Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Hjælpepakker » Lønkompensationsordningen

Lønkompensationsordning- kan søges fra 25.3.

Aftenskoler har nu mulighed for at søge om at få del i regeringens midlertidige lønkompensationsordning. Hvis man søger om at få del i ordningen, betyder det at aftenskolen ikke samtidig kan bruge af sin kommunale tilskudsramme, samt, at deltagerne skal have betalingen tilbage for ikke-afviklet undervisning.

Ordningen gælder for perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020 for både fuldtids- og deltids-ansatte.

Der er den 25.3. 2020 blevet åbnet for ansøgning på:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation

- Vær forberedt på kø, og at man derefter må regne med sagsbehandlingstid.

For at komme i betragtning gælder det at:

  • Skolen ikke modtager mere end 50% i offentlig støtte til de ordinære driftsudgifter
  • Man står for at afskedige mindst 30% af medarbejderne eller mere end 50 personer
  • Medarbejdere skal holde fri uden løn i 5 dage (evt. ferie eller afspadsering)
  • Medarbejderne skal have været ansat før den 9. marts 2020 (ordningen gælder altså kun for de igangsatte kontrakter og kurser)

Derudover gælder:

  • Medarbejdere skal have fuld løn i perioden (den løn, de vil være berettigede til under normale omstændigheder)
  • For timelønnede kan der højst kompenseres for 90% af de samlede lønudgifter og højst 26.000 kr. pr. måned
  • For fastansatte kan der højst kompenseres for 75% af de samlede lønudgifter eller højst 23.000 kr. pr. måned
  • Medarbejderne må ikke arbejde i perioden
  • Virksomheden må ikke afskedige medarbejdere i perioden med henvisning til økonomien
  • Slutdokumentationen skal ske med revisorbistand

DOF’s anbefalinger

I DOF opfordrer vi til at den enkelte aftenskole nøje overvejer, hvorvidt det er en relevant mulighed at søge bidrag fra regeringens lønkompensationsordning. Indtil videre har skolerne mulighed for at gennemføre undervisningen senere og dermed gennemføre den planlagte aktivitet, så både undervisernes løn og deltagernes undervisning afvikles.

Som aftenskole skal man være særligt opmærksom på, om aftenskolens samlede offentlige tilskud overstiger 50% af de ordinære driftsudgifter, da man så ikke kan komme i betragtning til ordningen. Det kan være tilfældet for skoler, der har meget undervisning med supplerende grundtilskud (handicapundervisning).

Der er ikke udmeldt nogen frister for behandlingstid for ansøgninger, og aftenskoler må regne med selv at skulle lægge ud for lønnen i den mellemliggende periode.

Der er ikke 100% kompensation for skolernes lønudgift, og da der skal udbetales fuld løn, vil skolen stadig være forpligtet til at finansiere en del af lønudgiften. For nogle skoler kan det være en mulighed at søge om tilskud til faste udgifter, hvis disse udgør mere end 25.000 kr. i perioden 9.3.-9.6.2020.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 26. marts 2020