Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Forbrugerrettigheder

Forbrugerrettigheder ved aflysning

Hvis aftenskolen aflyser et arrangement, som deltagere har forudbetalt til, kan I blive mødt med krav om kompensation.

Om dette skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til deltagere:

”Bliver det arrangement, du har købt billetter til, aflyst, vil dine muligheder for at få kompensation afhænge af, hvad der er aftalt mellem dig og arrangøren, da du købte billetterne.

Udgangspunktet er, at du kan få pengene tilbage for billetten eller få billet til en anden dag, hvis arrangementet bliver flyttet.

Du skal dog være opmærksom på, at arrangøren i sine vilkår kan have taget forbehold for aflysninger fx som følge af sygdomme, ekstreme vejrforhold og lignende. Om et sådant forbehold er rimeligt – og dermed gyldigt, vil være en konkret vurdering.

https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/coronavirus/coronavirus/

Det afhænger altså af, hvad der står af retningslinjer i forbindelse med tilmeldingen. Derfor er det en god idé at have styr på skolens handelsbetingelser, så deltageren kender sine rettigheder ved aflysning. Hvis skolen ikke har taget forbehold ved indgåelse af aftalen, har deltageren altid ret til at få aflyst undervisning erstattet enten med en ekstra undervisningsgang eller med tilbagebetaling af kursusgebyr.

Det vil være de færreste aftenskoler - hvis overhovedet nogen - som inden coronakrisen har taget højde for epidemier i et force majeure-forbehold, og derfor vil deltagerne kunne kræve kompensation for ikke-gennemført undervisning, med mindre de selv frasiger sig denne ret.

Anbefalinger til kommende kurser

Skolen kan i sine forretningsbetingelser for eksempel tilføje:

Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Sørg for at skrive disse betingelser på skolens hjemmeside og så det fremgår i forbindelse med tilmelding.

Hvis ikke I har skrevet dette et sted, hvor deltagerne har kunnet læse det inden tilmelding, kan I risikere at skulle betale deltagergebyret helt eller delvist tilbage ved aflysning. 

Force majeure gælder kun, hvis man på grund af udefrakommende og uventede begivenheder ikke har mulighed opfylde den indgåede kontrakt, så i det tilfælde, hvor det vil være muligt at give erstatningsundervisning eller udskyde arrangementet til et senere tidspunkt, da gælder et force majeure-forbehold ikke.

DOFPro-tip

I DOFPro finder du tekstfeltet til betalingsbetingelser i menuen (Skole -> Hjemmeside indstillinger -> Faste tekster). Her vælger du ’Betalingsbetingelser’ ud for ’Tekst type’. Du kan nu skrive dine betingelser ind – eller klikke på ’Hent central tekst’, der er DOF’s standardtekst, som blandt andet indeholder ovenstående forslag.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 27. marts 2020