Du er her: Medlemsservice » Info om corona » DOF anbefaler

DOF anbefaler

DOF anbefaler, at aftenskolerne, som har måttet aflyse undervisningen helt eller delvist i perioden 9. marts - 8. august, søger om kompensation for tabt deltagerbetaling i Kulturministeriets hjælpepakke. Dette kan søges til og med 8. september. 

Ved aflysning: 

  • Deltagerne har krav på kompensation for manglende kursusgange.
  • Lærerne skal have løn for den undervisning, der skulle have fundet sted.
  • Der afholdes lederløn og faste udgifter, som normalt.
  • Kommunen yder fortsat tilskud til løn og lokaler.
  • For at økonomien kan hænge sammen med den manglende deltagerbetaling anbefaler DOF, at aftenskolen søger om kompensation i hjælpepakkerne. Læs mere her. 

Undlad at flytte de manglende forårslektioner til efteråret, da det vil påføre aftenskolen et tab i efteråret i stedet for. Gør "rent bord" nu og opret nye hold i efteråret. 

Dette gælder for al folkeoplysende voksenundervisning jf. kapitel 4 og for daghøjskoler jf. kapitel 12a i folkeoplysningsloven. For al anden undervisning skal man søge om støtte i andre hjælpepakker. Spørg os i DOF, hvis du er i tvivl.

Aflyses hele eller dele af aftenskolens kurser er her nogle råd og anbefalinger. Har du spørgsmål om praktisk håndtering i DOFPro, opgørelse og tilbagebetaling, kan du kontakte Martin Michel. 

Løn til undervisere, leder og andre personalegrupper

Underviserne skal have løn for planlagt men aflyst undervisning. Det samme bør gælde for andre ansatte i aftenskolen. Lønnen beregnes og udbetales på samme måde som hvis undervisningen havde være gennemført. Det er i denne tid muligt at få Jytte Andersens hjælp til løbende udbetaling af løn også uden for den sædvanlige skæringsdato.

Kompensation til deltagerne

Deltagerne skal informeres om at de får kompensation for den manglende undervisning. De har som udgangspunkt ret til at få penge retur, men skolen må gerne tilbyde at give en tilsvarende rabat på kommende kurser i efteråret. Beløbet skal i begge tilfælde svare til betalingen af de aflyste kursusgange.

Tekstforslag til deltagerne, som tilrettes afhængigt af hvilke kompensationsmuligheder deltagerne tilbydes: 

Kære deltager

Aftenskolen aflyser nu endegyldigt dit kursus i dette forår 2020, og du vil blive kompenseret for den undervisning, du har betalt for men ikke modtaget. Du har følgende muligheder
- Du vil få rabat ved tilmelding på et kursus i den kommende sæson, eller
- ved indsendelse af kontooplysninger overfører vi beløbet til din konto snarest.

Kontakt os og lav en aftale. Hører vi ikke fra dig vil du automatisk bliver tilmeldt samme kursus i efteråret men til nedsat pris.

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen igen til efterårets kurser. 

Mange hilsener

Aftenskolen

Hjælp til at søge i Kulturministeriets hjælpepakke

Ansøgning om kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen sker ved først at udfylde et særligt budgetskema, som kan hentes på styrelsens hjemmeside. Skemaet skal udfyldes med information om forventet tabt deltagerbetaling, samt forventede udgifter og indtægter. Selve ansøgningen sker elektronisk ved brug af aftenskolens NEM-id og med budgetskemaet som bilag.

I DOF hjælper vi meget gerne med at gennemgå skemaet, inden det indsendes med den elektroniske ansøgning, ligesom vi gerne svarer på alle store og små spørgsmål i den forbindelse. Spørg hellere os en gang for meget. 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 3. august 2020