Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Retningslinjer » Ansvar i aftenskolen
Print Friendly and PDF

Ansvar i aftenskolen

Aftenskolerne har pligt til at iværksætte de nødvendige tiltag for at leve op til de gældende retningslinjer forårsaget af Covid-19.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har det overordnede ansvar for at aftenskolens information og praksis overholder gældende restriktioner og retningslinjer. Det indebærer at man skal:

 • Sørge for tydelig skiltning om krav om Coronapas
 • Skilte om det maksimale deltagerantal i lokalerne
 • Skilte om brug af værnemidler
 • Kommunikere tydeligt om om rengøring og hygiejnekrav
 • Stille de nødvendige midler til rådighed for at medarbejderne kan overholde retningslinjer
 • Iværksætte den nødvendige rengøring

Coronapas

Det er ledelsens ansvar at iværksætte en handlingsplan for, hvordan aftenskolen kan kontrollere deltagernes Coronapas og ID, så medarbejderne ved, hvordan de skal håndtere det. Se mere her

Aftenskolen skal sørge for at der er skiltet med krav om coronapas ved indgangen til lokalerne. Hvis lokalerne også bruges af andre, er det ejeren (kommunen i visse tilfælde), der skal sørge for skiltningen.

Krav til skiltning og kontrol af Coronapas finder du her

Plakater og andre informationsmaterialer finder du her

Ledelsen skal sikre arbejdsmiljøet og bør derfor i samarbejde med undervisere og andre medarbejdere sikre en god test-rutine, da der ikke er krav om Coronapas for medarbejdere. God håndtering i forhold til forebyggelse mod coronasmitte på arbejdspladsen er en del af den forpligtelse, man har i forhold til et godt arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen, det gælder også medarbejdere. Læs om corona og arbejdsmiljø her. 

Medarbejderansvar

Medarbejderne spiller en stor rolle for aftenskolens muligheder for at overholde retningslinjerne. Medarbejdere har pligt til at medvirke til at skabe et sikkert arbejdsmiljø og skal derfor:

 • Deltage i kontrol af Coronapas og ID ved undervisningens start
 • Afvise deltagere uden gyldigt Coronapas
 • Anvende de lovpligtige værnemidler, der stilles til rådighed af ledelsen
 • Være behjælpelige med at sikre deltagernes overholdelse af retningslinjerne
 • Orientere ledelsen om smitte
 • Overholde aftaler omkring egen testning

Det er vigtigt, at medarbejderne samarbejder med ledelsen om hvordan kontrol af Coronapas og eventuel afvisning af deltagere kan foregå bedst muligt.

Deltageransvar

Det er deltagerens ansvar at fremvise Coronapas, når det er påkrævet.

Derudover skal deltagerne:

 • Efterleve skiltning og anvisninger på aftenskolen
 • Vurdere om det er forsvarligt at deltage (ud fra egen sundhedstilstand)
 • Anskaffe og anvende de lovpligtige værnemidler
 • Orientere ledelsen (eller underviseren) om smitte

Deltagere, der nægter at overholde kravene, kan afvises. Det er ledelsen, der afgør, om der ligger en troværdig grund til ikke at være testet eller vaccineret, og om aftenskolen vil acceptere deltagelse uden test eller vaccination.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 6. maj 2021