Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Retningslinjer » Organisering af undervisningen

Organisering af undervisningen

På denne side har vi samlet nogle eksempler på praktisk håndtering af undervisningen i aftenskolen ud fra de givne regler og retningslinjer. 

Særligt for kor og orkestre

Undervisning

Kor og orkestre kan vælge at tilrettelægge undervisningen efter retningslinjerne for kulturarrangementer med siddende publikum, hvor forsamlingsloftet er 500. Det kræver, at alle deltagere placeres siddende med den krævede afstand til alle sider (mindst 2 meter for kor) og med front mod underviseren under hele forløbet. Underviseren skal blive på sin plads, men må dog gerne stå op. Der skal bruges mundbind eller visir, så snart man forlader sin plads. Man må gå på toilettet, og man må kortvarigt hente forplejning, men skal derefter returnere til sin plads. I pauserne skal man stadig blive siddende på sin plads, medmindre man går helt ud. Går man udenfor skal man være opmærksom på at forsamlingsloftet på 10 personer i så fald træder i kraft.

Koncerter

Ved koncerter er det koret eller orkestret, som er på scenen, og derfor træder det lille forsamlingsloft i kraft, så der højst må være 10 personer på scenen f.eks. 9 korsangere og en dirigent. Dette gælder uanset, om man står op eller sidder ned. Såfremt afstands- og pladskravet kan overholdes, må der være op til 500 til stede (aktører, publikum og personale inklusive).

Særligt for voksen-barn-hold

Hvis undervisningen er målrettet børn, gælder forsamlingsloftet på 50 personer og omfatter børn og det antal voksne, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Det kan f.eks. være babysvømning eller babyrytmik.

Hvis undervisningen er målrettet voksne, gælder forsamlingsloftet på 10 personer. Det kan f.eks. være efterfødselshold eller madlavningshold for flere generationer.

Opdeling af hold i et eller flere lokaler

Forsamlingsloftet på 10 gælder for det enkelte hold. Store hold kan derfor adskilles i flere mindre, selvstændige hold på max. 10 inklusive underviser. Dette kræver, at der er en underviser på hvert hold.

Hvis der er flere hold til stede i det samme lokale, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem holdene, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med et tydeligt ingen-mands-land imellem hvert hold.

Definition af en fast plads

Ved aktiviteter, hvor der er flere end 10 til stede skal deltagerne sidde på faste pladser. Det betyder, at man ikke må flytte sig ud over at gå på toilettet eller kortvarigt hente forplejning. En fast plads kan både være en bænk, en stol eller en måtte på gulvet. Kravet er, at man bliver siddende på sin plads og har front vendt imod en scene eller lignende. 

Foredrag, debatarrangementer, generalforsamlinger og lignende

Til arrangementer og undervisning hvor publikum eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede. Det betyder, at der kan afholdes foredrag, debatter og større møder. Man skal dog være opmærksom på, at er man flere end 10 i lokalet, skal man sidde på sin plads fra man kommer til man går. Man må gå på toilettet og man må hente forplejning, som herefter skal indtages på egen plads. Alle skal have front fremad mod den aktivitet, som foregår.

Hvis der skal debatteres eller tales fra salen, må man ikke bruge vandremikrofoner, så der skal tænkes i kreative løsninger. Bed deltagerne om at sende sms’er med deres spørgsmål, lav elektroniske meningstilkendegivelser f.eks. med Kahoot!, invitér et diskussionspanel på scenen...

Praktiske løsninger i hverdagen

Man kan fint bede deltagerne om at bidrage med den ekstra rengøring og afspritning, der skal ske mellem hvert hold. Lige så vel som man altid gør rent i skolekøkkenet og fejer i håndarbejdslokalet, kan man gøre det til et fælles ansvar, at der er sprittet af inden næste hold (og undervejs i undervisningen)

Tydelig placering af håndsprit både i og uden for lokalet øger brugen af dette.

Når deltagerne skal ud og ind af undervisningslokaler og omklædningsrum kan det være nødvendigt at lave trafikregulering med f.eks. ensretning, rundkørsler og myldretidsregulering.

Tilbage til retningslinjer

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 2. december 2020