Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Kommunale tilskud

Kommunale tilskud

På baggrund af den særlige hjælpepakke til blandt andet aftenskoler har Kulturministeren udsendt et brev til kommunerne med en række anbefalinger til anvendelse af de kommunale tilskud. Se brevet her

DOF har, sammen med Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF), også rettet henvendelse til kommunerne, med opfordring til at understøtte aftenskolerne. OF's brev til kommunerne.

DOF anbefaler, at skolerne samarbejder i de lokale aftenskolesamråd, holder sig orienteret om de kommunale tiltage og er i dialog med egen kommune omkring reglerne for tilskud i perioden 9. marts - 8. august 2020 på de områder, som Kulturministeren anbefaler, og som OF's brev uddyber.

  1. At udbetalingen af tilskuddene fremrykkes
  2. At der kan anvendes kommunale tilskud til løn for planlagt men ikke gennemført undervisning (helt aflyst undervisning)
  3. At der udbetales lokaletilskud til aflyst undervisning, hvis skolerne ikke kan undgå lokaleudgiften
  4. At der kan anvendes kommunale tilskud til den almindelige undervisning, der i perioden gennemføres som fjernundervisning

Bemærk særligt til punkt 4 at der ikke er tale om at lave mere fleksibelt tilrettelagt undervisning, men om at almindelig undervisning kan gennemføres med normale lønsatser og tilskudsbrøker og registreres sådan, når der skal laves tilskudsregnskab for 2020. 

Løntilskud

Under normale omstændigheder kan der udelukkende anvendes tilskud til løn til undervisere, hvis:

1. der er afholdt undervisning
2. der er tale om aflysning med mindre end 1 uges varsel fra skolens side

Den vedtagne hjælpepakke til aftenskoler ændrer dette, ved at aftenskolerne i perioden 9. marts - 8. august 2020 får mulighed for at anvende det kommunale tilskud til lærer- og lederløn for planlagt men ikke gennemført undervisning. 

Lokaletilskud

Den vedtagne hjælpepakke til aftenskoler betyder, at kommunerne fortsat kan udbetale lokaletilskud til aftenskolernes undervisning, selvom den er aflyst i perioden 9. marts - 8. august 2020.

Ved aflyst undervisning kan der alligevel være grund til at se på kontrakten for leje af lokale.

Hvis undervisningen foregår i kommunale lokaler, bør der ikke være problemer, da kommunale lokaler stilles til rådighed vederlagsfrit. 

Hvis undervisningen foregår i lejede lokaler, skal man kigge på vilkårene i lejekontrakten og finde ud af, om man kan undgå at betale lokaleleje for den aflyste/udsatte undervisning. Tal med udlejer. 

Hvis undervisningen foregår i egne lokaler eller i lejede lokaler med en kontrakt, som ikke umiddelbart kan opsiges, er det en fast udgift, og man kan undersøge mulighederne i en af hjælpepakkerne

Hjælpepakker

Ved brug af de forskellige hjælpepakker vil aftenskolen kunne opnå nogen grad af økonomisk dækning til løn, lokaler og andre udgifter ved at en del af den manglende/tilbagebetalte deltagerbetaling bliver kompenseret. Læs om de aktuelle hjælpepakker her. 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 3. august 2020