Hjælpepakke vedrørende nedlukning 2021

Alle aftenskoler har haft mulighed for at søge om kompensation i Kulturministeriets hjælpepakke. Fristen for både ansøgning og afrapportering er overskredet. 

Sæsonaflysning

Kompensationsordningen dækker nedlukningen fra december 2020 til 21. maj 2021. Har du måttet aflyse hele kurser, hvor de sidst mødegange lå efter 21. maj, må du gerne medtage hele kurset i beregningerne. Dette under forudsætning af, at der ikke har været deltagerbetaling, og at der er udbetalt løn for hele kurset. Du skal vælge kompensationsperioden til 21. maj, selvom enkelte aflyste kursusgange rækker ud over denne dato.

Lokal nedlukning

Har aftenskolen været ramt af lokal nedlukning eller andre coronabetingede begrænsninger f.eks. manglende adgang til lokaler, kan du forlænge kompensationsperioden til 30. juni 2021. Bemærk at hvis der i samme periode har været anden omsætning f.eks. på gennemførte kurser, vil disse skulle indgå i regnskabet. Du bør derfor undersøge, om tabet har været større end fortjenesten, inden du tager forlængelsen med i ansøgningen. Hvis du er i tvivl om jeres tab, så vælg perioden frem til 21. maj, da perioden kan forlænges, men ikke forkortes, i afrapporteringen.

Tillægsansøgning

Hvis din aftenskole har ansøgt for den første del af nedlukningsperioden (indtil 5. april), har du modtaget en mail fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor du får mulighed for at lave en tillægsansøgning for den sidste del af perioden fra 6. april - 21. maj 2021. Du kan enten lave tillægsansøgningen eller at tage den sidste del med til afrapporteringen. 

Hvad dækker hjælpepakken?

Hjælpepakken dækker de faktiske udgifter i kompensationssperioden, dog maksimalt 90% af tabt deltagerbetaling. Tabt deltagerbetaling beregnes ud fra en referenceperiode, som er samme datoer i 2018-2019. Husk at de særlige tilskud til nedsat deltagerbetaling skal medregnes som deltagerbetaling. 

Hjælpepakken dækker aflyste undervisningsgange (ikke udskudt undervisning, som gennemføres senere).

Skoler med tab på aktiviteter uden for folkeoplysningsloven vil sandsynligvis have behov for også at søge de andre hjælpepakker. Har du store faste udgifter og er i tvivl om, hvorvidt du også skal søge i hjælpepakken for faste udgifter, så kontakt os i DOF.

Udbetal løn efter gældende regler

Formålet med hjælpepakken er at sikre normal løn til alle ansatte både lærere, ledere og administrativt personale. Derfor anbefaler DOF, at der udbetales løn til alle de lærere, som normalt ville have undervist i kompensationsperioden.

Sådan ansøger du

Selve ansøgningen er elektronisk og indsendes via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Budgetskemaet vedhæftes som bilag. Der kvitteres med foreningens NEM-id enten som nøglefil eller nøglekort.

Ansøgningsskema og budgetskema findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Du kan se DOF's vejledning til at udfylde skemaet her (pdf)

Skemaet skal udfyldes med følgende to beregninger:

  1. Reelle udgifter og indtægter i nedlukningsperioden
  2. Reelle deltagerbetalinger i referenceperioden (samme datoer to år tilbage) og eventuelle deltagerbetalinger i nedlukningsperioden

Skemaet udregner herefter selv den kompensation, som aftenskolen er berettiget til.

For at kunne søge kompensation skal aftenskolen være registreret som aftenskoleforening i kommunen jf. kapitel 4 i Folkeoplysningsloven. Dette skal krydses af i skemaet.

For at kunne indsende ansøgningen skal aftenskolen have et NemID tilknyttet foreningens CVR-nummer. Man kan IKKE bruge sit private NemID – heller ikke selvom man kan i andre sammenhænge. Bliver ansøgningen afvist, kan det skyldes, at du bruger dit personligt NEM-id eller at foreningen er registreret forkert. Se hvordan din forening skal være registreret her. 

Referenceperiode

Referenceperiode er to år tilbage (9., 11. eller 16. december 2018 - 21. maj 2019), hvor der var almindelig aktivitet i aftenskolerne. 

I de tilfælde, hvor aftenskolen ikke har haft almindelig aktivitet i ovennævnte referenceperiode, vil man kunne søge om at anvende en anden referenceperiode eller dokumentationsform. F.eks. hvis skolen er nyoprettet. Er det tilfældet, SKAL man på forhånd kontakte Slots- og Kulturstyrelsen for en konkret aftale.

Afrapportering

Fristen for afrapportering er 31. januar 2022 kl. 23.59.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022