Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Forskel på at udskyde og aflyse undervisning

Forskel på at udskyde og aflyse undervisning

Regeringens aktuelle udmeldinger betyder, at undervisning med fysisk fremmøde pt. ikke kan finde sted i aftenskolerne. DOF anbefaler selvfølgelig alle medlemsskoler at følge myndighedernes anbefalinger. Det betyder også, at der kan være brug for at udskyde eller aflyse aktiviteter. 

Information til deltagerne

Skolerne skal informere deltagerne. Her kan nedenstående besked bruges på skolernes hjemmeside og i direkte henvendelse til deltagerne:

Kære deltager

Vi følger myndighedernes anbefaling og indstiller undervisningen og andre aktiviteter foreløbigt frem til og med 13. april. 

Vi håber på, at vi blot kan udskyde kursusforløbet, således at du får de manglende kursusgange i forlængelse af det planlagte forløb. Hvis dette ikke bliver tilfældet, hører du nærmere fra os.

Vi håber på din forståelse.

Mange hilsener

Aftenskolen

Information til underviserne

Det er naturligvis vigtigt, at dine undervisere hurtigst muligt også får besked. Både for deres egen skyld, så de evt. kan informere deres deltagere og ift. spørgsmål om løn mv.

Læs her mere om undervisernes rettigheder ift. løn ved aflysning mm.

Forskel på at udskyde og aflyse undervisning

Det er vigtigt at bruge de rigtige ord i den rigtige sammenhæng. Se her hvad de forskellige udtryk har af konsekvens.

Undervisningen fortsætter

Det betyder, at undervisningen fortsætter som planlagt. I den aktuelle situation vil det stort set kun være fleksibelt tilrettelagt fjernundervisning, som kan fortsætte uden ændringer. Se også ”Undervisningen er ændret” nedenfor.

Undervisningen er aflyst

Aflyst undervisning kan have forskellig betydning afhængig af om man er underviser eller deltager.

For underviseren betyder det, at man har krav på løn for undervisning, der er aflyst med mindre end en uges varsel, og at man derefter ikke er berettiget til løn, men har mulighed for at få dagpenge (forudsat at man er i a-kasse). Det er en god idé at bruge ordet ”aflyst” over for underviserne.

For deltageren betyder det, at man går glip af undervisningen og enten har ret til erstatningsundervisning eller pengene tilbage. Det kan være uklart at bruge ordet ”aflyst” over for deltagerne. Brug i stedet for ”udsat” eller ”nedlagt” afhængigt af situationen.

Undervisningen er udsat

Udsat undervisning betyder, at deltagerne kan forvente at få erstatningsundervisning på et senere tidspunkt og at undervisernes løn udbetales når undervisningen er gennemført. Der skal ikke tilbagebetales deltagerbetaling, og derfor anbefaler DOF at man så vidt muligt udsætter undervisningen. Det giver tid til at vurdere situationen og udviklingen, og ikke forhastet skulle betale penge ud af aftenskolen. Deltagerne får stadig det, de er blevet lovet. Hvis det senere skulle vise sig, at der ikke kan gives erstatningsundervisning, bliver holdet nedlagt.

Holdet er nedlagt

Nedlagte hold betyder, at de kommende undervisningsgange hverken vil blive gennemført eller erstattet på et senere tidspunkt. Deltagerne har ret til at få deres penge tilbage for de lektioner, der ikke gennemføres. Underviserne bliver opsagt fra deres kontrakt med det opsigelsesvarsel, som er anført i kontrakten.

Undervisningen er ændret

Vi hører fra mange skoler, at de gennemfører en del af deres undervisning virtuelt. Det kan være som video eller konference på forskellige læringsplatforme. Nogle kommuner opfordrer til at lave sådanne løsninger for på den måde at holde aktiviteter i gang.

Der er endnu ingen fælles retningslinjer, men I DOF forventer vi, at kommunerne vil acceptere, at aftenskolerne bruger tilskuddet til at lave fjernundervisning som erstatning for og på samme betingelser som almindelig undervisning (ikke nødvendigvis med brug af fleksible tilrettelæggelsesformer).

Vi vil gerne opfordre til, at man afsøger alle muligheder for fjernundervisning. Læs mere her.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 25. marts 2020