Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Ved smitte og lokal nedlukning
Print Friendly and PDF

Ved smitte og lokal nedlukning

Lokal nedlukning

Myndighederne kan lukke et område helt ned på sogneniveau, hvis der er for høj smitte. Hvis det sker, vil også aftenskolen skulle lukke sine aktiviteter i området, uanset om man har smittede i aftenskolen.

Læs mere her

Forberedelse før smitten opstår

DOF anbefaler at alle aftenskoler udarbejder en beredskabsplan, så man er forberedt, hvis der skulle opstå smitte blandt en eller flere deltagere og medarbejdere.

Beredskabsplanens væsentligste formål er at sikre klar kommunikation og undgå forvirring, og bør indeholde anvisninger til, hvordan aftenskolen handler i tilfælde af smitte.

Sørg for at der inden holdstart er kommunikeret til alle medarbejdere og deltagere både om forholdsregler for at undgå smitte, samt at aftenskolen skal have besked så hurtigt som muligt, hvis man konstaterer smitte.

Forslag til plan hvis smitten rammer aftenskolen

Kommunikation om smitte

Aftenskolen bør informere alle deltagere og undervisere på det eller de hold, der har været i kontakt med en person, der er konstateret smittet. Afhængigt af situationen kan der også blive foretaget kontaktopsporing via sundhedsmyndighederne. 

Bemærk, at det ikke er tilladt at nævne den smittedes navn, medmindre vedkommende har givet samtykke.

Handling ved smitte

Det kommer an på den konkrete situation, om det anbefales at et hold nedlukkes eller ej, samt hvilken kommunikation, der skal ud til deltagerne. Læs her om at være nær kontakt eller anden kontakt. 

Hvis alle retningslinjer mod smittespredning er overholdt, er det ikke påkrævet, at holdet lukkes, men der bør sikres rengøring af lokale og redskaber efter retningslinjerne. Det er op til aftenskolen selv at formulere sin politik på området. Det er vigtigt også at følge de generelle og eventuelle lokale retningslinjer og nedlukninger. 

HUSK at du altid kan kontakte os i DOF for en snak eller sparring, hvis du får brug for det. Vores erfaring er, at det er godt at få talt håndteringen af situationen igennem inden man handler. 

I gang igen

Deltagere, som er testet positiv for Covid-19, skal følge sundhedsmyndighedernes vejledning, som findes her

Fortsat undervisning

En coronasmittet deltager kan være årsag til at lukke et hold ned fysisk, men det behøver ikke nødvendigvis forhindre at undervisningen fortsætter. For at undgå aflysninger anbefaler DOF, at skolen, så vidt det er muligt, fortsætter undervisningen online. Derved får deltagerne stadig undervisning og læreren sikres sin løn.

For at der ikke opstår tvister omkring dette anbefaler DOF, at skolen skriver det i sine retningslinjer og lærerkontrakter. Man kan evt. lade sig inspirere af følgende tekst:

I tilfælde af at et hold må lukkes ned på grund af corona, fortsætter undervisningen online, såfremt dette er teknisk muligt. Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej. Tilbydes man onlineundervisning bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning. Nedlukning eller aflysning af andre årsager end corona følger de almindelige regler.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 5. maj 2021