Du er her: Medlemsservice » Konsulentydelser » Rollefordeling i bestyrelsen

Rollefordeling i bestyrelsen

Som mennesker er vi forskellige både i vores personlighed og i vores motivation. Hvem består I af i jeres aftenskole, og hvordan har det betydning for den måde, I arbejder og samarbejder på? Med udgangspunkt i Ichak Adizes 4 ledelsestyper tester vi bestyrelsens medlemmer og analyserer potentialerne i jeres sammensætning. Udgangspunktet er, at den enkelte person ikke er lige stærk i alle roller, og at alle roller skal være til stede for at få et team til at fungere optimalt. Hvordan er jeres bestyrelse?

Formålet er at gøre bestyrelsen bevidst om, hvem I er som team, og forstå hinandens reaktionsmønstre, således at I bedst udnytter den enkeltes potentiale og energi.

Formen vil bestå af en simpel test og efterfølgende refleksion over hvordan det kan bruges konstruktivt, og hvilket ændringer, der måske skal ske. Det er vigtigt at alle i bestyrelsen deltager.

Tidsrammen er 3-4 timer.

Senest opdateret d. 16. august 2017