Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Hjælpepakker » Hjælpepakke vedrørende nedlukning 2021

Hjælpepakke vedrørende nedlukning 2021

Alle aftenskoler kan søge om kompensation i Kulturministeriets hjælpepakke, og den vil være dækkende for langt størstedelen af DOF's medlemsskoler.

Hjælpepakken dækker foreløbigt nedlukningsperioden fra december 2020 til 5. april 2021. Ansøgningsfristen er 1. juni 2021. 

Vi forventer, at der kommer en ny forlængelse af hjælpepakken, så længe aftenskolerne skal holde lukket, og derfor anbefales det, at man venter med at søge.

Hvis skolen har akut likviditetsmangel, bør man dog overveje at søge allerede nu. 

Hvad dækker hjælpepakken?

Hjælpepakken dækker de faktiske udgifter i nedlukningsperioden, dog maksimalt 90% af tabt deltagerbetaling. Tabt deltagerbetaling beregnes ud fra en referenceperiode, som er samme datoer i 2018-2019.

Hjælpepakken dækker aflyste undervisningsgange (ikke udskudt undervisning, som gennemføres senere). Aflysning af hele kursusforløb er også omfattet af hjælpepakken, selvom den sidste del af kurset måtte strække sig ud over nedlukningsperioden. 

Skoler med tab på aktiviteter uden for folkeoplysningsloven vil dog have behov for også at søge de andre hjælpepakker. Har du store faste udgifter og er i tvivl om, hvorvidt du også skal søge i hjælpepakken for faste udgifter, så kontakt os i DOF.

Udbetal løn efter gældende regler

Formålet med hjælpepakken er at sikre normal løn til alle ansatte både lærere, ledere og administrativt personale. Derfor anbefaler DOF, at der udbetales løn til alle de lærere, som ville have undervist i nedlukningsperioden, også selvom det mod sædvane har knebet med tilmeldinger på holdet.

Sådan ansøger du

Selve ansøgningen er elektronisk og indsendes via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Budgetskemaet vedhæftes som bilag. Der kvitteres med foreningens NEM-id enten som nøglefil eller nøglekort.

Ansøgningsskema og budgetskema findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Du kan se DOF's vejledning til at udfylde skemaet her (pdf)

Referenceperiode

Referenceperiode er to år tilbage (december 2018 - maj 2019), hvor der var almindelig aktivitet i aftenskolerne. 

I de tilfælde, hvor aftenskolen ikke har haft almindelig aktivitet i ovennævnte referenceperiode, vil man kunne søge om at anvende en anden referenceperiode eller dokumentationsform. F.eks. hvis skolen er nyoprettet. Er det tilfældet, SKAL man på forhånd kontakte Slots- og Kulturstyrelsen for en konkret aftale.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 26. marts 2021