Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Hjælpepakker » Sommerpakke

Sommerpakke- rabat på deltagerbetaling

Kulturministeriet har lanceret en pulje til nedsættelse af billetpris/deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i perioden 27. juni-9. august 2020.

Puljen har til formål at stimulere efterspørgslen efter turisme- og oplevelsesydelser.

Generelt om puljen

I puljen kan man søge refusion for 50% af prisen på aktiviteter, hvor der "løses entrebillet", samt 25% af deltagerprisen på organiserede foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år.

For begge områder gælder, at de 50% hhv. 25% skal gives som rabat til deltageren.

Hvem kan søge?

Foreninger som udbyder kultur- og idrætsaktiviteter, kan søge om refusion af 50% på entrebilletter. Det gælder dermed også aftenskoler, som vil kunne søge om at nedsætte prisen 50% på f.eks. foredrag eller sangaftner i perioden.

Ordningen med 25% refusion på deltagerbetaling til børn og unge under 18 år, gælder for organiserede foreningsaktiviteter på maks. 1 uges varighed (sommercamps med kultur- og/eller idrætsaktiviteter).

Krav

  • Der skal være fysisk fremmøde til aktiviteten
  • Deltagerbetalingen skal være i overensstemmelse med den pris, den er udbudt til pr. 15. juni 2020
  • Hvis ikke tilbuddet var udbudt 15. juni, skal det sandsynliggøres, at prisen ikke er kunstigt høj
  • Der kan ikke inkluderes f.eks. bespisning eller andre pakkeløsninger i tilskuddet
  • Hvis der ydes refusion til aktiviteten skal billetter købt inden også omfattes, således arrangøren skal tilbagebetale 50% af betalingen

Hvordan søger man?

Ansøgningen foregår via Slots- og Kulturstyrelsen. Ansøgningen består af et elektronisk ansøgningsskema og en budgetskabelon.

Der kan søges indtil 9. september 2020.

Læs mere om puljen og ansøg her

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 30. juni 2020