Sådan fungerer DOF's lønkørsel

Sådan fungerer DOF's lønkørsel

Lønnen anvises fra foreningens egen bankkonto til lærernes bankkonti og er altid til disposition den sidste hverdag i måneden.

Der skal udfyldes en blanket til OverførselsService. Denne blanket fremsendes af DOF, så snart vi har modtaget skolens CVR.nr. samt reg .nr./kontonummer på den konto, hvorfra løn, skat m.m. skal hæves.

DOF skal have oplysninger på alle lønmodtagere (se vedhæftede fil "læreropl.pdf').

Hver måned skal der indberettes cpr.nr. samt antal timer på de personer, der skal have løn udbetalt (se Lønindberetningsskema under 'Skemaer'). Skemaet skal indsendes forud for hver lønkørsel.

Skolen modtager hver måned en kopi af samtlige lønsedler, bogføringsliste og udbetalingsliste. Lønsedlerne bliver sendt til de enkeltes e-boks. Hvis der er personer, der ikke bruger e-boks og har brug for en lønseddel i papirudgave, er det skolen selv, der må fremsende den.

Hver måned indsendes A-skat og AM-bidrag til betaling, også via OverførselsService. Det fremgår af bogføringslisten, hvor meget der bliver trukket i A-skat og AM-bidrag fra skolens konto.

Feriepenge samt ATP-bidrag bliver afregnet hvert kvartal. Der bliver sendt liste over, hvor meget der indberettes til Feriekonto, samt hvad der bliver betalt i ATP.

Alt vedr. løn indberettes til e-lndkomst.

Det er vigtigt, at skolen ved hver udbetaling tjekker, at alle beløb bliver hævet fra skolens konto. DOF får ikke besked, hvis noget går galt i betalingen.

Hvis skolen bruger DOFPro, så trækker vi alle oplysninger (læreroplysninger+ lønindberetning) direkte fra systemet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får gjort lønnen klar via DOFPro, så skal du kontakte Martin Michel, tlf. 70 20 69 78.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022