Generalforsamling 2021

Hvis aftenskolen ikke har afholdt generalforsamling endnu, anbefaler DOF, at det sker snarest muligt. Man bør ikke springe generalforsamlinger over. 

Udskudt generalforsamling

Generalforsamlinger kan afholdes på normal vis her i andet halvår af 2021 restriktionerne helt ophævet pr. 1. september. Hvis tidspunktet for afvikling i henhold til vedtægten ikke kan overholdes, kan der henvises til nødret på baggrund af situationen i samfundet. Vi anbefaler, at dirigenten nævner dette i sin indledning samtidig med at generalforsamlingen erklæres lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

Online generalforsamling

En anden mulighed er at afholde generalforsamling online. Gennemførelsen skal respektere foreningens demokratiske principper og for eksempel sikre, at medlemmer får mulighed for at deltage uanset teknisk formåen. På selve generalforsamlingen skal der både være mulighed for, at medlemmerne kan ytre sig og afgive deres stemme. Hvis der bliver brug for en hemmelig afstemning, skal man kunne gennemføre dette på betryggende vis. Gå ikke på kompromis med medlemmernes ret til at stemme.

Få hjælp af din DOF-konsulent til online generalforsamling

DOF’s konsulenter tilbyder at deltage i generalforsamlingen for eksempel som dirigent. Vi kan stå for det tekniske, oprette møde og invitere deltagere – og vil samtidig kunne tilbyde at oprette og gennemføre afstemninger. De konkrete muligheder aftales med Anne, Kirsten eller Martin. Kontaktoplysninger finder du her til højre. 

Digitale platforme til online-generalforsamlinger

Der findes forskellige programmer, som kan anvendes til onlinemøder. For eksempel Zoom, Teams, Meet, Skype og Messenger. Flere af disse programmer har også indlagt funktion til online afstemninger. Særligt har Teams en god afstemningsfunktion med fin sikkerhed. Det er vores vurdering i DOF, at langt de fleste generalforsamlinger kan afholdes ordentligt og sikkert på denne måde.

Der findes også andre platforme til afstemninger online. Vær opmærksom på, at de gratis platforme er ikke sikret imod snyd og anonymitet. Det gælder for eksempel Doodle, Survey Monkey og Google Analyse. Betalingsprogrammer til afstemningsformål har høj sikkerhed, men det er en dyr løsning. Det gælder for eksempel Mobillos og Assembly Voting.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 1. september 2021