på valg i 2021
8. Valg af regionskredsbestyrelsesmedlem
(ulige år) Tormod Jørgensen er først på valg i 2021
(lige år) Karen Jensen og Leif Jespersen modtager begge gerne genvalg
9. Valg af første- og andensuppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmerne
Leif Jespersen (1.) og Karen Jensen (2.) er på valg og modtager gerne genvalg
10. Valg af første- og andensuppleant til regionskredsbestyrelsen
Begge er vakante. Margarita Jensen stiller op.
11. Eventuelt

20.30   Tak for i dag

Regionskredsbestyrelsen opfordrer skolerne i regionen til at opstille kandidater til posterne både som formand og regionskredsbestyrelsesmedlem. Er man forhindret I at møde frem, men er interesseret i at stille op, kan man sende en fuldmagt til formand Kirsten Ærø på kirsten@naestvedaftenskole.dk.

Vel mødt!
Regionskredsbestyrelsen i DOF Region Sjælland

Tid:
Mandag d. 24. august 2020, kl. 18.00 - 20.30

Sted:
DOF, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde

Tilmelding:
Senest mandag den 17. august 2020 via tilmeldingsknap nedenfor eller ved at sende en mail mærket ”Region Sjælland, møde 20922” til LR@danskoplysning.dk

Forslag skal være formand Kirsten Ærø i hænde senest 14 dage før mødet (10. august). Kan indsendes på: kirsten@naestvedaftenskole.dk

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:20922
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:24-08-2020 18:00
Mødegange:1
Lektioner:2
Undervisere:
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00