Kurser for ledere, bestyrelsesmedl. og adm. medarb

I nedenstående finder du kurser målrettet skoleledere, bestyrelsesmedlemmer samt administrative medarbejdere.

Kurser målrettet undervisere finder du hér under topmenuen DOF Underviser. Udover kurser vil man på DOF Underviser-siden også kunne finde faktuelle oplysninger, information om projekter og tiltag mv., der har særlig relevans for undervisere på en DOF medlemsskole.

Navn Start Sted Underviser Holdnr  
VuptiWeb 8 workshop 25‑05‑2022 København Ledige pladser Kathrine Egemar 22243
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Alle skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere, hvis aftenskole har fået en skabelon i det nye VuptiWeb 8.

Mål & indhold

Vi vil gennemgå systemet for at se, hvad man kan, og lære hvordan det bruges.
Vi vil se på forskellige sider lavet i det nye system, for at finde inspiration til netop din side.

Efter gennemgangen vil hver enkelt kursist arbejde videre med egen side og få hjælp og sparring af underviseren ved behov.

OBS! Medbring egen bærbar computer.

Instruktører
Kathrine Egemar, Grafiker og Webkonsulent hos DOF

Tid
Onsdag den 25. maj, kl. 10-13
 
Sted
København - lokale oplyses senere

Pris
Gratis. Tilmelding dog nødvendig!

Tilmeldingsfrist
Mandag den 16. maj

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et gebyr på 400 kr.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22243
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:25-05-2022 10:00
Mødegange:1
Lektioner:3
Undervisere: Kathrine Egemar
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00
Dynamics finans - Regnskabsprogram tilknyttet ASA 02‑06‑2022 København Ledige pladser Jokum Brink Mønsted 22245
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Dette kursus er målrettet skoleledere, bestyrelsesmedlemmer eller administrative medarbejdere, der har deltaget i kurset ”ASA for begyndere”, og som vil gøre brug af det tilknyttede regnskabsprogram. Det er et krav, at du har kendskab til regnskab og bogføring.

Mål og indhold
På dette kursus vil du få en grundlæggende introduktion til at arbejde i økonomisystemet.

1. Fra ASA til Dynamics finans – hvordan hænger ASA og og Dynamics finans sammen i forhold til fakturering, kreditering, betalinger og løn.
2. Grundlæggende finansopsætning
    a. Kontoplan
    b. Regnskabsperioder  
3. Indlæsning af FIK-filer
4. Bogføring i finanskladder
5. Finansrapporter (balance, detaljeret råbalance, siden finansposter).
6. Oprette debitor (uden om ASA).
7. Oprette og bogføre salgsfaktura (uden om ASA)
8. Årsregnskabsafslutning (Nulstilling af resultatopgørelse)
9. Udligninger
    a. Efterudligning 
    b. Ompostering af betalinger mellem to debitorer.

OBS: Du bedes medbringe egen bærbar PC (med minimum Windows 10)

Instruktør
Jokum Brink Mønsted, Senior Product Manager Capto A/S

Tid
Torsdag den 2. juni, kl. 10-15

Sted
København - lokale oplyses senere

Tilmeldingsfrist
Onsdag den 18. maj 2022

Pris
Gratis for deltagere tilknyttet DOF medlemsskoler.
Tilmelding dog nødvendig!
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et udeblivelsesgebyr på 400kr.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22245
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:02-06-2022 10:00
Mødegange:1
Lektioner:5
Undervisere: Jokum Brink Mønsted
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00
Lov & administration af aftenskolen 04‑11‑2022 Hotel Trinity, Fredericia Ledige pladser Anne Refsgaard 22103
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Kurset henvender sig til kommende, nye og allerede fungerende aftenskoleledere, administrative medarbejdere og skolebestyrelsesmedlemmer.

Mål & Indhold
Dette kursus tager udgangspunkt i den daglige ledelse og administration af aftenskolen, og tilrettelægges med henblik på at give deltagerne grundlæggende forudsætninger for at drive en aftenskole.

