Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Genåbning af aftenskolen » Følg retningslinjerne!

Følg retningslinjerne!

Først og sidst: Hold dig løbende orienteret om gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne - og følg dem!

Tal med hinanden

Kommunikation mellem skoleledelse og undervisere er vigtigere nu end måske nogensinde.

Vær tydelig – og ’ensrettet’

Den overordnede kommunikation om, hvordan aftenskolen forholder sig praktisk på det sikkerhedsmæssige plan, bør går netop fra aftenskolen ud til deltagerne - på hjemmeside og Facebook og de andre platforme, skolen ellers benytter sig af.

Det skabe ofte forvirring og usikkerhed, hvis den enkelte underviser fortolker retningslinjerne og selv kommunikerer ud til deltagerne. Det er skolen, der bestemmer - og selv om kommunikation fra underviser ud til deltager bestemt også er både vigtig og nødvendig, så skal den være i tæt overensstemmelse med skolens overordnede udmeldinger.

Husk derfor også altid at med-orientere skolens undervisere, når du kommunikerer ud til deltagere.

Fortæl, hvad I gør

Der er ingen garantier i denne verden - heller ikke i denne sammenhæng. Men vi kan ude i din og alle DOF-aftenskoler gøre vort bedste med hensyn til at kende til retningslinjer og tilrettelægge skolens undervisning og praksis herefter. Hvordan det gøres bedst, afhænger som altid meget af de konkrete omstændigheder lokalt og vil derfor variere fra sted til sted.

Deltagerens personlige ansvar

Aftenskolen kan gøre meget, men det er i sidste instans deltagerens egen beslutning og ansvar, hvis man ønsker at deltage i undervisningen. Og vil man det, skal man som deltager selvfølgelig også overholde retningslinjernes anvisning om AFSTAND, AFSPRITNING, ANSVARLIGHED - det sidste i forhold til at blive hjemme, hvis man er blot det mindste syg.

Det bør derfor også fremgå tydeligt af kommunikationen til deltagerne, at underviseren selvfølgelig kan – og bør – afvise en deltager, der ikke vil efterleve aftenskolens retningslinjer.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 26. juni 2020