Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Hjælpepakker » Hjælpepakke vedrørende nedlukning 2021
Print Friendly and PDF

Hjælpepakke vedrørende nedlukning 2021

Alle aftenskoler kan søge om kompensation i Kulturministeriets hjælpepakke, og den vil være dækkende for langt størstedelen af DOF's medlemsskoler.

Hjælpepakken dækker nedlukningen fra december 2020 til 21. maj 2021. Kompensationsperioden kan forlænges indtil 30. juni 2021, hvis man har været ramt af lokal nedlukning mm., men hvis du er i tvivl om jeres tab, så vælg foreløbig perioden frem til 21. maj, da perioden kan forlænges, men ikke forkortes, i afregningen.

Ansøgningsfristen er 30. august 2021.  

Bemærk at hvis din aftenskole allerede har søgt for den første del af nedlukningsperioden, vil du modtage en mail fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor du får mulighed for at lave en tillægsansøgning. 

Hvad dækker hjælpepakken?

Hjælpepakken dækker de faktiske udgifter i kompensationssperioden, dog maksimalt 90% af tabt deltagerbetaling. Tabt deltagerbetaling beregnes ud fra en referenceperiode, som er samme datoer i 2018-2019. Husk at de særlige tilskud til nedsat deltagerbetaling skal medregnes som deltagerbetaling. 

Hjælpepakken dækker aflyste undervisningsgange (ikke udskudt undervisning, som gennemføres senere).

Skoler med tab på aktiviteter uden for folkeoplysningsloven vil dog have behov for også at søge de andre hjælpepakker. Har du store faste udgifter og er i tvivl om, hvorvidt du også skal søge i hjælpepakken for faste udgifter, så kontakt os i DOF.

Udbetal løn efter gældende regler

Formålet med hjælpepakken er at sikre normal løn til alle ansatte både lærere, ledere og administrativt personale. Derfor anbefaler DOF, at der udbetales løn til alle de lærere, som ville have undervist i kompensationsperioden, også selvom det mod sædvane har knebet med tilmeldinger på holdet.

Sådan ansøger du

Selve ansøgningen er elektronisk og indsendes via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Budgetskemaet vedhæftes som bilag. Der kvitteres med foreningens NEM-id enten som nøglefil eller nøglekort.

Ansøgningsskema og budgetskema findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Du kan se DOF's vejledning til at udfylde skemaet her (pdf)

Bliver din ansøgning afvist, kan det skyldes, at du bruger dit personligt NEM-id eller at foreningen er registreret forkert. Se hvordan din forening skal være registreret her. 

Referenceperiode

Referenceperiode er to år tilbage (9., 11. eller 16. december 2018 - 21. maj 2019), hvor der var almindelig aktivitet i aftenskolerne. 

I de tilfælde, hvor aftenskolen ikke har haft almindelig aktivitet i ovennævnte referenceperiode, vil man kunne søge om at anvende en anden referenceperiode eller dokumentationsform. F.eks. hvis skolen er nyoprettet. Er det tilfældet, SKAL man på forhånd kontakte Slots- og Kulturstyrelsen for en konkret aftale.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 28. juni 2021