Kurset består af oplæg om og opgaver i lov og bekendtgørelse, herunder foreningsstruktur og -vedtægter, regnskab og revisionsbestemmelser, lokaler, deltageradministration, anvendelse af tilskudstilsagn herunder 10 %- puljen. Desuden arbejdes der med løn- og ansættelsesvilkår.

Efter kurset vil du have mulighed for at aftale et online-møde med Anne Refsgaard eller Kirsten Knudsen, hvor din aftenskolekommunes retningslinjer på området drøftes.

Instruktører
Jytte Andersen, DOF
Kirsten Knudsen, DOF
Anne Refsgaard, DOF
samt andre DOF-konsulenter ad hoc

Tid
Fredag den 4. november 2022, kl. 15.00 til
lørdag den 5. november 2022, kl. 16.00

Sted
Trinity Hotel og Konferencecenter
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Pris
Kr. 500 pr. person inklusive enkeltværelse og forplejning

Tilmeldingsfrist 
Fredag den 2. september 2022

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: regnr.: 7118 kontonr.: 0001628463.
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 4 uger før kursets start.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22103
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:04-11-2022 15:00
Mødegange:2
Lektioner:11
Undervisere: Jytte Andersen
M. fl.
Anne Refsgaard
Kirsten Knudsen
Priser:
Medlem af DOF DKK 500,00
Excel - grundkursus 15‑09‑2022 Aalborg Ledige pladser Anja Pagh 22244
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere

Mål og indhold
Regnearksprogrammet Excel ligger på de flestes computer, og er et meget anvendeligt program i aftenskolesammenhæng, men hvordan er det nu lige man bruger det?
Dette kursus giver dig et indblik i programmets grundprincipper, og du lærer det bl.a. gennem simple og praktiske øvelser. Kurset har fokus på den praktiske brug af Excel, som kan lette dit arbejde med og håndtering af tal og økonomi.

På kurset vil du få en grundlæggende viden om:
- Den grundlæggende opbygning
- Formatering af Excelarket
- De hyppigst anvendte funktioner og formler – herunder sortering/filtrering, organisering af ark og celler mv.
- Gængse genvejstaster
- Opbygning af simple beregninger og budgetter
- Håndtering af store datamængder

OBS! Medbring egen bærbar computer med installeret Excel (det anbefales ikke at have en version ældre end 2013)

Instruktør Anja Pagh

Anja er til daglig økonomiansvarlig for Sind Daghøjskole og Lille Skole for Voksne i Aalborg – og har været ansat her siden oktober 2017. Herudover er hun ansat som censor på økonomi og administrationsuddannelserne på Aalborg Handelsskole, og har været det igennem 14 år. Anja er uddannet HD i Regnskab og Økonomistyring fra Syddansk Universitet suppleret med fagmoduler på MBA på Aarhus Universitet.
Anja bruger Excel dagligt ifm sit arbejde, og ved hvor meget det letter mange arbejdsgange, hvis man har kendskab til alle de gængse funktioner.

Tid
Torsdag den 15. september 2022, kl. 10-15
 
Sted
Aalborg - lokale oplyses senere

Pris 250 kr. for deltagere tilknyttet en DOF medlemsskole
        1000 kr. for andre

Tilmeldingsfrist
Onsdag den 31. august 2022

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et gebyr på 400 kr.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22244
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:15-09-2022 10:00
Mødegange:1
Lektioner:5
Undervisere: Anja Pagh
Priser:
Medlem af DOF DKK 250,00
Ikke medlem DKK 1.000,00
Markedsfør din aftenskole på Facebook 09‑06‑2022 Aalborg Ledige pladser Adam Bindslev 22241
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Alle skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, administrative medarbejdere og andre, der søger indblik i kommunikation via sociale medier og markedsføring af deres aftenskole.

OBS: Denne workshop er målrettet deltagere, der har intet eller kun begrænset kendskab til de grundlæggende sidefunktioner og markedsføringsmuligheder på Facebook.

