Virksomhedsstrategi og handlingsplan

Vi tager udgangspunkt i en klassisk strategimodel:

1. Mission – Hvorfor er vi her? (formål)
2. Vision – Hvad vil vi opnå?
3. Værdier – Hvad er kendetegnende for os?
4. Strategi – Hvad sætter vi fokus på og hvad skal vi nå?
5. Handlingsplan – Hvad og hvordan gør vi konkret?

En aftenskole er en forening men også en virksomhed. Når det gælder fordeling af tilskud, sker det på markedsvilkår. Derfor bliver aftenskolen også nødt til at tænke som en virksomhed. Vi kan udvikle en ny eller opdatere en eksisterende virksomhedsstrategi for aftenskolen. Det kan tage udgangspunkt i analyser af forskellige interessenter, som på en eller anden måde har betydning for aftenskolen. Vi kan kigge på styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) og lægge en plan på dette grundlag. Vi kan igangsætte arbejdet med en konkret forretningsmodel. 

Alle aftenskoler kan have gavn af at lave en virksomhedsstrategi, uanset hvor stor man er, og hvor omfattende ens virksomhed er. Processen bliver tilrettelagt så den passer til den enkelte aftenskole.

Formålet er at sikre, at der er klar retning på arbejdet, og at alle er involverede.

Formen er med dialog og gerne gruppearbejde. Undervejs kan der suppleres med forskellige analyser, som er med til at skabe en god og brugbar handlingsplan, der skal sikre, at målet bliver nået.

Tidsrammen fra 4 timer

Udvalgte værktøjer

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 7. oktober 2021