Kommunale tilskud

Muligheden for at kommunerne fortsat kan yde tilskud til den aflyste undervisning mv. er forlænget til 31. juli 2021. 

Hyrdebreve fra ministeren

Regeringen vedtog i marts 2020 en særlig bekendtgørelse, der giver kommunerne mulighed for at afvige fra de normale regler.

Kulturministeren har både i april 2020 og oktober 2020 udsendt et såkaldt hyrdebrev til kommunerne med en række anbefalinger til anvendelse af de kommunale tilskud.

I det seneste hyrdebrev fremhæver Joy Mogensen følgende muligheder:

  • Fremrykning af udbetaling af og fleksibilitet omkring tilskud
  • Udbetaling af lokaletilskud - også til aflyst undervisning
  • Tilskud til leje af andre og større lokaler, der lever op til de gældende retningslinjer
  • Tilskud til fjernundervisning, der erstatter fysisk undervisning
  • Tilskud til undervisning med få deltagere på holdene, selvom tilskuddene ligger ud over de maksimale tilskudsbrøker
  • Tilladelse til at dele af tilskuddet kan anvendes til ekstraordinære, Coronarelaterede udgifter
  • Mellemkommunale refusioner kan opkræves i det omfang, at der er afholdt undervisning, herunder både fysisk og digital undervisning

Afslutningsvis opfordrer ministeren til, at kommunerne ikke kun tager afsæt i 2020, når der skal fastsættes budgetter for aftenskolerne i 2021.

Dermed har landets aftenskoler endnu et godt argument til at få kommunen til at udvise fleksibilitet, og vi opfordrer aftenskolerne til at gå aktivt ind i samarbejdet i de lokale samråd for at sikre de bedst mulige vilkår for aftenskolerne i de enkelte kommuner.

Se Kulturministerens brev til kommunerne her

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 17. juni 2021