Mål & indhold
Facebook har gennem de sidste år udviklet sig til at blive en hjørnesten i kommunikationen og markedsføringen på internettet. I denne workshop kommer du til at opbygge en Facebook-side til din aftenskole - helt fra bunden. Hermed vil du have en platform for kommunikation og markedsføring af skolen.
Workshoppen fokuserer både på det rent tekniske i oprettelse, opbygning og administration af Facebooksiden og på det indholdsmæssige. Her vil vi se på hvilke typer af indhold, der får mest opmærksomhed, og hvordan man skaber engagement overfor sine brugere.

Indhold på dagen:
• Facebook – kort intro
• Strategiske overvejelser før oprettelse af side
• Profiler og sider
• Oprettelse af en side på Facebook og tilknytning af administratorer
• Opbygning af målgruppe / ”synes godt om”-tilkendegivelser
• Godt indhold og engagement
• Multimedie – billeder og video
• Konkurrencer
• Sammenhæng med aftenskolens hjemmeside
• Annoncering - remarketing og deciderede annoncer

Når dagen er slut, vil du have oprettet en side til aftenskolen og være klar til at bruge den til at markedsføre.

OBS: Medbring egen bærbar

Underviser
Adam Bindslev
Adam Bindslev arbejder til dagligt som e-learning-udvikler for Forlaget Edutasia og timelærer for VIA University. Gennem de sidste 20 år har han
specialiseret sig i menneskets møde med teknologien, og den måde vi som mennesker, organisationer og virksomheder kan bruge teknologien til
kommunikation, oplysning, læring og markedsføring. Han har udviklet e-learning-moduler om blandt andet sociale medier, ledelse, kreativ IT og
meget mere. Han underviser i ledelse og kommunikation og fungerer som konceptudvikler i organisationer, der har brug for at formidle viden gennem digitale medier. Adam er desuden en af værterne på podcasten ”Datasnak” fra SAMDATA/HK

Tid
Torsdag den 9. juni 2022, kl. 10.00-16.00

Sted
Aalborg - lokale oplyses senere

Pris
400,- kr for deltagere tilknyttet en DOF medlemsskole
1600,- for andre

Tilmeldingsfrist
Mandag den 23. maj 2022

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: regnr.: 7118, kontonr. 0001628463
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22241
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:09-06-2022 10:00
Mødegange:1
Lektioner:6
Undervisere: Adam Bindslev
Priser:
Medlem af DOF DKK 400,00
Ikke medlem DKK 1.600,00
VuptiWeb 8 workshop 01‑06‑2022 MarselisborgCentret, Århus Ledige pladser Kathrine Egemar 22234
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Alle skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere, hvis aftenskole har fået en skabelon i det nye VuptiWeb 8.

Mål & indhold

Vi vil gennemgå systemet for at se, hvad man kan, og lære hvordan det bruges.
Vi vil se på forskellige sider lavet i det nye system, for at finde inspiration til netop din side.

Efter gennemgangen vil hver enkelt kursist arbejde videre med egen side og få hjælp og sparring af underviseren ved behov.

OBS! Medbring egen bærbar computer.

Instruktører
Kathrine Egemar, Grafiker og Webkonsulent hos DOF

Tid
Onsdag den 1. juni, kl. 10-13
 
Sted
MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Århus C - lokale 1

Pris
Gratis. Tilmelding dog nødvendig!

Tilmeldingsfrist
Tirsdag den 17. maj

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et gebyr på 400 kr.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22234
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:01-06-2022 10:00
Mødegange:1
Lektioner:3
Undervisere: Kathrine Egemar
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00
Instagramkursus (online) 10‑06‑2022 Online-kursus Ledige pladser Anne Billing 22246
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, administrative medarbejdere og andre, som allerede administrerer en Instagramprofil for aftenskolen eller som påtænker at gøre det
 
Mål & indhold
Går du rundt med følelsen af, at du endnu ikke helt har knækket koden til Instagram? Eller måske overvejer du at komme i gang, men er i tvivl om, hvordan du bruger mediet kommercielt. Så er dette Instagram-kursus lige noget for dig.

