Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Hjælpepakker » Kompensation for faste omkostninger

Midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger

Den midlertidige kompensation for faste omkostninger kan være relevant at søge for aftenskoler, der har aktiviteter udover kapitel 4 i Folkeoplysningsloven. Kontakt gerne DOF hvis du er i tvivl.

Generelt om ordningen

Folketinget justerede den oprindelige pakke den 18. april, hvilket kan ses her: faktaark fra Folketinget 18. april 2020.  Det følgende er opdateret i henhold til de nye betingelser.

Ordningen gælder for perioden 9. marts 2020 til 8. juli 2020 og er derefter forlænget til 8. juli. Perioden 8. juni-8. juli 2020 kan først søges fra slutningen af maj. Har I allerede søgt, kan I søge igen, når der åbnes for ansøgning til forlængelselsesperioden.

Følgende gør sig gældende for at komme i betragtning til kompensation:

  • Skolen har et fald i omsætningen på mere end 35%
  • Skolen har faste omkostninger, der udgør mindst 12.500 kr. i perioden 9. marts-8. juli 202

Vær opmærksom på, at det kommunale tilskud til undervisningen indgår som en del af omsætningen.

Kompensationen målrettes faste omkostninger og udgør mellem 25 og 80 %, og andelen af de faste omkostninger, der kompenseres, er følgende:

  • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %.
  • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %.
  • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 %.

Aftenskoler kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste omkostninger de tre foregående måneder. Der ydes 80 % støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, hvis ansøgningen udløser kompensation. Den forventede omsætningsnedgang, som følge af COVID-19, opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020 med reference til samme periode i 2019.

Aftenskoler skal med tro og love bekræfte, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationenen som et samlet beløb. Hvis omsætningen viser sig at være faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage. Denne beregning sker i forbindelse med aflæggelse af regnskab for kompensationen i efteråret 2020.

Sådan søger man

Virksomhedsguiden.dk kan du finde oplysninger om kriterierne for at søge og for selve ansøgningsproceduren.

Der er behov for at have en række oplysninger klar inden man starter på selve ansøgningen, og det er der lavet en særlig vejledning til:

Vejledning til udfyldelse af ansøgning (pdf)

Vi anbefaler at læse vejledningerne godt igennem, da de forklarer nogle begreber og tal, der er behov for at have ved hånden.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 28. maj 2020