Hovedhjørnestene i bestyrelsesarbejdet

Vi tager fat på det basale i aftenskolearbejdet, nemlig foreningens 

  • idégrundlag
  • organisering
  • kursusudbud
  • markedsføring
  • økonomi
  • ansættelsespolitik
  • udvikling

da disse er hovedhjørnestene i bestyrelsens arbejde, men hvordan griber man det an i praksis?

Formålet er at belyse og gå i detaljen med de udfordringer din skole har lige nu, i relation til det lovgrundlag, der arbejdes på.

Formen er dialogbaseret, men indrettes efter den enkelte skoles behov.

Tidsrammen er 2-4 timer.

Udvalgte værktøjer

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022