Instagram er i 2022 et af de hastigst voksende sociale medier, og når kursusdagen er omme, ved du alt hvad du skal vide, for at komme flyvende fra start med Instagram (eller bare lette igen, hvis du endnu ikke har foldet vingerne helt ud).

-Få strammet din profil op med relevante oplysninger og det rigtige Call to Action.
-Læg en strategi for dit indhold, og hvordan du kombinerer opslag og Stories optimalt.
-Få en introduktion til annoncering på Instagram og lær, hvordan du rammer din målgruppe.
-Tips, tricks og apps, du ikke kan undvære.

OBS: Du skal til kurset bruge opladt smartphone eller tablet (med installeret Instagram) ved siden af den computer, som du følger med i kurset på.

På kurset vil Social Media-ekspert Anne Billing give indblik i, hvordan du kan bruge Instagram som et powerfuldt redskab i din markedsføring. Du får redskab til at profilere din virksomhed optimalt, samt til at nå ud og til endnu flere potentielle kunder.

Underviser
Anne Billing
Anne Billing har en baggrund indenfor e-commerce og mere end 15 års erfaring med online markedsføring. Hun har tidligere drevet egen webshop og har desuden arbejdet for interesseorganisationen FDIH som onlineansvarlig i 7 år. Siden 2015 har Anne som selvstændig konsulent rådgivet, undervist og hjulpet adskillige små og mellemstore virksomheder med at blive synlige og få kunder fra især Facebook, Instagram og Google. Ud over rådgivning varetager hun også annoncering på Facebook og Instagram for mere end 40 forskellige virksomheder.

Tid
Fredag den 10. juni 2022, kl. 9-14

Sted
Online via Zoom (du får et link tilsendt forud for kurset)

Pris
350,- kr for deltagere tilknyttet en DOF medlemsskole
1400,- kr for andre

Tilmeldingsfrist
Torsdag den 26. maj 2022

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: regnr.: 7118, kontonr. 0001628463
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves i tillæg til kursusgebyret et udeblivelsesgebyr på 400 kr.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22246
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:10-06-2022 09:00
Mødegange:1
Lektioner:5
Undervisere: Anne Billing
Priser:
Medlem af DOF DKK 350,00
Ikke medlem DKK 1.400,00
Annoncering i Facebook - for øvede (online) 17‑06‑2022 Online-kursus Ledige pladser Anne Billing 22247
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe: Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere, der er øvede annoncører på aftenskolens Facebook-side og har arbejdet med Facebooks annonceværktøj. Det anbefales at have deltaget i "Annoncering på Facebook - for begyndere" eller tilsvarende.

Mål og indhold:

Annoncering på Facebooks platforme kan virke ekstremt komplekst, og som annoncør har du brug for at vide, hvad der virker, og hvor du spilder din tid og dine penge.

På dette kursus vil du få mulighed for at få genopfrisket hvordan du…:
• opsætter de korrekte målgrupper og rammer dem, som du vil
• opbygger annoncer, som får brugerne til at klikke videre
• præcist ved, hvad du kan bruge din annoncering på Facebook til (og hvad du ikke kan bruge den til), så du rammer rigtigt og hurtigere ser resultater

Du vil også blive introduceret til Facebooks Pixel, og hvordan den kan bruges til retargeting af dem, der allerede har besøgt din hjemmeside.

Kurset vil kontinuerligt veksle mellem teori og praksis.

OBS: Du skal inden kurset sikre, at du har administratorrettigheder på virksomhedens annoncekonto og Facebookside.

Dagens program:

9:00 Velkomst
Formiddagens program:
- Repetition af basics
- Facebook anno 2022 – Muligheder og udfordringer
ØVELSE + kaffepause
- Spørgsmål til øvelsen
- Retargeting med og uden Facebookpixlen
- Interaktive annoncer og karruseller
ØVELSE + frokostpause
Eftermiddag:
- Opsamling på videoannoncer
- Spørgsmål
- Bonus: Flotte fuldskærmsoplevelser

Underviser
Anne Billing
Anne Billing har en baggrund indenfor e-commerce og mere end 15 års erfaring med online markedsføring. Hun har tidligere drevet egen webshop og har desuden arbejdet for interesseorganisationen FDIH som onlineansvarlig i 7 år. Siden 2015 har Anne som selvstændig konsulent rådgivet, undervist og hjulpet adskillige små og mellemstore virksomheder med at blive synlige og få kunder fra især Facebook, Instagram og Google. Ud over rådgivning varetager hun også annoncering på Facebook og Instagram for mere end 40 forskellige virksomheder.

