Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Hjælpepakker » Kompensation for faste udgifter

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Aftenskoler har mulighed for at søge om at få del i regeringens midlertidige kompensation for virksomheders faste udgifter, som også inkluderer foreninger. Ordningen betyder, at bl.a. aftenskoler, inden for nærmere angivne rammer, kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder eksempelvis husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode.

Ordningen gælder i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt, og ansøgningen vil foregå digitalt - der kan endnu ikke ansøges!

For at komme i betragtning gælder det, at:

-          Skolen maksimalt modtager 50 % i offentlig støtte til de ordinære driftsudgifter.

-          Skolen har et fald i omsætningen på mere end 40 %

-          Skolen har faste udgifter, der udgør mindst 25.000 kr. i perioden.

Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 %, og andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er følgende:

-          80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %.

-          50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %.

-          25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %.

Aftenskoler kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Der ydes 80 % støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt ansøgningen udløser kompensation. Den forventede omsætningsnedgang, som følge af COVID-19, opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.

Aftenskoler skal med tro og love bekræfte, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

DOF’s anbefalinger

I DOF opfordrer vi til, at den enkelte aftenskole nøje sætter sig ind i mulighederne for at søge kompensation for aftenskolens faste udgifter, og at der ansøges via den digitale løsning hos Erhvervsstyrelsen (når denne er blevet etableret).

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 26. marts 2020