Afregning af hjælpepakken 2021

Der er nu åbent for at afrapportere hjælpepakken for perioden december 2020 til genåbningen i 2021. Links finder du nederst på siden. 

Læs vejledningen

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og i afrapporteringsskemaet er der en grundig vejledning. Det er vigtigt at datoer, tal og bilag er korrekte, så vi anbefaler at du læser det omhyggeligt og spørger os, hvis der er noget du er i tvivl om.

Du kan også se en udførlig vejledning her. 

Oplysninger og dokumenter

Afrapporteringen sker elektronisk og skal indeholde følgende bilag

  • regnskabsskema,
  • underskriftsark,
  • revisorerklæring (for ansøgninger over 500.000 kr.) og
  • dokumentation fra kommunen om at aftenskolen er godkendt tilskudsmodtager under kapitel 4 i Folkeoplysningsloven. Der er skrevet til kommunerne om, at de bør sende denne dokumentation ud til alle aftenskoler. 

Dokumenterne - som hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside - udfyldes, printes, underskrives og scannes inden de kan vedhæftes den elektroniske ansøgning. 

På den elektroniske erklæring skal følgende oplyses

  • CVR-nummer,
  • P-nummer (produktionsnummer),
  • Foreningens navn og 
  • journalnummer (findes i tilsagnsbrevet).

Afrapporteringen skal signeres med foreningens Nem-ID inden den kan indsendes. 

Særlig opmærksomhed vedrørende opgørelse af tabt deltagerbetaling

Har du deltagerbetaling stående på aftenskolens konto, som ikke er lykkedes at tilbagebetale, så skal du overveje om pengene betragtes som en donation til aftenskolen eller om de hensættes til deltagernes køb af nye kurser/ tilbagebetaling. Uanset hvad du vælger, er det vigtigt, at der er gjort et grundigt arbejde for at sende pengene retur til deltagerne. 

Hvis de betragtes som en donation, er det vigtigt, at du i informationen til deltagerne har sat en tidsfrist for tilbagebetaling. Fordelen ved denne model er, at der kan afregnes endeligt med Slots- og Kulturstyrelsen. Ulempen er, at skolen må påtage sig den risiko, at enkelte deltagere måske vil kræve deres betaling retur efter fristens udløb, hvilket de formodentligt har juridisk krav på. 

Hvis pengene hensættes til fremtidige kurser/ tilbagebetaling betragtes de for nuværende som tabt og derfor kan de indgå i kompensationsopgørelsen til Slots- og Kulturstyrelsen. Fordelen ved denne model er, at skolen undgår et eventuelt tab, hvis deltagerne kræver deres betaling retur efter afrapporting til Slots- og Kulturstyrelsen. Ulempen er at de hensatte penge tilhører enten deltagerne eller Kulturministeriet. Skolen skal derfor være ekstra opmærksom på, at overskydende midler tilhører Kulturministeriet og skal tilbagebetales. 

Links til relevante oplysninger og skemaer

Ansøgninger med tilsagn under 100.000 kr. 

Ansøgninger med tilsagn mellem  100.000 kr. og 500.000 kr.

Ansøgninger med tilsagn over 500.000 kr. 

Spørg os i DOF, hvis du er i tvivl om noget. 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 19. januar 2022