Tid
Fredag den 17. juni 2022, kl. 9-15

Sted Kurset afholdes på platformen Zoom. Du vil inden kurset modtage en vejledning og link til kurset

Pris
350,- kr. for deltagere tilknyttet en DOF medlemsskole
1400,- kr. for andre

Tilmeldingsfrist
Torsdag den 2. juni 2022

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: regnr.: 7118, kontonr. 0001628463
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves i tillæg til kursusgebyret et udeblivelsesgebyr på 400 kr.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22247
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:17-06-2022 09:00
Mødegange:1
Lektioner:6
Undervisere: Anne Billing
Priser:
Medlem af DOF DKK 350,00
Ikke medlem DKK 1.400,00
Lær at lave nyhedsbreve med MailChimp 14‑09‑2022 Trekantområdet (sted oplyses senere) Ledige pladser Jens Griebel 22239
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og/eller administrative medarbejdere, som laver eller overvejer at lave nyhedsbreve, og som ønsker at bruge gratisprogrammet MailChimp

Mål og indhold
MailChimp er et online nyhedsbrevssystem, der både er brugervenligt og økonomisk overkommeligt (det er gratis op til 2000 modtagere), og som du kan lave flotte, enkle nyhedsbreve i.

Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil holde kontakten til eksisterende kursister, men som mangler at mestre værktøjet til at få budskabet sendt hurtigt, effektivt og korrekt.

Kursets formål er at gøre den almindelige bruger i stand til at oprette lister og segmentere dem efter forskellige faktorer, vælge en e-mail skabelon og tilrette den efter egne præferencer, indsætte indhold i nyhedsbrevet og til sidst udgive nyhedsbrevet.

Teoretisk og praktisk gennemgang af systemet: 

  • -Hvad koster det at anvende MailChimp? 
  • -Hvordan administrerer man sin liste over abonnenter?
  • -Hvordan importere man medlemmer til sin liste?
  • -Hvordan kan man differentiere sin liste, så man sender relevante nyheder ud til de rigtige? 
  • -Opsætning af tilmeldingsformularer og andet. 
  • -Valg af e-mail skabelon. 
  • -Tilretning af skabelon og sætte grafik og tekst ind. 
  • -Gemme custom template (skabelon) til senere brug. 
  • -Udsending af færdigt nyhedsbrev. 
  • -Analyse af det enkelte nyhedsbrevs effekt.

 

Kurset afvikles ved at instruktøren fortæller og viser så meget som muligt live i MailChimp. Der er altså fokus på praktisk demonstration, og du vil sideløbende arbejde med din egen MailChimp opsætning.

OBS: Medbring egen bærbar computer

Underviser Jens Griebel
Konsulent ved Griebel&Co og rådgiver/udvikler bag adskillige danske websites og MailChimp-løsninger.
 
Tid  Onsdag den 14. september 2022, kl. 9.30-15.30

Sted Trekantområdet - lokale oplyses senere

Pris Kr. 350,- for deltagere tilknyttet DOF medlemsskoler
       Kr. 1400,- for andre

Tilmeldingsfrist Tirsdag den 16. august 2022

Tilmelding og betaling
Benyt tilmeldingsknap forneden eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding.
Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr. 7118, kontonr. 0001628463
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et udeblivelsesgebyr på 400 kr. i tillæg til selve kursusgebyret.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:22239
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:14-09-2022 09:30
Mødegange:1
Lektioner:6
Undervisere: Jens Griebel
Priser:
Medlem af DOF DKK 350,00
Ikke medlem DKK 1.400,00