Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Retningslinjer » Tips og erfaringer

Tips og erfaringer

Det er vigtigt, at ledelsen i aftenskolen sætter sig grundigt ind i de gældende retningslinjer, og får dem omsat til til en praksis, der er tilpasset de lokale forhold og målgrupper. Find link til de opdaterede retningslinjer her.

Som supplement til retningslinjerne har vi indsamlet en række tips fra DOF-skolerne, på de erfaringsmøder vi har holdt i perioden.

Nedenfor kan du se generelle erfaringer og specifikke erfaringer indenfor fag i skolekøkken eller bassin samt korundervisning. 

Generelle erfaringer

 • Den ekstra rengøring og løbende afspritning, der er behov for i øjeblikket, er svær at nå mellem holdene, derfor er det en god ide, at både underviser og deltagere tager del i den. Lige så vel som man altid gør rent i skolekøkkenet og fejer i håndarbejdslokalet, kan man gøre det til et fælles ansvar, at der er sprittet af inden næste hold (og undervejs i undervisningen).
 • God udluftning er godt.
 • Sørg for håndsprit til underviserne, udenfor undervisningslokalet og inde i lokalet. Håndsprit inde i lokalet bliver erfaringsmæssigt brugt oftere og i løbet af undervisningen.
 • Underviseren kan anvende mundbind eller visir, hvis man skal tæt på en deltager. 
 • Lav en plan for hvordan afstandskravet kan overholdes i undervisningslokalet og i omklædningsrum
 • Nedgang i tilmeldingerne kan skyldes nervøsitet ved at melde sig til et langt kursus, som måske bliver aflyst halvvejs. Nogle skoler har i sådanne tilfælde gode erfaringer med udbyde flere på hinanden følgende kurser med et kortere forløb. 
 • Færre deltagere kan resultere i højere deltagerbetaling pr. lektion. Kortere kursusforløb eller mulighed for ratebetaling kan hjælpe nogle af deltagerne i forhold til betaling. 

Særligt om skolekøkken

 • Opdel holdet i grupper og bliv i grupper under hele kurset
 • Inddel køkkenet i arbejdszoner og hav faste pladser
 • Lad ikke redskaber gå videre til en medkursist, medmindre redskabet er vasket eller afsprittet.
 • Udnævn en bordformand, der står for borddækning og opskænkning

Særligt om bassinundervisning

 • Undgå så vidt muligt at bruge redskaber.
 • Hvis der alligevel bruges redskaber, er det bedste råd at de rengøres med vand og sæbe og skrubbes med en børste. Rådet er givet af Statens Serum Institut (tlf. 32683268).
 • Kig på antallet af omklædningsrum og fordel dem hensigtsmæssigt i forhold til holdenes sammensætning (hvis det er muligt).
 • Etabler en byttezone i bassinlokalet, hvor et hold kan holde sig klar til at gå i bassinet.

Særligt om korundervisning

 • Organisér ankomst på forskellige tidspunkter, så myldretid undgås
 • Print selv og medbring egne noder
 • Syng i samme retning, og lav fast opstilling i forskudte rækker fremfor halvbue
 • Overvej om det er muligt at øve udenfor - stadig med afstand.
 • Afprøv undervisningsformer i mindre grupper og brug afstandskravet som en mulighed for at øve andre teknikker.
 • Afsøg muligheder for at låne større lokaler i lokalmiljøet (kirker, virksomheder, institutioner m.fl.)

DOF anbefaler 

DOF anbefaler at aftenskoler går sammen om at skabe de bedst mulige betingelser for undervisningen. Derfor opfordrer vi til at bruge de lokale samråd og stå sammen på tværs af forbund om at få de bedst mulige betingelser, herunder adgang til offentlige lokaler og rengøring.

 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 25. september 2020