Du er her: Medlemsservice » Info om Corona » Hjælpepakker » Afregning af første hjælpepakke foråret 2020

Afregning af første hjælpepakke foråret 2020

Fristen for at afregne Kulturministeriets hjælpepakke til aftenskoler og daghøjskoler er overskredet, medmindre I afventer afregning af øvrige hjælpepakker.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturministeriets hjælpepakke til aftenskoler og daghøjskoler skal afrapporteres senest 8. december 2020 til Slots- og Kulturstyrelsen. Dette fremgår også af tilsagnsbrevet, som er modtaget i forbindelse med ansøgningen.

Der er en god vejledning på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside (se links nedenfor), men er du i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os i DOF og så vil vi hjælpe på vej så godt vi kan. 

OBS! Det er vigtigt at bemærke følgende:

  • Opgørelsen af tabt deltagerbetaling i perioden er anderledes end i ansøgningen.
    I afrapporteringen beregnes indtægten fra den samlede deltagerbetaling i perioden 9. marts - 8. juni/juli/august 2019. Hvis man har haft en indtægt fra deltagerbetaling i perioden 9. marts - 8. juni/juli/august 2020 skal dette skrives i skemaet. Vær opmærksom på at tallet for 2020 er enten 0 eller meget lavt. Er du i tvivl så kontakt os i DOF for mere information. 
  • Særlige tilskud til nedsat deltagerbetaling (pensionisttilskud mv.) skal medtages som deltagerbetaling både i 2019 og 2020. 
  • Den eventuelle indtægt fra deltagerbetaling i nedlukningsperioden (f.eks. for gennemført onlineundervisning, donationer, undervisning efter genåbning og særlige tilskud) skal også angives under "indtægter" og "øvrige indtægter".
  • Tjek at regnskabet er korrekt inden det sendes ind. Det er vanskeligt at ændre fejl, når først regnskabet er indsendt. 

Du skal vælge gruppe nedenfor afhængigt af hvor stort et beløb, aftenskolen/daghøjskolen har modtaget i kompensation. 

Kompensation op til 100.000 kr. 

Find vejledning og regnskabsskema for tilskud under 100.000 kr. her

Der skal indsendes regnskabsskema med underskrift af de tegningsberettigede. Bemærk at der er to faneblade i skemaet, som begge skal udfyldes. Bilag skal ikke indsendes men gemmes i 5 år efter dette års udgang.

Hvis skolen bliver udtrukket i en stikprøvekontrol til at skulle aflevere det fulde regnskab, vil man få direkte besked og vejledning.

Kompensation mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. 

Find vejledning og regnskabsskema for tilskud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. her

Der skal indsendes regnskabsskema underskrevet af de tegningsberettigede og en regnskabskyndig person. Bemærk at der er tre faneblade i skemaet, som alle skal udfyldes. Bilag skal ikke indsendes men gemmes i 5 år efter dette års udgang.

Kompensation over 500.000 kr. 

Find vejledning og regnskabsskema for tiskud over 500.000 kr. her

Der skal indsendes regnskabsskema underskrevet af de tegningsberettigede og en statsautoriseret eller registreret revisor. Bemærk at der er tre faneblade i skemaet, som alle skal udfyldes. Bilag skal ikke indsendes men gemmes i 5 år efter dette års udgang. 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 17. marts 2021