Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Ved smittetilfælde

Ved smittetilfælde

Forberedelse før smitten opstår

DOF anbefaler at alle aftenskoler udarbejder en beredskabsplan, så man er forberedt, hvis der skulle opstå smitte blandt en eller flere deltagere og medarbejdere.

Beredskabsplanens væsentligste formål er at sikre klar kommunikation og undgå forvirring, og bør indeholde anvisninger til, hvordan aftenskolen handler i tilfælde af smitte.

Sørg for at der inden holdstart er kommunikeret til alle medarbejdere og deltagere både om forholdsregler for at undgå smitte, samt at aftenskolen skal have besked så hurtigt som muligt, hvis man konstaterer smitte.

Bemærk

Hvis aftenskolen har overholdt alle regler med afstand og hygiejne, vil deltagerne og underviseren på et hold med en smittet person ikke blive betragtet som nære kontakter, og vil derfor ikke blive kontaktet via den officielle kontaktopsporing. Det er op til aftenskolen selv at lave sine forholdsregler og sikre kommunikationen.

Forslag til plan hvis smitten rammer aftenskolen

Kommunikation om smitte

Aftenskolen bør informere alle deltagere og undervisere på det eller de hold, der har været i kontakt med en person, der er konstateret smittet. Afhængigt af situationen vil der blive foretaget kontaktopsporing via sundhedsmyndighederne. Se under materialer nedenfor.

Bemærk, at det ikke er tilladt at nævne den smittedes navn, medmindre vedkommende har givet samtykke.

Eksempel på informationsbrev til deltagerne (word)

Handling ved smitte

Det kommer an på den konkrete situation, om det anbefales at et hold nedlukkes eller ej, samt hvilken kommunikation, der skal ud til deltagerne. 

  • Ved ét smittetilfælde skal de nære kontakter hjemsendes og testes jf. reglerne for test af nære kontakter. Øvrige deltagere kan fortsætte med den fysiske undervisning og skal fortsætte forebyggelse af smittespredning ved afstands- og hygiejnereglerne og i øvrigt holde øje med, om man får symptomer. 
  • Ved flere smittetilfælde, som kan tyde på smittespredning, kan aftenskolen kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for råd og vejledning.
  • Smitteperioden er fra 48 timer før man får symptomer og til 48 timer efter symptomerne er ophørt. For smittede uden symptomer er smitteperioden fra 48 timer før positiv test (påvist Covid-19) til 7 symptomfrie dage efter testen. 

Hvis alle retningslinjer mod smittespredning er overholdt, er det ikke påkrævet, at holdet lukkes, men der skal sikres rengøring af lokale og redskaber efter retningslinjerne. Det er op til aftenskolen selv at formulere sin politik på området.

HUSK at du altid kan kontakte os i DOF for en snak eller sparring, hvis du får brug for det. Vores erfaring er, at det er godt at få talt håndteringen af situationen igennem inden man handler. 

I gang igen

Deltagere, som er testet positiv for Covid-19, må tidligst komme tilbage til den fysiske undervisning, når de har være symptomfri i 48 timer.

Nære kontakter til smittede må komme tilbage til undervisningen når 1. test er negativ (ikke påvist Covid-19) og man samtidig er symptomfri - også selvom man afventer 2. test. Man bør i den situation have ekstra fokus på smitteforebyggelse herunder hygiejne og afstand

Sundhedsstyrelsens anbefaling af testning af alle i klassen/holdet én gang ud fra et forsigtighedsprincip gælder som udgangspunkt ikke for voksne, da man forventer, at voksne er i stand til at overholde afstands- og hygiejnekrav. Er man i tvivl om hvorvidt afstands- og hygiejnekrav har været overholdt, bør man dog lade alle på holdet teste, inden den fysiske undervisning kan fortsætte. Testen kan tidligst foretages 4 dage efter, at man har været sammen med den smittede.

Har man ikke overholdt retningslinjerne (afstandskrav mv.) betragtes man som nær kontakt og skal følge vejledningen herfor. Se under materialer nedenfor.

Undervisning under nedlukning

En coronasmittet deltager kan være årsag til at lukke et hold ned fysisk, men det behøver ikke nødvendigvis forhindre at undervisningen fortsætter. For at undgå aflysninger anbefaler DOF, at skolen, så vidt det er muligt, fortsætter undervisningen online. Derved får deltagerne stadig undervisning og læreren sikres sin løn.

For at der ikke opstår tvister omkring dette anbefaler DOF, at skolen skriver det i sine retningslinjer og lærerkontrakter. Man kan evt. lade sig inspirere af følgende tekst:

I tilfælde af at et hold må lukkes ned på grund af corona, fortsætter undervisningen online, såfremt dette er teknisk muligt. Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej. Tilbydes man onlineundervisning bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning. Nedlukning eller aflysning af andre årsager end corona følger de almindelige regler.

Materialer

Ofte stillede spørgsmål (Bemærk, at der skelnes mellem børn og voksne i nogle sammenhænge)

Hold dig orienteret om Sundhedsstyrelsens materialer, der kan hentes og medsendes, når du informerer deltagere og medarbejdere om forholdsregler. Her er et lille udpluk:

Når du er smittet med coronavirus (19. august 2020)

Til dig, der er nær kontakt til person, der er testet positiv for ny coronavirus (24. november 2020)

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 idagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser  (17. september 2020)

Opdatering pr. 25. august handler primært om en nærmere definition af nære kontakter. 

Opdatering pr. 17. september er en præcisering af at anbefaling af test ud fra forsigtighedsprincip ikke gælder for voksne Læs om opdateringen her

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 1. december 2020