Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Undervisernes ret til løn ved aflysning

Undervisernes ret til løn ved aflysning

Lovbestemt

En underviser i aftenskolen har krav på løn for planlagt undervisning, der aflyses med mindre end en uges varsel. Hvis undervisningen aflyses med mere end en uges varsel, har underviseren ikke krav på løn.

Hvis undervisningen aflyses i en længere periode f.eks. sæsonen ud, vil underviseren få løn for den første uges planlagte undervisning fra tidspunktet for aflysningen, og herefter vil undervisere, der er medlem af en a-kasse, kunne få dagpenge eller supplerende dagpenge.

En underviser får kun løn for gennemført undervisning.

  • Udskudt undervisning/erstatningsundervisning lønnes helt normalt, på det tidspunkt hvor undervisningen gennemføres, og deltagerne har ikke krav på kompensation.
  • Ved nedlagte hold gennemføres undervisningen ikke, underviseren opsiges efter gældende regler i kontrakten og deltageren har krav på kompensation.

Hvis der står andre specifikke rettigheder i underviserens ansættelseskontrakt, så er det selvfølgelig dette, som er gældende. Skolen må gerne selv beslutte at stille underviserne bedre, end de er stillet jævnfør loven (bort set fra lønsatsen i lønbekendtgørelsen). Man skal dog være opmærksom på, at ekstraudgiften hertil helt er skolens og at det ikke er tilskudsberettiget.

Særlige aftaler under coronakrisen

I den aktuelle situation er der indført forskellige hjælpepakker og der foregår stadig forskellige forhandlinger. Hjælpepakkerne ændrer ikke på undervisernes rettigheder, men kan i visse situationer hjælpe aftenskolen økonomisk til ekstraordinært at kunne udbetale løn for aflyst undervisning. Det forudsætter naturligvis at skolens økonomi kan bære det, da der ingen indtægter er fra hverken deltagerbetaling eller tilskud. Skolen skal derfor bruge af egne opsparede midler, og samtidig sikre, at der også er en arbejdsplads efter krisen.

Ønsker aftenskolen at gøre brug af de særlige regler kan man pt. vælge en af de nedenstående muligheder:

Hvis aftenskolen vælger at sende underviseren hjem med løn, kan der søges kompensation fra lønkompensationsordningen. Se mere her: lønkompensationsordningen 

Nogle kommuner har besluttet, at aftenskolerne undtagelsesvis kan anvende tilskud til planlagt men aflyst undervisning, der ikke kan erstattes senere. Der kan dog ikke bruges af dette tilskud, hvis man søger lønkompensationsordningen. Læs mere om tilskud her.

Ved begge modeller vil deltagerne, jævnfør deres forbrugerrettigheder, fortsat have ret til kompensation for ikke gennemført undervisning. 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 30. marts 2020